Friday, December 24, 2010

Alverzoening is KOLDER!

Alverzoening is  
Alverzoening... genade of misleiding?
Inleiding.
Met de uiteenzetting op deze pagina beoog ik duidelijk te maken waarom de leer van de alverzoening een ondermijning is van het evangelie van Jezus Christus. Deze leer is één van de vele leringen die de waarheid en de boodschap van Jezus' evangelie geweld aandoen en het is gelijktijdig ook een masker dat dient om de ware aard en bedoeling van deze leer te verbergen.


Uit ondervinding weet ik dat de fanatieke aanhangers van de alverzoening voor geen enkele reden vatbaar zijn. Ik verwacht dan ook niet dat ik hen met de inhoud van deze pagina tot andere gedachten zal brengen, wat ik overigens niet bij voorbaat uitsluit, maar mijn hoop is in ieder geval wel dat het bij de twijfelaars de ogen mag openen. Wat mijn bevindingen zijn is hieronder duidelijk weergegeven en daarom zal ik er verder geen discussie meer aan toevoegen. Het is overigens tekenend voor deze tijd van afvalligheid, waarin men vrijwel alleen nog wenst te luisteren naar een “evangelie” dat aangenaam klinkt in de oren van zondaren, dat een lering van boze geesten zoals de alverzoening steeds meer aanhang krijgt. Want hoe populairder een bepaalde leer is hoe meer die leer daarmee bewijst rechtstreeks uit de hel afkomstig te zijn. Verreweg de meeste mensen zijn opvallend makkelijk te misleiden en de satan weet dat. De satan is een meestervervalser en zijn vervalsingen komen door bedrog en misleiding tot stand. Dat zal ook op deze pagina duidelijk naar voren komen. Het is een bedrog dat voorbijgaat aan de toorn van God. De toorn van God die op iedere zondaar rust die zich niet wenst te bekeren van zijn zonden én op iedere verloren ziel die deze lering van boze geesten meehelpt te verspreiden. We hebben het hier dus over een zeer ernstige zaak en daarom is het onderstaande een oprechte poging om het evangelie van Jezus recht te doen. Dat dit hier en daar in de vorm van redelijk gespierde taal gebeurt komt wellicht door het inspirerende voorbeeld dat Jezus zelf gaf in bijvoorbeeld Matth. 23. Het gaat hier namelijk om een zaak van dood of leven. Wie voor zichzelf een ander evangelie in elkaar gespijkerd blijkt te hebben leeft dan ook onder de toorn van God en is geestelijk dood. De vele miljoenen zondaren die nu in het dodenrijk de gevolgen van hun vijandschap tegenover God ondervinden weten precies te vertellen dat er met Gods heiligheid niet valt te spotten. Zij krijgen echter de kans niet meer om de nog levende zondaren daarvan te overtuigen. De inhoud van deze pagina kan dat nog wel!
.....Sinds haar vroege bestaan heeft de kerk moeten strijden tegen het leerstuk van de alverzoening. Onder andere Augustinus heeft zich daar krachtig tegen verzet.  Het is een leugen die telkens de kop weer opsteekt, vooral in een tijd van geestelijke matheid. Want met dit leerstuk in de hand hoef je er niet op uit te trekken om het evangelie te verkondigen. Alles zal immers vanzelf wel goed komen?! Het zal je ook nooit de kop kosten. Prima toch voor christenen die  in de wereld gerespecteerd willen worden?! Bij de EO lijkt dit leerstuk al bepalend voor de programmering te zijn. Het bijbelboek Openbaring is echter zonneklaar over die alverzoening. Het is een leugen en 'buiten is de plaats voor iedereen die de leugen koestert!' (Openbaring 22 vers 15).
Lees ook: Unitarisch Universalisme
Christelijk of Sekte?
(PDF) en Zullen alle mensen uiteindelijk
gered worden?
 en Eeuwige straf of annihilatie?
Zie verder: Aioon (Aionos, Aeon) en Olam en Unitarisch Universalisme - Christelijk of Sekte?
Zie tevens: leert deze tekst de alverzoening? en De alverzoeningsleer van de St. Ebenhaezer en Alverzoening is een dwaalleer
Alverzoening rukt op  door Harry Sleijster  
Alverzoening,  de poel des vuurs 


Lees mijn reacties over dit onderwerp op Weeswaakzaam onder het topic Alverzoening, zonder oordeel en straf?

Het liep uiteindelijk uit op een IP-ban op Weeswaakzaam waar ik zelf op aan stuurde omdat men op die site gemene zaken maakt met pathologische leugenaars, want mensen die werkelijk geloven dat iedereen inclusief satan gered zal worden zijn niet mijn geloofsbroeders en zusters en indien zij zich niet bekeren van deze afschuwelijke dwaling zal ik hun in de eeuwigheid niet meemaken.

Na mijn ban op die site ging men met instemming van de beheerder door met karaktermoord op me te plegen, maar daar geef ik verder geen aandacht aan omdat ik wel betere dingen te doen heb zoals het prijzen van mijn Heer Jezus Christus die mij redde van Gods toorn:


Waar wil Jezus ons van redden?

 

De hel moet blijven!

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.