Tuesday, December 21, 2010

Eindtijdberichten opinie - End Time Messages opinion 1

Eindtijdberichten opinie
End Time Messages opinion
Geef onder dit log je opinie over wat er geplaatst is onder het topic Eindtijdberichten

Tip om te reageren: open twee vensters; één van dit topic en één van "Eindtijdberichten" en kopieer en plak een gedeelte of het geheel van een bericht wat onder dat topic staat naar je reactie onder het topic "Eindtijdberichten - opinie" en geef hier je reactie, of maak een woordlink naar de comment permalink (de tijdsaanduiding) die onder de reactie staat waarop je hier wilt reageren.
 

207 comments:

 1. Waarom haalt Google-YouTube die 'anti-islam' video niet van het internet?

  (De voorzitter van het Europees
  Parlement,de Duitser Martin Schulz,
  heeft felle kritiek geuit op de film
  Innocence of Muslims.Geflankeerd door
  Arabische parlementariërs zei Schulz
  dat hij zowel de inhoud als de
  verspreiding van de film veroordeelt.

  Volgens Schulz is de anti-islamfilm
  "enorm vernederend" voor veel mensen
  over de hele wereld.Over de vrijheid
  van meningsuiting zei Schulz niets.

  In het Midden-Oosten en Afrika waren de
  laatste tijd demonstraties tegen de
  film.Bij de protesten zijn zeker dertig
  doden gevallen,onder wie de Amerikaanse
  ambassadeur in Libië.)

  Omdat Google-YouTube DEEL is van de NWO=de Rooms katholieke SATANSKERK en er belang bij heeft dat MAXIMALE ONRUST ontstaat op de wereld door die zogenaamde film, waar alleen een zogenaamde trailer (samenvatting) van bestaat.

  Waarom die onrust?

  Omdat de Rooms katholieke satanskerk een appeltje te schillen heeft met de islam, die die "kerk" zelf heeft geïnitieerd in de 7e eeuw, omdat die ideologie onafhankelijk van de Roomse satanskerk haar weg ging en geen absolute gehoorzaamheid betoonde aan de Roomse moeder"kerk".

  Bovendien gebruikt de Roomse satanskerk (die de macht heeft over de belangrijkste media in de wereld, behalve het internet, wat echter ook in handen van die "kerk" zal vallen) die onrust i.v.m. de situatie in het Midden-Oosten, want satan wil de absolute macht over Israël krijgen en over het tempelplein en satan kent de Bijbel ZEER goed (maar legt Gods woord totaal verkeerd uit omdat hij gestoord is) en hij weet dat hij uiteindelijk dat zal gaan klaarspelen middels de valse profeet en de antichrist, die beiden afgezanten zullen zijn van de Roomse satanskerk, waarbij met name de antichrist dat niet openlijk zal toegeven omdat de Roomse satanskerk (het verborgen satanische Romeinse Rijk!) er alles aan doet om elke link met haar en de duivel verborgen te houden.

  Jammer voor satan en die satanskerk: ik heb dat spelletje door en JEZUS nog veel meer!

  JEZUS komt straks om aan dit satanische spel een einde te maken.

  Aan welke kant sta je als je dit leest: aan de kant van JEZUS of aan de kant van satan?

  ReplyDelete
 2. Een andere reden waarom Google-YouTube belang heeft bij het online laten staan van die zogenaamde anti-islam video is om diegenen belachelijk te maken en te bespotten die met recht en rede aantonen en beweren dat de islam een VALSE RELIGIE-IDEOLOGIE is, en afkomstig is uit de koker van de ROOMSE SATANSKERK, bedoeld om zoveel mogelijk mensen VERLOREN te laten gaan.

  Men wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen hun afschuw uitspreken over die video opdat met name volgelingen van JEZUS CHRISTUS en Joden, die WETEN dat die video op WAARHEID gebaseerd is i.v.m. het leven van Mohammed en de islam, de SCHULD zullen krijgen van de gevolgen van het vertonen en het verspreiden van die video opdat JEZUS-volgers en ware Joden worden GEHAAT en VERVOLGD, want dat is wat satan wil!

  ReplyDelete
 3. Bijna fatale klap voor de ANNIHILATIE van Israël, bedoelt de SATANISCHE (Rooms Katholieke) VN, en dat middels de Rooms katholieke, islamitische "Palestijnen".

  Zie dit bericht: Israël zet vaart achter omstreden bouwplan...

  ReplyDelete
 4. NAZI-Amerika: VS waarschuwen Londen voor vertrek uit EU

  Dit bericht laat zien hoezeer de VS beheerst wordt door de SATANISCHE Rooms Katholieke "kerk" en haar duivelse Jezuïeten.

  Deze 'kerk' en deze lui kunnen alleen maar DREIGEN met DOOD en VERDERF, zoals ze dat namens satan altijd al hebben gedaan, en ze hebben hun dreigementen ook altijd kracht bijgezet middels instortende economieën (beurskrach) en (wereld)oorlogen, maar ook via liquidaties en 'mysterieuze verdwijningen' enz.

  Pim Fortuyn is namens die lui (en met medeweten van ex-premier Kok) VERMOORD, want hij wilde Nederland uit de EU en Geert Wilders staat ook op de nominatie van de Jezuïeten om te worden vermoord, mocht het er naar gaan uitzien dat hij premier zou kunnen gaan worden, net als destijds wijlen Pim Fortuyn.

  Het zijn ook deze lui die straks de antichrist in het zadel zullen helpen, geholpen door hun valse profeet.

  ReplyDelete
 5. Mooi om naar te kijken en goed voor het toerisme en het helpt tevens enorm tegen "de opwarming van de aarde door menselijke uitstoot van CO2"......NIET:


  Kamp:windmolens dichter bij de kust

  ***************************************
  ` Minister Kamp voelt er wel voor om
  windmolenparken dichter bij de kust te
  bouwen dan nu mogelijk is.Op die manier
  wordt het bouwen van windmolens op zee
  een stuk goedkoper,denkt Kamp.

  Nu mogen windmolenparken alleen buiten
  de territoriale wateren gebouwd worden,
  22 kilometer uit de kust.Kamp noemt het
  "een reële optie" dat die grens
  dichter bij de kust komt te liggen.Het
  kabinet wil in 2020 16 procent van de
  energiebehoefte duurzaam opwekken.

  Als de windmolens dichter bij de kust
  komen,zijn ze waarschijnlijk vanaf het
  land te zien.De verwachting is dat veel
  kustplaatsen zich zullen verzetten.
  ***************************************

  Dat dat goedkoper is hebben we ook weer aan die VERROTTE Rooms Katholieke EU te danken, waar de bestuurders van Nederland zo graag bij willen horen, maar (de meerderheid van) het volk niet.

  ReplyDelete
 6. Commentaar op Ylle24 februari 2013 13:59

  De wereld kijkt toe hoe Al-Qaida de moslimwereld verovert...

  ------------
  Al-Qaida is de Waffen-SS van de NWO en met name van "Obama" en zijn meester de zwarte paus, leider van de satanische Jezuïeten.

  The Vatican-Jesuit Inquisition of 1933-1945

  ReplyDelete
 7. Zijn het wel hackers die achter die internetstoringen van banken zitten, of is het juist de bedoeling wegens het volgende: 'Om storingen te voorkomen moet het internet anders worden ingedeeld'

  ReplyDelete
 8. N.a.v. dit bericht; Ylle31 mei 2013 18:53

  VS en Duitsland manen Rusland...


  Het is natuurlijk absolute waanzin dat NAZI-Amerika Rusland maant om Syrië niet uit te rusten met S-300 luchtafweerraketten, terwijl het door het Vaticaan en de Jezuïeten gestuurde 'westen' en de OORLOGSMISDADIGER 'Obama' wel het "recht" menen te hebben om de islamitische MOORDENAARS van Christenen en anderen, die ze 'vrijheidsstrijders' noemen, uit te rusten met modern oorlogstuig in hun strijd tegen het regime van Assad.

  Niet dat ik voor Rusland of Assad zou zijn, maar het is volstrekt MISDADIG dat Assad niet het recht zou hebben om het luchtruim van zijn land te mogen beschermen tegen de SATANISCHE plannen van de menselijke DUIVEL 'Obama' en zijn NAVO-GANGSTERBENDE.

  ReplyDelete
 9. Mijn mening over 'Zal Amerika Obama's tweede termijn overleven?'

  De vorige president van de VS was een republikein, en onder zijn 'leiding' vonden de 'aanslagen' van '9/11' plaats, die volledig door de Amerikaanse 'overheid' (het Amerikaanse gangsterdom, gestuurd door het duivelse Vaticaan) waren georganiseerd, met als doel om strategisch belangrijke landen (i.v.m. bodemschatten en meer) als Irak en Afghanistan in te kunnen pikken, en om binnenslands de burgers steeds meer onder een totale controle systeem te brengen, waarop de huidige president 'Obama' voortborduurt, maar dan nog veel erger.

  In het stuk op Xandernieuws wordt de lezer niet verteld wat het motief is van het handelen van 'Obama', en dat is dat hij volledig door het Vaticaan wordt gestuurd, middels 'adviseurs' die allemaal door de satanische Jezuïeten van het Vaticaan zijn opgeleid, naast het feit dat hijzelf ook niet deugt.

  Maar is dit vreemd?

  De VS zijn al sinds de tweede helft van de 19e eeuw overgenomen door 'Rome' en in Europa is het net zo erg.

  De 'verenigde staten van Europa' (de EU) is deels naar Amerikaans voorbeeld gesticht en de Roomse blauwe Mariavlag met de 12 sterren toont de ware kleur van dit project.

  Marxisme, communisme, fascisme, nazisme zijn allemaal ideologieën die uit de koker van de Vaticaanse Jezuïeten komen, en zowel de VS als de EU wordt door mensen bestuurd die zich door deze duivelse ideologieën laten leiden.

  De werkelijke schurk die achter alles zit is satan, die weet dat zijn tijd op aarde aan het opraken is, en die koortsachtig wacht totdat de opname van de gemeente van Jezus Christus achter de rug is, want dan pas mag hij van God helemaal los gaan en zijn twee uitverkorenen activeren, de antichrist en de valse profeet.

  Wie denkt nu al in de grote verdrukking te leven, die heeft de blik verkeerd gericht op het profetische woord, want de grote verdrukking geldt in eerste instantie voor (het overblijfsel van) Israël en daarna pas voor de rest van de wereld.

  Israël is het land en het volk waar het om gaat, en of dat land nu wel of niet mede middels de NWO tot stand kwam doet niet ter zake: God-JEZUS heeft de eindverantwoordelijkheid, en het is zijn scenario vanuit de het profetische woord van de Bijbel, dat voor onze 'wordt afgespeeld', ook al is Hij niet verantwoordelijk voor het kwaad, maar omdat Hij God is wist en weet Hij hoe dit zou- en zal gaan aflopen.

  Dat is het belangrijkste manco aan het artikel op Xandernieuws, want de lezer wordt niet uitgelegd hoe dit alles te duiden vanuit het woord van God.

  De opname van de gemeente van Jezus Christus staat voor de deur en alles wordt 'op z'n plaats' gezet voor wat er daarna zal geschieden: een hevige oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en haar Arabisch-islamitische vijanden (Psalm 83) die Israël zal gaan winnen, en vervolgens een korte maar zeer hevige derde wereldoorlog (Gog en Magog) tussen de 'koude oorlog' vijanden de VS en Rusland, waarbij beide landen als grootmachten ten onder zullen gaan, ten gunste van Europa (de EU), waarvandaan aanvankelijk de werelddictatuur vanuit het Vaticaan gestalte zal gaan krijgen, met als einddoel Jeruzalem, want daar komt de Heer Jezus Christus terug, en dat tracht satan uit alle macht te voorkomen, wat hem niet zal lukken, maar wat hij desondanks als een geschifte generaal toch zal gaan proberen.

  Maar het gaat ALLEEN maar om de Heer Jezus Christus, en om NIEMAND anders!

  Wie Hem als schuilplaats heeft, heeft niets te vrezen en die is klaar voor de 'laatste reis' middels de opname naar waar Hij is!

  ReplyDelete
 10. vader Jakob heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Eindtijdberichten 27" achtergelaten:

  Houd Egypte maar in de gaten. In Ethiopie wordt een giga stuwdam gebouwd in de Nijl, waardoor deze danig gaat slinken,zo vreest Egypte.
  Misschien wel makkelijk voor het leger om nu even snel te bombarderen? (Geen grondwet meer...)
  Egypte speelt sowieso een heel belangrijke rol in de Bijbelse profetie, voor degenen die dat nog niet wisten ;-)

  Geplaatst door vader Jakob op Ezekiel38Rapture op 3 juli 2013 22:59
  =====================
  Ik heb dit bericht hier geplaatst omdat het een mening is en geen nieuws.

  Zeker speelt Egypte een belangrijke profetische rol, en dan denk ik maar aan de toekomstige vervulling van Psalm 83, die vooraf zal gaan aan Ezechiël 38/39, waar de NWO=het Vaticaan via de VS, EU, de NAVO en de VN naar toe werkt, op weg naar de wereldregering waar de NWO naar toe werkt, onder leiding van de toekomstige antichrist en de valse profeet, die allebei de belangen van Rome dienen, maar vooral van Lucifer/satan.

  ReplyDelete
 11. I.v.m. Sanhedrin Israël bereid om islamitische Mahdi te accepteren

  Walid Shoebat (en Xander ook) blijft niet beseffen dat de islam uit de koker van het Vaticaan komt en dat het antichristelijke rijk zal voortkomen uit 'Rome', het verborgen Romeinse rijk, achter de façade van de Roomse kerk.

  Het Vaticaan is de RIJKSTE organisatie op aarde, maar het doet alsof het niet zo rijk is, maar geld is macht en dat weet vooral satan maar al te goed!

  Ik heb dit al vaker betoogd, maar de islam speelt zeker een grote rol m.b.t. de komende Psalm 38- en Ezechiël 38/39-oorlogen in- en rond Israël, maar daarna wordt een heel nieuw systeem door satan op poten gezet; directe aanbidding van de antichrist, met de zegen van het Vaticaan en de Jezuïeten, waarvan de huidige (zwarte) paus de baas is, want op die manier weet satan de mensen te verleiden om feitelijk hem te aanbidden, en niet de enige ware God, die als JEZUS Christus mens werd om ons mensen te kunnen redden.

  De antichrist zal zowel met de Roomse kerk als met de islam afrekenen, want die heeft hij straks niet meer nodig.

  Zijn toekomstige hoofdkwartier zal Jeruzalem zijn, en in dat opzicht is het nieuws dat het Sanhedrin van Israël bereid is om de islamitische Mahdi te accepteren, want zo zal men straks ook de antichrist accepteren als zogenaamde 'redder van Israël'.

  ReplyDelete
 12. "Klanten Deutsche Bank in de knel"

  Geweldig toch, die Rooms katholieke Europese Unie en de oplichtingspraktijken van banken die van bovenaf worden aangestuurd door het SATANISCHE VATICAAN en de Jezuïeten?

  Maar dit zijn allemaal weeën van de eindtijd, want satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en zijn sinistere bestuur van deze wereld wordt met de dag CRIMINELER via mensen die in zijn macht zijn, zoals de bankiers van de grote banken.

  Bestudeer het onderstaande schema en zie hoe alles in elkaar zit onder satans sinistere bestuur;

  The Satanic Power Tree

  ReplyDelete
 13. Ook een manier om Rusland uit de tent te lokken en als boeman neer te kunnen zetten, namens de Vaticaanse NWO, waar Greenpeace 'natuurlijk' niets mee te maken zou hebben "Russen enteren schip Greenpeace" ...en dat kan dan weer tegen Rusland worden gebruikt in de kwestie Syrië.

  ReplyDelete
 14. The days of Lot are upon us; amen!
  I'm from the Netherlands, and in my country pedophiles are in charge on behalf of the SATANIC Vatican. The Vatican is behind ALL evil!
  one-evil.org
  vatican assassins http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/01/vatican-assassins.html

  ReplyDelete
 15. Ylle 16 november 2013 11:11

  Reactie op bericht: Statenvertaling het meest betrouwbaar...

  -----------
  Dit is zeker waar, maar ik net als de oudere Engelstalige en vergelijkbare King James vertaling van 1611, is de Statenvertaling niet perfect, maar wel aan te bevelen boven andere Nederlandstalige versies van de Bijbel.

  Mijn advies (indien men niet de originele Hebreeuwse- en Griekse teksten kan lezen): vergelijk vertaling met vertaling als er problemen zijn, en dit is een goed voorbeeld, waarbij de World English Bible-vertaling het bij het rechte eind heeft m.b.t. de OPNAME:

  2 Tessalonicenzen 2:3

  Zie ook: The Rapture of the Church - by Jack Kinsella

  ReplyDelete
 16. Toch blijft Geert Wilders de enige politicus in dit land die een NORMALE opvatting heeft over de islam...de rest is rijp voor de sloop: Wilders: dit is de aftrap voor de Europese verkiezingen

  ReplyDelete
 17. 7 jarige verdrukking en pre-trib opname kunnen van tafel

  Voor veel christenen zal dit echter moeilijk te accepteren zijn, omdat het complete concept van een ‘7 jarige verdrukking’ enkel en uitsluitend op Daniël 9:27 is gebaseerd (de zgn. uitgestelde 70e jaarweek). Als de ‘gruwel der verwoesting’ inderdaad het Rotskoepelgebouw is, valt de theologie dat er aan het einde van de (eind)tijd een ‘grote verdrukking’ met een herbouwde tempel komt, in duigen, en moet ook het geloof in de ‘pre-trib’ opname van tafel.

  Bedenk dat zelfs maar de aankondiging dat de Tempel zal worden herbouwd, de hele islamitische wereld zich onmiddellijk zal doen verenigen in een massale oorlog tegen Israël, en zo ‘Armageddon’ zal veroorzaken. Dus hoe vergevorderd sommige plannen ook mogen zijn, de Tempel zal vóór de terugkeer van de Messias Jezus Christus nooit worden herbouwd.

  Kan het misschien zo zijn, dat de voorzegde grote ‘misleiding’ in de eindtijd een valse theologie is (of een combinatie van valse leringen), die de Westerse christenen blind houdt voor het feit dat de ‘gruwel der verwoesting’ en (de) ‘antichrist’ er al lang zijn, en dat die laatste al jaren vreselijk huishoudt onder hun geloofsgenoten in het Midden Oosten? http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/Malik-Obama-steunt-plan-voor-herbouw-tempel-Jeruzalem

  ===========

  Tja, wat zal ik hiervan zeggen?

  Xander is een aanhanger van de misleider Shoebat.

  Wie misleid wil worden neemt dit dus fijn serieus.

  De ware liefhebber van het woord van God (=JEZUS!) blijft kalm en rustig wachten op de aanstaande opname vóór de 7-jarige tijd van benauwdheid voor Jakob= Israël, ofwel de grote verdrukking.

  ReplyDelete
 18. +fueler747
  It's morning where I live. I used to think I was living in a nice small country with a unique monarchy, but I found out that 'our' monarchy is FAKE and installed by Napoleon Bonaparte, who was aided by the Jesuits
  .
  The Netherlands was the first modern republic, but then the British attacked us on behalf of the Vatican, because the English crown is serving the Pope, and they stole from us New Amsterdam, which is now New York, and after several wars my country became a second rate power in the 18th century.

  Then Napoleon invaded the Netherlands in 1795 and installed a puppet French 'King' and after Him a Dutchman became King (Willem 1 - William 1) in 1815, and since then we have a fake monarchy, because they assert to be related to the real founder of our country, Willem (William) of Orange, who was a German protestant, but this is not true.

  Most Dutch however are brainwashed and think it is a legitimate monarchy and I used to think the same, so I don't blame them.

  Our current King Willem-Alexander is the grandson of Prince Bernhard, a German member of the SS, which served the 'Holy See' = the Vatican, and he was the co-founder of the Bilderberg-group, named after a venue in the Netherlands called 'Bilderberg'.

  Our government consists of traitors, just like in the US or Germany, Britain and France, and they all serve the Papacy.

  The Pope is the Antichrist, meaning 'in stead of Christ', which is also the meaning of 'Vicar of Christ': that's BLASPHEMY!

  But it all fits into prophesy, because the Vatican is in fact the Roman Empire, wanting to rule the world on behalf of Lucifer, and JESUS will return when Israel will be under similar circumstances as during His first time on earth, during the occupation of Israel by the Romans.

  The Holy Spirit (within all real believers) is the RESTRAINER, and after the rapture all hell will break loose on earth.

  MARANATHA!

  ReplyDelete

 19. 26 augustus, 2014 om 5:36
  Hanss zegt:


  Op de site van Micha Kat en ‘Herstel de republiek’ denkt men dat ‘de Zionisten’ en Israël achter alle kwaad in de wereld zitten, en daarmee zijn ze ‘fijn’ gestonken in de opzet van Satan en zijn Vaticaanse Jezuïeten, die zich juist van bepaalde ‘elite-Joden’ bedienen om daarmee ALLE Joden de schuld te kunnen geven van wat ze ZELF bedenken en doen.

  Alle BOOSAARDIGE wegen leiden naar het Vaticaan, en wie wat anders beweert is misleid door datzelfde Vaticaan en LUCIFER, alias Satan de duivel, de mensenmoorder van den beginne.
  http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2014/08/eindtijdberichten-49-end-time-messages.html?showComment=1409024048562#c5005748198588

  ReplyDelete
 20. "Telers omzeilen Russische boycot"

  De EU-DICTATUUR in de praktijk! Groente- en fruittelers willen gewoon GELD verdienen, maar dat wordt hun onmogelijk gemaakt door de VATICAANSE EU-dictatuur, en als ze worden betrapt op deze CREATIEVE oplossing, dan worden ze GESTRAFT.

  En dat allemaal vanwege de GORE ROOMSE LEUGEN dat Rusland medeverantwoordelijk zou zijn voor het neerhalen van de MH17, terwijl het FASCISTISCHE ROOMS-gezinde regime van Oekraïne zelf met twee straaljagers dat vliegtuig uit de lucht heeft geschoten, met als doel om Rusland daarvan de schuld te kunnen geven.

  Hij die weerhoudt=de Heilige Geest, is er nog, wat wil zeggen dat satan nog door God-JEZUS wordt tegengehouden, zodat de LEUGEN nog kan worden BLOOTGELEGD en AANGEKLAAGD en BESTREDEN, en Oekraïne is namens de Vaticaanse NWO SCHULDIG aan MASSAMOORD!

  Hoofdschuldigen zijn echter SATAN OBAMA en de PAUS...en SATAN!

  ReplyDelete
 21. Wilders:Rutte wil PVV uitschakelen - opinie

  De LANDVERRADER Rutte, die gemene zaken maakt met de VATICAANSE NWO, en die gisteren nog van Rompuy, de scheidende JEZUÏETISCHE EU-president een lintje gaf, LIEGT dat hij BARST, want vele moslims in Nederland sympathiseren met IS(IS) en een aantal ging- of gaat daadwerkelijk naar het Midden-Oosten om mee te doen in de ORGIE van moord en geweld namens de VALSE profeet Mohammed en diens Vaticaanse Islam, want laat dat iedereen duidelijk: de islam is een product van het VATICAAN!

  Hele stukken uit de koran zijn LETTERLIJK overgeschreven uit APOCRIEFE, dus VALSE "evangeliën" uit de bibliotheken van Alexandrië, waar de Roomse SATANSKERK haar 'bijbel' ook op baseert.

  Rutte zal BRANDEN IN DE HEL, tenzij hij zich bekeert!

  Het is OORLOG: oorlog om de WAARHEID, contra de LEUGEN van satan!!

  JEZUS Christus is de WEG, de WAARHEID en het LEVEN!

  ReplyDelete
 22. +Deondre
  No, don't worry: ww3 will happen AFTER the Rapture.

  The Vatican NWO is only laying the groundwork for what's going to happen in the near future.

  Always remember that the prophetic word is about ISRAEL!

  JESUS is coming back to JERUSALEM!

  ReplyDelete
 23. Commentaar op: Ruim 50 Saudische geestelijken roepen op tot oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland

  Citaat: "De weg naar de finale confrontatie: Armageddon

  En zo tekent zich het begin van een finale confrontatie af tussen het christendom, vertegenwoordigd door Rusland en Oost Europa, en de (Soenitische) islam, vertegenwoordigd door met name Turkije en Saudi Arabië, en tot op heden volop gesteund door de Verenigde Staten en West Europa.

  Die laatste wereldbrand zou vermoedelijk al over enige jaren kunnen beginnen met een door Turkije geleide islamitische militaire veroveringstocht door het Midden Oosten, Noord Afrika en mogelijk ook Oost Europa (alle voormalige gebieden van het voormalige Ottomaanse rijk). De pijnlijke ‘splinter’ in het hart van de islam, de Joodse staat Israël, moet natuurlijk eveneens worden vernietigd, net zoals ‘de hoer’ Saudi Arabië, dat een prooi zal worden van het dan nucleair bewapende Iran.

  Volgens Daniël (11:44) zullen de Turken tijdens hun invasies echter ‘opschrikken’ door ‘geruchten uit het oosten en noorden’ (zoals het er nu uitziet uit Rusland). De grote legers van de wereld trekken vervolgens in Israël en Syrië ten strijde tegen elkaar, en het beruchte ‘Armageddon’ gaat van start." einde citaat

  Xandernieuws lijkt wel aan de DRUGS of aan de DRANK, want dit slaat helemaal NERGENS op!

  Deze 'uitleg' is gebaseerd op de VOLKOMEN DWAZE gedachtenkronkels van de Vaticaan gestuurde WALID SHOEBAT, waar Xandernieuws een fan van is en die zijn uiterste best doet om het Vaticaan en de PAUS buiten beschouwing te laten, en om vooral de door de Roomse SATANSKERK in het leven geroepen ISLAM aan te merken als de zogenaamde drijvende kracht achter de ANTICHRIST, die volgens Shoebat (en Xander) een MOSLIM zal zijn, en het is duidelijk WIE Xander hiermee bedoelt: ERDOGAN.
  Maar deze TURKSE RANDDEBIEL is ABSOLUUT NIET de roemruchte Antichrist, want dat is (per definitie) de PAUS.

  Voor alle eigenwijze mensen nog maar eens het volgende: De Paus is in feite de ROOMS KEIZER, vermomd als geestelijk leider van de zogenaamde grootse Christelijke kerk op aarde.
  Hij is de Pontifex Maximus https://en.wikipedia.org/wiki/Pontifex_Maximus wat betekent dat hij zowel de geestelijke als de wereldlijke macht uitoefent.
  Hij is de 'Vicarius Christi' https://en.wikipedia.org/wiki/Vicar_of_Christ , de zogenaamde plaatsvervanger van Christus op aarde, wat wil zeggen dat de Paus claimt in feite CHRISTUS zelf te zijn, die zonden wel en niet kan vergeven.
  De Paus claimt in feite GOD te zijn!
  Deze KRANKZINNIGE IDIOOT namens zijn held, LUCIFER-de DUIVEL, is de ANTICHRIST, want dat betekent de 'in plaats van Christus'=Vicarius Christi'

  Hij is in de nabije toekomst ook de 'Koning van het Noorden' (vanuit Israël gezien) uit Daniël 11, want na de vernietiging van de Arabisch-islamitische vijanden van Israël (Psalm-83 conflict) en de niet-Arabisch-islamitische vijanden van Israël (Gog en Magog=Rusland met niet Arabisch-islamitische bondgenoten zoals PERZIË=IRAN), wat opgetekend staat in Ezechiël 38/39 en wat NA de pre-Tijd van Jakobs benauwheid-opname zal geschieden, zal de PAUS met behulp van de VS en SATAN OBAMA de WERELDMACHT grijpen en DUS ook de BAAS worden in het Midden-Oosten, en met de wereldlijke regering van Israël een DUIVELS verbond sluiten.
  De 'Koning van het Noorden' was de Koning van ASSYRIË, en de Paus en SATAN OBAMA zullen in de nabije toekomst de baas zijn over dat historische grondgebied, dat onder andere het grondgebied van de landen Irak en Syrië omvat.
  Wie over dat gebied de baas is, is de 'Koning van het Noorden', en dat zal in de nabije toekomst de combinatie PAUS-OBAMA zijn: BEEST 1 en BEEST 2 van Openbaring 13.
  De islam en zelfs de Roomse kerk-leer zullen worden verworpen om plaats te maken voor LUCIFER-AANBIDDING, want dat is wat de DUIVEL wil middels deze twee SUPERSCHOFTEN!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ROOMS KEIZER=ROMEINSE KEIZER

   Delete
  2. 'Obama', de kleinzoon van Hitler, is NOG STEEDS de baas achter de schermen namens het Vaticaan en de DUIVEL!

   Delete
  3. 'Obama', the grandson of Hitler, is STILL the boss behind the scenes on behalf of the Vatican and the DEVIL!

   Delete
 24. Commentaar op: Duitse politie heeft bevel te zwijgen over misdaden en anarchie rond asielzoekerscentra

  Nederland en Duitsland worden geregeerd door WEERZINWEKKENDE SATANISCHE SCHOFTEN die het MOORDDADIGE VATICAAN dienen!

  Deze SCHOFTEN zullen straks voor EEUWIG KOKEN in de poel van vuur en belijden dat JEZUS is DE HEER, en verder moeten ze hun BEK houden!

  Tenzij God=JEZUS sommigen van hun GENADE verleent, indien ze BEROUW hebben gekregen over hun WALGELIJKE MISDADEN.

  ReplyDelete
 25. allah is SATAN

  +Kronk the Kaveman Death is in his eyes..
  To prove he is a true Muslim, he had to murder his own mother who wanted to escape this madness, together with her son.


  JESUS was murdered by His own creatures because of OUR sin.

  His mother 'escaped' Islam through death, but was she saved?
  God knows.
  Her killer-son may find salvation through faith in JESUS, before he will be cast into the lake of fire.

  That's still possible, because the ultimate sin is NOT murder, but UNBELIEF.

  ReplyDelete
 26. Comment on: UNITED NATIONS RELEASES ‘FREE AND EQUAL’ POSTAL STAMPS PROMOTING LGBT GLOBAL AGENDA

  +RACHEAL SEEKINGCHRIST4LIFE
  Isaiah 60:1-3 1599 Geneva Bible (GNV)


  1 Arise, O Jerusalem; be bright, for thy light is come, and the glory of the Lord* is risen upon thee.
  2 For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people; but the Lord* shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.
  3 And the Gentiles shall walk in thy light, and Kings at the brightness of thy rising up.

  *I am, who I am

  JESUS means: I AM SALVATION

  God, manifested in the flesh in the capacity of Savior.

  JESUS is the LORD and the LIGHT, so I see it from a positive viewpoint.

  ReplyDelete
 27. +Honey Pie
  You're a CITIZEN of heaven and not a citizen of NAZI-America
  under 'Obama', the EVIL GAY pawn of the EVIL Vatican, and JESUS didn't command His followers to be armed against others, and most certainly He did not command us to MURDER other people, but instead to love even our enemies?
  Or do Americans read their own Bible?
  Did you know that Americans of European descent, who originally fled from the influence of the EVIL Roman Catholic DEATH CULT in Europe, MURDERED about 10 MILLION indigenous AMERICANS, and that 'Thanksgiving' is about the celebration of a MASSACRE on such ORIGINAL Americans? http://www.manataka.org/page269.html

  I live in NAZI-Europe and Angela Merkel is the most powerful European PAWN of the EVIL Vatican and she is the DAUGHTER OF ADOLF HITLER!: http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2013/12/angela-hitler.html

  Focus on our BLESSED HOPE, the RAPTURE and tell LOST people about JESUS!

  America is a LOST CASE and Europe too, and soon the WHOLE WORLD!

  The POPE is the ANTICHRIST and Obama is his STUPID PAWN!

  JESUS is COMING to RESCUE us!

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Honey Pie Google+YouTube is serving the Vatican NWO and we are here behind enemy lines and on HOSTILE GROUND.

   I LOVE to ANNOY Satan, so they have to (economically) kill me if they want to stop me!

   This is exactly the goal of Satan through the Vatican NWO: kill all 'adversaries' (religious Jews and JESUS Christians*) economically or literally.

   Our Lord JESUS is with us!

   *My term for real born again JESUS-worshipers.

   ====

   Honey Pie
   2:56 AM
   +
   1
   0
   1

   Amen! Right after I shared this google stopped me from sharing any more vids. They do this to me everytime I share things against gays, and other perverts. I must be doing something RIGHT. Counting it all joy for persecutions! All praise to God!

   Delete
  2. +Honey Pie
   Thanks for this update, Honey, and you in the US are in the front-line, because what's happening in 'your' country will come later in the EU
   , where I live (in the Netherlands).
   Just keep trying to come back and if need be use a new account, which I also did in the past: +Hans Steijnhagen
   The Lord JESUS is on our side, because we're on His side and don't worry, because He will open new doors and give you new opportunities.
   Just praise His name, because JESUS means 'I am' (God's name in short) PLUS the word SALVATION, so 'I AM SALVATION' which means that He's God in the capacity of Savior.
   USE His name and don't be a 'God-sayer'.

   Thomas said all of a sudden, after JESUS' resurrection 'MY LORD and MY GOD!' to our Lord JESUS, after he had established that it really was Him and not a ghost.

   JESUS is GOD, dear Honey Pie, so give Him ALL the glory, and I'm glad you show your face, and maybe you will also tell the world your first name, so that you show the world you are PROUD and GRATEFUL to be a follower of JESUS.

   I often say God-the Lord JESUS, because there is only ONE God and JESUS and God are ONE, and the Holy Spirit too.

   JESUS is with us! ;-)

   Delete
 28. In response to EXCLUSIVE DRONE FOOTAGE OF FUTURE BEECH GROVE 'FEMA CAMP'


  +Donna Diggzzz This is the preparation of the CRIMINAL government for AFTER the rapture
  and the declaration of MARTIAL LAW.
  They've got the devil and the Vatican and the Pope, and we've got JESUS!
  He's coming to rescue us!


  PS: such facilities are also in Germany, created by the US-government on behalf of the Vatican.

  ReplyDelete
 29. In response to Obama Mansion Located 1,000 Feet From The Islamic Center Of Washington DC

  +Kronk the Kaveman
  It's all like the Christian end time movies of the late '90s
  and early 2000's, with this HUGE difference: in these movies the true identity of the Antichrist was NEVER revealed, though they must have known about it.
  Nowadays it's NO secret anymore to people who have done their research: it's the POPE/PAPACY by DEFAULT, and Obama is his main PAWN/PUPPET.
  The Vatican is the 1st BEAST-SYSTEM and the true god of the Vatican is LUCIFER, which is in fact his FORMER name, because Lucifer means 'light bearer/light bringer', and God-the Lord JESUS called him ADVERSARY=Satan after his rebellion against Him.
  The US is the 2nd BEAST SYSTEM and Washington D.C's original name was ROME!
  When Pope Francis visited the US last year, he came to confirm to power of the Vatican over the USA.
  The Pope is the EMPEROR of the Roman Empire, disguised as a spiritual leader, and he's the richest man on earth, owning TRILLIONS!

  But JESUS is still restraining him until the pre-Time of Jacob's Trouble-rapture.

  Islam was created by the Vatican and communism by the Jesuits, and the JESUIT Pope is a Marxist himself and Obama too.

  Michell is Michael, and Obama is Frank Marshall Davis jr. or Barry Davis.
  The US is being run by CREEPS and the EU too: the most powerful person of the EU is Angela Merkel, and she's in fact the daughter of Adolf Hitler, conceived by means of artificial insemination. https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Angela%20Hitler

  JESUS is coming to end this MADNESS!

  ReplyDelete
 30. Netanyahu invites Russia to develop Israel's gas fields

  ===

  Ricky Scaparo
  Shared publicly - 5:25 AM


  The Future "Hook in the Jaw" May Be Taking Place Before Our Eyes as Netanyahu Invites Russia To Develop Israel’s Gas Fields.
  Netanyahu invites Russia to develop Israel's gas fields
  endtimeheadlines.org
  On Tuesday, Russian President Vladimir Putin met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Moscow. They discussed economic cooperation including en
  Cathy SavedByGrace's profile photoHans S's profile photo
  Hans S
  11:20 AM
  +Ricky Scaparo Good thinking Ricky!
  I thought the same yesterday.
  But realize that both Netanyahu and Putin are merely ACTORS who have been shaking he hand of the ANTICHRIST='VICAR of CHRIST=INSTEAD of CHRIST=HIDDEN ROMAN EMPEROR, the POPE OF ROME.

  ALL world leaders bow down to him and those who don't will be destroyed. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  Netanyahu is a TRAITOR and Putin is an admirer of Stalin, who was a JESUIT PRIEST!

  ONLY JESUS CAN GET US OUT OF THIS TERRIBLE MESS!

  Listen to brother Eric Jon Phelps: International Jesuit Tyranny https://www.youtube.com/watch?v=pHl56HmcipU

  ReplyDelete
 31. Response to: Putin on Brexit: No one wants to feed weak economies


  +S Candy Handy
  Be sure the Vatican-led Brussels bureaucrats will think of something in order to thwart the Brexit.


  ===

  S Candy Handy
  5:12 PM
  +
  1
  0
  1

  +Giovanni Truvia I never thought that I would live to see this, especially because culturally speaking the British people are cautious in taking big decisions. But it happened. Real people won. I wish I could give all the leave camp a big huge. Lets drink an extra, hot cup of tea to them with some biscuits on the side. They caused an earthquake. This trend should be built upon.

  ReplyDelete
 32. In response to Calais mayor wants French migrant camps moved to UK after Brexit vote

  France should arrest them all and send them back to their own countries, because they are ILLEGAL ALIENS!
  The EU is a SICK Roman Catholic enterprise and just look at the EU-flag, because it's the Roman Catholic MARY-flag.
  The Roman Catholic church is the guise for the ROMAN EMPIRE and the POPE is the guise for the ROMAN EMPEROR!

  He wants to be DICTATOR of the WORLD, and the UN was created by the Vatican and NATO and the EU too, and the USA is a also servant of the Vatican.
  The JESUITS of the Vatican are behind all EVIL, and in the past the Vatican created Islam and the Jesuits created communism and they also promote EVOLUTIONISM and HELIOCENTRISM, which is completely UNSCIENTIFIC.

  The current Pope is the BOSS of the JESUITS.
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ReplyDelete
 33. Replies
  1. +maggy mayfield Yes, but it doesn't mean a thing: America can choose between Vatican servant Hillary Clinton and Vatican controlled opposition Donald Trump, so the US-citizens can choose between the Pope and the Vatican plus Lucifer.... https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/BXJZmt5HeuS

   ===

   maggy mayfield
   8:26 AM
   yes amen

   Delete
  2. +maggy mayfield
   In the US you have at least been given the ILLUSION of Democracy.

   In the EU everything is being decided by the UNELECTED European Commission.
   The European 'Parliament' has NO power.

   I call the EU NAZI-Europe and the US NAZI-America because the Vatican and the Pope and the Jesuits are in FULL control of both the US and the EU, as it was during the time of Nazi-Germany and communist Russia, because fascism and communism were invented by the Jesuits and Joseph Stalin was a Jesuit PRIEST.
   Adolf Hitler was a Jesuit trained Roman Catholic.

   The Vatican is the ROMAN EMPIRE.

   JESUS is coming, sister!

   Delete
  3. +maggy mayfield
   Donald Trump SEEMS to be a better choice, but if you know this about him, you won't like him too
   : Eric Jon Phelps on the sell out of America and the coming War. Must Watch http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/04/eric-jon-phelps-on-sell-out-of-america.html

   They're BOTH good ACTORS!

   ===

   maggy mayfield
   9:03 AM
   +
   1
   2
   1

   +Hans S oh I agree with you on that I really do it is just an illusion of choice but I will entertain myself ..id rather have him than her though

   Delete
  4. +maggy mayfield So our sister +Donna Diggzzz decided NOT to vote.
   She only votes for JESUS!
   I do the same in my so called democracy in the Netherlands.
   I'm so glad I'm a CITIZEN of HEAVEN and that JESUS is coming soon!

   ===

   maggy mayfield
   9:27 AM
   +
   2
   1
   2

   +Hans S man I hear ya but ,Killary I cannot vote for too many crimes against humanity

   Delete
  5. +Donna Diggzzz
   Amen! JESUS for KING of the world and the universe!


   ===

   Donna Diggzzz
   12:38 PM
   +
   2
   1
   2

   +Hans S
   AMEN ! The system is "rigged" They say your vote counts. The Bush Election proved them wrong. That campaign was to get Bush in office which happened because of Jeb in FL. I VOTE JESUS <3 He doesn't lie or con the people

   Delete
  6. +Hans S I said this a few days before I became a FLAT EARTHER on October 1, 2016!
   THERE IS NO UNIVERSE and SPACE!
   JESUS & His flat Earth https://plus.google.com/u/0/collection/s3aKTE

   Delete
 34. Concerning
  Geert Wilders For Breitbart: Let’s Lock The Door To Islam


  maggy mayfield
  8:35 PM

  he's wonderful man

  Hans S
  8:38 PM
  +
  1
  2
  1

  +maggy mayfield
  Yes, and he's the Dutch controlled opposition, because he never reveals that the Vatican is behind the SATANIC Islam.
  Just like Donald Ttrump he's an admirer of Ronald Reagan, but the Reagan administration was the most CATHOLIC in American history, and CIA- George H. Bush was the REAL president!
  CIA means CATHOLIC Intelligence Agency.
  maggy mayfield
  8:39 PM
  +
  1
  2
  1

  +Hans S ok I will look into it thank you but I know he does speak truth about Islam though
  Hans S
  8:42 PM
  +
  1
  2
  1

  +maggy mayfield
  That's the whole trick and Alex Jones (Bill Hicks) does the same: reveal ALMOST the whole truth...but don't tell people that the Vatican is behind ALL EVIL!!
  maggy mayfield
  8:42 PM
  +
  1
  2
  1

  +Hans S ok I will research it
  Hans S
  8:55 PM
  +maggy mayfield How the Vatican created Islam http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html
  Hans S
  8:57 PM
  +maggy mayfield 10 FACTS You Must Know About The Jesuits! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/07/10-facts-you-must-know-about-jesuits.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. +maggy mayfield Alex Jones - Jesuit Controlled https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/11/alex-jones-pope-and-gw-bush-obama.html
   Hans S
   9:02 PM
   +maggy mayfield Alex Jones CIA Disinformation internet intelligence Agent https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/12/alex-jones-cia-disinformation-internet.html

   Delete
 35. Concerning US Carries Out Its Threat Against Russia

  +Israeli News Live
  Steven, I know you don't believe in the pre-Jacob's Trouble-rapture anymore, but how can you explain that despite the situation in Syria and Ukraine there's not yet a total outbreak of hostilities between the US and Russia?


  I know: JESUS is the RESTRAINER/WITHHOLDER.

  2 Thessalonians 2:6-7 1599 Geneva Bible (GNV)
  6 And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time.
  7 For the mystery of iniquity doth already work: only he which now withholdeth, shall let till he be taken out of the way.

  2 Thessalonians 2:6-7 World English Bible (WEB)
  6 Now you know what is restraining him, to the end that he may be revealed in his own season. 7 For the mystery of lawlessness already works. Only there is one who restrains now, until he is taken out of the way.

  ONLY JESUS is POWERFUL enough to STOP Satan and the JESUITS and the POPE=ROMAN EMPEROR!

  Obama is the main PAWN of the Vatican and the Pope is the (near future) KING OF THE NORTH (from the position of ISRAEL), after he has taken control of Syria PLUS Iraq on behalf of the Papacy.

  Russia is GOG and keep in mind that one of the main allies of Gog is PERSIA=IRAN.

  Iran is NOT an ally of the US!

  A JESUIT controlled, world wide economic collapse will create the circumstances described in Ezekiel 38/39.

  Deutsche Bank is on the verge of collapsing and I believe that Angela HITLER (Merkel) is deliberately doing NOTHING to stop it, because she's an important pawn of the Vatican too.

  I believe the MIRACULOUS and SUDDEN rapture is imminent and this will be the TRIGGER for the ensuing prophetic events.

  Satan and the Pope know that Russia cxan't be defeated.....ONLY by GOD!!

  They know the prophetic word VERY WELL and they will let God do the 'dirty work' for them.

  The rapture is the departure/departing:

  2 Thessalonians 2:3 World English Bible (WEB)
  3 Let no one deceive you in any way. For it will not be, unless the departure comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction

  2 Thessalonians 2:3 1599 Geneva Bible (GNV)
  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a departing first, and that that man of sin be disclosed, even the son of perdition.

  The Body of Christ will be GONE after Revelation 3!

  It's all about JESUS (YESHUA for Hebrew speakers)!

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Lauren Stern
   Exactly! To hell with them all!

   There's ONLY ONE alternative: don't be afraid to DIE and follow JESUS, because following JESUS is VERY DANGEROUS, but HIGHLY REWARDING: eternal life in prosperity and HAPPINESS, and following oneself (me, myself and I)= SATAN is VERY SELF-CONDEMNATORY: the lake of fire = God's eternal WRATH and eternal punishment.
   This is about LIFE or DEATH, HEAVEN or HELL!
   Donald Trump is controlled opposition and 'Obama' is a SLAVE of the SATANIC Vatican=the EVIL Roman Empire with the BABY-blood drinking POPE as its DEMONIC Emperor.
   WAKE UP AMERICA!
   WAKE UP WORLD!
   Eric Jon Phelps on the sell out of America and the coming War. Must Watch https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/04/eric-jon-phelps-on-sell-out-of-america.html

   Choosing JESUS is the BEST possible SELF INTEREST!

   HE HAPPENS TO BE GOD ALMIGHTY!!!!!!!!!!!
   Hans S
   12:17 PM
   +Joe Bunn
   The above is for you too!

   ===

   sdl35
   commented on a video on YouTube.
   Shared publicly - 2:15 AM

   This U.S. administration is confusing me. Teaming up with ISIS in such a blatant way.
   Extemely disappointing! They are confusing the world with giving ISIS the green light to invade Damascus.
   US Carries Out Its Threat Against Russia
   Hans S's profile photoJoe Bunn's profile photoLauren Stern's profile photo
   Hide comments
   Emmanuel A.
   2:38 AM
   +
   6
   7
   6

   Obama started his career by supporting abortionism in USA, what can you expect from him? No regards to life.
   WMD
   2:59 AM
   +
   5
   6
   5

   This is whats known as "rumors of wars", confusion .end of times many countries will do this, Many countries are doing this in the Middle East now.
   Mario Singh
   3:06 AM
   +
   3
   4
   3

   Problem, reaction, solution at work.
   Hans S
   3:07 AM
   The US is 100% controlled by the Vatican, the Jesuits, the Pope and SATAN!
   Joe Bunn
   7:39 AM
   The conclusion is that ISIS is directly controlled by US government!!! My hijacked government!!! Trump was 1000% correct again!!! Elect Donald Trump America!!!! God Bless the world!!!
   Lauren Stern
   11:47 AM
   Why would you WANT to elect Trump?? Have you watched any news??? He is in direct contact with Russia and already working against america and hes not even elected yet! I say fuck them all, I wont ever root for the lesser of two evils, regardless of who it is. The next president has already been picked, it doesn't matter what the people vote and it never has. That is, if we even get another president.

   Delete
  2. +Lauren Stern
   You can ONLY save YOUR SELF by surrendering your SELF to the MANUFACTURER of your BEING and that's JESUS Christ.
   Take this from a FORMER GOD-DAMNED ATHEIST!


   ===

   Lauren Stern
   12:20 PM
   I wish I could say that I believe that, but I cannot. I do not say that as a figure of speech, I really do WISH I could believe in all of that. We have to save ourselves, not just die because you believe in something that you cannot say that as a matter of fact, is true. You just believe it.

   Delete
 36. Concerning Yahoo secretly scanned customer emails for U.S. intelligence

  The NSA-CIA are instruments of the SATANIC VATICAN=the EVIL ROMAN EMPIRE and the ANTICHRIST=the POPE!

  ReplyDelete
 37. Concerning: America : Trump calls Hillary the Devil and threatens to put her in Jail during Debate (Oct 09,2016)


  +Ellen Jirasek It's getting CRAZIER by the day!
  And then it will be easier to CANCEL the elections and declare Martial Law in combination with a world war crisis with Russia....while I know that also Putin is a servant of the Vatican and an admirer of the JESUIT 'Joseph Stalin'....
  LORD JESUS, GET US OUT OF THIS MESS!!

  Thank you!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ellen Jirasek
   8:53 PM

   +Hans S

   they are actually "running" against Jesus, His saints, the bonds of marriage and family. But God is still in control and He's laughing! Psalm 2
   Hans S
   9:29 PM
   +Ellen Jirasek
   Amen, Ellen and JESUS is GOD!
   He's coming! ;)

   Delete
  2. +Ellen Jirasek Listen to what Eric Jon Phelps has to say about controlled opposition Donald Trump: Eric Jon Phelps on the sell out of America and the coming War. Must Watchhttp://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/04/eric-jon-phelps-on-sell-out-of-america.html

   Delete
 38. Aangaande Al honderden christenen met onthoofding bedreigd door moslimmigranten

  Citaat: "Veel christenen in Nederland trekken zich er sowieso niet veel van aan, want zij hebben de rotsvaste overtuiging dat God hen wèl voor dit soort vervolgingen zal sparen door hen tijdig in de hemel op te nemen. De miljoenen geloofsgenoten uit Azië en Afrika, waarvan nu ook de eersten in Europa, die desondanks niet op magische wijze zijn ‘weggerukt’ en niet gespaard zijn voor vervolgingen, hebben dat dan klaarblijkelijk aan henzelf te danken (?)."

  Xandernieuws heeft het over 'Christenen' maar MILJOENEN noemen zich zo die niet eens wedergeboren zijn.
  Ware wedergeboren volgelingen van JEZUS zijn niet zo gestoord om zich samen met Moslims te laten opsluiten in asielcentra.

  Dan iets anders: Xandernieuws valt weer het geloof aan van mensen die NIET geloven dat God=JEZUS KWAAD op hun is en die geloven dat ze net vóór de start van de zevenjarige tijd van Jakobs benauwdheid worden opgenomen naar de hemel.
  Dat komt omdat Xandernieuws dat zelf niet (meer) gelooft en dus in de ROOMSE vervangingsleer terecht is gekomen, die de opname-leer, die BIJBELS is, verwerpt.
  Xandernieuws is zelf daarmee een VERVOLGER van gelovigen in JEZUS Christus die TERECHT geloven dat ze NIET gesteld zijn tot Gods TOORN.

  Blijkbaar probeert Xandernieuws zijn redding te VERDIENEN en is de GENADE van God-de Heer JEZUS hem NIET genoeg!

  Ook vertelt Xandernieuws NOG STEEDS niet dat het Vaticaan verantwoordelijk is voor het bestaan van de DUIVELSE Islam, dat ik rustig de ROOMSE ISLAM noem.

  ROOMSE MOSLIMS zijn radicale KATHOLIEKEN die bereid zijn te TERRORISEREN en te MOORDEN voor hun geloof.

  ReplyDelete
 39. Concerning: The CRAZINESS has NO LIMITS: George W. Bush may be voting for Hillary Clinton

  +Ellen Jirasek Both parties serve the Vatican led NWO!
  So what?

  It's the same situation in my country, though we have more political parties.
  JESUS is coming, sister!

  ===

  Ellen Jirasek
  5:01 AM
  +
  1
  0
  1

  that just proves there's no fighting in the war room!

  ReplyDelete
 40. Concerning: Did Newsweek Already Print a Special “Madam President” Hillary Edition?


  +Atheism is Madness
  Evil bastards!
  But we belong to the KINGDOM of HEAVEN of JESUS!


  ===

  Hans S
  Shared publicly - 3:37 AM

  Did Newsweek Already Print a Special “Madam President” Hillary Edition?
  Atheism is Madness originally shared:

  What?
  Did Newsweek Already Print a Special “Madam President” Hillary Edition?
  Infowars
  Alleged images of magazine cause fury amongst Trump supporters
  Atheism is Madness's profile photoHans S's profile photo
  3 comments
  Atheism is Madness
  7:58 AM
  +
  1
  0
  1

  YES HANS. They were busted storing these magazines for delivery after the election. We haven't even voted yet.
  Atheism is Madness
  7:59 AM
  A new meaning of "the whore of Babylon "

  ReplyDelete
 41. Concerning: NATO War Planes Over the Czech Republic

  +Israeli News Live This happened very often during the 'cold war' in my country, the Netherlands, when Star Fighters and F-16's regularly flew over, with a LOT of NOISE. It hardly happens now since the end of the 'cold war', which was a JESUIT concocted HOAX on the basis of NON-EXISTENT 'nukes'. It happens now more often that Apache attack helicopters fly over my country. The Vatican led NATO wants to keep the HOAX alive...on behalf of Satan, of course.

  This happened very often during the 'cold war' in my country, the Netherlands, when Star Fighters and F-16's regularly flew over, with a LOT of NOISE. It hardly happens now since the end of the 'cold war', which was a JESUIT concocted HOAX on the basis of NON-EXISTENT 'nukes'. It happens now more often that Apache attack helicopters fly over my country. The Vatican led NATO wants to keep the HOAX alive...on behalf of Satan, of course.

  ReplyDelete
 42. Trumps 100 dagen plan: Weg met Obamacare en 2 miljoen criminele migranten
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Trumps-100-dagen-plan-Weg-met-Obamacare-en-2-miljoen-criminele-migranten

  Wilders feliciteert Trump: ‘De Tweede Amerikaanse Revolutie is een feit’
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Wilders-feliciteert-Trump-De-Tweede-Amerikaanse-Revolutie-is-een-feit

  Deze 2 recente topics op Xandernieuws tonen dat Xandernieuws (bewust) niet wil zien dat Donald Trump een marionet van het Vaticaan en de Jezuïeten is, en het laat ook weer 'ns zien dat Geert Wilders in ons land gecontroleerde oppositie is.

  Alleen JEZUS Christus is de WAARHEID, mensen!
  Laat je door Hem redden, en laat Hem je de ogen openen, als dat nog niet gebeurd is.

  ReplyDelete
 43. Yes, the American people voted in MAJORITY against the CRIMINAL LIBERALS, but WHO did they vote for and who's having the LAST LAUGH?
  Satanic Donald Trump & Jesuit Handlers : Black & White = Grey Pope
  https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/11/satanic-donald-trump-jesuit-handlers.html

  ReplyDelete
 44. Concerning: Israel planned to supply West Bank Palestinians with 40% less water than settlers – report

  +Brett Cooper
  The Jews live in their own country.

  The Arabs (so called Palestinians) can go to the countries they came from or become loyal citizens of Israel, like the Israeli-Arabs.
  But all they want to do is to MURDER the Jews, according to their INSANE 'prophet' Muhammad.
  And where are all those Christian Arabs who used to live there?
  MURDERED by their fellow 'Palestinians' or driven away.
  Islam was invented by the Vatican!
  It's the ROMAN EMPIRE and divide and conquer is its game on behalf of LUCIFER and the POPE!

  ===

  Brett Cooper
  1:58 AM
  +
  3
  4
  3

  Apartheid Israel.

  ReplyDelete
 45. Xander de mis-leider dwaalt steeds verder ven de waarheid af, en dat is goed te merken aan zijn jongste artikel 'Turkse analist: Erdogan verklaart de oorlog aan christenen'http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Turkse-analist-Erdogan-verklaart-de-oorlog-aan-christenen

  Hij is een typich voobeeld van een religieus-christelijk 'kerk-mens'.
  Hij maakt geen onderscheid tussen het evangelie van het Koninkrijk voor Israel en het evangelie van de genade van de apostel Paulus namens JEZUS voor het Lichaam van Christus.

  Hij informeert zijn lezers niet dat de islam was uitgevonden door het Vaticaan en hij plaatst de PAUS tussen zijn opsommming van mensen die zeker de Antichrist niet zullen en kunnen zijn.

  Hij heeft er totaal geen benul van WIE en WAT het PAUSDOM vertegenwoordigt: HET ROMEINSE RIJK en de ROMEINSE KEIZER, vermomt als religious-"Christelijke" leider.

  Ook geeft hij in zijn artikel de FOUTE vertaling en de VERKEERDE interpretatie weer van Tessalonicenzen 2:3

  "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval (van het geloof) komen en de mens der wetteloosheid (= de wetteloze mens in het algemeen, als in de zin van ‘de mens zal niet leven bij brood alleen’) zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet... "

  Blijkbaar heeft hij niet in de gaten hoezeer de PAUS bezig is zich in de aangelegenheden van ISRAEL te mengen, en met name aangaande JERUZALEM en het TEMPELPLEIN.

  De Antichrist is de WETTELOZE en het Griekse woord 'apostasia' kan het beste worden vertaald met 'vertrek' vanuit het Engelse 'departing' of 'departure', zoals het wordt vertaald in de Geneva Bible 1599 en de World English Bible, en niet vanuit 'de afval', dat overeenkomt met 'a falling away', wat in de foute vertaling van de King James Version 1611 staat, en in ALLE Nederlandse vertalingen is het ook FOUT vertaald, terwijl deze passage duidelijk aangeeft dat het hier gaat om de wegneming, opname, wegrukking van de gemeente van JEZUS Christus, gebaseerd ook op andere passages in het nieuwe testament.

  Natuurlijk staat de opname (the rapture) niet letterlijk in de Bijbel, want het is een GEHEIM(ENIS)!

  Alleen mensen die het KUNNEN zien op basis van wat God-de Heer JEZUS hun heeft GETOOND zijn in staat om het te geloven.

  Er zijn anderen die het veel beter kunnen uitleggen dan ik, en ik zal hieronder linken plaatsen naar artikelen daarover.

  Mijn punt is dat wie zich laat 'informeren' door Xandernieuws dient te beseffen dat men wordt MIS-LEID.

  Men wordt niet in de juiste riching GELEID.

  De boodschap van Xandernieuws is dat men zich moet opmaken voor (de Grote) verdrukking en een bijna zekere dood door onthoofding!

  Hij heeft het helemaal niet over het DOEL van de grote verdrukking die er aan staat te komen: dat het in EERSTE instantie gaat om ISRAËL en het OVERBLIJFSEL daarvan en NIET om de rest van de wereld.

  ReplyDelete
 46. De rest van de wereld zal juist de TOORN van God-de Heer JEZUS gaan ervaren omdat ze het de Joden niet gunt om in hun van God-gegeven land Israël te wonen met Jeruzalem als hun hoofdstad.

  De Gemeente van JEZUS Christus is NIET gesteld tot Gods TOORN!

  De 'Christenen' die al zijn vervolgd en vermoord in (bijvoorbeeld) het Midden-Oosten waren in eerste instantie helemaal geen wedergeboren volgelingen van JEZUS, maar religieus-Christelijke mensen die naar 'KERKEN' gingen en die in doctrines geloofden die gebaseerd zijn op de leugens van de Roomse kerk, zoals de Rooms Katholieke VERVANGINGSLEER (de 'kerk' heeft Israël vervangen als uitverkoren volk).
  In het aangezicht van de dood zijn velen echter WEL waarlijk tot wedergeboorte gekomen en hebben ze de hoogste prijs betaald voor het navolgen van JEZUS Christus.
  Ze zijn nu bij JEZUS in het Paradijs, zoals Hij dat ook de vergeven andere veroordeelde man aan het andere kruis had beloofd.

  Net zozeer als diegenen die ook in de opname geloofden en die reeds zijn ONTSLAPEN.

  Zij zullen (in een een ondeelbaar ogenblik) de levende aanbidders van JEZUS voorgaan als de opname zal geschieden.

  Want DAARNA gaat het weer helemaal om ISRAËL!

  De gemeente van JEZUS Christus is niet meer op aarde NA Openbaring 3.

  Daarna zal de 70ste 'jaarweek' van Daniël 9 worden vervuld, die ZEVEN jaar zal duren tot aan de wederkomst van JEZUS.

  En daarna zal de PAUS zich openbaren als de ANTICHRIST=de IN PLAATS van CHRISTUS en met name aangaande Israël.

  De Paus beweert dat hij Christus=de MESSIAS VERVANGT!

  Dat is GODSLASTERING en daarom alleen al is hij de ZOON DES VERDERFS.

  De meeste Joden zullen er echter intrappen, doch een DERDE deel NIET en dat derde deel zal vluchten naar de wildernis en door God-de Heer JEZUS worden verzorgd en beschermd tot aan Zijn wderkomst.

  Lees Zacharia 13:8-9 http://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/13.html

  De Opname vóór de Verdrukking

  ReplyDelete
  Replies
  1. De gemeente van JEZUS Christus is niet meer op aarde NA Openbaring 3

   Dit schreef ik voordat ik wist dat het boek Openbaring TOTAAL NIET om de Gemeente/het Lichaam van Christus gaat!

   Rightly dividing the Word is the goal of this article, and it is an indispensable key to proper understanding of the Bible. The abundance of scriptural evidence detailed in the third section makes it very clear that Revelation is doctrine for Israel, which was written to Jews who believed in Jesus Christ, by an apostle of the circumcision, for direct application in the prophetic "kingdom" dispensation. At the destruction of Jerusalem and the temple, God placed that dispensation in abeyance in 70 AD, to be resumed in the future tribulation. The entire book of Revelation, including chapters 1-3, is deeply rooted in Old Testament prophecy. It is doctrinally aligned with the epistles of Peter, James, John, and Jude, all of whom were apostles of the circumcision, as well as to the books of Matthew, Mark, Luke, John, Hebrews, and the Old Testament. The dispensation of grace in which we now live is revealed in Romans through Philemon, our Apostle Paul's letters to the Gentiles, with Acts being the book of transition between the two dispensations.

   Source: http://www.matthewmcgee.org/7church.html

   Delete
 47. Concerning: Stunning World, UN Passes 6 Resolutions Confirming Everything Is Israel’s Fault.

  +ruben camargo
  Don't listen to HIM=SATAN and his CRAZY Vatican led NWO: he's getting more insane by the minute!


  But everything's going according prophesy and JESUS has got everything under control!

  ===

  ruben camargo
  8:44 PM
  THE REALITY THE ENEMY IS ATTACKING HARD...DONT LISTEN TO THEM....

  ReplyDelete
 48. Concerning: Russian ambassador to Turkey dies after gun attack in Ankara – Foreign Ministry


  +Rob Alston
  Mossad or CIA, but in any case on behalf of the POPE=the Roman Emperor, who wants to STEAL Russia's OIL and GAS on behalf of SATAN.

  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ===

  RT
  Shared: BREAKING
  RT is in a circle you get notified about. More info
  RT
  Shared publicly - 5:37 PM

  BREAKING
  Russian ambassador to Turkey shot and injured in gun attack in Ankara – Foreign Ministry
  RT
  The Russian envoy to Turkey was wounded after a gunman stormed into a building where the official was attending a Russian photo exhibition, the Russian Foreign Ministry confirmed.
  dddavids Ghost Cams's profile photo
  Hide comments
  dddavids Ghost Cams
  5:44 PM+
  1
  2
  1

  It's a very cruel world out there.
  Rob Alston
  5:55 PM+
  4
  3
  4

  Somebody wants to start WW3
  Rob Alston
  5:55 PM+
  1
  0
  1

  Mossad
  Kay Fash
  5:58 PM+
  1
  2
  1

  Something to do with Aleppo.
  Many players were mad the Russians helped the Syrian government kick out the beheading moderates.

  The ones happy that Palmyra fell back into the hands of ISIS.
  Revelation
  6:17 PM+
  2
  3
  2

  Mossad
  Andrew Simpson
  6:24 PM+
  3
  4
  3

  This happens right after Obama threatened to get Russia back at a time of America's choosing???? Coincidence??? It's events like these that start World Wars 
  Nick Mild
  6:31 PM+
  1
  2
  1

  Clinton may be behind it
  strong foot
  6:33 PM+
  2
  3
  2

  My condolences to Russia and specially to his family.
  The Ambassador is dead now according to many news outlets.
  Laki9999
  6:35 PM
  Wahhh
  Americans are crazy
  Obama piece of Shit
  Alois Kolar
  6:38 PM+
  2
  3
  2

  Evil, psychotic, dirty warmonger, war criminal USA behind!
  Again, over and over again...
  HDC. I TRIED U DIED
  6:40 PM+
  2
  3
  2

  Typical turk shake your hand then shoot you in the back.. 
  sasha burton
  6:43 PM+
  1
  2
  1

  The Russian ambassador has sadly died.

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Auntie Annie ...with a loaded gun....

   alla-u-akbar DEMON shows the true nature of Roman Catholic ISLAM
   https://www.youtube.com/watch?v=VsCWHF_T5ho&lc=z13vhj5yhxuajfeci22vyrrhkxy2uvxq304

   ===

   Auntie Annie
   Commented "He was an off-duty police off..." on: UPDATE: Russian Ambassador Assassinated in Turkey
   Hans S
   Shared publicly - 10:08 PM

   UPDATE: Russian Ambassador Assassinated in Turkey
   Russian Ambassador to Turkey Shot During Speech in Ankara
   breitbart.com
   The Russian ambassador to Turkey, Andrei Karlov, has been shot while speaking at an art exhibit in the Turkish capital of Ankara.
   Auntie Annie's profile photoHans S's profile photo
   Auntie Annie
   10:16 PM+
   1
   0
   1

   He was an off-duty police officer.

   Delete
 49. Elite heeft nog 2 weken om (kern)oorlog met Rusland te ontketenen

  De gevestigde orde in Washington heeft nog maar twee weken de tijd om nog vóór Trumps inauguratie alsnog een oorlog met Rusland te ontketenen. Het militair-industriële complex wil de biljoenen kostende, maar totaal mislukte ‘war on terror’ in een nog lucratievere nieuwe ‘koude oorlog’ veranderen, en daarvoor moet super-kernmacht Rusland opnieuw als de grote vijand worden afgeschilderd (3).

  Hillary Clinton dreigde Rusland meerdere malen openlijk met oorlog en noemde president Vladimir Putin zelfs ‘een nieuwe Hitler’. Mede dankzij de oorlogsretoriek van Obama en Hillary, en de agressieve militaire opbouw van de NAVO in Oost Europa, verhoogde het onafhankelijke ‘Defcon Warming System’ in de zomer van 2016 de kernoorlog dreiging naar niveau 3, het hoogste niveau sinds de 9/11 aanslagen in 2001, en pas voor de vierde keer sinds WO-2.

  Na de verkiezing van Donald Trump werd dit gevarenniveau onmiddellijk met twee stappen teruggeschaald naar DEFCON 5, het laagste niveau, vooral omdat Trump meerdere malen duidelijk had gesteld geen oorlog te zullen beginnen, en de banden met Rusland juist weer te zullen herstellen. Des te bizarder is het dat bijna de complete elite in Amerika en Europa treurde om het verlies van Hillary, die de wereld zo goed als zeker in een verwoestende (kern)oorlog met Rusland had gestort.

  Maar als deze elite, die ook verantwoordelijk is voor de moslim migranteninvasie van Europa, bereid leek om ten koste van honderden miljoenen mensenlevens aan de macht te blijven, dan is de kans aanwezig dat ze in de twee weken die hen nog rest iets bedenken om alsnog hun zin te krijgen, zoals een grote false-flag aanslag/aanval in Amerika. We kunnen alleen maar hopen dat hen dit niet zal lukken, zodat de wereld onder Trump in ieder geval voor een aantal jaar uitstel van de door de globalisten geplande executie krijgt.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/01/Democraten-geven-FBI-geen-toegang-tot-servers-om-Russische-hacks-te-verifiren

  ReplyDelete
 50. +SheaSheaOnUrTUBE
  Thank you Shea!

  Yes I believe it's true that Near Death Experiences can be used by God to make people believe in Him and find salvation through JESUS, but there are also cases of people who say 'I've already died, so I'm not afraid of death anymore' and who feel no urge to believe in JESUS, and I personally know someone who told me this.
  I believe that in all cases it comes down to this:
  John 6:44 1599 Geneva Bible (GNV)

  44 No man can come to me, except the Father, which hath sent me, draw him: and I will raise him up at the last day.

  We are saved through the GIFT of FAITH and GRACE and we can't do anything by ourselves to obtain salvation:

  Ephesians 2:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

  8 For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves: it is the gift of God,

  9 Not of works, lest any man should boast himself

  So I tell people about the Gospel that saves: believe that JESUS died for (y)our sins on the cross, that He was buried and rose from the dead on the third day, all according to the Bible.

  1 Corinthians 15:1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

  (The Gospel that Paul preached on behalf of JESUS)

  1 Moreover brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which ye have also received, and wherein ye continue,

  2 And whereby ye are saved, if ye keep in memory, after what manner I preached it unto you, except ye have believed in vain.

  3 For first of all, I delivered unto you that which I received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures,

  4 And that he was buried, and that he arose the third day, according to the Scriptures,


  Once you are saved, a person has become a child of God the Father.

  Repentance means to change one's mind, so a sinner agrees with God that sinning is bad for the mutual relationship, because it grieves God and one receives a desire and the incentive to actually stop sinning.
  Repentance is a work by the Holy Spirit meant to make a saved sinner in agreement with God, and it's God's way to correct His beloved.

  If one believes that one can be UNSAVED again, so being rejected as a child of God, than this is wrong because God will always consider you to be His child as long as one BELIEVES it, and this Faith is a GIFT of God, because He wants us to be His child forever, because He loves us.

  Thanks to the GIFT of FAITH we don't have to doubt that we're God's eternally forgiven child.
  DOUBT is never a work of the Holy Spirit but of the FLESH.
  The Gift of Faith is ONCE being sealed with the Holy Spirit and a seal is meant to stay forever.

  An unbeliever doesn't even care about God and what he says, and typical examples are 'atheists': they are God-deniers.
  They know in fact that an intelligent designer exists but they deny the existence of the God of the Bible, and they want to believe in other explanations of our existence like 'evolution'.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Concerning the end times and JESUS' coming: I believe that the fact that the Jews are back in their own country and in the majority (so they're in charge and not the Arabs or other nations), and that this started to happen since 1948, we are very close to the rapture and the second coming.
   I believe that the rapture will happen 7 years prior to JESUS' 2nd coming.
   I believe that the dispensation* of the Body of Christ ends at the moment of the rapture.

   *The word dispensation in the Bible: https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=dispensation&qs_version=GNV

   Many other INDICATIONS proof that we're living in the end times, but Israel is THE MAJOR SIGN, because JESUS is coming back to Israel.

   Another MAJOR SIGN: since 1929 the Vatican is both a spiritual and a secular power again, because during the period 1798 and 1929 the Papacy only represented a SPIRITUAL power, and before 1798 this had been both spiritually and secular.
   So the Vatican temporally wasn't a STATE anymore.
   Since 1929 the Vatican is a STATE and a Spiritual power again, and Luther already knew that the Papacy is the Antichrist by default, so knowing this is important information, though the members of the Body of Christ will never experience the Pope as the Antichrist, because they will be raptured right before he will be activated by Satan as Antichrist.
   http://www.sundaylaw.net/books/other/standish/antichrist/aih08.htm

   The Roman Catholic church is the counterfeit of the Body of Christ.

   So the opposing forces are in place: on the one side Israel and God and on the other side the Vatican and the devil.

   Since recently I believe in the flat earth and that NASA has been lying about everything, and I already believed in a stationary earth since 2013, but since October 2016 I believe that there is a sinister plan behind the false science of the earth as a globe and the Heliocentric system: Flat Earth: Exposing the Jesuit Agenda! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/10/flat-earth-exposing-jesuit-agenda-are.html

   The Vatican wants us to believe that there are aliens and they will use the fear of a so called alien invasion to lie about what happened during the rapture and in order to unite the world against this 'threat'.
   Strange Signs & Trumpets over Jerusalem? - Fake Rapture Project Blue Beam https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/11/strange-signs-trumpets-over-jerusalem.htm (*they're in fact fallen angels)

   Until October 1st, 2016 I also thought that 'flat earthers' were wrong, but God showed me that they are right and this is my testimony about my change of mind: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/10/the-earth-is-round-and-flat-people-and.html#more

   Now I know that the flat earth is a beautiful concept and also very logical and Biblical.

   It really destroys evolution, but atheists just deny it like they deny the existence of God, and all they do is ridiculing the flat earth truth and its adherents.

   I believe this is important to know, but I was already saved when I still believed in the earth as a globe.

   One isn't more saved if one believes in the flat earth, but one is strengthened in the Biblical truth.

   Delete
 51. 'Germany, not Donald Trump, is biggest threat to the EU'

  +Daniel Davis
  To me it's proof and fact and you're free to disagree.


  ===

  Daniel Davis
  3:20 AM
  +Hans S "Obvious" is neither proof nor fact. It's merely how the situation appears TO YOU but never assume that'll work for anyone else.

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Daniel Davis
   I'm not looking for JESUS Christ, because He's dwelling within me through the Holy Spirit and in order to warn others we need to identify the enemy.

   Paul did it and He knew that Nero was the enemy on behalf of Satan and every Pope is in fact the Roman Emperor in disguise.
   Luther knew that the Papacy is the Antichrist by default etc.
   Catholics serve the beast and Americans serve the second beast of Revelation 13, because from day 1 the USA has been a project of the Vatican and the US is the military arm of the Vatican=Roman Empire.

   I'm AWAITING JESUS concerning the pre-Jacob's Trouble-rapture.

   ===

   Hans S
   Shared publicly - Yesterday 5:43 PM

   'Germany, not Donald Trump, is biggest threat to the EU'
   'Germany, not Donald Trump, is biggest threat to the EU'
   RT
   We were told Germany would never be allowed to rearm. They now have got 300,000-400,000 men and arms, and they are now moving tanks into Lithuania. Why? To confront Russia. But Russia isn’t the threat, Graham Moore, political commentator, told RT.
   Hans S's profile photoDaniel Davis's profile photoAuntie Annie's profile photo
   Hide comments
   Hans S
   Yesterday 6:14 PM
   +Auntie Annie Read; the JESUITS are the biggest threat to the EU' and the ENTIRE world!
   The JESUITS control Trump too.
   He's hired to play the 'nice guy'.

   ONLY JESUS is the answer!
   Daniel Davis
   Yesterday 8:06 PM
   One wonders how a non-member can threaten a club.
   Hans S
   Yesterday 11:42 PM
   +Daniel Davis
   A non member?
   They're all Freemasons and they're all serving the same Vatican=the Roman Empire.
   Daniel Davis
   1:57 AM
   +Hans S So you say. Proof?
   Hans S
   2:17 AM
   +Daniel Davis
   What proof?
   I don't have to prove the obvious.
   http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/11/trump-is-lucifereanfact.html
   Daniel Davis
   3:20 AM
   +Hans S "Obvious" is neither proof nor fact. It's merely how the situation appears TO YOU but never assume that'll work for anyone else.
   Hans S
   3:47 AM
   +Daniel Davis
   To me it's proof and fact and you're free to disagree.
   Daniel Davis
   3:53 AM
   +Hans S Exactly.
   Hans S
   8:48 AM
   +Daniel Davis
   Here: something to read KNIGHTS OF MALTA: Membership List ~ WHO REALLY CONTROLS THE NEW WORLD ORDER ? http://vaticannewworldorder.blogspot.nl/2012/05/knights-of-malta-initial-membership.html
   Daniel Davis
   7:58 PM
   +Hans S I wonder why Oliver North is on that list . . . but I didn't see a "Trump."
   Hans S
   10:53 PM
   +Daniel Davis
   Investigate: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Potus%20Papal%20pawn
   Daniel Davis
   11:16 PM
   +Hans S Uh, not because they said so. Meanwhile, I'm not even looking for the Beast Out of the Sea nor the Beast out of the Earth (i.e., "antiChrist.") I'm looking for Jesus Christ. I expect to not be here when those 2 are known. You shouldn't be here, either.

   Delete
  2. +Daniel Davis
   I suppose you're a Catholic.

   I only pray for the 'authorities' in my OWN interest so that they will leave me alone and you don't seem to want to get it: Luther had identified the Papacy as the default Antichrist and what did the Roman Catholic DEATH CULT do and the JESUITS?
   Start the COUNTER REFORMATION and the persecution of 'Protestants' (Bible believing JESUS followers according to the gospel of grace by the Apostle Paul) and a NEW INQUISITION.

   My country has been occupied by Vatican controlled Adolf Hitler and the first country he terrorized was Germany, because he came from Austria.

   German and Dutch Bible believing JESUS followers prayed for their governments in their OWN interest.

   Hitler wasn't the real boss of Nazi-Germany, but the POPE, because He is the Roman Emperor on behalf of LUCIFER.

   Trump is not the real boss of Nazi-America, but the POPE, because He is the Roman Emperor on behalf of LUCIFER.

   Thank God, JESUS is the RESTRAINER through the Holy Spirit.

   ===

   Daniel Davis
   2:32 AM
   +Hans S "Paul did it and He knew that Nero was the enemy"
   "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord’s sake: whether it be to the king, as supreme; Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well" (1 Peter 2:13-14.) " I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men; For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty" (1 Timothy 2:1-2.)
   "King" would be that "Nero" person you speak of. Neither apostle warned us about the emperor; they commanded us to pray for the guy.

   Delete
  3. I'm not losing anything because I'm saved by JESUS and who do you think you are?

   Don't waste my time and tell lost souls about JESUS according to the gospel of GRACE: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/How%20to%20Get%20Saved

   In case you are saved, of course...

   ===

   Daniel Davis
   3:43 AM
   +Hans S "I suppose you're a Catholic"
   Wow, but you like to default to the insults when you're losing the argument.

   Delete
  4. +Daniel Davis
   Great and now tell lost souls about JESUS according to the gospel of GRACE
   : https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/How%20to%20Get%20Saved

   ===

   Daniel Davis
   4:13 AM
   +Hans S Promoting our own video proves nothing about your own position. I think I'm a sinner, but Jesus Christ says I'm His servant, "Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ’s stead, be ye reconciled to God" (2 Corinthians 5:20.)

   Delete
  5. Obey JESUS and PAUL and tell lost souls about JESUS and don't waste my and God's TIME!

   ===

   Daniel Davis
   5:07 AM
   +Hans S I notice that you're ignoring how you default to insults when you're losing an argument. Now you're changing the subject. Stick to the topic: your li'l screed about the Pope is irrelevant. I know he's a nutcase and wrong about almost everything (not abortion being murder, tho.) But you've gone and put one of Satan's minions in the place of Satan himself. Nuh uh.

   Delete
 52. Concerning: Trump expects Russia to ‘return Crimea' – White House

  +Michael Lorenz
  We're all full of shit and so we need God's grace through JESUS' BLOOD


  ===

  Hans S
  10:41 PM
  +Brian Hoenig
  Hitler was being sent by the JESUITS and Stalin too, because he was a JESUIT PRIEST, and Himmler was a JESUIT PRIEST too.

  The Rothschilds are Vatican controlled pawns
  The Vatican is the Roman Empire and the Pope is the Emperor and the ANTICHRIST
  Brian Hoenig
  10:43 PM
  +Hans S​ Yep, treaty of 1213. Pope is all that, and captain fuck'n pedo-bear too.
  Michael Lorenz
  10:49 PM
  +John Lomax Trump has made bullshit

  ReplyDelete
 53. Concerning: NAZI AMERICA AND NAZI EUROPE KEEP PROVOKING RUSSIA!

  ‘Vicious circle’: Moscow warns NATO Black Sea buildup & increased spending may lead to new Cold War


  +gopal kumar I love ALL peoples but I HATE ALL systems!
  Communism was invented by the JESUITS on behalf of the POPE = the disguised ROMAN EMPEROR on behalf of LUCIFER the DEVIL

  JESUS Christ, God, manifested in the flesh is the ONLY SOLUTION
  9s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  ALL peoples on earth are MISLED by the SAME PERSON: SATAN and ALL governments FEAR HIM, including the government of RUSSIA and the government of the USA and even the JESUITS and the POPE FEAR SATAN!

  He's a SUPERNATURAL MONSTER FROM HELL!

  JESUS is the ONLY WAY OUT!
  11s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  +gopal kumar Be informed: The Satanic Power Tree http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html


  We ALL derive from Adam and Eve and we're ALL ONE BIG FAMILY!

  Yet we HATE EACH OTHER, due to SATAN and due to man's own egoism

  ReplyDelete
  Replies
  1. gopal kumar
   +Hans S we are the original golden cow idol worshippers how comes we are in in the bottom rung?

   9m
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +gopal kumar
   read the BIBLE and become WISE
   36s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +gopal kumar
   ALL false religions derive from BABYLON!

   Delete
  2. +gopal kumar The God of the Bible LOVES you: he DIED for your sins on the BABYLONIAN symbol for the satanic sun-god the CROSS, the SWASTIKA!
   He was DEAD and BURIED and then He rose from the dead, because He is God, manifested in the flesh and His name is YESHUA in Hebrew and JESUS in English.

   Delete
  3. Seraphim Michael (Ghost1)'s profile photo
   Seraphim Michael (Ghost1)

   +Hans S hey, spammer, stop ringing my bell with your loud mouthed crap
   10m
   Clarence Goldsby's profile photo
   Clarence Goldsby
   It's about time time they showing backbone.
   3m
   Hans S's profile photo
   Hans S

   Shut up Satan=adversary, in JESUS' name!
   12s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +Seraphim Michael Thanks to people like you this world is going to HELL!
   Get saved and surrender to your maker or your maker will cast you into His trashcan the lake of fire.....FOREVER!

   Delete
  4. The DEVIL exists and many people are the evidence.

   I'm proof of the existence of the ONLY God of the Bible, the God of ISRAEL, manifested in the flesh, the Lord JESUS Christ.

   He still wants to save ALL people, even the WORST of the WORST!

   Delete
  5. +Seraphim Michael JESUS the DIRTY, ROTTEN SINNER, according to the DIRTY ROTTEN SINNERS http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/12/jesus-dirty-rotten-sinner-according-to.html

   Delete
  6. +Seraphim Michael Do you hate your father?
   Do you want to KILL him?

   I'm 57 and my dad wanted to kill me when I was 15 and then I wanted to kill him, because that's the meaning of HATE!
   You hate YOURSELF!
   Do you want to kill your mother too and your whole family?
   Do you want to kill everybody and be HONEST?
   JESUS understands: He's God, manifested in the flesh and WE all MURDERED Him!
   Our OWN creator!

   Delete
  7. +Seraphim Michael Yes, you're a killer, at least in your fantasy.
   Listen: before my atheist dad died I told him that God had become my NEW FATHER and He wanted to become HIS father too.
   He thought I had become INSANE.
   He died.
   I'm still alive and he was only 53 and I'm 57.

   Delete
  8. +Seraphim Michael I'm Dutch and you live in NAZI-America and I live in NAZI-Europe.
   Joseph Stalin was a JESUIT, working for the Vatican and LUCIFER and Hitler was JESUIT trained and working for the same goal: a (new) WORLD ORDER with satan as its master and Satan means ADVERSARY (of God).

   Stop thinking like an animal and become HUMAN again!
   Or is your MOTHER a HYENA?

   Delete
  9. +Seraphim Michael JESUS loves you!
   Come home, son, and don't be an ambarrassment to your God-given parents.

   The NSA-CIA is all over the place and they can track you down by you IP-adress.
   The CIA are ASSASSINS and they are behind ISIS and the POPE=the Roman Emperor, disguised as a religious leader.
   Don't get killed!

   Delete
  10. +Seraphim Michael See? You know the Bible very well.
   The Russians are originally Christian too, and then Lenin and later 'Stalin' introduced 'communism' which was invented by the JESUITS and they also invented the lie called EVOLUTION and in this way they almost DESTROYED the RUSSIAN SOUL, aided with AMERICAN MONEY, because the Vatican OWNS the USA.
   Adolf Hitler was financed by the US and he MURDERED about 20 MILLION RUSSIANS.
   Don't let the Russians know where you live because they HATE Americans like you!
   They're NOT stupid.

   PS: Nuclear weapons DON'T EXIST! ezekiel38rapture.blogspot.nl - NUCLEAR WEAPONS DON'T

   Delete
  11. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/01/nuclear-weapons-dont-exist.html

   Delete
 54. Concerning Trump Pulls the Plug: 7th floor Shadow Government is Fired

  +Israeli News Live It's about JESUS, Steven and not about US!
  And you may be a JEW, but Abraham came from IRAQ and JEWS and ARABS are FAMILY!
  We're ALL FAMILY!
  We don't even hate satan (adversary) or the 'Pope' (Jorge Mario Bergoglio) who is more than 8 years YOUNGER than my MOTHER): we HATE every LIE and FALSEHOOD they teach and preach, because they are created by God-the Lord JESUS too, but NOT in their current role!
  Verwijderen
  Hanss18 februari 2017 om 14:53

  Israel is GOD's country, whether people like it or not and God = JESUS Christ: God manifested in the FLESH!
  Verwijderen
  Hanss18 februari 2017 om 14:54

  It doesn't belong to the Vatican and Roman catholic ChrISLAM

  It's all about JESUS, God manifested in the flesh and in HEBREW His name is YESHUA, but I call Him JESUS and He doesn't mind, because His name means 'I AM SALVATION' in ALL LANGUAGES! Believe in the Gospel of Grace on behalf of Christ JESUS 1 Corinthians 15:1-4 and Romans through Philemon and I recommend the Reformers Geneva Bible 1599 and/or the World English Bible, because the pre-Jacob's Trouble-rapture is within these translations and it was taken out of the KJV1611 and other falsifications, on behalf of the VATICAN: 2 Thessalonians 2:3 1599 Geneva Bible (GNV) 3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a departing first, and that that man of sin be disclosed, even the son of perdition.

  The departing is the RAPTURE.
  The true members of the Body of Christ aren't FALLING AWAY!
  They are SAVED sinners, sealed with God's Holy Spirit!
  Let's NOT imitate the JEWS!

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Jerri W
   AMAZING GRACE, HOW SWEET THE SOUND, THAT SAVED A WRETCH LIKE ME!

   Amen and God-the Lord JESUS is with(in) us!

   ===

   Jerri W
   3:37 PM+
   1
   0
   1

   +Kathleen Bemis you quoted to PBrofaith Luke 23:42‭-‬43 KJV. Obviously he wasn't baptized in water. Repent and be baptized was for the Jewish Nation. For had they all repented and believed that Jesus Christ was the Messiah, the Kingdom was at Hand. In this "Age of Grace" this side of the cross, we follow Paul who follows the Lord Jesus Christ.

   Galatians 2:8 For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles

   Romans 2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.

   What is Paul's Gospel?

   It is 1 Corinthians 15:1-4 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures

   It's by the Lord Jesus Christ's shed blood for mine, yours and ALL the world's sin, His burial and THE RESURRECTION that we are saved the moment we believe God with ALL our Heart and Mind.

   It shall greatly help ye to understand the Scriptures if thou mark not only what is spoken or written, but of whom and to whom, with what words, at what time, where, to what intent, with what circumstances, considering what goeth before and what followeth after. ” M. Coverdale

   Delete
  2. +Jerri W
   The GLORIOUS DEPARTURE!
   http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/08/the-glorious-departure.html?showComment=1487459034758
   Hans S
   1:44 AM
   +Cynthia Soroka When we get water baptized in this time of God's dispensation of grace, all we get is wet! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/11/when-we-get-water-baptized-in-this-time.html

   ===

   +CA WattsGlobal​
   ANSWER to your QUESTION to Kathleen Bemis/
   John 14:6 Quoting Yeshua aka Jesus himself!
   "I AM the Way_and the Truth and the Life, no one comes to the Father *except through ME." He explains ALL you need to know about God the Father, the Savior Son, (Jesus) and the Holy Spirit.
   THEY ARE ALL ONE!
   Anyone who prays to anyone else or thing else CODEPENDANT of a middleman IS IDOLATRY!
   Teacher, Preacher, Priests, Bishop, or Pope can't forgive you for your sins nor excort you after death to Heaven's Gate. WHEN YOU ARE BAPTIZED receiving Jesus as your TRUE SAVIOR__ you are ONE to ONE! You communicate with HIM and HE communicates with the Father part of himself! The Holy Spirit of himself helps you understand. I see & here when others follow ONE Disciple (Student) OTHERS follow Old Testament and OTHERS follow only the New Testament (?) The sooner they realize IT'S ONE BOOK from the beginning to the end & FOCUS on the "WORDS" of the TRUE GOD and HIS WORD through the Messiah! The clarity is AWESOME! GOD'S WORD NEVER CHANGES it's ETERNAL!
   (for those who think & say the BIBLE is archaic and out dated Boasting it the 21st Century are found in__Timothy 3 & 4)
   
   Jerri W
   Yesterday 11:37 PM+
   1
   0
   1

   +Hans S
   Meet you in the air AMEN!
   Hans S
   1:42 AM

   Delete
 55. Replies
  1. Nederland uit de ROOMSE EU, afschaffen van de monarchie en Nederland herstellen als GODVREZENDE REPUBLIEK, en met God bedoel ik de God van de PROTESTANTSE BIJBEL.

   Dit zal natuurlijk allemaal niet gebeuren dus laat ik het VUILE WERK aan JEZUS over!

   Hij zal Nederland KEIHARD aanpakken en de NederlandsTALIGEN verenigen, want Hij schiep volkeren naar hun TAAL, dus alle Nederlandstaligen zullen in het 1000-jarige rijk van KONING JEZUS in één gebied wonen en Hem eren.

   Geen DEMOCRATIE meer: KONING JEZUS de ABSOLUTE BAAS!

   Delete
 56. Concerning ‘Islamophobia is becoming institutionalized,’ Muslim nations tell UN


  +Bjarne Søegaard
  And what you say is coming from your brain and your brain is telling you that you are GOD.

  So this makes you a deluded person because there's only ONE God and He manifested Himself on earth in the capacity of JESUS Christ.

  You're a SINNER and you're LOST without JESUS Christ.

  All people who reject the fact that they're created by God-the Lord JESUS and who reject His offer of Salvation (JESUS means 'I AM SALVATION') are automatically LOST and pawns of His ADVERSARY, SATAN.

  If you want to remain LOST than you don't have to do anything, but if you want to be saved than you have to BELIEVE that JESUS died for your sins on the cross and shed His blood for you, and that He was buried and rose from the dead on the third day, according to the scriptures.

  JESUS has nothing to do with religion but with RELATION and all RELIGIONS are man made inventions like Roman Catholicism.

  I'm not going to argue about it and believe whatever you want.

  As long as there are people like you there will NEVER be peace on earth.

  ReplyDelete
 57. Concerning NATO’s scaremongering about ‘Russia threat’ to Baltic States ‘is all about money’ tell UN

  RT discussed the report with McAdams and asked him why potential “Russian aggression” is in the spotlight again. Is there a real threat?

  In his view, what we are seeing is just another example of the national security establishment in the US “having to justify its existence.”

  “The report itself outlines many things that NATO has to do to help the Baltics. The Baltics are absolutely irrelevant to the security of NATO. Their only relevance is geographic. They are close to Russia. Therefore, NATO can hold exercises on Russia’s border to provoke Russia. As far as the Baltics, look at Latvia, for example, if it is so concerned about Russian warfare or hybrid warfare, why do they spend 0.9 percent of their GDP on defense? They are clearly not worried. It really is just a ploy to get more free things from NATO. And for NATO to keep itself alive after it should have been shot down,” McAdams said.

  In his opinion, “hybrid warfare” – the report refers to - is a term used when there’s no evidence that Russia has done anything wrong.

  “It was hybrid warfare when Russia “invaded Ukraine.” And that is just because we didn’t see any Russian military in Ukraine. It was hybrid warfare with “the little green men” in Crimea. Well, those little green men in Crimea were already there legally as part of the leased base in Sevastopol. All of these things are made up, it’s part of NATO’s ongoing aggression toward Russia, provocation of Russia and it is desperate to keep itself alive, to keep its budgets raising,” the analyst said. “And sadly, unfortunately, we are seeing that the US president who was rightly critical of NATO, calling it outdated, said in his recent speech to Congress that he loves NATO and thinks it’s great. So, unfortunately, it looks like it is going to be propped up for a while longer. And yes, it is about money,” he added.

  ReplyDelete
 58. Exitpoll: VVD veruit de grootste partij
  Vandaag, 20:59
  Politiek
  ANP

  Volgens de exitpoll van bureau Ipsos, gemaakt in opdracht van NOS en RTL, wordt de VVD veruit de grootste partij, met 31 zetels. De PVV, CDA en D66 krijgen er allemaal 19 in deze exitpoll.

  GroenLinks wint flink en komt op 16 zetels. De SP komt op 14. De PvdA noteert een historisch verlies en komt volgens Ipsos op 9 zetels in de Tweede Kamer.
  Exitpoll (op basis van de metingen tot 20.30 uur)
  Partij Exitpoll 2017 Uitslag 2012 Verschil
  VVD 31 41 -10
  PvdA 9 38 -29
  PVV 19 15 +4
  SP 14 15 -1
  CDA 19 13 +6
  D66 19 12 +7
  ChristenUnie 6 5 +1
  GroenLinks 16 4 +12
  SGP 3 3 0
  Partij voor de Dieren 5 2 +3
  50Plus 4 2 +2
  Piratenpartij 0 0 0
  Denk 3 - +3
  VNL 0 - 0
  Forum voor Democratie 2 - +2
  GeenPeil 0 - 0

  De opkomst komt volgens de exitpoll fors hoger uit dan vijf jaar geleden: 81 procent. In 2012 kwam 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.

  De exitpoll is gebaseerd op peilingen bij 40 stembureaus die met elkaar representatief zijn voor de hele uitslag. Deze exitpoll schetst het beeld tot 20.30 uur. Om 21.30 uur komt Ipsos met een update, gebaseerd op de metingen tot het sluiten van de stembureau's.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Historisch: islamitische partij in de 2e kamer 'Denk'

   Dat zal Erdogan deugd doen....

   Delete
 59. Concerning US Will Take Down Syria

  +Philippe Rockholt Both Trump and Putin are playing their role in the JESUIT-Vatican NWO.
  They working toward the fulfillment of Ezekiel 38/39.
  It will happen, but after the rapture, because it's about Jacob=Israel and not about the Body of Christ.

  ===

  Philippe Rockholt
  +1
  Every major government is on the take. They have too so that there are no loose canons. Because ultimately some how everyone profits from that hoax. The news we see is nothing but propaganda and part of the Matrix.

  ReplyDelete
 60. Concerning North Korea Tells Foreign Journalist to Prepare for Big Event

  +David Davyd My Blessed Hope - The Rapture https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/03/my-blessed-hope-rapture.html

  Vatican is in control of all of those groups!
  The Vatican is the hidden Roman Empire and the US is its military arm and the 2nd beast system.

  ===

  David Davyd
  As destabilization occurs, three groups will be left vying for power:
  1. The Caliphate (Radical Islamists),
  2. The Controllers (Also known as the Communists, Socialists, Progressives),
  3. And the Survivors (the 90% who don’t fall in the other categories).

  Shalom

  ReplyDelete
  Replies
  1. +David Davyd Israel's Kingdom Gospel and Our Grace Gospel https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/07/israels-kingdom-gospel-and-our-grace.html

   The Day of Christ vs The Day of the Lord https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/03/the-day-of-christ-vs-day-of-lord.html

   ===

   David Davyd's profile photo
   David Davyd
   Heheheheheh..that ain't biblical brother. Those type conspiracies tickle me ": )

   I don't follow the Adversary and his rapture dogma.

   We will be glorified or resurrected at Yeshua's 2nd and only Advent. Hallel-Yah!
   Stay blessed.
   Shalom

   Delete
 61. Concerning Zuckerberg and the Pope=ANTICHRIST

  Historically every Pope is A Antichrist and also A False Prophet, but the tactic is always to HIDE behind (a) secular leader(s), because the Pope PLAYS the ROLE of a spiritual leader of the so called largest Christian church on earth, which is in fact the COUNTERFEIT of the real Body of Christ JESUS, and THIS particular Pope is a JESUIT, and he's in fact the boss of this most evil organization, while the current boss of the Jesuits (Arturo Sosa) is playing the role of distractor from the Pope.
  Every Pope is in fact the EMPEROR the evil, Babylonian Roman Empire, and why else do you think ALL leaders of this world visit him and BOW before him?
  Because they know he's the boss of the world on behalf of LUCIFER the devil.
  They don't fear him, but Lucifer, and they know they will be DESTROYED in case they step out of line and their country too.
  This happened for example with Iraq and Lybia and the Pope is using the US as his MILITARY ARM.
  This happened for example with MY country too: May 10, 1940: the Pope attacks the Netherlands, FINANCED by THE USA on behalf of the Vatican! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/05/may-10-1940-pope-attacks-netherlands.html

  Nazi-Germany acted 100% on behalf of the PAPACY!

  Why did this happen?
  Because my country had become a PROTESTANT country in the past, but for the most part Germany too and the first victim of the Papacy was Germany itself when the ROMAN CATHOLIC, JESUIT TRAINED Adolf Hitler came to power after a world wide economic crisis which was instigated by the JESUITS.
  Furthermore: there were 'too many' JEWS living in my country and most of them were slaughtered by the Papacy through their instrument Nazi-Germany, which was FINANCED by the USA!
  The former Soviet-Union was also financed by the US on behalf of the Papacy, because communism was invented by the Jesuits and Joseph 'Stalin' was a JESUIT PRIEST!

  Antichrist-Vicar of Christ EXPOSED: THE POPE! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/08/antichrist-vicar-of-christ-exposed-pope.html

  The False Anti-Prophet-Christ deception http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/05/the-false-anti-prophet-christ.html

  What's happening right now is ALL concocted by the JESUITS, because the end game is a ONE world government led by the POPE=the ROMAN EMPEROR, end the ultimate end game is to POSSESS Israel, because Satan knows that his enemy, JESUS, will return to HIS country and HIS capital Jerusalem in order to become the true ruler of this world, and by doing so he will try to thwart JESUS' plans, but we know from the Bible that Satan will FAIL!

  ReplyDelete
 62. Concerning Russia Soon Deploys Super Sonic ICBM - Reason for US Concern

  Julia D Only JESUS can and WILL solve this problem and it's not only about the US, being the military arm of the VATICAN, but about NATO as a whole, and the EU and the UN are also deeply involved on behalf of the Vatican and then we know that communism was created by the JESUITS of the Vatican and Islam was created by the Vatican too, so this proves what a MESS this world is and that ONLY a VERY POWERFUL PERSON can solve this problem and this person is GOD-THE LORD JESUS CHRIST! The true believers in JESUS though have this BLESSED HOPE called the pre-Jacob's Trouble-rapture, because the coming great Tribulation is not about the Body of Christ, but about JACOB=ISRAEL: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/03/my-blessed-hope-rapture.html

  ===

  Julia D.3 hours ago
  Ken King ..
  Just face it..usa is the agressor in all...only the blind or ignorant don,t see it...
  Other nations just react to these ugly provocations.. do not forget how they ally against usa...the answer is simple...they got sick and tired of all...too much...
  Yet innocent lifes lost every day...
  1
  Julia D.
  Julia D.3 hours ago
  Kane Wright ...
  So it boils down to one conclusion : usa is the agressor in all what is happening...it is sickening how ignorant this warhungry people are of its own nation...no more proof needed here...
  Usa needs to be chased out of Eirope, Syria and all countries ...the only solution...

  ReplyDelete
 63. Concerning Historic: Trump rejects Paris climate treaty

  +ANTHONY brack God's 2 witnesses will become active after the pre-Jacob's Trouble-rapture
  God's Timeline and the Jews https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/05/gods-timeline-and-jews.html

  ===

  ANTHONY brack
  Global warming HogWash God's 2 wittness causing weather problems Revalation 15

  ReplyDelete
 64. Concerning US-led coalition interferes in Syrian govt’s fight against terrorism – Russian MoD

  +Nathan .R Islam is just a tool and the the true power base of Satan is the Vatican.
  The (Babylonian) Vatican also created communism and many other evil ideologies.
  it's Satan's headquarters against JESUS, who is the great 'I AM', who you call Yahwah.
  God's name is 'I AM (that I AM) from YHWH, and JESUS-YESHUA means 'I AM SALVATION'.
  He's God (YAH), manifested in the flesh/sinless human form.

  ===

  Nathan .R
  +Hans S yep all is true the west is the beast spoken of in the bible. and Islam is the dragan end times my friend

  ReplyDelete
 65. Concerning: Russians find any place they can make our lives more difficult’ – CIA chief

  +Ted Forbes You mean JESUIT masters and the Vatican=the Roman Empire.
  CIA means CATHOLICS IN ACTION.
  The true god of the Vatican is LUCIFER.
  But blame it on 'the Jews', because they're a small people and it's 'fun' to HATE them ALL, due to a small portion of the Jews who cooperate with the Vatican and the Jesuits and to dream about ANNIHILATING them, because they're God's chosen people, and people HATE God just as much as they HATE the Jews and the BIBLE.
  BTW: God is the JEW called JESUS!

  ReplyDelete
 66. Concerning: UN ‘deeply concerned’ about US-led Raqqa airstrikes that reportedly killed dozens of civilians

  +Alex Sekulic The VATICAN runs BOTH the US and the UN!
  The Vatican is the ROMAN EMPIRE and the Pope is the disguised Roman Emperor.
  1s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  +Johnny Exodice You seem to be a defender of the JESUITS who run this world for Satan and who always put the blame on 'the Jews'.
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ReplyDelete
 67. Concerning: ‘400,000 deaths in Syria civil war directly attributed to US & allies’

  +Randall Moore All Vatican NWO PROPAGANDA!
  The BUTCHER, called the POPE, is responsible for what happened and happens in Syria, because the US is his MILITARY ARM and ISIS is also a VATICAN controlled entity, and Islam was created by the Vatican.
  I call it ROMAN CATHOLIC ISLAM.

  ReplyDelete
  Replies
  1. +john wright Are you saved and do you know JESUS as GOD?

   Isaiah 9:6 King James Version (KJV)

   6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

   And Have You Trusted The Blood? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qJT7RbMGGJw

   Delete
 68. Concerning: Bitcoin is fraud and will blow up – JP Morgan CEO

  +Johnny Exodice There is no vacuum outside of the dome/firmament, but WATER, and not 'the Zionists' rule this world but the JESUITS on behalf of the Vatican, which is the ROMAN EMPIRE.
  The Jesuits always blame the Jews so that they can slaughter them if enough people are brainwashed with the lie that the 'the Jews' are behind all evil, while they themselves are to blame.
  The Pope is the ANTICHRIST!
  He's the disguised Roman Emperor, and he owns all of the MONEY on behalf of LUCIFER the DEVIL.
  There's only ONE way out: JESUS Christ!
  1s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  be informed about the BANKSTERS and see WHO they serve: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Wahiche The Stop talking about evolution that never happened, because both 'evolution' and the 'big bang' were concocted by the Vatican and the same goes for the globe earth lie: Heliocentrism is SATANISM on behalf of the VATICAN! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/heliocentrism-is-satanism.html

   You don't know WHO you're dealing with and I don't mean mean me, but the entity who empowers the Pope: LUCIFER the DEVIL.

   He's more POWERFUL than all of humanity combined, who aren't protected by the one who defeated him, because He rose from the dead: JESUS Christ.

   ALL evil roads lead to the Vatican=ROMAN EMPIRE and NOTHING has changed in 2000 years or longer.

   Delete
  2. +Wahiche The What madness! The evolution LIE wasn't the driving force behind the progress in science, but the Protestant reformation.
   The evolution-lie led en leads to MASS MURDER on the unborn and MILLIONS of others.
   You're the lost one with a tin foil hat, not me!

   Delete
  3. +Wahiche The Like all atheists you only produce BRAIN-VOMIT, and your reality is ruled by 'me, myself and I' and Satan, and you don't want to know that all you believe in was concocted by the Jesuits of the Vatican, so this makes you a Roman Catholic, whether you like it or not, and Catholicism is PAGANISM with a false 'Christian' veneer.
   You BELIEVE you're an ANIMAL, so your master is BAPHOMET. https://gnosticwarrior.com/wp-content/uploads/2013/02/Baphomet.jpg

   Delete
 69. Concerning: ‘What did they expect?’ Erdogan rebukes NATO critics over purchase of Russian S-400

  +Johnny Exodice The teachings of JESUS prove you're LOST without Him and His salvation, because His very name means 'I AM SALVATION'.
  The 'book of Enoch' and other books that are supposedly 'left out the Bible' are all frauds.
  I predict the following will happen on September 23rd: the sun will rise and the sun will set.
  Get yourself saved by 'I AM SALVATION" according to

  The Gospel that SAVES FOREVER!

  1 Corinthians 15:1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

  1 Moreover brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which ye have also received, and wherein ye continue,

  2 And whereby ye ARE saved, if ye keep in memory, after what manner I preached it unto you, except ye have believed in vain.

  3 For first of all, I delivered unto you that which I received, how* that Christ died for our sins, according to the Scriptures,

  4 And that he was buried, and that he arose the third day, according to the Scriptures

  *through the shed BLOOD of JESUS!

  Ephesians 2:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

  8 For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves: it is the gift of God,

  9 Not of works, lest any man should boast himself.

  ReplyDelete
 70. Concerning: Russian marines, tanks & helicopters take part in Kaliningrad drills (VIDEO)

  +Jose Francisco Alff There's no justification for what the 'allies' did to Germany and there's no justification for what Germany did to so many other peoples, like my Dutch people and my country the Netherlands which was occupied by the Nazis for 5 years, with many thousands of murdered Jews and Dutch people and many other victims as a result, and a lot of destruction, but also due to allied bombings and warfare.
  For example: two of my uncles died as children when a V-1 rocket landed on their parental home, and my mother became traumatized due to what she experienced during the war.
  This site opened my eyes at the end of 2011 about the true background of the so called '2nd world war', and the SHOCKING discovery was that all leaders were ON THE SAME SIDE!
  The first victims of the Nazis were the Germans themselves and then many other peoples followed.
  http://web.archive.org/web/20100207145437/http://one-evil.org/

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Jose Francisco Alff Hitler and Churchill were on the same side: the Vatican=the Roman Empire and the Pope=the disguised Roman Emperor, and during that time it was Pope Pius XII.
   The same goes for Roosevelt/Truman and 'Stalin' and Mussolini and Franco.
   And today nothing has changed!
   It's all about the Vatican NWO.
   The Pope is the ANTICHRIST. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Antichrist

   Delete
 71. Concerning: Putin takes credentials from new US envoy as bilateral ties hit new low

  +B. Silver "Today Russia is the same naive like during ally with Shitler in 30's XXc."

  But it was all part of the plan and NOTHING has changed.
  Hitler was Jesuit-trained and Stalin was a Jesuit priest!

  Jesuit Vatican behind NWO , WW2 , 911 , Palestine - Israel conflict & WW3 agenda https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/04/jesuit-vatican-behind-nwo-ww2-911.html

  This WAS the REAL Vladimir Putin https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/09/this-was-real-vladimir-putin.html

  The Vatican and Pope Bergoglio are the most evil force on Earth https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/07/the-vatican-and-pope-bergoglio-are-most.html

  Putin, Francis & Trump are ALLIES https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/02/putin-francis-trump-are-allies.html

  Kim Jong FREEMAS-UN https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/06/kim-jong-freemas-un.html

  How the Vatican created Islam http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html

  The Satanic Power Tree http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ReplyDelete
 72. Concerning:
  House Republicans open investigation into Russia uranium deal

  +Paul Mobley CNN is CATHOLIC News Network.
  The Catholic CULT rules the US (and the EU and more).
  Don't believe me?
  http://img.usmagazine.com/480-width/615936874_cardinal-timothy-dolan-donald-trump-and-hillary-clinton-zoom-294e4a6f-61fc-4a2f-adff-a8bc0cb7c64a.jpg

  ReplyDelete
 73. Concerning: A hedgehog down the pants: The lessons of the Cuban Missile Crisis

  +david muncey Of course humanity was the winner, and especially in the former Soviet Union and on Cuba, because the US wages war all over the world out of GREED and to gain POWER.
  The US funded BOTH Hitler and Stalin, and the US MURDERS and MAIMS people everywhere and even in the US itself, because the US is NAZI-AMERICA http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/NAZI-America on behalf of the EVIL Vatican=the Roman Empire and the POPE=the disguised Roman Emperor.

  Report Shows US Invasion, Occupation of Iraq Left 1 Million Dead http://www.truth-out.org/news/item/30164-report-shows-us-invasion-occupation-of-iraq-left-1-million-dead

  Native American Genocide http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/05/native-american-genocide.html

  3 City States http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/3%20City%20States

  ReplyDelete
  Replies
  1. +James Talley Trump is just as bad as 'Obama' and you know something: NAZI America: The Truth About The so called ANTICHRIST - Hitler's grandson https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/nazi-america-truth-about-so-called.html

   Are you saved by grace through faith in the atoning blood of JESUS Christ, according to
   The Gospel that SAVES FOREVER! ?

   1 Corinthians 15:1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

   1 Moreover brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which ye have also received, and wherein ye continue,

   2 And whereby ye ARE saved, if ye keep in memory, after what manner I preached it unto you, except ye have believed in vain.

   3 For first of all, I delivered unto you that which I received, how* that Christ died for our sins, according to the Scriptures,

   4 And that he was buried, and that he arose the third day, according to the Scriptures

   *through the shed BLOOD of JESUS!

   Ephesians 2:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

   8 For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves: it is the gift of God,

   9 Not of works, lest any man should boast himself.

   Ephesians 1:13 1599 Geneva Bible (GNV)

   13 In whom also ye have trusted, after that ye heard the word of truth, even the Gospel of your salvation, wherein also after that ye believed, ye were sealed with the holy Spirit of promise

   More: https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/1j6qg8yeYnN

   Don't answer me, but God himself.

   Delete
  2. +James Talley I believe in once saved, always saved too, and I don't forget to say 'THANK YOU JESUS!'

   I have nothing personal against Donald Trump, or 'Obama' (the grandson of Adolf Hitler!) or 'witchy woman' Hillary Clinton, but every POTUS is a pawn of the Pope.

   Just read this: The CIA revealed as the Gestapo of the Vatican’s Fourth Reich https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/the-cia-revealed-as-gestapo-of-vaticans.html

   Delete
 74. Concerning: Iran Threatens Ballistic Missile Strikes on American Forces, Can Hit ‘All U.S. Bases’

  +Philippe Rockholt I believe they can, but whether it will do any damage is another thing.
  One thing's for sure: NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/01/nuclear-weapons-dont-exist.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Philippe Rockholt When the late Saddam Hussein fired 39 Scud-rockets (improved V-2 rockets) at Israel they caused a LOT of damage in Tel Aviv, which the Israeli government kept in secret so that the enemy couldn't see how 'successful' he had been.
   NO Scud was taken down by Patriot missiles, despite the PROPAGANDA in this article from 1991: http://articles.latimes.com/1991-01-27/news/mn-315_1_saudi-arabia

   When the Nazis were firing V-1 missiles at the advancing allied troops in the south of the Netherlands and Belgium and at Antwerp in late 1944, one such V-1 went astray and hit the parental home of my mother, killing two of her younger brothers and totally destroying the house and damaging surrounding buildings and injuring and killing others too.
   This was in 1944, so can you imagine what damage modern missiles can do?

   From the Hague the Nazis fired many V-2 missiles at London, killing a lot of people and causing a lot of damage, and those rockets were unstoppable, in contrast to the earlier V-1's, which were in fact the first cruise missiles in history, and they could be taken down.

   I really believe that nukes don't exist and that all 'nuclear powers', including Israel, are BLUFFING, but the conventional destructive power of their missiles is still to be taken very seriously.

   Delete
  2. +Philippe Rockholt The lie about the existence of nuclear weapons is related to the globe earth lie, because NASA and its international counterparts, like the Russian 'space' agency are in fact military organizations and they use(d) the 'space race in order to show the opponent(s) how far they could shoot their missiles.
   Their rockets never go into 'space', because 'space' doesn't exist in our flat earth with a dome, but the can go very far, depending on the technology used, and this is related to the amount of money spent.
   Russia and the US have invested the most money into rocket technology and they were ahead of everyone 'thanks' to the aid of Nazi rocket scientists, at the end of the 2nd world war.
   When the Iranians have 'proven' they can fire a rocket 'into earth's orbit' with a 'satellite' we know they've produced a real intercontinental ballistic missile that can reach every spot on earth.
   They aren't that far yet, but they're working on it.
   It's amazing that the Nazis already had this technology during the war ('thanks' to the Vatican) and the Saturn V rocket of the so called moon missions was based on this technology.
   The Nazis had a three-stage rocket on paper that could reach New York from Germany. Luckily for New York this rocket was never built due to the war's end.
   http://www.businessinsider.com/nazi-scientists-space-program-2014-2?international=true&r=US&IR=T
   It was meant to show the Russians that now the US could bomb Moscow from US soil, and of course the Russians showed the US that they could do something similar.
   But WITHOUT nuclear warheads, because all 'nuclear-armed states' know they don't exist.
   Kim Jong-Un is part of the conspiracy because he's a Freemason and Freemasons serve the Vatican, which is the disguised Roman Empire.
   All conspiring nations (in fact the UN) know that the end game is the establishment of a ONE world government, SECRETLY led by the Vatican and the Pope, and using a politician that will appeal to the entire world.
   I believe 'Obama' is this politician.
   He's the grandson of Adolf Hitler!
   Trump is an intermediate pawn.
   The Truth About The so called ANTICHRIST - Hitler's grandson https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/nazi-america-truth-about-so-called.html

   Delete
 75. Concerning: US places Iran’s Revolutionary Guard under sanctions

  +Durandus von Meissen What many people still don't want to know is that the US is the military arm of the POPE=the disguised Roman Emperor, and the Vatican and the Roman Catholic church is the disguised Roman Empire, and Trump said he wouldn't tolerate criticism of Roman Catholicism, meaning the PAPACY.
  Trump is the main PAWN of the POPE!
  https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/3%20City%20States

  ReplyDelete
 76. Concerning: INSANE US Lawmaker calls for RT YouTube ban during Russia hearing

  +Teri Sologoub I live in the Netherlands, which is part (against my will) of the UNDEMOCRATIC EU=the revived Roman Empire and you live in Ukraine, which wants to be part of this DICTATORSHIP, except of course the RUSSIAN inhabitants of your country who aren't ROMAN CATHOLICS, and the Ukrainian FASCISTS want to MURDER them ALL or drive them into Russia, while they are living in Ukraine for CENTURIES!
  The Roman Catholic church is the true church of SATAN and the Pope is the ANTICHRIST!
  The USA is the most EVIL and ROTTEN entity in history and for example it financed BOTH Hitler and Stalin in the past, and Hitler was JESUIT-trained and Stalin was a JESUIT PRIEST!
  Communism was invented by the JESUITS, and FASCISM is the trademark of the Vatican=the EVIL Roman Empire.
  The Vatican and SATAN want to turn the whole world into the UNITED STATES of the WORLD, after the example of the US and the Vatican controlled UN, and it's all about MONEY and POWER.
  The CIA (Catholics In Action=ASSASSINS) were behind the coup in Ukraine.
  My country fought 80 years against the Roman Catholic MADNESS when the Spanish occupied it on behalf of the POPE, and it became the first Republic in modern history.
  The Spanish stole the DUTCH port of Antwerp from us and it's now a Belgian city.
  Then Napoleon Bonaparte occupied my country in 1795 and he was aided by the JESUITS, and he ended our Republic and installed a FAKE monarchy in 1813 that's serving the Vatican.
  Then the ROMAN CATHOLIC dictator Adolf Hitler occupied my country from May 1940 to May 1945, killing almost all of the Jews and plundering my country, and many more people were murdered or starved to death due to hunger and cold, not in the least due to the Dutch 'queen' in exile in Britain, who ordered a railway strike against the Nazis, and the result was that thousands of Dutch people died because they couldn't be provided by rail with food from the agricultural provinces.
  This same STUPID, Vatican controlled 'queen' declared war on Japan, when Japan had NO intentions to attack the former Dutch Indies.
  Result: the Japanese attacked our former Dutch Indies and occupied it and many people lost their lives, and from there the Japanese could threaten Australia.
  After the war the Dutch regained control over what is now Indonesia, and then the US pressured the Dutch to de-colonize WITHOUT proper 'divorce arrangements', while the US itself was founded on about 11 MILLION MURDERED indigenous Americans, the so called 'Indians'.
  And I could go on and on about the US, of which its Capital was originally named ROME and it was renamed into Washington D.C.
  Who Founded and Owns Wash. D.C., USA? https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/10/who-founded-and-owns-wash-dc-usa.html
  The US TERRORIZES the entire world on behalf of the Vatican and it wants to STEAL Russia's oil and gas.
  It's a MAFIA-NATION on behalf of the POPE.
  The US still occupies Germany and Japan, and Angela Merkel is the genuine daughter of Adolf Hitler, while 'Obama' is the real president of the US behind the scenes and waiting for his come-back, and he's the genuine GRANDSON of Adolf Hitler.
  Angela Hitler https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/12/angela-hitler.html
  NAZI America: The Truth About The so called ANTICHRIST - Hitler's grandson https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/nazi-america-truth-about-so-called.html

  FACTS are STRANGER than FICTION!
  Who Founded and Owns Wash. D.C., USA?
  Who Founded and Owns Wash. D.C., USA?
  ezekiel38rapture.blogspot.be
  1s
  Hans S's profile photo
  Hans S

  ReplyDelete
  Replies
  1. The CIA revealed as the Gestapo of the Vatican’s Fourth Reich https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/the-cia-revealed-as-gestapo-of-vaticans.html
   The CIA revealed as the Gestapo of the Vatican’s Fourth Reich
   The CIA revealed as the Gestapo of the Vatican’s Fourth Reich
   ezekiel38rapture.blogspot.be
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   Bible identifies the Catholic Church as the synagogue of Satan ezekiel38rapture.blogspot.be - Bible identifies the Catholic Church as the synagogue of Satan
   Bible identifies the Catholic Church as the synagogue of Satan
   Bible identifies the Catholic Church as the synagogue of Satan
   ezekiel38rapture.blogspot.be
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   Operation Satan; War Generals IN the White House https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/09/operation-satan-war-generals-in-white.html
   Operation Satan; War Generals IN the White House
   Operation Satan; War Generals IN the White House
   ezekiel38rapture.blogspot.be
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   JFK, TRUMP AND THE IMAGE OF THE BEAST (2017) https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/10/jfk-trump-and-image-of-beast-2017.html
   JFK, TRUMP AND THE IMAGE OF THE BEAST (2017)
   JFK, TRUMP AND THE IMAGE OF THE BEAST (2017)
   ezekiel38rapture.blogspot.be
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   What are these UNINVITED American soldiers doing in Syria? https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/11/what-are-these-uninvited-american.html
   Photo
   3.bp.blogspot.com
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   NAZI-America: Adolf Hitler was alive and well in the U.S. in 1997! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/nazi-america-adolf-hitler-was-alive-and.html

   Delete
 77. Concerning: Erdogan accuses US of financing ISIS, breaking promises in Syria

  +Nathan .R And behind America is the VATICAN=the Roman Empire and the POPE, and behind the Pope is SATAN!
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ===

  Nathan .R
  +1
  +José Feliciano America is behind all the terror all over the earth.. most are false flag attacks,

  Like America was behind bin laden

  https://plus.google.com/photos/photo/112199688145788190260/6489685447534131634?icm=true&iso=false

  ReplyDelete
 78. Concerning: New US sanctions on Moscow would ‘make Cold War look like child’s play’ – top Russian banker

  +steve drake Oh yes, the sanctions=punishments will work on Russia, because it's NOT the US, but the RICHEST MAFIA-organization on earth, which is the Vatican=the ROMAN EMPIRE that's imposing sanctions on Russia (and its allies) and this will be the end result:

  Ezekiel 38:11-12 1599 Geneva Bible (GNV)

  11 And thou shalt say, I will go up to the land that hath no walled towers: I will go to them that are at rest and dwell in safety, which dwell all without walls, and have neither bars nor gates,

  12 Thinking to spoil the prey, and to take a booty, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations which have gotten cattle, and goods, and dwell in the midst of the land.

  Russia & allies will attack ISRAEL.

  Read here how it will end: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+39&version=GNV

  The satanic Vatican and the evil Pope know they can't defeat Russia, so they let God do their dirty work for them, but it's exactly according to plan because in turn God=JESUS will DESTROY the Vatican NWO.

  ===

  steve drake
  +1
  America are losing the Battle and Russia are winning and not a single shot have been fired
  All the US can do is use Sanctions
  and Sanctions don't work on Russia

  ReplyDelete
  Replies
  1. +steve drake Money is power in this world and the Vatican owns this world on behalf of Lucifer, whether you believe in God or not.
   NATO is the military arm of the Vatican and Russia is totally surrounded by this unholy alliance.
   So it's not about the US, but about the Vatican, which is the disguised ROMAN EMPIRE and guess who the Pope is.

   Delete
  2. +steve drake His parents came from ITALY.
   He's a ROMAN, and he's the disguised ROMAN EMPEROR, and the 'in place of Christ'=the VICAR of CHRIST=the ANTICHRIST

   Delete
  3. +steve drake Jews are NOT Christians!
   Jews believe in the God of the OLD Testament.
   The God that gave Samson the POWER to annihilate 1000 Philistines with the jaw bone of a donkey and many more when Samson died when he destroyed the temple of DAGON, the same FISH GOD who is honored by the EVIL POPE of Rome when he's wearing the DAGON MITRE https://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_vaticano/vatican138_01.jpg
   And the SATANIC Vatican invented ISLAM, the enemy of the Jews and the followers of JESUS and His Apostle Paul the JEWS!
   How the Vatican created Islam http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html
   The Vatican created this problem in the Middle East on behalf of LUCIFER the DEVIL!
   The most controversial little piece of land on earth http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/11/the-most-controversial-little-piece-of.html

   A sickly jealous morning star http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/09/a-sickly-jealous-morning-star.html

   Delete
  4. +steve drake I'm an ex-atheist!
   GOODBYE ATHEISM and GOODBYE SATAN!
   http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/07/goodbye-atheism-and-goodbye-satan.html

   Delete
  5. +steve drake The Roman Cult http://web.archive.org/web/20100210062116/http://www.one-evil.org:80/entities_organizations/evil_org_roman_cult.htm
   Most Evil Organizations of History | The Roman Cult
   Most Evil Organizations of History | The Roman Cult
   web.archive.org
   2s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +steve drake More: http://web.archive.org/web/20100207145437/http://one-evil.org/

   Delete
 79. Concerning: Turkey’s Erdogan says will rid Syria’s Manbij of terrorists after Afrin op

  +Satyr Icon God knows: He gave Nebuchadnezzar the heart of an ANIMAL for 7 years.
  Daniel 4:30
  The very same hour was this thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as the oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown as eagles feathers, and his nails like birds claws. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+4&version=GNV

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Satyr Icon Erdogan is a CHIMP leader who wants to destroy chimps of another tribe and steal their females and young: Adult common chimpanzees, particularly males, can be very aggressive. They are highly territorial and are known to kill other chimps https://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee#Aggression
   Chimpanzee - Wikipedia
   Chimpanzee - Wikipedia
   en.wikipedia.org
   3s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +Hans S He should learn from this ape: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonobo

   Delete
  2. +Too'`'\_, My late dad taught me this lesson when I was young: this world is about CUNT, CHURCH and CAPITAL.
   SEX, RELIGION and MONEY=POWER.
   There's ONE organization which is on top of this game: the VATICAN, which is the disguised Roman Empire, and it's PERVERTED like HELL!
   It's behind all evil, like PORN, CHILD ABUSE, ASSASSINATIONS, WARS, LUCIFER WORSHIP, the MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX, DRUGS, and MUCH more.
   That's because the true religion of the Roman Empire=the Catholic church derives from Babylon.
   The head of the organization is Satan himself.
   vaticannewworldorder.blogspot.be - The Jesuit Vatican New World Order

   Delete
  3. +Too'`'\_, My late dad taught me this lesson when I was young: this world is about CUNT, CHURCH and CAPITAL.
   SEX, RELIGION and MONEY=POWER.
   There's ONE organization which is on top of this game: the VATICAN, which is the disguised Roman Empire, and it's PERVERTED like HELL!
   It's behind all evil, like PORN, CHILD ABUSE, ASSASSINATIONS, WARS, LUCIFER WORSHIP, the MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX, DRUGS, and MUCH more.
   That's because the true religion of the Roman Empire=the Catholic church derives from Babylon.
   The head of the organization is Satan himself.
   vaticannewworldorder.blogspot.be - The Jesuit Vatican New World Order
   https://vaticannewworldorder.blogspot.nl/2015/12/adolf-hitler-and-jesuit-order-if-there.html

   Delete
  4. +Too'`'\_, Bible identifies the Catholic Church as the synagogue of Satan https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/bible-identifies-catholic-church-as.html

   Delete
  5. +Too'`'\_, The book of Revelation is for the Jews:


   Rightly dividing the Word is the goal of this article, and it is an indispensable key to proper understanding of the Bible. The abundance of scriptural evidence detailed in the third section makes it very clear that Revelation is doctrine for Israel, which was written to Jews who believed in Jesus Christ, by an apostle of the circumcision, for direct application in the prophetic "kingdom" dispensation. At the destruction of Jerusalem and the temple, God placed that dispensation in abeyance in 70 AD, to be resumed in the future tribulation. The entire book of Revelation, including chapters 1-3, is deeply rooted in Old Testament prophecy. It is doctrinally aligned with the epistles of Peter, James, John, and Jude, all of whom were apostles of the circumcision, as well as to the books of Matthew, Mark, Luke, John, Hebrews, and the Old Testament. The dispensation of grace in which we now live is revealed in Romans through Philemon, our Apostle Paul's letters to the Gentiles, with Acts being the book of transition between the two dispensations.

   Source: http://www.matthewmcgee.org/7church.html

   Delete
  6. https://2.bp.blogspot.com/-w2JV4WuuD60/WALY5TIR0aI/AAAAAAAAmwQ/RZz0kyWMv5cQtSDzMRXqUbc5Pdq114gRQCLcB/s1600/Satanic%2Bpower%2Btree-update%2BOctober%2B2016.png

   Delete
  7. +Too'`'\_, I'm sure you haven't studied it and I'm only your 'bro' if you're saved by the undeserved gift of God's grace through faith alone in the atoning blood of JESUS and if you have the courage to stop lying about your true (first) name.

   Delete
 80. IOC ‘banned best Russian athletes, doesn’t want Russia to perform well’ – skiing coach Markus Cramer

  ReplyDelete
  Replies
  1. People are stupid animals who want to be the best so that they have a better chance to mate.
   It's all about SEX
   To hell with the Olympics and all sports.
   Dumb human animals who want to outsmart each other and war is sport too.
   It used to be VERY different in PARADISE before the Fall and before Eve made a deal with SATAN.
   The FIRST SATANIST on earth was a woMAN: EVE! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/03/the-first-satanist-on-earth-was-woman.html
   Thank you very much, STUPID Eve and Adam!

   Delete
  2. And if you think you're BETTER than Eve and Adam you're DEAD wrong, because we're ALL their OFFSPRING!

   Delete
  3. Only ONE SINLESS MAN was the SON OF GOD!

   Luke 3:23-381599 Geneva Bible (GNV)

   23 And Jesus himself began to be about thirty years of age, being as men supposed the son of Joseph, which was the son of Heli,

   24 The son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janna, the son of Joseph,

   25 The son of Mattathiah, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,

   26 The son of Maath, the son of Mattathiah, the son of Semei, the son of Joseph, the son of Judah,

   27 The son of Joannas, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,

   28 The son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er,

   29 The son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,

   30 The son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,

   31 The son of Melea, the son of Menan, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David,

   32 The son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon,

   33 The son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,

   34 The son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,

   35 The son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah,

   36 The son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,

   37 The son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cainan,

   38 The son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

   Delete
 81. EXCLUSIVE: 'Jesus is Building His Church' Inside Iran, Millions Watching Christian Satellite TV

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Lord of Hosts We're all meant to be like the angels and angels don't have family ties.
   Are you sure JESUS is your SAVIOR and your FATHER?

   Isaiah 9:6 1599 Geneva Bible (GNV)

   6 For unto us a child is born, and unto us a Son is given: and the government is upon his shoulder, and he shall call his name, Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting FATHER, The prince of peace.

   JESUS DIED for your SINS=TRANSGRESSIONS and He shed his BLOOD for you so that you can be ETERNALLY FORGIVEN!

   Just BELIEVE and RECEIVE the following:

   1 Corinthians 15:1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

   1 Moreover brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which ye have also received, and wherein ye continue,

   2 And whereby ye ARE saved, if ye keep in memory, after what manner I preached it unto you, except ye have believed in vain.

   3 For first of all, I delivered unto you that which I received, how^ that Christ died for our sins, according to the Scriptures,

   4 And that he was buried, and that he arose the third day, according to the Scriptures

   ^through the shed BLOOD of JESUS!

   Ephesians 2:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

   8 For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves: it is the gift of God,

   9 Not of works, lest any man should boast himself.

   Ephesians 1:13 1599 Geneva Bible (GNV)

   13 In whom also ye have trusted, after that ye heard the word of truth, even the Gospel of your salvation, wherein also after that ye believed, ye were sealed with the holy Spirit of promise

   More: https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/1j6qg8yeYnN

   1 Corinthians 15:1-4 https://plus.google.com/u/0/collection/EcUrVE

   Delete
  2. +Lord of Hosts Rome-islam https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Rome-islam

   Delete
  3. Satellite Hoax - Satellites Do Not Exist! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/03/satellite-hoax-satellites-do-not-exist.html

   Delete
 82. Assad Threatens to Retaliate Against Israel
  https://ezekiel38rapture.blogspot.com/2018/01/end-time-messages-91-eindtijdberichten.html?showComment=1517266636241#c7482546199211205740

  paulojose1955
  Yes, but ONE THIRD will!

  This will be the remnant of God's chosen people, and mind you that NOT one third of the other MANY peoples on earth will be saved: ONLY of the Jewish people in the land of Israel:
  Zechariah 13:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

  8 And in all the LAND, saith the Lord, two parts therein shall be cut off, and die: but the third shall be left therein.

  9 And I will bring that third part through the fire, and will fine them as the silver is fined, and will try them as gold is tried: they shall call on my Name, and I will hear them: I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God.

  What is the NAME of YHWH (the LORD)?
  'I AM that I AM' and in short 'I AM'.
  What is the meaning of 'JESUS'?
  'I AM SALVATION': JESUS is GOD in the capacity of SAVIOR

  ===


  paulojose1955
  49 minutes ago
  Stive Rosen: Very well stated. Unfortunately, the majority of them will not accept and recognize Jesus as their Messiah.
  Zechariah 13:8

  ReplyDelete

 83. +ROBERT S JORDAN CIA= CATHOLICS IN ACTION on behalf of the POPE and LUCIFER the DEVIL.
  'allah' is Satan too and Islam was created by the Vatican.
  The US is governed by a bunch of SATAN WORSHIPERS on behalf of the POPE=the EVIL Roman Emperor, disguised as a religious FREAK, claiming to be the 'Vicar of Christ', the 'in place of Christ'.
  In other words: the Pope claims to be GOD ALMIGHTY.
  How mad can one get?
  And all world leaders shake hands with this SATANIC PEDOPHILE.
  That's because they're INSANE too!


  In response to '5 times Russia lost aircraft & pilots in Syrian anti-terrorist op'

  ReplyDelete
  Replies
  1. +ROBERT S JORDAN The CIA continues trafficking drugs from Afghanistan https://www.veteranstoday.com/2016/06/04/the-cia-continues-trafficking-drugs-from-afghanistan/

   The CIA (NSA, FBI) was founded by German Nazis on behalf of the Vatican and the Roman Catholic church of Satan.

   Delete
 84. +Morgan Black You don´t get it.
  They´re not there, or everywhere, on behalf of the US
  , but on behalf of the POPE and SATAN!
  The US army is pure and 100% MAFIA!
  So they´re NOT going to leave!
  1s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  What are these UNINVITED American soldiers doing in Syria?
  https://3.bp.blogspot.com/--mfZoi50vzg/WfnJ0jlHGBI/AAAAAAAArs0/DBBHpo1CWpU1x8HQ99hO4O0A0o-xYsbNQCLcBGAs/s1600/What%2Bare%2Bthese%2BUNINVITED%2BAmerican%2Bsoldiers%2Bdoing%2Bin%2BSyria%2Bq.png

  US troops in Kurdish uniform may be targeted by Olive Branch forces – Turkish Deputy PM

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Morgan Black NO no no, not the ZioAmerican Cabal.
   Study this carefully
   https://2.bp.blogspot.com/-w2JV4WuuD60/WALY5TIR0aI/AAAAAAAAmwQ/RZz0kyWMv5cQtSDzMRXqUbc5Pdq114gRQCLcB/s1600/Satanic%2Bpower%2Btree-update%2BOctober%2B2016.png

   Hans S
   +Morgan Black They use PAPAL Jews, who are TRAITORS to the God of Israel, in order to put the blame on ALL the Jews, so they can start a new HOLOCAUST.

   JESUS Christ HATES the Roman Catholic Church and the USA as a STATE! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/06/jesus-christ-hates-roman-catholic.html

   More: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Vatican%20Holocaust
   Photo
   https://4.bp.blogspot.com/-y2oGbNfkSFE/WVTLe2uUyCI/AAAAAAAAqXA/3Q0KUdDJUWkDlNeQnnKGOgRO9vznI1ZDQCLcBGAs/s1600/Ante%2BPavelic%252C%2BCroatian%2BWar%2BCriminal.png

   Hans S
   +Morgan Black the Triad - the VATICAN, London, Washington DC, in that sequence, because the Vatican is the evil ROMAN Roman EMPIRE.

   Delete
 85. So many DECEPTIONS in this interview: '9/11' was an INSIDE JOB on behalf of the Vatican, nuclear weapons DON'T EXIST and ALL 'nuclear states' know it but they DELIBERATELY LIE to the public, the US is the MILITARY ARM of the Vatican and the Vatican (which invented ISLAM and COMMUNISM and FASCISM) ALLOWS other great powers like Russia and China to exist in the context of the Hegelian dialectic, because the outcome MUST BE a ONE WORLD GOVERNMENT led by the POPE of ROME, who is the disguised ROMAN EMPEROR and the Vicar of Christ=the in place of Christ=the ANTICHRIST on behalf of LUCIFER the DEVIL!
  ALL world leaders know this and they FEAR the POWER of the PAPACY, because he 's empowered and protected by SATAN HIMSELF!
  There's only ONE person who is able to definitively DEFEAT Satan and He's JESUS Christ, the GOD OF ISRAEL.
  ALL countries on earth are ENEMIES of JESUS Christ, the GOD OF ISRAEL and they will start a WAR against Him in the near future, called ARMAGEDDON in and around MEGIDDO, Israel.

  Read the BIBLE in case you want to be informed!
  Surrender to JESUS if you don't want to BURN FOREVER in HIS lake of fire!
  How to get saved by
  The Gospel that SAVES FOREVER! https://plus.google.com/106087908907898703754/posts/CQXGSTN4RUn

  ===

  If US doesn’t stop seeing itself as the sole superpower, we’re in for a rough ride — ex-CIA analyst https://www.rt.com/shows/sophieco/417866-us-russia-standoff-gas/?utm_campaign=Social+Flow&utm_source=socialflow&utm_medium=socialflow

  ReplyDelete
 86. George Ramsey
  The only 'NORMAL' Americans are the INDIGENOUS PEOPLES of the Americas.

  The rest are INVADERS and mostly from Europe, but also descendants of AFRICANS after they were forcibly taken into the country as SLAVES/merchandise.
  They live on STOLEN LAND after the MASS MURDER of MILLIONS of original Americans. https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/05/native-american-genocide.html
  Know more about the EVIL history of the Americas: The Papal Colonization of America https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/11/the-papal-colonization-of-america.html
  Washington D.C.'s original name was Rome, Maryland https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/09/washington-dcs-original-name-was-rome.html
  The USA has become a ROMAN CATHOLIC country and its true ruler is NOT the POTUS but the POPE of ROME, who is the disguised ROMAN EMPEROR who worships LUCIFER the DEVIL!
  Every POTUS is merely his PAWN. https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Potus%20Papal%20pawn

  James Dillinger
  You're the umpteenth person who believes in the SATANIC theory of HELIOCENTRISM
  which is BABYLONIAN SUN-WORSHIP and who has been BRAINWASHED from when you were a BABY in order to make you a SLAVE of the Roman Babylonian system which promotes the GLOBE EARTH LIE from HELL!
  BUT
  The flat earth TRUTH isn't about ETERNAL salvation!
  The gospel of GRACE is https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/HxCXTga9KWK

  ===

  Just another day in US politics: Top-3 anti-Russian conspiracy theories

  ReplyDelete
 87. Reinhard Gellen
  You will rot in hell
  , together with Adolf Hitler unless you surrender to your maker, JESUS Christ the JEW who happens to be God almighty.
  So this means your brain is going to BOIL FOREVER because you've chosen to be a SUB-SATAN=adversary, which is very STUPID, but its not forbidden to be INSANE.

  ===

  Jews were ‘passive’ during Holocaust, so Israel is ashamed – Polish president’s aide

  ReplyDelete
 88. +Jay Gerlach
  No, Russia isn't a superpower and NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/01/nuclear-weapons-dont-exist.html

  Nuclear danger is a HOAX!!! It is only heat!
  https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/09/nuclear-danger-is-hoax-it-is-only-heat.html

  It's all a game of RISK and SATAN and GOD are the contestants,
  and JESUS is God and He's the WINNER!

  Read the BIBLE to see how it all ends.

  ===

  Hans S

  The US is the MILITARY ARM of the VATICAN, so Lavrov should have said: Imagined Russia threat is pretext for VATICAN dominance in Europe through NATO
  1h
  Jay Gerlach's profile photo
  Jay Gerlach
  Wait, so Russia isn't a Superpower?
  Every Superpower is a "Threat" to each other.

  In other news, "Water is Wet"

  ===

  Imagined Russia threat is pretext for US dominance in Europe through NATO – Lavrov

  ReplyDelete
 89. +ReBirthed Spirit The commentary is from RT, the title is mine.
  All governments that cooperate with the US government are complicit, so also 'my' Dutch government, because the Netherlands is part of NATO, which is the military arm of the Vatican.

  ===

  The US-government is a MAFIA-organization on behalf of the MOST EVIL MAFIA-organization in history, the satanic VATICAN!

  ReplyDelete
 90. The original name of Washington D.C. was ROME

  ====

  ‘Wicked practice’: EU pushes Balkans to choose either West or Russia, says Lavrov

  ReplyDelete
 91. +Galen Grounds ALL nations are involved, including the NATION called the STATE of Israel! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/04/the-occult-state-of-state-of-israel.html

  The Lord JESUS is coming to RESCUE ONE THIRD of His chosen people, so this means that two third will accept the Mark of the Beast=the PAPACY=the ANTICHRIST-666. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Mark%20of%20the%20Beast

  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Vicar%20of%20Christ

  But realize that God=JESUS will NOT rescue ONE THIRD of the world population: far less, but still MILLIONS of the current more than 7½ BILLION people on earth will be saved AFTER the rapture. https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/4X2kb7JGJkZ
  Israel is UNIQUE, thanks to JESUS the JEW!

  Zechariah 13:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

  8 And in all the land, saith the Lord, two parts therein shall be cut off, and die: but the third shall be left therein.

  9 And I will bring that third part through the fire, and will fine them as the silver is fined, and will try them as gold is tried: they shall call on my Name, and I will hear them: I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God.

  The NAME of God is 'I AM' (that I AM) and JESUS from YESHUA means 'I AM salvation'.

  Isaiah 9:6 1599 Geneva Bible (GNV)

  6 For unto us a child is born, and unto us a Son is given: and the government is upon his shoulder, and he shall call his name, Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting Father, The prince of peace.
  ====
  Russian Military Counter Turkish Operation in Syria

  ReplyDelete
 92. +david muncey The NSA is working for SATAN and the POPE so you're trusting the DEVIL....

  ===

  ‘NSA-proof’ Tor actually funded by US govt agency, works with BBG, FBI & DOJ – FOIA docs

  ReplyDelete
 93. Report: US Peace Plan to Include East Jerusalem as Palestinian Capital
  Read more at https://www.breakingisraelnews.com/103565/report-us-peace-plan-include-east-jerusalem-palestinian-capital/#0d3EK0F7cjC8PXLe.99

  ===

  Q

  Are there any Bible prophecies that predict the attempts at dividing Jerusalem and it’s outcome?
  A

  Zechariah 12:2-3 says, “I am going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves.” Where Jerusalem is concerned, all the nations of the world are already united against Israel. They want it divided. This prophecy seems to say that any attempt to do so will be unsuccessful. Then Zechariah 14:2 tells of Jerusalem being attacked in the final battle before the Lord returns. “I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it; the city will be captured, the houses ransacked, and the women raped. Half of the city will go into exile, but the rest of the people will not be taken from the city.” This confirms that prior to that last battle Jerusalem will be undivided. Based on these prophecies, it’s hard to believe that the current talk about dividing Jerusalem will result in that actually happening. But if it does, Zechariah’s prophecy says it’ll only be temporary.
  https://gracethrufaith.com/ask-a-bible-teacher/dividing-jerusalem/

  ReplyDelete
 94. The Dutch should get out of Vatican-controlled NATO too!
  The Dutch should be very pragmatic toward the US, because the US is the military arm of the Vatican=the ROMAN EMPIRE. https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2018/02/the-united-states-of-america-is-war.html
  The Dutch should abolish their FAKE 'monarchy', installed by French DICTATOR Napoleon Bonaparte in 1795 on behalf of the JESUITS.
  ALL monarchies cooperate with the Vatican and the EVIL Pope of Rome. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html
  The Netherlands should be a REPUBLIC again.
  The Dutch and ALL people should know that Islam was created by the Vatican: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html
  The Dutch and ALL people should know that FASCISM and COMMUNISM are inventions of the JESUITS of ROME: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/03/communism-another-creation-of-jesuit.html
  The Dutch and ALL people should know that the Pope/Papacy is the ANTICHRIST by DEFAULT and that his true god is LUCIFER the DEVIL!
  https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/09/underneath-vatican-is-lucifer-medusa.html
  The Dutch and ALL people should know that it's not about 'Christian values' but about the person whose name refers to the term 'Christianity' and this person is JESUS CHRIST, God manifested in the flesh.

  Islam, fascism and communism are BIG FAT LIES, concocted by the Vatican.

  For example: BOTH Hitler and Stalin were products of the SATANIC VATICAN, and they were BOTH funded by the USA on behalf of the Vatican.
  Mao Zedong was a product of the Vatican too.
  The Dutch and ALL people should know that the earth is FLAT and ROUND with a DOME/FIRMAMENT and that 'space' is a BIG FAT LIE and also heliocentrism and 'the big bang' and evolution'.

  For example: Dinosaurs Never Existed! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2018/01/dinosaurs-never-existed.html

  ReplyDelete
 95. +Chris Yau On behalf of Satan: ezekiel38rapture.blogspot.nl - The Satanic Power Tree
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ===

  The ROMAN CATHOLIC Nazis didn't lose the war, they went to the USA....FACT!

  ReplyDelete
 96. +R. Moore Whether it's a man or a woMAN it doesn't really matter because CIA really means CATHOLICS IN ACTION.
  The CIA revealed as the Gestapo of the Vatican’s Fourth Reich https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/the-cia-revealed-as-gestapo-of-vaticans.html

  ===

  UK's hostile actions against Russia are 'unprecedented provocation' – Foreign Ministry
  UK's hostile actions against Russia are 'unprecedented provocation' – Foreign Ministry
  rt.com
  4 comments
  4
  14 plus ones
  14
  5 shares
  5
  Shared publicly•View activity

  Nadeem Malik's profile photo
  Nadeem Malik
  +1
  The US wants Britain to cut off ties with Russia

  3h
  Hans S's profile photo
  Hans S
  Theresa May is an evil BITCH and a puppet of the Vatican controlled USA
  22m
  R. Moore's profile photo
  R. Moore
  You think you got Problems ! Us, guys ova here Trump putting in a female at the helm of CIA !!!!!! soooooo, not CooL. :(

  ReplyDelete
 97. +John Bull Wile they could be doing so much better things, but their satanic prophet tells them to destroy so that they can fuck 72 virgins in 'paradise', and since they think from their testicles and their dicks they believe it's true...
  And the 'joke' is that the Vatican invented their insane religion
  How the Vatican created Islam - By Alberto Rivera
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html
  3s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  Conclusion: they're fucked in the head by Satan
  2s
  Hans S's profile photo
  Hans S
  +karl muud ISIS & Al-Qaeda were created by the CIA (Catholics In Action) on behalf of the JESUITS and the Satanic Vatican and the INSANE POPE of Rome=the Luciferian PEDO-Roman Emperor.

  ===

  John “True Blue John” Bull's profile photo
  John “True Blue John” Bull
  +1
  Yet another Sunni day ...
  7h
  karl muud's profile photo
  karl muud
  +1
  In the finest traditions of capitalism!

  ===

  ISIS & Al-Qaeda may merge and produce chemical weapons – FSB chief

  ReplyDelete
 98. Did Putin Green-Light Massive Israeli Strikes On Syria?

  +James Evans I leave it up to God=JESUS=the God of Israel.
  The US government, Russia and the government of Israel all cooperate with the Vatican=the hidden Roman Empire.
  The occult state of the state of Israel - The Truth behind the Star of David http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/04/the-occult-state-of-state-of-israel.html

  Vladimir Putin Is In The 33 Boys Club http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2018/04/vladimir-putin-is-in-33-boys-club.html

  Gog and Magog, Ezekiel 38/39 will happen AFTER the rapture and Satan and the Pope=the hidden Roman Emperor and Vicar of Christ=in place of Christ=ANTICHRIST know it.

  JESUS is the WITHHOLDER/RESTRAINER, because it's still the dispensation of GRACE. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/search/label/Gospel%20of%20GRACE

  ===

  James Evans
  I wouldn't put it past him knowing how much Iran hates Israel. Let Israel strike so Iran can retaliate so back and forth they go so he can step in before Israel destroyes Iran or thinking Israel has been weakened.

  ReplyDelete
 99. Scott Bixler
  The US is the 2nd BEAST system and the Vatican (Roman Empire) is the first and every Pope (disguised Roman Emperor) is AN Antichrist.

  The original name of washington D.C was ROME. https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/09/washington-dcs-original-name-was-rome.html
  The current JESUIT Pope could well be THE Antichrist=Vicar of Christ=instead of Christ.
  The Satanic Power Tree http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  How the Vatican created Islam http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html

  The Jesuit Vatican New World Order https://vaticannewworldorder.blogspot.nl/

  Are you saved by the unmerited gift of God's grace through faith alone in the atoning blood of JESUS?
  https://plus.google.com/u/0/collection/EcUrVE

  ===


  Scott Bixler
  8 minutes ago
  Hans S: Yep, the Jesuit controlled Vatican is mystery Babylon which makes America the whore. It's not simply about Jews nor Americans like how many think. Ironic how this is was supposed to be the Society of Jesus doing goodwill in the world. It's wild...

  ===

  US anti-tank missiles found at former Al-Nusra facility in Syria – Russian MoD

  ReplyDelete
 100. +Mueen Akhtar Suppose Israel and the Jews wouldn't exist: your life would be BORING as hell.
  But I've got great news for you: Israel is not going away, because it's God's OWN country and people and this God is JESUS Christ.

  ===

  Marian Smith's profile photo
  Marian Smith
  so it's funny then
  3h
  Hans S's profile photo
  Hans S
  +Marian Smith Yes, very funny, according to Satan the devil and the Jesuits and all demonic people who love to slaughter Jews.
  1h
  Mueen Akhtar's profile photo
  Mueen Akhtar
  +1
  hahaha every things is anti-semitic for blackmailer Israel

  ====

  Israeli ambassador says Dutch parody of Eurovision song is anti-Semitic

  ReplyDelete
  Replies
  1. +Mueen Akhtar Zion is another word for Jersualem, so calling Jews 'Zionists' is like calling them 'Jerusalamists'.....

   There's only ONE people on earth and throughout history that's God's chosen people, and not because they chose themselves to be chosen, but because God decided it, whether they like(d) it or not and whether the other people's like(d) it or not.

   God's adversary=Satan invented many false religions and many false and non-existent 'gods', but only the GOD OF ISRAEL exists and again His name is JESUS Christ.

   Even the majority of His OWN chosen people don't know this, but the entire Bible was written by JEWS and also the New Testament that reveals WHO God is: JESUS Christ.

   The main Apostle of the New Testament is the Apostle Paul (also a Jew, of course) and he proclaimed the gospel of UNDESERVED GRACE for ALL people (Jews and non-Jews) who ONLY believe that JESUS died for their sins and shed His atoning blood for them at the cross, and who rose from the dead on the third day, according to the scriptures.

   If you're able to believe this you won't go to hell, which is God's trash can and His eternal detention center for fallen angels and resurrected and convicted and condemned human beings, who are ALL meant to be like the angels in eternity.

   We all get ONE life in the flesh to make a choice for or against this God and His UNDESERVED Gift of ETERNAL GRACE.

   He uses his chosen people and His land Israel to condemn and PUNISH ALL peoples and ALL nations who dare to try to DESTROY it: they will commit ETERNAL SUICIDE.

   The JESUITS (nothing to do with the Jews, because they are Lucifer-worshiping PAGANS) are the main enemies of God and His peoples, both the Jews and the true believers in JESUS, and they've invented all kinds of LIES so that people like you remain deceived.
   Their man is the POPE who is the disguised ROMAN EMPEROR and the ANTICHRIST and he's deceiving the WHOLE world and he's UNITING all FALSE RELIGIONS against God and His people and His land.

   This will result in the battle of ARMAGEDDON and the ENTIRE world will be full of HATRED against Israel and His people and God will DESTROY all His enemies and cast them into hell...FOREVER.
   Even two third of His own people will PERISH, but ONE third will be saved:
   Zechariah 13:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)

   8 And in all the land, saith the Lord, two parts therein shall be cut off, and die: but the third shall be left therein.

   9 And I will bring that third part through the fire, and will fine them as the silver is fined, and will try them as gold is tried: they shall call on my Name, and I will hear them: I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God.

   So no matter whether there are bad Jews or good Jews: the Jews are God's invention, whether the non-Jews like it or not and Israel is God's project, whether the rest of the world accepts it or not.

   I know the SECULAR government of the STATE of Israel cooperates with the Vatican=the Roman Empire, but God allows it to happen so that the prophecies will be fulfilled.

   To God everything has already happened, hence He was able to write it down in the Bible by means of His chosen human servants.

   Be informed: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/

   ===

   Mueen Akhtar
   +Hans S your thoughts but so many civilization rises without Jews round the world,Jews (Zionists) only have one way to exist control others and black mail like they are doing in USA and EU,God not choose them as they are claiming God always love their blood from centuries
   https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU

   Delete
  2. +Alan Light You believe in the Roman Catholic replacement theology and 'Christians' aren't Jews and not God's chosen people.
   Most people who call themselves 'Christians' aren't even saved.

   SATAN'S GREAT LIE - Replacement Theology https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/12/satans-great-lie.html


   The Jewish people NEVER CEASED to be God's chosen people! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/04/the-jewish-people-never-ceased-to-be.html

   Those who are saved by grace through faith in the atoning blood of JESUS Christ belong to the Body of Christ, according to the gospel of JESUS through His Apostle Paul, 1 Corinthians 15:1-4: https://plus.google.com/u/0/collection/EcUrVE

   Most 'Christians' believe in the WRONG gospel for the Jews:
   Israel's Kingdom Gospel and Our Grace Gospel
   http://www.matthewmcgee.org/2gospels.html

   Islam, the enemy of Israel and the Jews and the true believers in JESUS, was created by the Vatican: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/how-vatican-created-islam-by-alberto.html

   ===

   Alan Light
   +Hans S - um, nothing against Jewish people, but the idea of "Jewish" as we understand it today didn't exist 2000 years ago. Today's Christians and Jews are both branches from the same Israelite, and specifically Judean, root. Almost 2000 years ago many of the Judeans, along with many gentiles, accepted Jesus Christ as the promised Messiah, and in Biblical terms this new group, Christians, then inherited the title of God's Chosen People. (In Calvinist terminology, "The Elect".)

   Look at what is happening to Christians in the Near East right now. It wasn't that long ago that there were a lot of Palestinian Christians. They've almost all left now. Lebanon had a huge number of Christians. They're a small minority now. Syria had a lot of Christians too. Those that haven't been killed are leaving. Remember that these are, Biblically speaking, God's chosen people. Many of them are descended from the ancient Judeans.

   Now today's Jewish people have a lot going for them. They tend to be smart, capable, and good people. Not all of them, but most of them. By all means we should do what we can to assist them to be secure in life and property. But that doesn't mean that we should ignore it when their leadership screws up, or when individuals who happen to be Jewish do bad things.

   Delete
  3. +Alan Light Watch As Arab Historian Admits On Television That The ‘Nation’ Of Palestine Never Actually Existed http://www.nowtheendbegins.com/watch-as-arab-historian-admits-on-television-that-the-nation-of-palestine-never-actually-existed/

   'Palestinian' Is a Fabricated Nationality http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/03/palestinian-is-fabricated-nationality.html

   Most 'Palestinians' are Egyptians or Jordanians.

   Trying to treat everyone decently is good, but it won't get you saved.

   Get saved by the Gospel that SAVES FOREVER! https://plus.google.com/106087908907898703754/posts/CQXGSTN4RUn

   ===

   Alan Light's profile photo
   Alan Light
   +Hans S - you say the "Jewish" people never ceased to be God's people (according to the Bible), and I am saying the same. Those "Jewish" people (Judeans) who accepted Christ as the Messiah do in fact remain God's chosen people (according to the Bible). While there are doubtless many others who have some Judean ancestors, the group with the most direct genetic ties would be the people today called Palestinians, a good portion of whom are Christian, and a larger portion of whom adhere to Islam.

   It all gets to be a mess, with many details lost to time, and I will not venture to say who the truly chosen chosen are, but certainly several groups besides today's Jews have at least as good a claim as they do, Biblically speaking.

   My solution to the mess is to try to treat everyone decently.

   Delete
 101. I'm Hans, from the Netherlands, ex-atheist: https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/

  ===

  Hans S
  Hans S
  7 hours ago
  Go ISRAEL! Fight those HAMAS DEVILS! Allah is SATAN!
  5
  Sanctified Researcher
  Sanctified Researcher
  7 hours ago
  Hans S Would Jesus had said that? Just saying
  Hans S
  Hans S
  3 hours ago (edited)
  JESUS is GOD and the God of ISRAEL and once He drowned about 6 BILLION EVIL people during the Flood, except Noah and His family.
  Are you saved forever from burning in His eternal lake of fire by the the undeserved gift of God's grace through faith alone in the atoning BLOOD of JESUS, according to 1 Corinthians 15:1-4? https://plus.google.com/u/0/collection/EcUrVE
  Sanctified Researcher
  Sanctified Researcher
  53 minutes ago
  Hans S I don't know why but when I look back at your comment I agree with it. Sorry I must have misread.

  =====

  ‘We don’t care how old those sent by Hamas are, the IDF will stop them’ – ex-Netanyahu aide

  ReplyDelete
 102. +deslaz Willem van Oranje! Dat is wel wat anders dan het huidige 'Huis van Oranje' dat zogenaamd van Willem van Oranje (Orange) afstamt, want de Nederlandse monarchie werd ingesteld door Napoleon Bonaparte in 1813 en hij deed dat met steun van de Jezuïeten (Jesuits) namens het Vaticaan=het Romeinse rijk: How the Netherlands became a Jesuit-run country http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/09/how-netherlands-became-jesuit-run.html

  ===

  Hans S
  MAFIA state-Germany’s bloody secret: Politicians & arms producers cozy up, sell weapons to anyone (VIDEO)
  11h
  deslaz's profile photo
  deslaz
  realy? Do they sell it to everyone? Not like the Russian only to every Terrorist or criminal Regime?
  impressive

  btw. my Wellensittichs name is Hansi
  11h
  Hans S's profile photo
  Hans S
  +deslaz Oh wat leuk!
  8h
  deslaz's profile photo
  deslaz
  erg vast, maar uit Zuid-Afrika Hans
  Translate
  7h
  Hans S's profile photo
  Hans S
  +1
  +deslaz Dat was ooit van Nederland.
  6h
  deslaz's profile photo
  deslaz
  +1
  Ek is Bure van die Namakwaland aan die Kaap, die dialek is 'n bietjie anders, maar die wortels is Oranje

  Germany’s bloody secret: Politicians & arms producers cozy up, sell weapons to anyone (VIDEO) https://www.rt.com/news/434062-germany-arms-sales-documentary/

  ReplyDelete
 103. War in Syria won’t end while the US remains there – Lavrov to French media

  ===

  +GodDefinsing With BaldBobEagle Yes, I am familiar with everything you said, but to me it's clear that the PAPACY is the Antichrist by default, and that the Vatican is 'Mystery Babylon'.
  I believe 'Obama' is Hitler's grandson and the son of Malcolm X and Hitler's daughter, and that the so called 'alien' you were talking about.
  Angela Merkel is Hitler's daughter and she's paving the way for the Antichrist in Europe.
  I believe 'Obama' is still in charge behind the scenes, and Trump is only playing the role of POTUS and part of the plan, while they (the JESUITS) are buying time, because Satan and the Jesuits know that they are being RESTRAINED by JESUS Himself through the presence of the Holy Spirit within every born again and saved believer in Him.

  Satan knows that only the SUDDEN removal of the Holly Spirit in its current capacity will give him freedom of action, and this sudden removal of the Holy Spirit INCLUDING the (deceased) born again believers in JESUS is the pre-Jacob's trouble-rapture.

  2 Thessalonians 2:3 1599 Geneva Bible (GNV)

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a departing first, and that that man of sin be disclosed, even the son of perdition.

  2 Thessalonians 2:3 World English Bible (WEB)

  3 Let no one deceive you in any way. For it will not be, unless the departure comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction

  A DEPARTING or THE DEPARTURE is the rapture and the FREEMASON King James's version of the Bible deliberately changed it into something else:
  2 Thessalonians 2:3 King James Version (KJV)

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition

  ReplyDelete
  Replies
  1. A FALLING AWAY is the WRONG translation of the Greek word 'apostasia', meaning DEPARTURE and this is (again) about the RAPTURE. https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/HwZuYVFm9Ag

   Millions of believers in JESUS-YESHUA are focused on a 'falling away' or apostasy instead of on telling lost people about the gospel of GRACE, 1 Corinthians 15:1-4 https://plus.google.com/u/0/collection/EcUrVE

   Knowing WHO the Antichrist and the False Prophet are won't get sinners SAVED.
   Knowing that the earth is FLAT and ROUND with a firmament won't get anybody saved. https://plus.google.com/u/0/collection/s3aKTE

   Only believing that the Lord JESUS, God manifested in the flesh, who shed His sinless BLOOD for our sins and who rose from the dead, will get sinners saved, because then God-the Lord JESUS will GIVE His UNDESERVED GIFT of GRACE to such sinners and SEAL them with the Holy Spirit of promise. https://plus.google.com/106087908907898703754/posts/CQXGSTN4RUn

   The 'aliens' are FALLEN angels and the giants that lived on earth before and after the Flood were not the result of sex between fallen angels and earthly women, because angels cannot procreate and they were not created by God to marry, but they existed, simply because God allowed it to happen, just as He created the big elephants and the smaller ones that live in the jungle, and just as He created the big cats and the smaller versions.
   It's all about genetics and God knows EVERYTHING about it, because He's the creator and Satan knows a lot, but I believe DNA/RNA is God's secret.
   Satan can IMITATE God to a large extend, but he and his fellow fallen angels are LIMITED, and think of Pharaoh's magicians who couldn't imitate the latter miracles of Moses and Aaron on behalf of God, who happens to be JESUS Christ.

   Satan and his fallen angels know their time is running out and they're getting crazier by the minute!
   They're totally INSANE, though they're VERY INTELLIGENT!

   NAZI America: The Truth About The so called ANTICHRIST - Hitler's grandson
   http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2017/08/nazi-america-truth-about-so-called.html

   Angela Hitler http://ezekiel38rapture.blogspot.com/search/label/Angela%20Hitler

   NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/01/nuclear-weapons-dont-exist.html

   Nuclear danger is a HOAX!!! It is only heat!
   https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2016/09/nuclear-danger-is-hoax-it-is-only-heat.html

   The CIA revealed as the Gestapo of the Vatican’s Fourth Reich
   https://ezekiel38rapture.blogspot.com/2017/08/the-cia-revealed-as-gestapo-of-vaticans.html

   Delete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.