Sunday, December 19, 2010

Rondom het vuur - off-topic reactie-mogelijkheid

Druk op de 'End' toets om snel naar omlaag te gaan

Hallo ik ben Hans, en met de eerste letter van mijn achternaam wordt dat Hanss, om het verschil te maken met iemand die ook Hans heet, en heet je ook Hans, gebruik dan ook de eerste letter van je achternaam om je van mij te onderscheiden als je hier wilt reageren, en indien dat ook een S is dan zou je Hans 2 kunnen gebruiken of Hans S2.

Welkom op mijn weblog!
 

Wil je toch liever een alias gebruiken dan je echte voornaam (je achternaam hoef ik niet per se te weten of je woonplaats) schrijf dan een reactie, die ik eerst via e-mail onder ogen zie, en dan zal ik na beoordeling dat je echt de persoon bent die je zegt te zijn, en me niet in de maling neemt middels een nep- identiteit, die wens respecteren, want ik begrijp heus dat sommigen het niet prettig vinden om op dit openbare medium met hun eigen naam te koop te lopen.

Maar als je met mij wil omgaan dan wil ik wel weten hoe je bij je voornaam heet, als minste vereiste om te mogen reageren, want in het echte leven ga ik ook niet met anonieme mensen om of met mensen met een alias.
Als er eventueel vriendschap ontstaat dan is het altijd mogelijk om wel via e-mails persoonlijker te worden.

Reacties worden dus eerst door mij gelezen alvorens ik ze eventueel plaats om te voorkomen dat onvriendelijke en gemene mensen dit weblog zouden kunnen verpesten, waar ik helaas op het internet (te)veel ervaring mee heb.Met vriendelijke groet,

Hans S, aangenomen zoon van de allerhoogste God, die JEZUS is!

200 comments:

 1. Plaatjes plaatsen kan dus NIET in een reactie, en helaas zijn er ook geen leuke emoticons mogelijk dus dat wordt behelpen met de getypte emoticons zoals :) of ;), maar verwijzen naar een plaatje met een link is wel mogelijk.

  Voorbeeld: mooie bloem

  En op dezelfde manier (via een woordlink) kan worden verwezen naar een YouTube-video

  Voorbeeld: Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen

  Hanss

  ReplyDelete
 2. De Bijbel Gods Woord:

  Welzalig wie dit kostbaar Woord
  gelooft en Jezus toebehoort.
  Voor hem is het een geopend Boek,
  dat niet blijft liggen in een hoek,
  maar dat hem zoveel vreugde geeft,
  dat hij er dagelijks uit leeft.

  ReplyDelete
 3. Tip: gebruik je "Home"- en je "End"-toetsen van je toetsenbord om snel naar boven en naar beneden te gaan als je wil afkijken hoe je een link of een woordlink wilt plaatsen, of om te zien hoe je een woord of een zin vet of cursief moet maken.

  Klik dan wel eerst ergens buiten dit reactiescherm, anders werkt het niet en klik dan weer in dit schermpje om verder te gaan met typen.

  ReplyDelete
 4. Dit is een voorbeeld van het vet maken van een hele zin of van een tekstgedeelte.

  En dit is een voorbeeld van het cursief maken van een hele zin of een tekstgedeelte.

  ReplyDelete
 5. Mooi lied!

  Dank je wel, YLLE!

  Liefs van Hans

  ReplyDelete
 6. Hem heb ik lief


  1 Johannes 2:15
  15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in Hem.


  De Heer laat de wereld rustig wandelen in de wegen van haar hart, maar aan Zijn kinderen schenkt Hij aandacht.

  Hij verootmoedigt hen door hen allerlei kruis en leed te laten ondergaan. Waarom zou Hij dat eigenlijk doen? Hij wil daarmee de oude mens met zijn lusten en begeerlijkheden uit de weg ruimen.

  Maar, kunnen wij ons afvragen, moet dit op zo'n harde manier gebeuren? Ja,omdat de Heer hen beproeft en hen met Zijn roede bezoekt. Hij drijft hen met Zijn roede, met Zijn GENADIGE geselslagen WEG van de wereld,om op de rechte weg te blijven.

  Het gevolg is dat wij dan met alles wat ons drukt tot de Heere vluchten. Want in de gehele wereld, in al het zichtbare, is geen steun en heil te vinden. Daarom, vlucht tot Hem, want Zijn geselslagen zijn UIT LIEFDE, waarmee Hij ons tot zich trekt!

  ReplyDelete
 7. Ylle, heel mooi gedaan!

  Liefs in onze Heer Jezus Christus.

  ReplyDelete
 8. Zoek eerst het Koninkrijk van God...


  Lukas 12:31
  31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

  Wanneer we door de Heilige Geest levend zijn gemaakt, dan wordt de ziel voortdurend heen en weer geslingerd. Dan gaat het in het leven gedurig op en neer.

  Dan weer zijn we angstig en dan weer zijn we ervan bevrijd. Zo heeft men niets en dan klappen we weer in de handen van vreugde.

  Er is innerlijke strijd maar in die strijd komt ook de verzekering: IK WEET DAT MIJN VERLOSSER LEEFT ! HIJ LEEFT TOT IN ALLE EEUWIGHEID !

  Wat is Gods Woord toch geweldig! Het kan maken dat hoewel er niets in de kast is, er toch geen gebrek is. De Heer kan ervoor zorgen dat als er geen werk is, dat er toch brood komt. HIJ kan ervoor zorgen dat als de ziel terneergedrukt wordt dat er toch verademing is. HIJ kan ervoor zorgen dat wanneer een schepsel met Hem worstelt, dat hij HEM in waarheid vindt en gezegend wordt.

  Daarom moeten wij niet afwijken van Zijn Woord en niet ophouden met gebed ! Wat God in Zijn Woord heeft laten opschrijven, BLIJFT ALTIJD! Eerder zullen hemel en aarde vergaan, dan dat deze God de gebeden en smekingen van de Zijnen niet zou verhoren !

  ReplyDelete
 9. Blijft Mij verwachten, zegt de Heere:


  Niemand zal u kunnen schaden,

  als u BLIJVEND Mij verwacht.

  Hoe de satan ook mag woeden,

  Blijft getrouw, want IK geef kracht.

  Houdt MIJN WOORD altijd voor ogen

  als uw licht op 't levenspad.

  IK KOM SPOEDIG: blijft volharden,

  WANT IK HEB U LIEFGEHAD.

  ReplyDelete
 10. God is Liefde


  Als het lijden ons te zwaar wordt, mogen we God smeken en bidden: "Waarom toch, moet dit allemaal?" En waar geen mens ter wereld een zinnig antwoord heeft, is het goed om in de stilte te luisteren naar het antwoord van God.

  En het antwoord van God is altijd hetzelfde. Alles wat HIJ ons te zeggen heeft is: JEZUS!

  JEZUS, uitgerekend met een kruis! Het kruis is eigenlijk iets heel vreemds, bijna onmenselijk.

  God heeft voor ons zijn almacht gekruisigd in de persoon van Jezus van Nazareth. Omdat God "liefde" is en zo oneindig veel van mensen houdt, wordt HIJ een lijdende God. Hij heeft geleden en heeft zich laten kruisigen. En door de eeuwen heen tot in onze dagen, lijdt Hij het lijden van alle mensen mee en draagt Hij de pijn van allen.

  Het is een onbegrijpelijk mysterie, dat door alle ellende en lijden heen, er mensen zijn die God plotseling zien en ontmoeten en met hun hart dingen verstaan, die ze met hun verstand niet kunnen verklaren. En zo komt het dat er mensen zijn die God danken voor het kruis, dat Hij hen te dragen gaf.

  ReplyDelete
 11. Vervuld van Uw Geest...


  Heer, wilt U in ons hart komen,

  in ons regeren en

  ons vervullen met Uw Heilige Geest.

  Wilt U door onze ogen zien,

  door onze monden spreken,

  liefhebben door onze harten.

  Wij willen geheel in U opgaan en

  gevuld worden met levend water

  dat uit Uw bron stroomt.

  Want dan zal met kracht

  nieuw leven bruisend door ons heen vloeien.

  ReplyDelete
 12. Wederom, erg mooi, Ylle!

  Een volgeling(e) van de Heer Jezus Christus kan niet zonder de inwoning van de Heilige Geest.

  ReplyDelete
 13. Jezus, een trouwe Vriend...


  Heer, wat zijn wij blij dat U beter weet wat wij vandaag nodig hebben dan wijzelf.

  Bant U alle negatieve gedachten uit ons leven, in overeenstemming met het positieve plan dat U voor ons heeft.

  Geeft U ons de kracht om onze zwakheden te overwinnen.

  Dank U wel dat U een trouwe Vriend blijft zelfs op momenten dat wij falen.

  ReplyDelete
 14. Amen! Fijn te zien, dat er nog steeds mensen zijn die in het gehele Woord van God geloven, met alles wat daar bij hoort. Het wordt hier in Engeland geleidelijk krapper om je geloof vrij uit te spreken. Laten we voor mekaar bidden, dat we blijven staan tot het eind, waar we ook wonen. De Here Jezus bleef/blijft altijd trouw. Warme groeten vanuit GB, in Zijn machtige Naam.....the Name above all names!! Hallelujah!

  ReplyDelete
 15. Lieve Sonja, waar gaat het allemaal naar toe en wat is de bedoeling van alles?

  De Heer Jezus Christus is in aantocht en Hij is ondertussen bezig om mensen uit de klauwen van satan te redden.

  Als de laatste die Hij op het oog heeft tot wedergeboorte is gekomen en deel zal zijn geworden van het Lichaam van Jezus Christus (The Body of Christ) dan is het moment daar van de opname van dat Lichaam, en op aarde zal de wereld dan aan de vooravond staan van de openbaarmaking van de antichrist en de valse profeet.

  Wat daaraan vooraf zal gaan beschreef ik in dit artikel.

  "Hij die weerhoudt"=de Heilige Geest is nog volop aanwezig op aarde en zolang dat het geval is wordt het allerergste tegengehouden en kan de Heer Jezus-God nog velen bereiken via zijn 'ambassadeurs' op aarde, die wij allen zijn die door Hem zijn verlost en die van Hem houden en die vervuld zijn met zijn Heilige Geest.

  Laten we dus vrucht voor Hem dragen middels gebed en ons getuigenis opdat velen nog tot de Heer Jezus Christus worden aangetrokken om ook die keus voor Hem te gaan maken.

  Liefs in de Heer Jezus Christus van Hans

  ReplyDelete
 16. Bidden voor alle mensen...


  1 Timoteüs 2:1-7
  1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor ALLE mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus , 6 die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen, en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld - ik spreek waarheid en geen leugen - als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.

  Als Paulus zegt dat we voor ALLE mensen moeten bidden, zegt hij niet zomaar wat. Hij zet ons met deze opdracht in het leven, waar Onze Vader Zijn beleid voert vanuit de vaste wil tot behoud van alle mensen. Ja, voor alle mensen, alhoewel Hij weet dat velen zich tegen die heilswil blijven verzetten.

  Toch wil de Vader dat wij blijven bidden. Met Hem meewerken om Zijn beleid uit te voeren. En dus hart hebben voor de mensen om ons heen. Proberen ze de waarheid te vertellen, zodat de Geest ze tot erkentenis ervan kan gaan brengen. Echt hart voor ze hebben, want ze zijn net zulke zondaren als wij zelf, en zonder God en Christus hebben ze geen perspectief, nou ja, een verschrikkelijk perspectief!

  Dus:

  Heer, leer mij om mij heen kijken, liefhebben, bidden en werken, met U!

  ReplyDelete
 17. Goeiemorgen Hans en Ylle, het zijn spannende tijden,we moeten vertellen over Jezus, tot de laatste minuut.
  Hij komt spoedig en wil zo graag harten openen.
  Nog is het genadetijd.

  shalom: Sylvia Maas
  1 april 2011 10:22

  ReplyDelete
 18. Hallo Sylvia, dank je wel voor je bijdrage en de genadetijd is nog slechts kort en het is inderdaad belangrijk om elke gelegenheid te benutten om mensen van de Heer Jezus te vertellen.

  Groetjes en liefs in de Heer Jezus

  PS: ik heb jouw originele bericht naar hier gekopieerd omdat dit de off-topic-ontmoetingsplaats is voor algemene reacties.

  ReplyDelete
 19. GODS WERELDWIJDE WEB


  Jesaja 49:6
  6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; IK STEL U TOT EEN LICHT DER VOLKEN, OPDAT MIJN HEIL REIKE TOT HET EINDE DER AARDE.


  Het evangelie is na Pinksteren de wijde wereld ingegaan. En nog steeds komen mensen voor het eerst met de boodschap van Jezus Christus in aanraking. Ook in ons land zien we in toenemende mate dat mensen de Bijbel niet of maar heel oppervlakkig kennen. Er valt nog veel evangelisatie- en zendingswerk te doen.

  In de profetie van Jesaja komt de gehele wereld in beeld. Het reddingswerk dat gaande is, is niet beperkt tot het volk van de Joden maar bereikt de uitersten der aarde. De wereldwijde reddingsoperatie is in volle gang. God werkt door mensen in te schakelen en aan elkaar te verbinden. Zij vertellen het blijde nieuws van Gods reddingsplan.

  Wij kunnen allen daar ook een bijdrage aan leveren als je spreekt met de mensen in je omgeving. Laten zien dat je van Jezus Christus bent. Je kwetsbaar durven op te stellen en open zijn over je geloof. Laat de mogelijkheden die je krijgt om van je geloof te getuigen niet aan je voorbijgaan. Vrienden, collega's, mogelijkheden op het web. En dit ondersteunen met gebed en eventueel met wat geld.

  Deze wereldwijde reddingsoperatie gaat tot voltooiing komen. Wereldwijd zijn er contacten tussen christenen ontstaan. Het wereldwijde web van Gods reddingswerk is heel actief. Behoren wij daar ook bij?

  ReplyDelete
 20. God-de Heer Jezus Christus gebruikt alle middelen die er zijn om het evangelie te verbreiden en natuurlijk zou Hij heel gemakkelijk in alle talen van de wereld zijn woorden op de lucht kunnen schrijven, of Hij zou heel gemakkelijk direct en hoorbaar in alle talen tot de mensen kunnen spreken, maar God-de Heilige Geest, koos er van meet af aan voor om mensen in te zetten om zijn bedoelingen met de mensheid te openbaren en dat heeft een duidelijk doel, want mensen worden mede door God beoordeeld naar de mate dat ze andere mensen hebben behandeld, en wie boodschappers van God-de Heer Jezus Christus-de Heilige Geest in liefde ontvangen en hun woorden aannemen zullen gezegend worden, maar wie boodschappers van God vervolgen en kwaad doen zullen door God veroordeeld worden.

  De belangrijkste boodschapper van God op aarde was de Heer Jezus Christus: God als mensenzoon.

  Hij werd door een aantal mensen in liefde ontvangen en God zegende dat, en die mensen kwamen tot genezing en tot geloof, en zij werden zelf boodschappers van het Heil.
  Maar Hij werd tevens vreselijk gehaat door mensen die in de greep van zijn tegenstander waren en die mensen verwierpen Hem en lieten Hem doden en ze doodden Hem.

  Het is dus volkomen logisch dat volgelingen van de Heer Jezus Christus door mensen worden gehaat en veracht die nog in de greep van satan zijn.
  Maar God zorgt er ook voor dat er mensen zijn die WEL openstaan voor de boodschap van het reddende evangelie.

  Allen die de Heer Jezus Christus-God toebehoren leven op een wereld die grotendeels in de macht van satan is, maar satan weet dat hij verloren heeft van de Heer Jezus Christus toen de Heer stierf zoals het was geprofeteerd en toen Hij glorieus opstond uit de dood, en hij weet dat de Heer Jezus Christus het opneemt voor zijn volgelingen en verlosten.

  Dus heeft satan veel macht op aarde.....maar NIET over elke ware volgeling van de Heer Jezus Christus die vervuld is met Gods Heilige Geest en die gehoorzaam is aan Jezus' opdracht om het evangelie te verkondigen aan een ieder die het horen wil.

  Jezus Christus is meer dan overwinnaar!

  ReplyDelete
 21. BIDDEN VOOR ALLE MENSEN...

  1 Timoteüs 2:1
  1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,

  Bidden is ademhalen en praten met God. Dit is heel bijzonder!

  Vanuit de gehele wereld komen de opgezonden gebeden bij Hem terecht. Gods Geest legt deze gebeden bij de Vader neer.

  Vaak gebeurt het dat je in je gebed alleen maar op jezelf bent gericht, op wat je persoonlijk meemaakt en daarin kun je heel erg versmallen.

  De Heer wil echter dat wij bidden voor ALLE mensen. En niet alleen bidden maar ook Hem danken: VOOR ALLE MENSEN.

  Bidden voor je broeders en zusters, voor je naasten in de buurt en voor al die andere mensen aan de andere kant van de wereld.

  WE BIDDEN DAT ALLEN KOMEN TOT CHRISTUS.

  We danken God ook voor alles wat Hij doet in Zijn schepping. God vraagt van ons dat we bidden en danken met "open" ogen: dat we bidden en danken voor ALLE MENSEN. Laten we gericht zijn op HEEL GODS SCHEPPING, OP AL HAAR BEWONERS!

  Laten we in ons bidden het werk van Christus navolgen. God heeft zich in Hem tot de GEHELE MENSHEID gewend!

  Laat Hem dan voor eeuwig alle eer krijgen!

  ReplyDelete
 22. Mooie bijdrage, Ylle!

  Voor alle mensen bidden betekent o.a. ook bidden voor mensen die onbekend zijn met het evangelie zoals moslims en hier een getuigenis van een ex-moslim die nu in de Heer Jezus Christus gelooft:

  Youtube Moslims KIjk Dit En je Wordt Christen. Ex-Moslim Nabeel Geeft Uitleg (Deel 1)

  ReplyDelete
 23. Dat is inderdaad prachtig wanneer een moslim Jezus Christus aanneemt als zijn Verlosser.

  Het is dus een heel mooi gebedspunt om te bidden voor een doorbraak tot geloof in Jezus Christus onder de moslims.

  ReplyDelete
 24. Ylle, lees mijn reacties onder de tweede video:

  Youtube Moslims KIjk Dit En je Wordt Christen. Ex-Moslim Nabeel Geeft Uitleg (Deel 2)

  @INVITATION2TRUEPEACE

  He did NOT met the devil in his dream, but God Himself.

  The devil doesn't want people te be saved through Jesus Christ.

  Muslims are not unique in renouncing Jesus as God and Lord: most people have a problem with that.

  It is satan who doesn't want people to believe that Jesus was God in the flesh ín order to keep them lost.

  But God is able to reveil Himself to anyone who honestly seeks Him and to let such a person know: Jesus and God is ONE.
  xembryo 4 seconden geleden

  @xembryo

  Iedereen is verantwoordelijk voor z'n eigen daden.

  Jezus Christus nam wel de verantwoordelijk op zich van ALLE slechte daden van ALLE mensen van ALLE tijden, en niet omdat Hijzelf slecht was, maar uit LIEFDE voor ons mensen opdat wij vergeven kunnen worden van onze zonden, want Hij was zelf ZONDER ZONDEN.

  God houdt in Jezus van ALLE mensen.

  God houdt van alle moslims en Hij wil dat ze Jezus Christus aanvaarden als hun redder en verlosser zoals de man in bovenstaande video.
  xembryo 17 minuten geleden

  @SahihBuchari

  De Bijbel en de koran zijn niet met elkaar te vergelijken.

  De Bijbel is het ORIGINELE woord van God en de koran kwam eeuwen later

  God gebruikte veel mensen om zijn woord over een lange periode te schrijven en ondanks dat is de Bijbel een logisch geheel, wat het extra wonderlijk en geloofwaardig maakt.

  De koran is slechts door één man in deze wereld gekomen, en pas lang na diens dood werden zijn teksten verzameld en gebundeld in de koran.

  Niemand draait op voor andermans zonden
  xembryo 22 minuten geleden

  @SuperReborn12

  Jezus's Vader is zijn alter ego en dat is God.

  Toen God op bovennatuurlijke (zonder seks) wijze een mens werd in de persoon van Jezus Christus was Hij tijdelijk net zo menselijk als ieder mens, zonder te zondigen of te kunnen zondigen, want Jezus was volledig één met God.

  Na zijn dood en opstanding uit de dood zei Hij dat Hem ALLE MACHT gegeven was in de hemel en op de aarde.

  Jezus zei dus dat Hij GOD ALMACHTIG is.

  Mohammed stierf en is dood en begraven.

  Jezus leeft!
  xembryo 34 minuten geleden

  @WarriorAmazigh

  Grappig hè dat het echt mogelijk is om God te leren kennen via Jezus Christus?

  God werd (tijdelijk) mens in de persoon van Jezus Christus en zijn naam betekent: IK BEN de gezalfde REDDING en gezalfde betekent; de met de Heilige Geest vervulde

  De naam van God is; IK BEN, die IK BEN, kortweg IK BEN.

  Jezus beweert dus God te zijn, want Hij is IK BEN.......REDDING.

  'Lachen gieren en brullen' voor iedereen die Hem aanvaardt als redder

  Pech voor mensen die Hem afwijzen: Jezus is God
  xembryo 39 minuten geleden

  ReplyDelete
 25. Het kan niet anders dan dat God Zijn werking door de Islam laat gaan omdat ook zij het recht hebben om Jezus Christus te leren kennen als hun Verlosser.

  Wij, als gelovigen kunnen onze bijdrage leveren door het Woord bij hen te brengen en ervoor te bidden.

  ReplyDelete
 26. Ylle, moslims zijn gewoon zoals de meesten niet wedergeboren mensen en ze kennen de Here Jezus niet en dat is in het belang van satan die hun graag verloren ziet gaan.

  God-de Heer Jezus ziet dat gelukkig anders.

  ReplyDelete
 27. Laten we BLIJVEN bidden dat nog vele moslims de Here Jezus Christus als hun Verlosser leren kennen!

  ReplyDelete
 28. Zeker, en dat het dus EX-moslims gaan worden!

  ReplyDelete
 29. Als je God in het middelpunt zet, komt alles vanzelf op zijn plek...


  Psalm 50:15
  15 Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.


  Al schijnt de lijn nog zo bezet,
  toch antwoordt God op het gebed.
  Want storing kan er niet ontstaan
  voor hen die biddend tot Hem gaan.
  Ontelbaar velen hoort Hij aan,
  Hun aller stem kan Hij verstaan.

  Bereikbaar is Hij dag en nacht
  voor elk die het van Hem verwacht.
  Zijn telefoonlijn is perfect,
  Nimmer ontstaat er een defect.
  Want verbinding is tot stand gebracht
  door het Lam, voor ons op de aarde geslacht.

  Gebruik vrijmoedig deze lijn,
  God wil zo graag gebeden zijn.
  Om Jezus' wil hoort Hij het gebed,
  Die steeds vol liefde op ons let.
  Hij vraagt ons allen: Bidt en waakt,
  Zijn antwoord is altijd volmaakt.

  ReplyDelete
 30. Bijzonder:

  Volgens zoon Raymond had de vrouw de dag voor haar redding een sterk voorgevoel dat het goed zou komen. "Ze is christen. Ze leest elke dag in de Bijbel. Ze had tijd om na te denken en te bidden en om zich klaar te maken voor wat komen zou. Ze wist niet wat het was, maar ze was er klaar voor om meegenomen te worden door de
  verlosser of om te worden gered. En ze werd gered."

  Vrouw overleeft weken woestenij...

  ReplyDelete
 31. Bijzonder verhaal, Ylle, en ook een mooi rijm had je daarvoor geplaatst.

  ReplyDelete
 32. Hemelvaartsdag...


  1 Korinthiërs 13:5
  5 zij kwetst niemands gevoel
  ZIJ ZOEKT ZICHZELF NIET
  zij wordt niet verbitterd
  zij rekent het kwade niet toe.


  Liefde: Jezelf wegcijferen voor de ander...

  Waarom kwam Gods Zoon naar de aarde?
  Er is maar één antwoord: Zijn grote Liefde voor ons...

  Want echte Liefde zoekt niet zichzelf...en het was Jezus Christus die dat zonder ophouden heeft laten zien. Zijn leven was dienen. Hij cijferde zichzelf helemaal weg. Hij ging voor ons zelfs door het vuur van helse pijn aan het kruis.

  En daarom werd Hij later verhoogd door Zijn opstanding en veertig dagen erna letterlijk nog hoger door de Hemelvaart.

  Het leek toen dat Hij zijn leerlingen in de steek liet, maar dat was maar schijn. Hij zocht immers het beste voor hen en ook voor ons door naar de hemel terug te gaan.

  Want zo baande Hij de weg voor de komst van Zijn Geest, die namens Hem bij ons wilde blijven. Hij liet ons dus niet alleen. Door die Geest kunnen wij in Zijn voetsporen gaan.

  Laten we dus de Liefde centraal stellen. Om anderen te dienen. Zonder zelfzucht of eigenbelang.

  Want als je niet jezelf zoekt, mag je jezelf wel terugvinden bij God. Dan mag je net als Jezus de weg omhoog gaan.

  ReplyDelete
 33. En aansluitend op bovenstaande het lied:

  Zie de stroom van Jezus' liefde...


  Looft Hem , die boven lucht en wolken is opgestegen naar de Vader!

  ReplyDelete
 34. Handelingen 2:1-13
  1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
  5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!


  Handelingen 2:22-24
  22 Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 23 deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. 24 God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.


  Handelingen 2:36-38
  36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.
  37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.


  We weten het: Jezus komt voor ons naar de aarde en doet Zijn werk. Dan mag je iets groots verwachten. Maar waar loopt het op uit?

  Ze hebben Hem doorstoken. Ze hebben Jezus opgehangen aan een kruis. God heeft Hem echter opgewekt want Hij verbrak de weeën van de dood. En hoe reageert God hierop verder? Het kan niet anders of het is voorbij met Jeruzalem. Maar wonderlijk genoeg gebeurt er nog veel meer en heel iets anders.

  God geeft hen nog niet op en komt met Zijn Geest naar hen toe. Hij confronteert de mensen die Jezus zeven weken daarvoor naar het kruis hebben geschreeuwd, met hun daden.

  De boodschap raakt hen zo diep dat zij vragen: "Wat moeten wij doen?" En dan wordt het werk van de Geest merkbaar. Zij gaan roepen om hulp en om genade.

  En bij iedereen die dat doet zie je dat de Geest DER GENADE Zijn werking heeft!

  ReplyDelete
 35. ERBARMELIJK:

  .'Ik dacht eerst dat ze sliepen'
  »
  Een gevluchte Somalische moeder met kinderen bij een kamp in Kenia


  Niet al haar kinderen haalden het. Wekenlang lang liep Faduma Sakow Abdullahi met hen door Somalië, om te ontsnappen aan de droogte. Maar voor haar vier jaar oude dochter en vijf jaar oude zoon was de tocht te zwaar.

  Een dag voor ze aankwamen in het vluchtelingenkamp in Kenia stierven ze door honger en uitputting. Faduma merkte het na een korte rustpauze. "Ik dacht eerst dat ze sliepen." Ze liet de lichaampjes achter onder de boom, vertelde ze aan persbureau AP. Voor een begrafenis was geen tijd, want de 29-jarige weduwe moest door met haar andere kinderen, alledrie jonger dan vier.

  Door droogte en conflict in Somalië is een massale vluchtelingenstroom op gang gekomen richting Kenia en Ethiopië. Elke dag komen 1300 Somalische vluchtelingen aan in Dadaab, het grootste vluchtelingenkamp van de wereld. Het kamp in Kenia puilt aan alle kanten uit. Oorspronkelijk is het gebouwd voor 90.000 mensen, nu zitten er 380.000.

  Internationale hulporganisaties slaan alarm. Ook de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland hebben giro 555 geopend, om geld op te halen voor de slachtoffers van de droogte in Oost-Afrika. Tien miljoen mensen hebben volgens de VN accuut voedselhulp nodig.

  Uitgeput
  "Somalië is zonder twijfel de ergste humanitaire crisis in de wereld. Ik heb nooit zoveel mensen zien aankomen in een vluchtelingenkamp en in zulke dramatische omstandigheden", zei de VN-hoge commissaris voor vluchtelingen Antonio Guterres na een bezoek aan Dabaab dit weekend. "Kinderen zijn zwaar ondervoed, mensen hebben veel ziektes, ze zijn uitgeput."

  Het is niet alleen de grillige natuur die nu in Oost-Afrika deze 'ergste humanitaire crisis' veroorzaakt. Er is vaker droogte in het gebied. In Somalië hebben vooral clanleiders, krijgsheren en islamitische strijders de huidige vluchtelingenstroom op hun geweten. Het land is een 'falende' staat, al jaren verwikkeld in een burgeroorlog tussen een machteloze regering en de islamitische groepering al-Shabaab.

  Deze islamitische groep heeft een groot deel van Somalië in handen en laat daar sinds 2009 geen voedselhulp toe. Hulp leidt maar tot afhankelijkheid, vindt de organisatie die banden heeft met al-Qaida.

  Bidden
  Het goede nieuws is dat al-Shabaab vorige week aankondigde dat hulporganisaties nu tijdelijk toch aan het werk mogen in Somalië. Onder andere Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn bezig hun hulp aan Somalië op te voeren. De Nederlandse regering maakte vandaag bekend dat er 5 miljoen euro noodhulp gedoneerd zal worden. Ook is Giro 555opengesteld.

  Vluchtelingen zelf zijn sceptisch. "Mensen van al-Shabaab hielden ons onderweg tegen en zeiden dat we terug moesten gaan", zei een vluchteling tegen de BBC. "Ze zeiden dat we beter in ons moederland konden sterven. Ze zeiden dat we moesten bidden voor regen."

  Achtergelaten
  Deze vluchtelingen gingen toch door en haalden het kamp. Net als Faduma Sakow Abdullahi met haar drie overgebleven kinderen. Onderweg zagen ze tientallen kinderen langs de kant van de weg, achtergelaten door hun ouders, dood of ernstig verzwakt. Sommige vluchtelingen vertellen dat ze hebben gezien hoe kinderen werden aangevallen door leeuwen en hyena's.

  Abdi Aden begroef zijn achtjarige zoon in een ondiep graf om dat te voorkomen. "Hij probeerde te huilen voordat hij stierf, maar dat lukte hem niet meer. Hij was te verzwakt. Hij stierf vredig."

  Conflictoplossing in Somalië zou deze droogte-problemen een stuk kleiner kunnen maken. Maar hulporganisaties kunnen op dit moment weinig anders dan proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Om te zorgen dat de duizenden ondervoede kinderen die de vluchtelingenkampen in Kenia en Ethiopië wél halen, in elk geval gered worden.

  NOS

  ReplyDelete
 36. Ylle ook jou wens ik een goede jaarwisseling met Psalm 111 en 112.

  Groeten Wilsophie

  ======================
  Geplaatst door Wilsophie op xembryo.blogspot op 31 december 2011 16:19

  ReplyDelete
 37. Wilsophie, ik heb je reactie naar hier verplaatst, want je had het onder 'Eindtijdberichten' geplaatst.

  Fijn dat je even 'langskwam'.

  Groetjes van mij,

  ReplyDelete
 38. Ylle zei

  Hallo Wilsophie, dank je wel voor je goede wensen bij de jaarwisseling met Psalm 111 en 112.

  Deze Psalmen zijn heel bemoedigend en wij kunnen vertrouwen hebben in Hem, die ons Zijn Woord heeft gegeven om er de wijsheid en kennis uit te putten.

  Want wijsheid en kennis liggen verborgen in Hem, Jezus Christus, die komende is!

  Insgelijks wens ik jou al het goede voor het komende jaar!

  ====================================
  31 december 2011 17:45

  ReplyDelete
 39. Ylle, ik heb jouw reactie ook naar hier verplaatst.

  Groetjes van mij,

  ReplyDelete
 40. Ik neem nu weer even pauze want het is een heel werk om een site over te zetten en zelfs als het door Blogger relatief makkelijk is gemaakt, maar ik moet nog veel linken opnieuw instellen voor gebruik op dit nieuwe blog.
  Maar aan bijna 5 jaar 'Xembryo' is nu een einde gekomen en het is nu 'gewoon' Hanss op http://ezekiel38rapture.blogspot.com

  Die alias "xembryo" gebruikte ik voor het eerst op mijn YouTube-site en dat is nog steeds een originele gebruikersnaam en wie die naam nu overneemt, die wordt dan geassocieerd met veel bijdragen die ik heb geplaatst op het internet vanuit mijn geloof in de Heer Jezus Christus, maar ook als mens.

  Ik maak deze nieuwe start omdat mijn belangrijkste boodschap is dat de opname van de gemeente van Jezus Christus aanstaande is en toen ik nog meedeed op Xandernieuws bracht ik al die boodschap over de opname vóór de Ezechiël 38-oorlog en later kwam daar het inzicht bij dat die vooraf zou gaan door de Psalm 83-oorlog en waar mijn weblogkop naar verwijst en waar mijn hoofdartikel over gaat; "De opname voorafgaande aan Ezechiël 38/39".

  Aan allen die de Heer Jezus Christus van harte liefhebben; nog even volhouden maar de VERENIGING met JEZUS is aanstaande!

  ReplyDelete
 41. Reageren? Lees Rondom het vuur

  Ik plaats dit omdat er nog steeds mensen zijn die te beroerd zijn om zich bekend te maken aan mij met hun ECHTE ONGELOGEN voornaam, en die reacties plaatsen op mijn site: ze worden wel gelezen maar NIET geplaatst door mij omdat ze ANONIEM zijn.

  Voor anonieme "helden" heb ik deze boodschap: If you have something to say, start a website of your own

  ReplyDelete
 42. Foutje....bedankt...  ` In de Amerikaanse staat Indiana is
  een vrouw vrijgelaten die acht jaar ten
  onrechte in de cel heeft gezeten voor
  de moord op een 94-jarige blinde vrouw.
  Ze was veroordeeld op basis van een
  vingerafdruk,maar nu blijkt dat die
  afdruk niet van haar is.De recherche
  heeft de fout erkend.De vrouw was tot
  55 jaar veroordeeld,maar is nu vrij.
  ***************************************

  ReplyDelete
 43. En ik zie dat Xandernieuws opnieuw terug is naar de WALGELIJKE opmaak die punt.nl haar klanten door de strot douwt.

  Het wordt steeds "leuker" op het internet....ja toch, niet dan?

  ReplyDelete
 44. Celstraffen voor flitspaalbom

  ***************************************
  ` De twee mannen die oktober vorig jaar
  een vuurwerkbom aan een flitspaal in
  Voorschoten vastmaakten,zijn door de
  rechtbank veroordeeld tot celstraffen
  van 2,5 en 2 jaar.Het OM had 4 en 3
  jaar geëist.

  Volgens de rechtbank zijn ze schuldig
  aan de verwondingen die drie mensen
  opliepen toen bij de ontmanteling van
  de bom het explosief afging.Een EOD'er
  verloor zijn hand.

  De man die de hoogste straf kreeg,Jörn
  de V.,was de initiator.Hij zei dat hij
  gedreven werd door een diepe afkeer van
  flitspalen.Zijn vriend Erik O. liet
  zich door hem overhalen mee te doen.
  ***************************************

  Deze aanslag was NIET tegen mensen gericht, maar tegen een flitspaal, om daarmee te protesteren tegen een tirannieke overheid die burgers financiëel uitknijpt middels dit soort "Big Brother"-apparaten, en hun tevens "in de pas" laat lopen.

  Dat dit tragische gevolgen had voor een SLAAF van de overheid (die EOD'er) is diep treurig voor de betrokkene, maar die man had dat NIET HOEVEN DOEN, maar omdat het zijn broodwinning is (of was) deed hij deze gevaarlijke klus, en dat daarbij fouten zijn gemaakt, is NIET de schuld van de flitspaalaanslagplegers.

  De hoofdschuldige is de tirannieke overheid die burgers TREITERT en TERRORISEERT en AFPERST, en deze mannen worden nu wel heel zwaar gestraft om natuurlijk een "voorbeeld" te stellen, waarmee met deze uitspraak van de betrokken "rechter" in deze zaak, deze rechter tevens deel is van het grote complot van de tirrannieke overheid tegen de burgers van dit land!


  ReplyDelete
 45. Nederland-pedoland! We wisten het al langer dan vandaag: "justitie" staat aan de kant van pedofielen:


  "Bekendmaken pedofiel helpt niet"

  ***************************************
  ` Het informeren van het publiek als
  een zedendelinquent op vrije voeten
  komt,helpt niet bij het voorkomen van
  recidive.Dat staat in een rapport dat
  is geschreven in opdracht van het
  ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Er is geen wetenschappelijk bewijs dat
  het inlichten van het publiek,zoals in
  de VS gebeurt,de kans verkleint dat
  zedendelinquenten in herhaling vallen.
  Ook een verbod voor pedofielen om in de
  buurt van kinderen te wonen,helpt niet.

  Het kabinet wilde weten welke vorm van
  toezicht het effectiefst is.Controle
  met begeleiding werkt het best,naast
  gedragstherapie en medicijnen.
  ***************************************

  ReplyDelete
 46. De "Oranjes" gaan weer fijn op wintersport, terwijl ze ons willen laten geloven dat (Deep)Friso in een coma ligt, waar ik niets van geloof:


  Oranjes gaan terug naar Lech

  ***************************************
  ` De koninklijke familie gaat ook deze
  winter naar Lech voor een skivakantie.
  Dat heeft de burgemeester van het
  Oostenrijkse stadje gezegd tegen de
  NOS.Volgens hem is er contact met de
  Oranjes geweest over het bezoek.

  In februari eindigde de traditionele
  wintersportvakantie in een drama,toen
  prins Friso tijdens een skitocht onder
  een lawine werd bedolven.Hij raakte in
  coma en wordt sindsdien verpleegd in
  een ziekenhuis in Londen.

  Of prinses Mabel,de vrouw van Friso,dit
  jaar meegaat,is niet bekend.De RVD wil
  geen commentaar geven op de
  wintersportplannen van de Oranjes.

  ReplyDelete
 47. Ik ben het zowaar 'ns een keer eens met GroenLinks, want vuurwerk is pure TERREUR, en vooral het knalvuurwerk:

  Veel meldingen vuurwerkoverlast

  ***************************************
  ` Bij een meldpunt van GroenLinks voor
  vuurwerkoverlast zijn dit weekend ruim
  2000 meldingen binnengekomen.De site
  vuurwerkoverlast.nl werd zaterdag
  geopend en blijft tot 3 januari online.

  De meldingen worden aangeboden aan de
  Tweede Kamer.Als het aan GroenLinks
  ligt,wordt consumentenvuurwerk verboden
  en komen er met Oud en Nieuw alleen nog
  professionele vuurwerkshows.

  Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en
  daarom is ingrijpen noodzakelijk,zegt
  GroenLinks.Volgens de partij werd het
  pas eind jaren 60 gebruikelijk dat
  particulieren vuurwerk afstaken en is
  het dus geen eeuwenoude traditie. *****
  ***************************************

  ReplyDelete
 48. En deze dochter van een voormalige minister van het voormalige moorddadige fascistische regime in Argentinië, die goed bevriend was met (wijlen) de NAZI-prins Bernhard, is niet eens blond, want ze heeft donker haar dat ze blondeert, dus een "dom blondje" kan je haar niet noemen....maar wel wat anders:  ***************************************
  ` Prinses Máxima is door Bont voor
  Dieren uitgeroepen tot Dom Bontje 2012.
  De dierenbeschermingsorganisatie kent
  de titel jaarlijks toe aan een bekende
  Nederlander die bont draagt.Máxima werd
  genomineerd omdat zij en haar dochter
  Amalia werden gezien in jassen met een
  kraag van wasbeerhondenbont.


  ReplyDelete
 49. Zo gaat dat bij die 'vrolijke' Rooms katholieke "kerk" (CULT):

  Pastoor hangt foto's uittreders op

  ***************************************
  ` Een Tilburgse pastoor wil foto's van
  mensen die zich willen uitschrijven in
  het voorportaal van zijn kerk hangen.De
  man hoopt dat voor die mensen wordt
  gebeden of dat de parochianen van de
  Emmauskerk de weglopers proberen over
  te halen toch bij de kerk te blijven.

  De laatste weken hebben weer veel
  mensen zich laten uitschrijven bij de
  Rooms-Katholieke kerk.Dat gebeurde na
  de uitlatingen van paus Benedictus over
  het huwelijk.Veel mensen hoorden tussen
  de regels door een scherpe kritiek van
  de paus op het homohuwelijk.

  De Tilburgse pastoor is bekend van het
  conflict over het vroege klokgelui.
  ***************************************

  ReplyDelete
 50. Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De opname van de gemeente van Jezus Christus" achtergelaten:

  Dit zegt GOD :

  Ziet, de tijd is nabij, ja waarlijk zeer nabij. Spoedig zal Hij komen die daar is, was en die daar zal zijn, de Almachtige.IK YHWH GOD BEN.

  Woord/profetie van GOD.
  10.01.2013.

  =================

  Zeg, anoniem, is het teveel moeite om te profeteren hoe je ECHTE voornaam is?

  Lees hierboven wat mijn eenvoudige voorwaarden zijn om te mogen reageren....ik communiceer namelijk niet gaarne met spoken en neppers.

  Wees voornaam en gebruik je (echte) voornaam!

  En wie daarover liegt, liegt niet tegen mij, maar tegen degene die mij gemaakt heeft en dat is JEZUS©

  ReplyDelete
 51. Don't I know? LOL. That's the crux of the problem, I'm afraid. You see, "Lucifer" isn't Satan. Lucifer is "the morning star (Venus)." If you wish to 'school' someone, you're communicating to the wrong person, and must continue the chain of disinformation you have been indoctrinated with by speaking with other similarly non-educated folk.

  Oh, and by the way - even though I'm probably just wasting my time - "Satan" isn't what you've thinking, either.
  toastmaster2k · in reactie op ezkl38rptr  Yes, you're wasting your time, because you were much smarter when you were a kid.

  ezkl38rptr


  ReplyDelete
 52. Ik krijg soms een anonieme reactie: verspil je moeite niet, want ik reageer er niet op.

  Alleen eerlijke mensen met een echte voornaam verdienen een reactie.

  ReplyDelete
 53. Congrats to you, you're a professional idiot. Keep up the good work.
  toastmaster2k· in reactie op ezkl38rptr  And you're lost without Jesus Christ.

  Keep up the bad work and you'll get what you deserve.

  Quit doing wrong, and repent, and you'll get what you don't deserve: mercy.

  You don't know what your saying and you don't know what you're doing....

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 54. Het heidense "verjagen van de boze geesten" heeft het volgende opgeleverd:

  ` Tijdens de afgelopen jaarwisseling
  zijn 23 mensen,onder wie twee kinderen,
  aan een oog blind geraakt.Acht ogen
  moesten worden verwijderd.Dat meldt het
  NOG,de beroepsvereniging van oogartsen.
  In totaal raakten 264 ogen beschadigd,
  waarvan 101 met blijvende schade.  En dan heb ik het nog niet gehad over vernielingen en branden ten gevolge van vuurwerk en over andere overlast door dit "volksvermaak".

  PS: ik veroordeel het niet, want ik deed er vroeger zelf aan mee, maar ik zie er de lol niet meer van in, behalve van siervuurwerk, want dat is mooi om naar te kijken.

  ReplyDelete
 55. Opstelten, hoofdman overheidsgangsters:

  Opstelten wijst politiechef terecht

  ***************************************
  ` Minister Opstelten vindt dat de chef
  van de politie West-Brabant en Zeeland
  buiten zijn boekje is gegaan met de
  opmerking dat verkeersboetes te hoog
  zijn.Dat zei hij in de Tweede Kamer.

  Korpschef Vissers stelde gisteren dat
  sommige agenten er moeite mee hebben om
  boetes van 200 of 300 euro uit te delen
  voor een verkeersovertreding."Ik denk
  dat we met de hoogte van de boetes echt
  zijn doorgeschoten",zei hij.

  Volgens Opstelten moet Vissers zich
  niet bemoeien met sancties,maar alleen
  met de uitvoering en naleving ervan.Hij
  zei dat het nut van hoge verkeersboetes
  is bewezen.
  ***************************************

  ReplyDelete
 56. Hanss
  16 januari, 2013 at 19:16

  16 januari, 2013 at 12:08 ONMIDDELLIJK met twee l-en….foutje, bedankt.

  Micha, ga gewoon door met waar je goed in bent en maak maximaal gebruik van de vrijheid van meningsuiting, zonder in aanvaring te komen met wetten tegen smaad en dergelijke, want als jij mensen met naam en toenaam publiekelijk aan de schandpaal nagelt, dan mogen jouw tegenstanders dat met jou ook doen, en dat doen ze ook naarmate je meer bekendheid krijgt.

  Speel het “spel” sluw en slim en laat je niet gek maken, want wie dat proberen te doen zijn zelf zo gek als een deur…knop.

  ReplyDelete
 57. My God is a sexist and His name is JESUS

  He's also the inventor of sexuality.

  Read about it in the Bible: the best book in the universe!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 58. Adolf Hitler was a Roman catholic stooge of pope Puis VII and the satanic jesuits and LOWER in rank than the SATANIC jesuit PRIEST Heinrich Himmler.

  There's only ONE race, and that's the HUMAN race.

  You need JESUS or you may go to hell.

  He created an embryo, and that's you and listen to yourself and see what that "grown up" ex-embryo is saying right now.

  JESUS loves you, life is short and we're all mortal and condemned to die.

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 59. These videos zijn niet spontaan gemaakt, maar ze zijn bedoeld om maximale twijfel te zaaien en het is niet voor niets dat een Roemeense de hoofdrol heeft, want Roemenië was communistisch/atheïstisch en het communisme komt uit de koker van de Jezuïeten en de Rooms katholieke satanskerk, en deze jonge vrouw is gehersenspoeld met die gedachtegang.

  Now try to understand this because it's in Dutch.

  Google-YouTube=CIA=Jesuits=Rom­an catholic church of satan

  Only JESUS can save you!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 60. That's true, I HATE YOUR 'jesus' with a small letter j

  Your 'jesus' is a fake!

  'My' JESUS Christ is the real one: God almighty.

  You're LOST without JESUS Christ!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 61. Please take this into account: Revelation 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a MAN; and his number is Six hundred threescore and six.

  Revelation 19:20 And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast ALIVE into a lake of fire burning with brimstone.

  ezkl38rptr in reactie op raymond lindroth


  Only HUMANS can be alive, so both beasts are MEN!

  Now watch 'Obama' *Frank Marshall Davis junior), who's sent by the Jesuits, just like Adolf Hitler in the past, and watch the pope and the black pope, the boss of the satanic Jesuits.


  ezkl38rptr


  ReplyDelete
 62. God=JESUS Himself is that light.

  The sun and the stars are just nuclear fusion reactors radiating electromagnetic energy like visible light.

  ezkl38rptr· in reactie op mechanicalbu11  that is the way i understand how God made the stars.

  mechanicalbu11· in reactie op ezkl38rptr  Right, and before God made the sun and the stars, He himself was the SUPERNATURAL light.

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 63. Both the antichrist and the false prophet will come forth from the SATANIC Roman catholic "church".

  Frank Marshal Davis junior or Barry Davis, aka 'Obama' is a stooge of that Roman catholic 'church', which is the hidden Roman Empire and which brought forth dictators like Napoleon, Mussolini, Stalin, Franco, Hitler and...'Obama'.

  The US and the EU are owned by that 'church' by the Federal Reserve and the Bank of England and the European Bank, because they are VATICAN banks.

  Follow the money.

  ezkl38rptr in reactie op flowers galore

  ReplyDelete
 64. Google: The Nazis and Fascists who Founded the European Union (and Their Influence Today)

  Or watch (listen to) The NAZIS and FASCISTS who founded the THE EU and their influence today

  here on YouTube

  The EU is a project of the Roman Catholic 'church', which is the hidden Roman Empire under the disguise of a 'christian' church, with the (white) pope as emperor, who is controlled by the black pope of the Jesuits, who is the real ruler of the world on behalf of lucifer-satan.

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 65. Yes I love my enemies and I tell them the truth.

  Scolding me will not keep you from going to hell .... surrendering to Jesus will.

  Jesus loves you, wether you like it or not.


  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 66. Je kunt nu wel stoer een grote mond hebben, maar ik heb de tijd (de eeuwigheid) en ik wil je dat nog wel eens horen herhalen als je NAAKT voor je maker komt te staan als je door Hem zal worden geoordeeld.

  Er leven nu meer dan zeven miljard mensen op aard en vóór de zondvloed (die ik niet eens aan je verklaar omdat je daar te stom voor bent) waren dat er zo'n 6 miljard.

  Ongelovige domoor die je bent.

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 67. JESUS is my soul keeper and I don't need anybody else.

  He made every particle of you; a very intelligent electro-magnetic ILLUSION with a free will.

  The real you is your spirit....but where will it go?

  Heaven or hell?

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 68. I'm glad you appreciate it.

  Hal Lindsey is of the generation of my parents, and Hal is indeed a great teacher, but I don't always agree with what he says, but I do agree with him about the pre-trib-rapture, and I believe He loves our Lord JESUS Christ.

  Unfortunately he wasn't happy with his spouse(s) ans he married 4 times(!)

  Nevertheless: that's something between him and the Lord, but his end-time vision is sound and okay.

  BTW: I'm Dutch

  ReplyDelete
 69. Thanks for this info, and as I've stated before: it's something between him and the Lord, as we all have our trials and tribulations in life.

  I didn't know that Hal is of Dutch descent, and that's nice to know.

  The best thing, though, is to know whether one is saved or not, and I believe Hal is my brother in Jesus Christ and he's got interesting things to say.

  The Lord Jesus bless you!

  ReplyDelete
 70. MissKilluminati31, je hebt helemaal gelijk, maar wat doen we eraan als de meeste Nederlanders in sprookjes willen geloven?

  Maar als ik nu zeg dat JEZUS Christus mijn grote held is (en dat is zo) dan zeggen de meeste mensen dat IK in een nòg groter sprookje geloof, en als ik benadruk dat Hij een Jood is en God is, vinden de mensen me nòg gekker.

  Bea is vóór de EU en de EU is Rooms katholiek en die "kerk" is de kerk van satan, maar als ik satan noem, kijken de mensen me nòg gekker aan.

  ezkl38rptr · in reactie op MissKilluminati31 (De reactie weergeven)


  Niet dat ik daarmee zit, want het interesseert me geen bal als mensen me niet willen geloven, als ik het zelf maar weet.

  De Jezuïeten zitten overal achter en zij hebben alle oorlogen op hun geweten...en ook niet...want ze dienen Lucifer, en dat is de duivel, en die maakt gewoon misbruik/gebruik van het slechte in ieder mens als hij de kans krijgt.

  Google: one-evil.org

  Vatican Assassins of kijk hier op YouTube naar Satanic Vatican - Full Length

  Iedereen gaat dood en daarna het oordeel

  Hoi!

  ezkl38rptr


  ReplyDelete
 71. Friso in coma? Op de pampa in Argentinië.

  Hitler dood door zelfmoord en Martin Bormann kreeg een bom op z'n kop in Berlijn? De ergste nazi's gingen met de ratline van het Vaticaan naar Zuid-Amerika

  Operation Rat Line

  Gerrard Williams - The Escape Of Adolf Hitler

  Hier op YouTube

  Bernhard was tot z'n dood een SS-er en een nazi, en Maxima is de dochter van Bernhards vriend Zorreguieta, staatssecretaris in een nazi-regime.

  Geef mij JEZUS maar!

  Die is niet kapot te krijgen en altijd oprecht.
  ezkl38rptr in reactie op MissKilluminati31

  ReplyDelete
 72. WRONG!!

  Adolf Hitler was put into power by the JESUITS of the VATICAN


  If you don't want to be stupid, or uninformed Google;

  one-evil.org

  Vatican Assassins

  ezkl38rptr

  JESUS IS A JEW...and He is GOD and He will judge you!

  ezkl38rptr· in reactie op dpremi1126 (De reactie weergeven)

  ReplyDelete
 73. De leugen regeert...zei Bea zelf.

  Maar hier zitten verheidstrollen, en de Amerikanen hebben die ook volop op YouTube, Facebook enz.

  Ze verdedigen de CRIMINEEL "Obama", die Barry Davis o.i.d. zou moeten heten, als zoon van de communist en pervert, en véél oudere man dan de moeder van Barry (die toen 17 was) Frank Marshall Davis, toen bijna 55 jaar.

  En met dat soepzooitje, wat de VS is, zitten we in de NAVO..van het Vaticaan..en de VN...van het Vaticaan

  In de Rooms-Katholieke EU

  ezkl38rptr  Ann Dunham (Wichita, 29 november 1942 - 7 november 1995)

  Barack Hussein Obama II (Honolulu (Hawaï), 4 augustus 1961)

  Frank Marshall Davis (December 31, 1905 – July 26, 1987)

  'Obama' verwekt in november 1960

  Verwekker Frank Marshall Davis was toen 55

  Moeder Ann Dunham was toen nog geen 18

  Met deze 'president' van de VS heeft Nederland en het Koningshuis goede betrekkingen.

  Dat had Nederland en het koningshuis van Wilhelmina destijds ook met de Kanselier van Duitsland, Adolf Hitler.

  ezkl38rptr 1 seconde geleden

  ReplyDelete
 74. Bea verlaat het zinkende schip.

  ezkl38rptr

  Goede grap!

  Bea verlaat het zinkende schip.

  En toch is het ECHT: Nederland kan de tyfus krijgen van de islamistische COMMUNIST 'Obama' (Frank Marshall Davis junior, of Barry Davis), van de EU, geleid door de JEZUÏET Herman van Rompuy en de COMMUNIST José Manuel Barroso, van de Nederlandse regering en parlement, dat Nederland heeft laten OVERNEMEN door de Rooms katholieke EU, met z'n idiote ROOMSE MARIA-blauwe vlag met 12 sterren.

  Lach nog maar, want straks valt er niets meer te lachen.

  ReplyDelete
 75. Mijn God, heeft speciaal voor menselijke DEMONEN een poel van vuur geschapen waarin men voor ALTIJD zal MOETEN krijsen JEZUS is HEER (de BAAS)

  Hij had zulke wezens graag willen redden, maar ze willen niet gered worden omdat ze denken dat ze god zelf zijn en dat ze zichzelf hebben uitgevonden.

  Helaas pindakaas: de evolutie bestaat niet, maar God=JEZUS wel, en die slaapt NOOIT, en dit soort STERFELIJKE grootsmoelen kunnen niet eens tegen de slaap vechten.

  Ga weg satan, in JEZUS naam!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 76. Ik heb hier ook om gelachen, want het is een goede grap en goed gemaakt (complimenten FunmomentsNederland2!), maar als de crisis steeds verder zal toenemen zal het lachen verstommen, en ik wijs de mensen erop aan wie we dat te danken hebben: Het staatshoofd, de regering en het parlement, het grootste deel van de dom gehouden Nederlandse bevolking, die niet ziet dat we reeds BEZET zijn door de Rooms katholieke EU.

  Diezelfde Roomse "kerk" die achter Adolf Hitler zat

  one-evil.org

  vatican assassins
  · in reactie op Semprosmusic (De reactie weergeven)

  ezkl38rptr

  ezkl38rptr 1 seconde geleden

  Google-YouTube is van de CIA (Facebook ook) en de CIA gehoorzaamt aan de Jezuïeten van het Vaticaan.

  ALLES wat wordt gezegd en geplaatst wordt opgeslagen, en OOK datgene wat wordt 'gewist'.

  Het zal t.z.t. allemaal TEGEN ons gebruikt worden.

  Als ik maar een paar reacties schrijf moet ik van Google-YouTube een captcha code intikken.

  666-Big Brother in optima forma

  En het was ooit zo leuk op het internet in die goede oude tijd...
  · in reactie op ezkl38rptr (De reactie weergeven)
  ezkl38rptr

  ezkl38rptr 1 seconde geleden

  En dan al die reclames op YouTube en op heel veel websites: dat is DE manier van de NWO=Jezuïeten om steeds meer grip te krijgen op het internet, en voor steeds meer zaken moet worden betaald, wat betekent dat de banken weer weten wat burgers hebben uitgespookt, en dan al die cookies, die ook weer data bevatten die persoonsgebonden zijn, waarmee Big Brother ons in de gaten houdt.

  Iedereen op YouTube die copyright-content heeft geüpload zal t.z.t worden vervolgd.

  Gooogle slaat dat allemaal op.

  ReplyDelete
 77. Natuurlijk lachen mensen uit pure domheid om datgene wat ze niet weten, of ze worden boos of geïrriteerd..of het kan ze niet schelen.

  Deze communicatie is zo krom, dat je het geen normale menselijke communicatie kan noemen, en ik plaats niet zoveel op YouTube en pers daarom zoveel mogelijk info in één reactie van 500 tekens.

  captcha werkt op YouTube heel irritant, want alleen YouTubeleden kunnen reageren, dus waarom dat systeem hier?

  Begrijp je?

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 78. Ik stook geen fikkie, maar je hebt een goed punt , maar besef dat de vrijmetselaars, de Bilderbergers, de Illuminati enz. allemaal onderhorig zijn aan de Jezuïeten van het Vaticaan en de zwarte paus Adolfo Nicolás.

  De vorige was nota bene een Nederlander: Peter-Hans Kolvenbach en die praat graag met demonen.

  Adolfo "beperkt zich" tot Lucifer.....ach ja, ieder z'n 'ding'....

  ezkl38rptr

  ezkl38rptr 1 seconde geleden

  Maar (even spammen) mensen, kijk ook even naar mijn video

  Rammstein - Du Hast - Hanss Dance Mix

  watch?v=feeae554Lso

  ook leuk

  Leve de koningin!

  (Je hebt onlangs diverse reacties geplaatst. Geef de tekst van de afbeelding op om door te gaan met het plaatsen van reacties.)

  ReplyDelete
 79. Hanss
  4 februari, 2013 at 16:09

  Mooie ontwikkeling!

  Vooral sterk is dat Erwin zonder advocaat op de zitting verscheen en zijn verdediging geheel zelfstandig voerde.

  Tja, wie is er gestoord?

  off topic: @Joden verslinder-aart-liberty

  Indien de Mossad werkelijk zo duivels is, zoals je gelooft, dan hadden ze jou allang in Thailand opgespoord en koud gemaakt.

  Off topic: De Bondsstaat Duitsland is door de Amerikanen naar Amerikaans model opgericht na de oorlog en is zo illegaal als maar kan, want slechts het militaire opperbevel gaf zich over (het staatshoofd was stiekem met hulp van het Vaticaan naar Argentinië gevlucht, suggererende dat hij en zijn vrouw zelfmoord hadden gepleegd) en de Duitse Republiek van na 1918 is juridisch nog steeds van kracht, maar Duitsland wordt nog steeds bezet door nazi-Amerika, met instemming van het Vaticaan, als economische motor van de fascistische EU.
  http://deutsche-zukunft.net/aktuelles/der-illegale-staat-brd/

  ReplyDelete
 80. Hanss
  4 februari, 2013 at 16:30

  Al meer dan 1,1 miljoen kijkers op YouTube: Beatrix: “Nederland kan de tyfus krijgen” http://www.youtube.com/watch?v=HVQl9qEWW3M

  Dit hele systeem begint van bovenaf met dat rare ‘koningshuis’ en alle hielenlikkende figuren daar achteraan.

  ReplyDelete
 81. You're the one who's talking NONSENSE and you're also CLUELESS about the time we're living in: THE END TIME of which the BIBLE clearly speaks, and in which JESUS Christ is 'starring' as the MAIN CHARACTER in 'the play'.

  HE"S COMING BACK AS KING of ISRAEL and as KING of the earth, preceded by an IMPOSTER and a MURDERER, called the ANTICHRIST, sent by (the Jesuits of) the VATICAN=the SATANIC Roman Empire.

  Now you've got a clue!

  Accept it or reject it, be wise or be utterly stupid!

  Jesus loves you!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 82. Jesus is God in 5 minutes the matter is settled

  watch?v=Wa-dzR943po

  You're not my brother YET

  JESUS = GOD = YHWH = I AM, that I AM

  ezkl38rptr  I didn't remove anything you are talking about.

  Jesus Christ is the ONLY WAY to God.

  John 14:6. New International Version (NIV). 6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 83. So you don't have a mother and a father, brothers and sisters and other relatives and friends?

  God is my FATHER (in capital letters, 'cause He's the BEST), through JESUS Christ:

  Jesus said in John 14:9 Whoever has seen me has seen the Father.

  (fallen) angels aren't related to each other like humans, and in heaven (the spiritual world) earthly relations don't matter enymore, because everyone is there for ONE reason: to worship God-JESUS FOREVER.

  And in Hell everyone wil proclaim 'Jesus is Lord'.

  ezkl38rptr
  ReplyDelete

 84. Hanss
  6 februari, 2013 at 13:01


  Prins Clauslaan 60, PROCES MICHA KAT 19-2-2013…hoe verzinnen ze het!
  Hanss
  6 februari, 2013 at 13:04

  Is dat in de buurt van het Demminkplantsoen en het (van)Bilderbergplein?

  ReplyDelete
 85. De komieken en de cabaretiers zijn vóór ‘Oranje’…anders hebben ze minder om tegenaan te schoppen…tenzij een president van een eventuele toekomstige Nederlandse republiek het natuurlijk nòg bonter maakt, zoals in de VS dat het geval was met Bill Clinton die zijn ‘sigaar’ stak in het mondje van zijn stagiaire en van andere dames.

  Willem-Alexander wordt onze nieuwe vorst en wat rijmt er op vorst?

  LEVERWORST!

  http://tiny.cc/3f32rw

  Toepasselijk lied i.v.m. topic en uit volle borst gezongen door vrouwenverslinder Jeroen Pauw
  http://www.youtube.com/watch?v=9kySw1V9Xb8

  Wellicht is verplichte geslachtsorgaanamputatie een passende maatregel voor iedereen die streeft naar een ‘hoge post’…dat scheelt schandalen en bijkomende ellende.

  “U wilt staatshoofd of Secretaris-Generaal van Justitie worden?
  Dan gaat u wel eerst onder het mes!”

  Hanss
  6 februari, 2013 at 13:35

  ReplyDelete
 86. Hanss
  6 februari, 2013 at 20:53


  Hanss zegt:
  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  6 februari 2013 om 19:43

  En wie zegt dat dit de Joanna is die we bij Pauw en Witteman hebben gezien?
  Ik heb ervaring met mensen die identiteitsdiefstal plegen en die zich ijskoud voor iemand anders uitgeven, en zeker op het internet is dat een fluitje van een cent.
  http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/05/website-hetis2013-nl/comment-page-1/#comment-927

  ReplyDelete
 87. martinvrijland zegt:
  6 februari 2013 om 19:49


  Dat zou mogelijk kunnen zijn. Vandaar dat de uitnodiging van Arend Zeevat voor de radiouitzending van vrijdag avond zeker nuttig is.


  Hanss zegt:
  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  6 februari 2013 om 19:57

  Exact! Ik denk daar ook zo over,

  Groet van Hans (die echt Hans heet)

  ReplyDelete
 88. En net als we denken dat we dat hele soepzooitje hebben ontmaskerd, begint de NWO(=het Vaticaan en de Jezuïeten en iedereen die aan hun onderhorig zijn, zoals vrijmetselaars, Illuminati, Bilderbergers enz.), de derde wereldoorlog (onder leiding van Barry Davis, alias “Obama”)om de aandacht af te leiden van al hun smerige, gore leugens!

  Hou daar maar gewoon rekening mee.

  Hanss
  6 februari, 2013 at 22:14

  ReplyDelete
 89. Mind over Matter
  6 februari, 2013 at 11:51


  En tot welke CULT bekeerde Tony Blair zich?

  Juist ja, de Rooms katholieke (pedo, kinderoffer, Lucifer) CULT!

  Alle criminele wegen leiden naar Rome…al eeuwenlang!


  Hanss
  6 februari, 2013 at 22:19

  ReplyDelete
 90. Heel mooi Micha, en dit laat zien dat het nog niet helemaal hopeloos is gesteld in Nederland.

  @ Ria, het zal je kind maar wezen…vreselijk!

  @Vlunk
  Ik vrees voor Erwin dat je wel eens gelijk kan hebben, al ben ik ook geen deskundige.

  Maar het is en blijft een feit dat Erwin schofterig behandeld is geweest en dat dat niet in verhouding staat tot wat hij heeft misdaan.

  Je moet natuurlijk helemaal niets naar de ‘gouden koets’ en de ‘vorstin’ gooien, want dat is vragen om moeilijkheden, en voor wat hij heeft gegooid is hij dan ook gestraft, maar iemand die in dit land een levende baby in de baarmoeder aan stukken knipt, gaat vrijuit, want dat is legaal en dat heet abortus provocatus en is bij wet geregeld, als het maar door een ‘deskundige’ geschiedt.

  Hanss
  7 februari, 2013 at 23:01

  ReplyDelete
 91. >Kijk, de (jewish founded) CIA en nog allerlei andere geheime diensten, allen reeds deel uitmakend van DEZELFDE JW .. ehh … NWO<

  En altijd maar weer die Joden…


  Er zitten zeker rotte Joden in het complot, maar de CIA is een project van de Jezuïeten van het Vaticaan en de aan hun onderhorige "Knights of Malta", en NIET van "de Joden":

  The Jesuits control the entire CIA/MK-Ultra/Project Monarch (extreme trauma induced multiple personality: Jesuit/Vatican mind control) program.
  http://members.foothills.net/ricefile/JesVat.htm

  The "Knights of Malta" are the militia of the Pope. In the book "Behold a Pale Horse" you will find research into this. It is one of the NWO SECRET SOCIETIES that are determined to overrun and destroy America. The Pope is not innocent of this either. The Pope wants to be the leader of the world. He meets with world leaders to promote "peace" as his means of public acceptance. It's a conspiracy of darkness.

  Members include: Paul Cain, Mark Joyner, Benny Hinn, Bob Dole, William Casey, former director of the CIA, George H.W. Bush, Pat Buchanan
  http://letsrollforums.com/movers-and-shakers-sovereign-t16438.html

  How the Vatican controlled CIA created al Qaeda
  http://www.youtube.com/watch?v=SV7bHx74SO0

  Hanss
  7 februari, 2013 at 23:33

  ReplyDelete
 92. I.v.m. met deze link:http://www.avaresearch.com/ava-main-website/article_print.php?id=661

  Dit soort Joden, en zeker de Rothchilds staan onder direct bevel van de Jezuïeten van het Vaticaan, of beter gezegd, onder bevel van de ‘zwarte paus’, Adolfo Nicolás. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/09/satans-man-adolfo-nicolas.html

  Hanss
  8 februari, 2013 at 0:05

  ReplyDelete
 93. Hanss
  8 februari, 2013 at 0:34

  Yvonne, wat is eigenlijk pesten?


  Pesten is gewoon DIERLIJK gedrag, van het ene individu t.o.v. een ander, zogenaamd ‘inferieur’ individu, of van zelfs een hele groep zichzelf superieur wanende individuen ten koste van een slachtoffer.

  In de dierenwereld noemen we dat bij kippen de ‘pikorde’.

  Mensen die zich hieraan schuldig maken, verlagen zichzelf tot dierlijke wezens, die hun eigen angst om gekwetst te kunnen worden en hun minderwaardige gevoelens omzetten in ‘MEERDERWAARDIGE’ gevoelens, wat dan ontlading zoekt en vindt in een slachtoffer dat zwak en weerloos lijkt te zijn, of is.

  Gewoon leren weerbaar te zijn, is de beste remedie tegen pestkoppen.
  Hanss
  8 februari, 2013 at 0:39

  aart-liberty, alias (…), kon je je ei weer ‘ns niet kwijt op Xandernieuws?

  Wanneer ‘roei jij jezelf ‘ns een keer uit’?

  Dan heb je geen last meer van jezelf.

  Hier mijn ‘zelfmoord’tip: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/01/help-mij-moet-ik-me-ook-van-kant-maken.html

  ReplyDelete
 94. rc, dit zal je wel vreemd in de oren klinken, maar ‘heb je vijanden lief, is het sterkste wat je tegen een tegenstander kan doen.

  Nu lijkt het alsof ik knowtoomuch en aart-liberty zou haten, maar dat is niet zo: ik heb hun lief.

  Maar vervelende kinderen van jezelf negeer je soms ook, wat heel erg goed werkt, want ze vragen om correctie, en die krijgen ze dan ook van mij.

  Is iemand (of een groep) sterker dan jou en dreigt men je te vermoorden, en heeft men daar zelfs de macht toe en is verzet zinloos?

  Wees niet bang om dood te gaan, want er zijn ergere dingen dan dat: genegeerd worden door je maker, die dan ook nog eens tegen je zal zeggen “ik heb je NOOIT gekend”…..goodbye! (mijn toevoeging), en ik spreek uit ervaring en ik leef nog.

  “het was Herzl, die reeds in 1897 stelde, dat het antisemitisme moest worden bevorderd.”

  Ja hoor….http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

  En ga me nu niet vertellen dat Herzl zich niet kapot ergerde aan de JODENHAAT in zijn tijd, waarom hij vond dat de Joden een eigen staat dienden te hebben.

  Hanss
  8 februari, 2013 at 0:58

  ReplyDelete
 95. rc, wat is er erg aan om vernederd te worden?

  Daar hebben alleen mensen last van die zich heel wat vinden: een nederig mens IS NIET te vernederen, omdat ‘ie al nederig is.


  Dit is een exacte beschrijving van mijn grote held en Joodse vriend, waarover ik opschep op mijn website.

  Een goede nacht iedereen!

  Hanss
  8 februari, 2013 at 1:25


  ReplyDelete
 96. rc, ga nou maar lekker slapen, en je kunt er niets tegen beginnen als je lichaam sterker is dan jou en je door je lichaam wordt overmand via de slaap.
  Dat dat in feite heel vernederend is, heb je nog niet in de gaten en ook niet dat je lichaam om voedsel en water schreeuwt als je honger en dorst hebt, en dit fenomeen bestaat niet zonder reden.


  Een masochist geniet van de pijn, en een sadist geniet van de pijn die hij een andere aandoet.

  Dit is een goede omschrijving van de gestoorde psychopaat Lucifer, die er in jouw geval goed in is geslaagd om die karakteromschrijving op zijn maker en mijn held te laten slaan.

  Je uit liefde opofferen voor een ander en in iemands anders belang, omdat je van die persoon houdt, ook al is hij/zij nog zo slecht, kan je je niet voorstellen vanuit je ik-gerichte denken.
  Maar dat slaat op mijn Joodse held, die dat wel gedaan heeft….en die na een tijdje ‘dood’ geweest te zijn weer vrolijk verder leefde.

  aart-liberty en wajong zitten ongeveer op dezelfde lijn en hun onzin doet de Jezuïeten groot plezier, die ook achter dit soort waanzin zitten: http://jodenhaat.nl/

  Goedenacht

  ReplyDelete
 97. En jij hebt voor Beatrix mogen stemmen om staatshoofd van Nederland te zijn?

  Van mij mag Beatrix staatshoofd zijn, of haar zoon, indien we voor haar of een ander zouden hebben mogen stemmen en indien zij (of een ander) door de meerderheid van het volk zou worden gekozen, of heb je een hekel aan democratie?

  Waarom gaat het bijvoorbeeld met Finland economisch wel goed ZONDER die middeleeuwse flauwekul van een ONGEKOZEN, erfelijk bepaald koningshuis?

  Leve de republiek Nederland!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 98. hanss

  8 februari 2013 om 21:33


  Zijn rechters wel betrouwbaar?
  Oordeel zelf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21277931/__Bijbanen_rechters_niet_gemeld__.html

  ReplyDelete
 99. The first criminal on earth was a woman: Eve.

  That's why we have alle these wars and bloodshed and millions of abortions.


  That's why God became the MAN JESUS Christ: the PERFECT example both for women and men.

  Satan knew that there was a beginning of rebellion in Eve against her future rol as mother and that she wanted to be like a man.

  It's God who made the man first and out of him the first wo(mb)man.

  People who fight each other are like ANIMALS.

  JESUS fought a SPIRITUAL fight and He won!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 100. This female 'soldier' is the WET DREAM of the BISEXUAL ALIEN and COMMUNIST INFILTRATOR ('boy' of the black pope of Rome) 'Obama', aka Barry Davis or Frank Marshall Davis junior.

  His goal is the TOTAL DESTRUCTION OF THE USA!

  And I'm from the Netherlands, living under the occupation of the Roman Empire of the Vatican: de EU.

  one-evil.org

  vatican assassins

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 101. I'm calling 'Obama' (Barry Davis) the POTENTIAL antichrist.

  He still hasn't got a bullet in his head, which will inflict a deadly head wound, of which he will recuperate..and THEN he will be the antichrist, and after that he will BURN IN HELL when my HERO JESUS will return!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 102. But ALL satanic roads lead to the Vatican and the satanic Jesuits.

  Again: The Satanic Power Tree: h t t p : / / alturl . com / s8kfa

  The ONLY road to God is JESUS, amen?

  ezkl38rptr· in reactie op lambscutabove


  Other link:

  h t t p : / / ezekiel38rapture.blogspot.nl/2­013/02/the-satanic-power-tree.­html

  ezkl38rptr· in reactie op ezkl38rptr

  ReplyDelete
 103. Ja, met gezichtsbeharing, platte borsten, kleine tepels en een forse 'clitoris' en met uitwendige eierstokken die zaadcellen produceren i.p.v. eicellen...nou goed?

  ezkl38rptr  Jij bent waarschijnlijk een vrouw....
  MDexs· in reactie op ezkl38rptr

  ReplyDelete
 104. En jij bent zeker een homo...

  sapiens...een uit z'n krachten gegroeid embryo.


  Maar wat maakt het uit; de schepper heeft jou gemaakt, of je dat nu leuk vindt of niet, en die schepper is JEZUS en die vindt vrouwelijke soldaten om te kotsen.....mannelijke soldaten trouwens ook, want zo heeft Hij ons mensen niet bedoeld om elkaar af te slachten om niks, want we zijn op aarde allemaal FAMILIE van elkaar!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 105. Did the Jesuits make his server crash?

  They must HATE the guts of Eric, for he's one of the most important revelators of their cold hearted SATANISM.

  Let's pray to JESUS for protection of Eric and his family!
  · in reply to WeAreONEbigFamily (Show the comment)

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 106. You don't have to rot in hell if you admit to be a sinner, and that God became a human being in the person of JESUS Christ, who underwent the full punishment for our sins.

  You also have to acknowledge that allah can't save you, because it's a man made moon'god' and NOT the God of the Bible.

  The quran came six centuries after the Bible and was an invention of the Roman Catholic 'church', and remember that the first (older) wife of Muhammad was a ROMAN CATHOLIC!

  WE are LOST without JESUS Christ!

  ezkl38rptr 1 seconde geleden· in reactie op darMatt darVinyl  The Roman Catholic CULT isn't a church, but the disguise of the most CRIMINAL organisation in the world!

  It produced people like Stalin (who was a Jesuit), Mussolini, Franco an Hitler.

  one-evil.org

  ezkl38rptr in reactie op ezkl38rptr

  ReplyDelete
 107. Nou dat klinkt heftig; 'flikker toch op'. Je vind jezelf heel erg geweldig alsof je jezelf hebt uitgevonden.

  Ik schrijf wat ik wil en daar ga jij niet over maar de uploader van de video.

  Nou straks niet lopen klagen als je NAAKT voor je schepper=JEZUS (hoofdletters want Hij is God en heel bijzonder) komt te staan bij het Laatste Oordeel en dan zeggen dat niemand je ooit van JEZUS had verteld, want die vlieger gaat niet (meer) op.

  JEZUS houdt van je, of je dat nu leuk vindt of niet.

  LEKKER PUH!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 108. Dat deze jongen zelfmoord heeft gepleegd, geloof ik niet..dat is mijn simpele mening.

  Mijn medeleven met zijn familie….het zal je kind maar wezen.

  M.b.t. de Holocaust en de atoombommen op Japan: luister naar Eric Jon Phelps en besef dat het heel anders in elkaar zit dan wat de ‘officiële geschiedschrijving’ ons wil doen geloven:
  Playlist:
  Vatican Assassins http://www.youtube.com/playlist?list=PLZ6Y_yXFQ3jq3XKL2IPi_ALHbOvbDe3Qj&feature=view_all


  Hanss
  14 februari, 2013 at 15:21

  ReplyDelete
 109. The problem of Eustace Mullins was (he died February 2, 2010 (aged 86) that he didn't know the GREATEST JEW of all time; JESUS Christ!

  He didn't see the SPIRITUAL SIDE of things and that is SATAN, aka LUCIFER who controls the JESUITS, and they control EVERYBODY ELSE, including the pope, EXCEPT the followers of JESUS and a remnant of the Jewish people.

  Eric Jon Phelps KNOWS the LORD JESUS Christ, so he's able to see this important spiritual side of the story.

  WE are all LOST without JESUS Christ!

  ezkl38rptr

  ReplyDelete
 110. Wat is er onderhand nog wel normaal aan Nederland-Pedoland?

  Goed werk, Micha!

  Ja, dat is het: dat je de waarheid over deze zaak laat zien…dat is normaal, want dat zou elke journalist horen te doen.

  Hanss
  12 maart, 2013 at 9:38

  ReplyDelete
 111. Can you believe I thought afterwards playing this; 'did I really do this?'

  I hardly play, though I used to play a lot when I was a young man.

  But when I pick up a guitar, it all comes back and then I let my fingers do the rest.

  Hans S in reactie op twocentsin7 (De reactie weergeven)

  ReplyDelete
 112. Man, wat een BEZOPEN verhaal is dit van justitie!

  Als dit zelfmoord is dan heeft Jezus zichzelf aan het kruis geslagen met spijkers door zijn voeten en handen, en was hij zelfs in staat om die laatste spijker door zijn hand te slaan toen zijn andere hand reeds was vastgespijkerd aan het kruis.

  Volgens de ‘logica’ van justitie zou hij dat dan zeker met zijn mond hebben gedaan, waarin hij de hamer vasthield en ermee sloeg om die laatste vrije hand te doorboren met een spijker.

  Ik zeg dit om te spotten met justitie die rustig moordenaars op vrije voeten laat en onschuldigen laat opsluiten, zoals in de Deventer moordzaak en andere zaken.

  Dan rijst natuurlijk de vraag welke relatie die ex-vriend (en of diens ouders) van Eline tot justitie had en heeft, dat hij zo gemakkelijk hiermee weg kon komen, terwijl hij overduidelijk de verdachte was in deze zaak, zoals de ware moordenaar in de Deventer moordzaak ook kon wegkomen met zijn LEUGENS, terwijl hij hoofdverdachte was in die zaak.

  Hanss
  17 maart, 2013 at 5:33

  ReplyDelete
 113. Oh er is nog iemand met een ‘fraaie alias’ die waanzin spuit: >De burgemeesters zijn aangesteld door de Zionistische Rothschild Koningin.< Loveulongtime
  17 maart, 2013 at 5:38

  Zie mijn vorige reactie m.b.t. de WARE schoften op deze wereld, die GRAAG een aantal rotte Joden gebruiken, om daarmee ALLE Joden de schuld te kunnen geven van wat zij achter de schermen aan satanische rottigheid uitvoeren en bekokstoven.
  The Satanic Power Tree laat duidelijk zien wat de positie is (helemaal rechts onderaan op het schema) van o.a. 'ons' koningshuis in dit smerige spel van de satanische Jezuïeten, uit naam van de Rooms katholieke 'kerk' en het Vaticaan=het Romeinse rijk.

  In mijn optiek is het nu als in 1939 en de wereld is nu net zo verrot, zo niet rotter!

  Toen was het Hitler en nu is het 'Obama'…

  Hanss
  17 maart, 2013 at 6:43

  ReplyDelete
 114. Hallo Gretha,

  Het is een FEIT dat er altijd onder het Joodse volk rotte appelen in de mand waren en zijn, zoals het ook een FEIT is dat dit principe geldt voor elk volk.


  Waar de Jezuïeten echter in zijn geslaagd is om het BEELD te vormen en de bestendigen dat “de Joden” in de kern van de zaak niet deugen, en dienen te worden UITGEROEID!

  Hun ROOMSE stromannen Hitler en Himmler hebben deze GORE LEUGEN destijds met grote ijver in praktijk gebracht, gesteund door VELE anderen, die in die GORE LEUGEN zijn opgevoed en gehersenspoeld.

  http://one-evil.org/

  “De Duitsers” bestaan niet, maar het is wel een FEIT dat de ‘Endlösung’ werd uitgedokterd in Duitsland, maar geïnstigeerd werd door het Vaticaan.
  Veel Duitse protestanten deden destijds ook aan deze WAANZIN mee, en dat komt allemaal door de vervloekte ROOMSE vervangingsleer, die werd overgenomen door veel protestanten, die zegt dat de Joden als Gods volk hadden afgedaan en dat Gods zegen slechts nog op ‘de kerk’ van toepassing was, en de Joden kregen de vloek…..absolute WAANZIN!

  Ik heb overigens van vaders zijde een Duitse voorvader, waar ik mijn achternaam aan te danken heb, dus draag ik om die reden het Duitse volk een warm hart toe, en ik heb ook in Duitsland mijn militaire dienstplicht vervuld, en bijna was ik in zee gegaan met een donkerharige Duitse vrouw….maar het werd een blonde Nederlandse uit het oosten des lands….ook prima.

  @Gopal

  Die satanische machts-stamboom heb ik van mijn Amerikaanse geloofsbroeder Eric Jon Phelps, en die is zeker niet in dienst van de Mossad.

  Hier nog iets over ‘Obama’: The Roman-Islamic Beast http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/06/roman-islamic-beast.html


  Hanss
  17 maart, 2013 at 15:46

  ReplyDelete
 115. Hier is die ‘vrolijke vrind’ Hans Kolvenbach van jou die satanische handtekens maakte: http://intheknow7.wordpress.com/jesuits-smom-knights-rcc/blackpopemasonicsignals/

  Hanss
  17 maart, 2013 at 16:00

  ReplyDelete
 116. @ Gopal,

  President Frank Marshall Davis Junior http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/08/president-frank-marshall-davis-junior.html


  Dit was al in 2008 door sommige Amerikanen ontdekt en op het internet gepubliceerd.

  Ik ben TOTAAL NIET religieus-christelijk opgevoed (geprogrammeerd en ik kan me nog steeds prima verplaatsen in mensen die helemaal niets met het christelijke geloof en de Bijbel hebben, en daarom gebruik ik termen als “God van de Bijbel” of “God van Israël”.

  “De duvel is oud” en deze mafkees is de ‘vader’ van ALLE onbijbelse ‘godsdiensten’, en daar heb ik GEEN respect voor.

  De leringen van de Rooms Katholieke CULT gaan terug tot de tijd van Babel.

  Bijvoorbeeld de mijter van de paus is de visgod Dagon.

  Hanss
  18 maart, 2013 at 10:52

  ReplyDelete
 117. Gopal, je kent JEZUS niet...simpel, en je weet ook niet dat JEZUS God is, en dat Hij de God van Israël en van de Bijbel is.

  Maar het het zinloos om te trachten dat jou aan je verstand te brengen, net zoals het ONZIN is dat je beweert dat de mijter van de paus (en van "Sinterklaas") zou slaan op Ichtus, i.p.v. op de afgod Dagon.

  Mijter http://nl.wikipedia.org/wiki/Mijter

  Je dwaalt en je snapt er helemaal (nog) niets van, want daarvoor heb je de gezindheid van een kind nodig die je alleen geschonken kan worden door JEZUS.

  Dit in reactie op Gopal
  18 maart, 2013 at 13:20

  ReplyDelete
 118. En het blijft maar aanmodderen tegen de meute die gehersenspoeld is, al zijn er gelukkig ook mensen die wel openstaan voor de waarheid.

  Ik geloof dat Micha Kat in deze zaak gelijk heeft, zoals ik OOK geloof dat IK gelijk heb in een heel andere zaak, die om hetzelfde principe draait: gehersenspoelde mensen die maar niet willen geloven dat deze wereld door Satan wordt geregeerd en dat maar één persoon in staat is om daar een eind aan te maken: JEZUS CHRISTUS!

  Hans S  Hans S

  En nou ben ik zeer benieuwd of deze opmerking mag blijven staan, omdat in het verleden gebleken is dat soortgelijke opmerkingen werden verwijderd.

  Dus nogmaals: Micha Kat heeft gelijk m.b.t. Joris Demmink en het hele CRIMINELE soepzooitje wat doorgaat voor "onze bestuurders", en ik zeg dat ik gelijk heb m.b.t. JEZUS Christus, die werd vermoord door het Romeinse Rijk, wat nu de EU is, maar dat deze superjood opstond uit de dood en zal terugkeren om orde op zaken te stellen.

  Hans S in reactie op Hans S  ReplyDelete
 119. Indirect toch aandacht voor de zaak Demmink, want de Deventer moordzaak heeft daar ook mee te maken, omdat de ware dader meer weet over (seks)zaken die van de overheid niet aan de grote klok gehangen mogen worden, waarom destijds een COMPLEET onschuldige, hardwerkende en verantwoordelijke Nederlandse burger de schuld van die moord door het CRIMINELE Openbaar Ministerie en de CORRUPTE rechterlijke macht in de schoenen werd geschoven, en de dader vrijuit mocht gaan.

  “Nieuwe feiten Deventer moordzaak” http://nos.nl/tekst/486917-nieuwe-feiten-deventer-moordzaak.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuws+%28NOS+Teletekst%29

  Onder één van die video’s gaf ik de volgende mening: http://www.youtube.com/comment?lc=zxw3rdj2y_T8mkItXQThN5tVXOWvhtC2rA7Q26SADO8

  Hanss
  21 maart, 2013 at 16:42

  ReplyDelete
 120. Why can't people just enjoy classic rock without stupid religious debate?

  2000VR


  Because this song is about the DEVIL, SATAN, LUCIFER!!

  MY ENEMY!!

  JESUS is LORD!!!!!!

  Hans S in reactie op 2000VR (De reactie weergeven)


  The devil is a PSYCHOPATH, a LIAR, a KILLER and a SILLY FOOL, and everyone who's praising him is an IDIOT and DESERVES to be DESTROYED!

  JESUS is (over)LORD! His patience is running out!

  Hans S in reactie op Hans S

  ReplyDelete
 121. Why not?

  Why are you on this song?


  I like this song, because I used to be running with the devil, before Jesus saved me.
  · in reactie op GuN NuT Tramel (De reactie weergeven)

  ReplyDelete
 122. You're judging me, but that's okay, because we're all created in the image of God, and we all LIKE to judge, but only God has the right judgement.

  You're right: we all deserve hell and punishment, but thank God there was Jesus who was punished in our place.

  He is THE judge, and he condemns us to death, but he underwent this death penalty in our place, and he gives everyone acquittal who appreciates that He died in our place.. isn't that great?

  · in reactie op eroc1970 (De reactie weergeven)

  ReplyDelete
 123. It's not forbidden to be a fool and to be lost.

  The fact of the matter is that one day you (we) will die.


  We're all meant to be like the angels, but God gave us an animal like body during this life, in which we are free to make a decision for or against Him.

  That's no fantasy, but the truth.

  Don't wait till you die to find out I am right.

  Jesus loves you.
  · in reactie op gr4ysh33p (De reactie weergeven)

  ReplyDelete
 124. Frank Marshall Davis jr, aka 'Obama' is the man of the satanic Jesuits, just like Hitler was, and the Jesuit pope Francis is their 2nd man.

  Satan rules this world through the Vatican.

  one-evil.org

  vatican assassins

  JESUS is coming!  2 Thessalonians 2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except the departure come first, and that man of sin be revealed, the son of perdition

  1. The word apostasia and its root verb, aphisteemi, do not, used by themselves, mean “apostasy” and “apostatize.” They mean “departure” and “depart,” nothing more.

  2. II Thessalonians 2:3 states in the Greek, that the day of the Lord will not come “except the departure come first”

  The DEPARTURE = the RAPTURE!

  ReplyDelete
 125. 2 Thessalonians 2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except the departure come first, and that man of sin be revealed, the son of perdition The word apostasia and its root verb, aphisteemi, do not, used by themselves, mean “apostasy” and “apostatize.” They mean “departure” and “depart,” nothing more. II Thessalonians 2:3 states in the Greek, that the day of the Lord will not come “except the departure come first” The DEPARTURE = the RAPTURE!  Frank Marshall Davis jr, aka 'Obama' is the man of the satanic Jesuits, just like Hitler was, and the Jesuit pope Francis is their 2nd man. Satan rules this world through the Vatican.

  one-evil.org

  vatican assassins

  JESUS is coming!

  We're LOST without JESUS Christ!

  JESUS = YHVH = GOD

  ReplyDelete
 126. Rome & Islam

  .Mohammed is ong. 25 jaar lang getrouwd geweest met een superrijke rooms Katholieke non met de naam Khadija. Pelgrimages naar Lourdes, Fatima etc. Islam: Pelgrimages naar Mekka. Het Rooms Katholicisme heeft sinds haar ontstaan uitsluitend als doel gehad de bijbelgetrouwe kinderen Gods wreed te vervolgen en te doden. De Islam heeft sinds haar ontstaan uitsluitend als doel gehad de bijbelgetrouwe kinderen Gods wreed te vervolgen en te doden.

  Rome: Symbool van halve maan met zon of ster is afgeleid van de aanbidding van Lucifer. Islam: Symbool van halve maan met zon of ster is afgeleid van de aanbidding van Lucifer. Loyola, stichter van de roomse Jezuïetenorde, ontving zijn inspiratie in een grot. Mohammed ontving (volgens de legende) zijn inspiratie in een grot.

  Mariaverering heeft een belangrijke plaats in het Rooms Katholicisme. Tijdens processies wordt geregeld een beeld van Maria rondgedragen. Deze Maria is echter niet de moeder van Jezus maar de satan zelf in zijn vrouwelijke vorm. Katholicisme is namelijk een aangepaste vorm van het satanisme. Islam: Mariaverering heeft een belangrijke plaats in de Islam. Op diverse plaatsen in de wereld wordt geregeld door Moslims tijdens processies een beeld van Maria rondgedragen. Deze Maria is echter niet de moeder van Jezus maar de satan zelf in zijn vrouwelijke vorm. De Islam is namelijk een aangepaste vorm van het satanisme.

  In veel Islamitische landen staan de rooms katholieke kathedraal en de moskee naast elkaar en herbergen zij dezelfde occulte symbolen. Het zwarte uniform met hoofdbedekking van roomse nonnen. Islam: De (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen.

  De rooms katholieke kerk heeft een altaar met de arm van Johannes de Doper. Dit heeft alles te maken met het Johannisme = satanisme = de religie voor de “ingewijden.” De moskee in Damaskus herbergt de schedel van Johannes de Doper. Dit heeft alles te maken met het Johannisme = satanisme = de religie voor de “ingewijden.”

  Er wordt gebeden met gebedssnoeren (de Rozenkrans). Islam: Er wordt gebeden met gebedssnoeren (de Rozenkrans). Priesterschap alleen voor mannen. Vrouwen zijn minderwaardig. Islam: Imams zijn uitsluitend mannen. Vrouwen zijn minder waardig. Rome: Het alziende oog (van Osiris) is een belangrijk symbool. Dit is 100% occultisme. Islam: Het alziende oog (van Osiris) is een belangrijk symbool. Dit is 100% occultisme. (Osiris = Horus - Mystica Anna Katharina Emmerick)

  Binnen de Luxor tempel in Egypte (= de bakermat van occultisme en satanisme) is een moskee gebouwd. De sterke band tussen deze Egyptische satansreligie (waaruit de rooms katholieke religie zich o.a. heeft ontwikkeld) en de Islam moge duidelijk zijn. Rome: Achtpuntige ster is een symbool van de heidense goden. De achtpuntige ster van de Islam is een symbool van de heidense goden. De “ingewijden” van het Vaticaan (paus, kardinalen etc.) zijn satanisten. De “ingewijden” van de Islam (waaronder de ayatollahs) zijn satanisten.

  Bijbel, Pentateuch of Koran liggen in vrijmetselaarsloges opengeslagen op het altaar. In de hoogste graden van de vrijmetselarij (de graden voor de “ingewijden” = de satanisten) wordt echter uitsluitend de Koran gebruikt en de eden worden afgelegd in naam van Allah. Deze Allah is Lucifer (satan) De meesten van de hooggeplaatste Moslims zijn dan ook vrijmetselaars en dus satanisten.

  Olaf op 25-03-2013 06:26

  ReplyDelete
 127. Amen: neither Angels or demons, have the capacity to perform sexual acts: God didn't give them sexual organs, and only God is able to create life.

  DNA/RNA is God's secret code of life.

  I'm glad I won't have to listen to this nonsense anymore, after the rapture!

  JESUS loves you; stay close to Him and don't worry about anything!

  PS: life before the Flood was completely different compared to the circumstances we now live in, so back then it was possible that some people could grow into giants.
  · in reactie op ProclaimHisWord (De reactie weergeven)  Jesus Christ is my maker and my Savior and He is God, so I'm not calling Him a liar.

  The devil is a liar, and he's made you think that he, and other rotten fallen angels (demons) are able to procreate...well, they can't.

  Satan is a stupid psychopath and God=JESUS will deal with him.

  Be humble, and love me, because you're talking to a fellow saint.

  I love you, because Jesus loves you, and He will deal with the Roman satanic CULT and its Jesuits.

  Don't worry and trust in the Lord!

  Hans (I'm Dutch)

  · in reactie op THERAPTURECOMES (De reactie weergeven)

  ReplyDelete
 128. Jesus is a JEW!

  Something else:

  The WRONG translation:

  King James Version (1611)

  2 Thessalonians 2:

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition

  The RIGHT translation:

  2 Thessalonians 2:

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except the departure come first, and that man of sin be revealed, the son of perdition

  The DEPARTURE = the RAPTURE!

  Hans S

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hans,
   It makes good sense that the apostasia is the Rapture (usage documented in The Dormition of Mary & suggested by the large Liddell & Scott Greek Lexicon, by equating it with apostasis). However, I can't see that this interpretation is certain.

   Ur translation is better becs it leaves "departure" to the reader to interpret.


   Thunkful2

   ================

   My and Thunkful2's posts were removed by 'THERAPTURECOMES'

   Why? Is this the through 'the love of JESUS'?

   Delete
 129. We have a BRIGHT future: JESUS Christ can come any moment now.

  I leave this world to Frank Marshall Davis jr, aka 'Obama' and Jesuit Joe Biden and all the other Jesuits and the Roman Catholic cult and Satan, and I'll let God=JESUS deal with it.

  After the Rapture he will continue with (the remnant of) His people where He left off, almost 2000 years ago, and for a period of seven years before His second coming in POWER and GLORY.

  JESUS RULES!

  JESUS bless you!

  Hans S

  ReplyDelete
 130. JESUS = YHVH = I am, that I AM = GOD

  Amen!

  There is only ONE God!

  JESUS was God in the flesh: 100% perfect, 100% immaculate!

  Hans S

  ReplyDelete
 131. You mean YOUR truth.

  You're quite impressed by Satan, but this joker, idiot and psychopath can do a lot, but he cannot procreate, nor can his fellow fallen angels, because JESUS=the CREATOR is in control of LIFE: DNA/RNA.

  Demonic (Frankenstein) 'scientists' can alter DNA/RNA, but they cannot CREATE life, nor can the devil.

  I don't call you a false teacher, but you're obviously too proud to admit you've got it wrong concerning this issue.

  Get off your high horse!


  Hans S

  ReplyDelete
 132. YOU are the evidence!

  WE are the evidence, because we're created in His image, which in the first place has to do with His BRAIN.

  But we are fallen gods=sinners and we need JESUS so that we can be reconciled to God.

  Running with the devil=self destruction.

  I used to be an atheist and I used to live in denial, so I know what I'm talking about.

  Hans S

  ReplyDelete
 133. Nee, dan die 'geweldige held' van de islam, meneer Mohammed, die zijn klabanus in alles stak waar een gat in zit, en naast OOK mannelijk vlees, maar vooral dat van een meisje van 9, genaamd Aisja.

  Daarnaast bedreef deze meneer Mohammed met grote hartstocht de 'edele sport' van het amputeren van mensenhoofden en andere ledematen, terwijl zijn slachtoffers nog leefden.

  Bovendien is die allah van meneer Mohammed niets meer dan een meteoriet, gevat in een vorm die verdacht veel op een vagina lijkt.

  Hans S

  ReplyDelete
 134. Ik schreef 'bedreef', want meneer Mohammed is morsdood, in afwachting van het Laatste Oordeel, en enkele reis hel, maar zijn 'vrolijke aanhangers' bedrijven nog steeds de 'edele sport' van het amputeren van hoofden van levende slachtoffers, zoals ze iedereen terroriseren die niet wil buigen voor hun maangod, die ten onrechte op één lijn wordt gesteld met de enige ware God van de Bijbel, die echt wat kan, want ze kunnen nog steeds Israël niet de baas, en Israël is van de enige ware God.

  Hans S

  ReplyDelete
 135. De 'geweldige islam' is een uitvinding van de Rooms Katholieke kerk, wat de meeste moslims niet eens weten. De 'Mariaverering' zit ingebakken in die leer, alleen noemen ze het 'Fatima'.

  De Roomse Mariaverering kwam in de plaats van de Venus-aanbidding van het Romeinse rijk en Venus is de morgenster, wat een andere naam is voor LUCIFER=SATAN.

  Deze satansverering zien we terug in de vlag van de EU, want dat is de aloude MARIAVLAG: die blauwe vlag met die twaalf sterren!

  Hans S

  ReplyDelete
 136. Een moskee is alleen maar leuk als hij wordt gesloopt, of als hij wordt omgevormd tot een waar gebedshuis tot eer van God en waar volgelingen van de enige ware God van de Bijbel, die zich als mens in de persoon van JEZUS Christus aan ons mensen openbaarde en die in onze plaats ONZE schuld en ONZE straf droeg aan het kruis, en die opstond uit de dood, wat nog geen ander mens ooit heeft gepresteerd, samenkomen om Hem te vereren, want dat heeft Hij verdiend.

  Mohammed is dood, maar JEZUS leeft!

  Hans S

  ReplyDelete
 137. We call our Lord JESUS, because of this: Isaiah 28;11 For with stammering lips and another tongue will he speak to this people.

  This is the chastening for the Jewish people for rejecting Jesus as their Messiah/God.

  Greek was the world language in Jesus' days.

  The remnant of His people will accept JESUS as their Messiah when He comes:

  Zechariah 12;10b and they shall look upon ME whom they (the Romans) have pierced, etc.

  Hans S

  ReplyDelete
 138. JESUS is REAL!He talked to me TWICE (at the end of 1980 and in january 1984) and He said; 'Hans, you can do two things; commit suicide, or start reading the Bible'

  I did NOT believe in JESUS, GOD or the BIBLE!

  I was 'running with the devil' and life seemed totally meaningless.

  Hans S

  JESUS created the sun on the fourth day.

  He created everything for the benefit of the earth and man.

  There was NO 'evolution'....that's a LIE!

  Hans S

  ReplyDelete
 139. You say 'our pope', because you're Catholic, so he's 'your' pope.

  Pope means 'papa'=father.

  JESUS said: he that hath seen me hath seen the Father (John 14;9)

  I and my Father are one. (John 10;30)

  And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven (Matthew 23;9)

  Pope 'Francis' is a son of Italian parents, so he's a 'Roman' and every Pope claims to be the successor to 'St' Peter. (while the real apostle Simon Peter never went to Rome).

  Just wait and see.

  Hans S

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.