Saturday, April 30, 2011

Nederlander springt van toren Pisa

  121     Teletekst za 30 apr          
 ***************************************
    Kort nieuws binnenland             

 ***************************************
 ` Een Nederlandse man is van de toren 
 van Pisa gesprongen.Volgens ooggetuigen
 klom hij op de vierde verdieping over 
 een metalen hek en sprong. Hij maakte  
 een val van 35 meter. De 21-jarige man 
 was op slag dood. Honderden toeristen  
 zagen het gebeuren.                   
                                       

Dit was op 29-04-2011 in het nieuws, geplaatst op 30-04-2011


Zomaar een zelfmoord in een zondige wereld die gauw weer verdergaat, en zeker op een dag als vandaag, omdat het 30 april-Koninginnedag is als ik dit schrijf, alsof niet ook een zelfmoordenaar op diezelfde feestelijk bedoelde 30-04-2009 die hele dag inktzwart maakte vanwege zijn (zelf)moorddadige laatste poging om aandacht te vragen voor de geestelijke pijn waarmee hij te kampen had en waar helaas vele anderen de dupe van werden.

Deze jonge toren van Pisa-zelfmoordenaar (ik was 30 toen hij geboren werd) bracht geen directe schade toe aan zijn medemensen, maar de toeristen die hier getuige van waren moeten dit de rest van hun leven met zich meedragen en in zoverre bracht hij wel degelijk psychische schade toe aan zijn medemensen.


Ook zijn naasten zullen diep getroffen zijn door zijn daad en die zullen vandaag geen reden tot feest zien.

Moge de Heer Jezus-God met hun zijn en ook met die toeristen, of dat ze op zoek gaan naar de enige ware TROOST die besloten ligt in het kennen van de verlosser JEZUS CHRISTUS.Ik gebruik dit tragische gegeven om een topic te herplaatsen dat ik eerder op mijn xembryo.punt.nl-site had geplaatst en dat over een heel belangrijk gegeven gaat:


Zelf-moord is een optie?


Thursday, April 28, 2011

Het gekkenhuis van Bilderberger Bea

"Ik illegaal op de troon? Die Lensink is knettergek!"


N.a.v. het interview met de advocate van de waxinelichtjeshouder-gooier Erwin Lensink in Pauw en Witteman dit topic.

Erwin Lensink zit langer in detentie dan menige echte crimineel en dat vindt de meerderheid van ons gehersenspoelde volk volkomen normaal, of ze weten niet eens waarover het gaat.

Deze man gooide in 2010 tijdens Prinsjesdag een waxinelichtjeshouder naar de gouden koets onder het uiten van luidruchtige protestkreten die niet getuigden van gekte, maar van woede over zoveel belazerij door de "B.V. Nederland" en haar illegale koningshuis dat gemene zaken maakt met de mensen achter de schermen van de Nieuwe Wereld Orde.Wednesday, April 27, 2011

Obama's gloednieuwe geboortecertificaat "uit 1961"

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13


Obama presenteerde op 27 april 2011 eindelijk zijn gloednieuwe geboortecertificaat 'uit 1961' om zijn critici de mond te snoeren die beweren dat hij geen Amerikaan maar een Keniaan is en dat hij dus ILLEGAAL president van de Verenigde Staten van Amerika is.

Natuurlijk had Obama dit al veel eerder kunnen doen, maar dat deed hij niet en in plaats daarvan spendeerde hij miljoenen aan dure advocaten om de kritiek van zijn tegenstanders te pareren, maar hij besloot uiteindelijk toch een fonkelnieuw document te laten produceren dat "bewijst" dat hij geboren is op Hawaï in een ziekenhuis te Honolulu.

Dit is volgens zijn opponenten één van de redenen waarom hij op deze dag zijn geboortecertificaat openbaarde:

Sarah Palin, Glenn Beck charge Obama released birth certificate to distract from Ben Bernanke's news conference

 


Monday, April 25, 2011

Wordt NIET je eigen god


Op het internet zijn er sites en mensen die anderen ertoe aanzetten om zelf 'god' te worden.

Één zo'n site is http://www.pateo.nl van Johan Oldenkamp

Johan beweert nergens in te geloven en hij wenst zelf te bepalen wat goed voor hem is, maar op deze manier doet hij precies wat satan wil omdat satan mensen de ILLUSIE wil geven dat ze zelf 'god' zijn, zoals satan dat zichzelf 'wijs' maakt

Johan meent de Bijbel (waar hij niet in gelooft) zelf te kunnen duiden op basis van zijn eigen redenaties, en het feit dat hij regelmatig verwijst naar de Bijbel laat zien uit welke bron zijn redenaties komen: satan.

Alleen satan heeft een MOTIEF (een beweegreden) om de Bijbel aan te vallen als het onfeilbare Woord van God.

Dat doet satan op veel manieren.

Één manier is via valse religies die op de Bijbel gebaseerd zijn, maar die subtiel (Jehovah's getuigen 'bijbel', katholieke bijbel) of grof (de koran) zodanig afwijken van het origineel dat het mensen op een DWAALSPOOR brengt opdat ze VERLOREN zullen gaan.

satan wil dat mensen verloren zullen gaan, want dat is zijn WRAAK op God die hem tot vijand en TEGENSTANDER heeft verklaard (zie:Een ziekelijk jaloerse morgenster), want satan weet dat de mens de kroon is op Gods schepping en NIET hij, en dat hij door God was geschapen om God en ons mensen te DIENEN waar hij geen zin in had omdat hijzelf als een god aanbeden wil worden.

God schiep satan niet als tegenstander, maar als een goede engel en een cherub (aartsengel) en als leider van de overige engelen, naast Michaël en Gabriël.

Maar satan heeft die positie niet meer sinds God hem die status afpakte, en de duivel is nu slechts aanvoerder van de andere gevallen engelen die we demonen noemen en die een derde deel uitmaken van alle engelen de God ooit schiep.

De intentie van Gods tegenstander is dus altijd om mensen op het verkeerde been te zetten opdat hij hun kan manipuleren en om hun geestelijk in zijn greep te houden opdat ze met hem verloren zullen gaan, want satan beseft heel goed dat hij als engel zijnde niet te redden is, ook al accepteert hij dat niet, waarom hij gemotiveerd is (tegen beter weten in) om zich te blijven verzetten tegen zijn maker en om zijn schepper dwars te zitten.

En dus inspireert hij mensen zoals Johan Oldenkamp om hun eigen 'bevrijdingsfilosofieën' te ontwikkelen en uit te dragen opdat nog meer mensen verloren zullen gaan en NIET de juiste 'afslag' nemen richting de WAARHEID die Jezus Christus is.

Waarom heb ik het over deze misleide misleider?

Omdat me het volgende opviel op zijn site:

Als ik op zijn site klik op linkjes dan verwijst hij als NIET-gelovige in de Heer Jezus Christus o.a. naar Christelijke nieuwssites als;

 o       weeswaakzaam.nu [nieuwsartikelen]

en

o       Xander Nieuws .punt.nl [onheilsprofetieën en reacties door geloofsfanaten]

Ik zou het NIET prettig vinden als hij ook een link op zijn site zou hebben geplaatst naar mijn site, en daar ben ik ook niet bang voor omdat ik weet dat mensen zoals Johan Oldenkamp helemaal niets hebben met mijn visie op de eindtijd vanwege mijn klare EVANGELISCHE boodschap: GELOOF ALLEEN in JEZUS CHRISTUS en zijn WOORD.

satan wil niet dat mensen alleen maar met de Bijbel bezig zijn en vanuit een Bijbelse visie op de eindtijd bezig zijn om naar het wereldnieuws te kijken, maar hij wil graag MISLEIDEN en mensen op een DWAALSPOOR brengen.

Het doel van dit topic is dus om (Christelijke) mensen wakker te schudden die alleen maar via sites zoals Weeswaakzaam of Xandernieuws bezig zijn met het eindtijdgebeuren en om te gaan nadenken over de bronnen van dat soort sites die troebel zijn opdat ze niet verdwalen.

Wordt NIET je eigen 'god', maar laat je gezeggen door het Woord van God, de Bijbel' aangaande de tijd waarin we leven!

Mijn site wil eenvoudig richting aangeven en die richting is de opname van de gemeente van Jezus Christus die bedoeld is voor ALLE wedergeboren leden van het Lichaam van Christus die ooit geleefd hebben en die nu in leven zijn en dat die opname aanstaande is.


Mijn site roept mensen ertoe op om zich te bekeren tot de Heer Jezus Christus, indien men nog niet gered is en indien men nog geen deel uitmaakt van de gemeente van Jezus Christus, opdat men mee zal kunnen gaan als de opname zich aandient, en mijn site roept gelovigen die reeds wedergeboren zijn op om vast te houden aan dat geloof en aan het geloof in de NOODZAAK van de aanstaande opname i.v.m. de vervulling van het profetische woord en om geen dwaalwegen in te slaan die verloren kunnen doen gaan.

Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven en alleen Hij weet wat goed voor een volgeling van Hem is.

Overleg alles met Hem en neem Hem in vertrouwen en Hij zal leiden, wijsheid en kennis geven, beschermen en behouden naargelang men Hem via de Heilige Geest ingang heeft gegeven tot zijn of haar ziel en hart en geest.


God zegene jou/u hiermee in Jezus' naam en ik gun het overigens Johan Oldenkamp ook dat hij bijtijds tot inzicht komt en de Heer Jezus Christus leert kennen en liefhebben.

Saturday, April 16, 2011

Ark van Noach op de berg Ararat - Noah's Ark on Mount Ararat

In 2010 was dit groot nieuws en het bestaan van de Ark van Noach blijft groot nieuws, ONDANKS de FRAUDE die gepleegd werd betreffende die zogenaamde "vondst" in dat jaar, want de Ark van Noach bevindt zich inderdaad op Ararat en het Bijbelse gegeven van de Ark van Noach is een belangrijk teken van de wederkomst van de Heer Jezus Christus omdat Hij 'de geestelijke Ark van Noach is', want JEZUS betekent 'Ik ben redding', zoals destijds de Ark redding bracht voor Noach en de zijnen, en vanwege deze woorden van de Heer Jezus Christus: 


Matteüs 24:37
Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

klik
 

Verhouding van de Ark van Noach t.o.v. een mens 

Proportion of Noah's Ark with respect to a human

 

Ark van Noah lijkt gevonden

De gevonden houtconstructie. FOTO AFP
ARARAT - De structuur die op de berg Ararat in Turkije ligt, is wel degelijk de Ark van Noah. Dat beweert althans een team van Chinese en Turkse evangelische onderzoekers. Ze onderzochten de ouderdom van het hout van de structuur en kwamen tot de conclusie dat die ongeveer 4.800 jaar oud moet zijn, wat overeen zou moeten komen met de periode waarin de zondvloed plaatsvond.
Volgens de Bijbel strandde de Ark na de zondvloed op een berg. Velen geloven dat dat de berg Ararat is, de hoogste berg in de omgeving.   lees verder...


DE FRAUDE
The Search for Noah's Ark: The "Made in China" NAMI Fraud Exposed.

This interview was recorded at the foot of Mt. Ararat, just after Dr. Patton had climbed the mountain for the second time in two weeks. He literally, barely escaped death, as a result of being stranded overnight at the summit without protection in 80 to 90 m/h winds combined with sub zero temperature.
Filmed on location 14 September 2010 in Turkey.

The NAMI fraud exposed video came from this site at https://web.archive.org/web/20110114003240/http://www.noahs-ark.tv/NAMI-noahs-ark-discovered-found-made-in-china-fraud/2010-nami-fraud-exposed-noahs-ark-ministries-international-parasut-fake-wood-don-patton-7-dec-2010.htm


National Geographic Article: Noah's Ark Found in Turkey?
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/04/100428-noahs-ark-found-in-tur...
Noahs Arche - Unglaubliche Funde am Berg Ararat

 

 

The Ark of Noah

 

 

Grand Canyon, reminder of God's judgement through the Flood

 

 

There was no ice wall going around earth before the Flood

 

Saturday, April 9, 2011

Someday high in the sky...

Someday high in the sky
We will see Jesus
We will see Jesus
In just a blink of an eye
Well be with Jesus
So look to the One
Who shines brighter than the sun
Look to the clouds
Cause hes coming
Yes, Hes coming back again