Saturday, August 13, 2011

Onvrije vrijdenkersEn ik was weer ergens klaar met de mensen die op een forum bij elkaar klitten om 'lekker te kunnen spotten met de Heer Jezus-God-de Bijbel'.

Deze zogenaamde vrijdenkers zijn over het algemeen van hun geloof afgevallen voormalige Christelijk gelovigen.

Wedergeboren zijn ze nooit geweest en de Heilige Geest hebben ze nooit ontvangen en als je hun dat zegt worden ze nog kwaad ook omdat ze dachten dat ze ooit echt de Heer Jezus volgden.

Maar deze mensen hebben de Heer Jezus nooit echt gekend, want wie echt van de Heer Jezus-God is gaan houden en wie echt vervuld is geraakt met Gods Heilige Geest die laat God nooit meer in de steek en andersom en die is deel geworden van het Lichaam van Christus Jezus en zal meegaan met de opname.

Het ziet er treurig voor deze mensen uit, tenzij ze zich alsnog bekeren, en als mijn Vader dat wil dan gebeurt dat ook, maar indien mijn Vader niets in deze mensen ziet waarin Hij zichzelf in kan herkennen dan gunt Hij hun de bekering niet en blijven ze straks achter als de opname is geweest en zullen ze hun held satan in de persoon van de antichrist gaan meemaken en zullen ze dit voor altijd betreuren.

Ik plaats hieronder mijn laatste bijdragen op dat forum:

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Hanss » 12 aug 2011 23:16
@Mariakat,

onderstaande is een correctie op wat ik eerder schreef:

Ik wil nog iets benadrukken:

Eerst als kleuter (voor één schoolseizoen) en later kortstondig als 20-jarige in 1980 kwam ik tot geloof in God-Jezus-de Bijbel, maar ik was (nog) niet (wat de Bijbel noemt) wedergeboren en vervuld met Gods Heilige Geest.

Dat is wel de laatste keer gebeurd nadat ik in januari 1984 opnieuw en definitief tot geloof kwam en later dat jaar werd ik vervuld met de Heilige Geest.

Mariakat schreef:@ Hanss

Jezus had het over: Hebt uw naasten lief als u zelf.
Paulus had het over de behoeften, hartstochten en de plichten tussen man en vrouw, en dan alleen nog binnen het huwelijk.


Paulus had het over veel meer zaken dan over het huwelijk, en de man-vrouw-verhouding strekt zich uit tot buiten het huwelijk als Paulus het heeft over de gemeente (gemeenschap van gelovigen), maar dat heeft in principe niets te zeggen over de man-vrouw-verhouding in de maatschappij, want de regels die binnen de gemeente van Jezus-gelovigen gelden mogen niet aan niet-gelovigen worden opgedrongen, en daarom ben ik persoonlijk tegen een Christelijke politieke partij omdat het mijns inziens niet mogelijk is om het Christelijke geloof in politieke vorm te gieten.

Lees zelf maar eens waar Paulus het allemaal over had en zul je zien dat hij diverse onderwerpen behandeld heeft, en vooral schrijft hij als Jood veel over Israël vanuit een nieuwtestamentisch perspectief.

Mariakat schreef:Laten we die twee dingen aub. niet door elkaar gaan gooien.
Want de hartstocht, die bedwongen moet worden door wetten, heeft echt helemaal niets te maken met de liefde waar Jezus het over had.

Natuurlijk is het prachtig zoals Paulus het beschreef in een brief aan Korinthe, dit is een gedicht, een schitterende verwoording van een verlangen.
Die liefde is een wensdroom en een streven, maar een utopie.
Dat weet iedereen, die een beetje geleefd heeft.
En net zo realistisch als iemand te manen:
Wordt nooit boos of wordt nooit verdrietig.


Paulus heeft het over een geestelijke liefde die sterker en anders is dan de menselijke liefde tussen bijvoorbeeld man en vrouw of tussen twee vrienden of vriendinnen, en in dat opzicht zegt hij hetzelfde als Jezus, want die had het over dezelfde liefde die in eerste instantie op God gericht is.

Mariakat schreef:Verder:
Je moet niet je eigen knipperlicht relatie met God en Jezus projecteren op de mensen hier.
Jij kunt niet kijken in hun hart, maar neem hen serieus op hun woorden,


Ik heb geen knipperlicht-relatie met God-Jezus (die zijn voor mij één), want ik ben nu ruim 27 jaar onafgebroken gelovig, en die keren daarvoor dat ik tot geloof kwam duurden niet zo lang, waarbij ik als kleuter op de protestants-Christelijke kleuterschool nog het langst gelovig ben geweest en dat was gedurende één schoolseizoen toen ik een juf had die zelf echt gelovig was en die haar geloof goed wist over te brengen op mij.
Na dat seizoen ebde het geloof weer weg omdat ik thuis en op de lagere school niet Christelijk werd beïnvloed, en ik heb overigens wel een gelukkige jeugd gehad.
Eind 1980 kwam ik opnieuw tot geloof,maar dat duurde maar een week, waarna ik weer van mijn geloof afviel wat tot januari 1984 heeft geduurd, en zoals gezegd ben ik sindsdien niet meer van mijn geloof afgevallen.
Ik projecteer de manier waarop ik geloof en hoe ik tot geloof ben gekomen echt niet op een ander omdat ik maar al te goed weet hoe verschillend mensen zijn, maar ik meen wel te weten of iemand echt tot wedergeboorte gekomen is geweest of niet, en tot geloof komen of gelovig opgevoed zijn is wat anders dan tot wedergeboorte komen, want dan ervaart men van binnen iets wat hier moeilijk uit te leggen valt aan mensen die niet weten wat dat is.

Mariakat schreef:Zoals ik jouw woorden lees, mijn bedenkingen en vragen heb, maar mij niet zal ontwaardigen jouw geloof met mijn eigen gedachten in te vullen.
Ik kan ook niet kijken in jouw hart, ben blij voor jou, dat jij "het" nu denkt gevonden te hebben, ook al waren er perioden in je leven, waarin je eerder het geloof aanvaard hebt, maar ook weer verloren.
Iedere periode en situatie is weer uniek, met dit verschil dat je geleerd zou moeten hebben de woorden "altijd" en "nooit" niet meer te bezigen.
Zeker ook met betrekking tot je geloof.

Ook ik heb al een paar levens achter de rug.
Maar, evenals ook in de bijbel te lezen is;
eens een geloof en eens dat kwijt geraakt, krijg je dat niet meer terug.
Als je bewust in het leven staat en kunt terugdenken aan perioden, dat je niet meer geloofde en de reden daarvoor, dan is of die reden niet meer van toepassing of je hebt niets geleerd en val je steeds weer in dezelfde eigen valkuilen.

Wie zal dan zeggen, dat je het nu wel zeker is?
Het klinkt als degene, die na 3 echtscheidingen een nieuw huwelijk aangaat en nu zegt dat dit de ware is.


Mariakat, het is een groot misverstand dat men denkt dat als men van zijn/haar geloof af is gevallen dat dan het doek definitief is gevallen, want mijn getuigenis laat zien dat dit niet zo is.

Ik was zeker kort voor mijn definitieve bekering heel ver verwijderd van het geloof in God, en ik kan alleen maar ervan getuigen dat ik niet God zocht, maar dat God mij zocht, en dat verbaast me tot op de huidige dag.

Ik schreef al dat sinds die laatste keer ik niet meer van mijn geloof af ben gevallen en dat komt omdat ik sindsdien door God zelf wordt bevestigd in mijn geloof, want Hij spoort me aan om de Bijbel te gaan lezen en om met Hem te communiceren en om contact te hebben met collega-gelovigen en om met niet gelovigen over Hem te communiceren op een manier die iedere keer weer anders is omdat elk mens en elke situatie anders is.
Ik doe dat niet 'om punten te scoren', want ik ben al gered en 'binnen', maar ik doe dat omdat ik die medemens liefheb die open staat voor wat ik te vertellen heb.

Bedankt dat jij het respect hebt kunnen opbrengen om mij niet te behandelen als een halve gare of als een minderwaardig persoon.

-------------
'Er is meer tussen hemel en aarde dan uw geest kan bevatten, mijn vriend Horatio'!


Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Hanss » 12 aug 2011 23:30
GetBigFast schreef:
Hanss schreef:M.a.w.: iedereen op dit forum die ooit van zijn/haar geloof af is gevallen kan nog steeds opnieuw tot geloof en wedergeboorte komen.

-------------
'Er is meer tussen hemel en aarde dan uw geest kan bevatten, mijn vriend Horatio'!


Als iemand dit tegen mij zegt ben ik altijd erg beledigd. Ik was een overtuigd christen, heb dezelfde kent hovin achtige argumenten gebruikt en allemaal andere semi logische argumenten. Ik was vol van het alles, heb demonen verjaagd in de naam van jezus. En toch ben ik van mijn geloof afgestapt of gevallen. Nooit echt gelovige geweest? Dat gaat er bij mij niet in. Het is voor mij persoonlijk een van de zwakste argumenten ooit.


Het is echt niet mijn bedoeling om jou te beledigen, maar ik stel dat wie echt van Jezus houdt en wie Hem persoonlijk heeft leren kennen, dat zo'n iemand nooit meer van Hem weg wil gaan.

Als jij echt gelovig bent geweest en demonen hebt verjaagd in de naam van Jezus dan weet je dus ook dat er een vijand, een tegenstander is die je met alle macht van je geloof probeert af te laten vallen.

De Bijbel leert dat gelovigen de duivel moeten weerstaan en dat het vanaf dag één een oorlog is in geestelijke zin waarin de gelovige een geestelijke soldaat is die (niet tegen vlees en bloed) ten strijde moet trekken.

Ik stel dat jij wel een gelovige was, maar dat er iets essentieels ontbrak aan jouw bekering: de inwoning van de Heilige Geest.

Lees nog maar eens relaxed de online Bijbel(s) om te zien of mijn woorden waarheid bevatten: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=&i ... =nl&set=10

Groet,

-------------
'Er is meer tussen hemel en aarde dan uw geest kan bevatten, mijn vriend Horatio'!

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Hanss » 12 aug 2011 23:51
Jim schreef:Hanss, ik heb liever dat je geen oordeel gaat geven of iemand wel de heilige geest (al dan niet inwonend) heeft gehad.
Dat bediscussieer je maar op een christenforum.


Jim, bemoei je niet met wat ik wel of niet nodig acht want jij komt namens satan mij controleren als de eerste de beste kapo.

Je gooit me maar van dit antichristelijke forum af zodat je fijn weer met je maten Jezus bespotten kan, maar ik buig niet voor jouw terreur: heb je dat goed begrepen?


Ik ben hier trouwens klaar want alleen Mariakat heeft de beschaving opgebracht om mij niet op een fascistische manier te behandelen.

Als ik tussen de wilde beesten wil zitten dan ga ik wel naar Afrika en daarvoor heb ik dit forum niet nodig.

GOODBYE!
--------------------
Ik behaalde op dat forum toch nog de 'status' van 'niet te stuiten'/Unstoppable!, hetgeen een twijfelachtige 'eer' is.


 De 'lieve vrijdenkers' gaven mij een permanente IP-ban:Maar nadien kwam ik daar toch weer 'binnenwandelen' om nog het volgende tot slot te zeggen met reacties van hun erop:


Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Jim » 12 aug 2011 23:55
Hanss schreef:Jim, bemoei je niet met wat ik wel of niet nodig acht want jij komt namens satan mij controleren als de eerste de beste kapo.

Je gooit me maar van dit antichristelijke forum af zodat je fijn weer met je maten Jezus bespotten kan, maar ik buig niet voor jouw terreur: heb je dat goed begrepen?

Ik ben hier trouwens klaar want alleen Mariakat heeft de beschaving opgebracht om mij niet op een fascistische manier te behandelen.

Als ik tussen de wilde beesten wil zitten dan ga ik wel naar Afrika en daarvoor heb ik dit forum niet nodig.

GOODBYE!
Hanss, ik denk niet dat jij in de gelegenheid bent om mij de les te lezen.
Als je gaat, prima, maar je hebt je behandeling aan jezelf te danken.
Ook tot ziens.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor BadAssChick » 13 aug 2011 00:07
Hanss schreef:
Jim schreef:Hanss, ik heb liever dat je geen oordeel gaat geven of iemand wel de heilige geest (al dan niet inwonend) heeft gehad.
Dat bediscussieer je maar op een christenforum.


Jim, bemoei je niet met wat ik wel of niet nodig acht want jij komt namens satan mij controleren als de eerste de beste kapo.

Je gooit me maar van dit antichristelijke forum af zodat je fijn weer met je maten Jezus bespotten kan, maar ik buig niet voor jouw terreur: heb je dat goed begrepen?

Ik ben hier trouwens klaar want alleen Mariakat heeft de beschaving opgebracht om mij niet op een fascistische manier te behandelen.

Als ik tussen de wilde beesten wil zitten dan ga ik wel naar Afrika en daarvoor heb ik dit forum niet nodig.

GOODBYE!

Schreeuwmodus gecorrigeerd.
JimWhoaaa Hanss, een beetje minder kan ook wel , je vergeet dat o,a Jim en de andere mods dit forum beheren en daarbij er voor zorgen dat we ons door aan de regels te houden dit forum leefbaar houden
en die regels gelden dus ook voor jou ,daarnaast je zegt in Jezus te geloven ,handel daar dan ook naar ,denk je nou werkelijk dat Jezus ook zo zou reageren


en als laatste punt ...je zou het nog geen uur uithouden in afrika tussen de wilde dieren en ik kan het weten ik heb 4 jaar in afrika gewoond

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Jim » 13 aug 2011 00:13
Thk's voor de ondersteuning Sil..

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Cluny » 13 aug 2011 07:07
Hanss schreef: Jim, bemoei je niet met wat ik wel of niet nodig acht want jij komt namens satan mij controleren als de eerste de beste kapo.

Je gooit me maar van dit antichristelijke forum af zodat je fijn weer met je maten Jezus bespotten kan, maar ik buig niet voor jouw terreur: heb je dat goed begrepen?

Ik ben hier trouwens klaar want alleen Mariakat heeft de beschaving opgebracht om mij niet op een fascistische manier te behandelen.

Als ik tussen de wilde beesten wil zitten dan ga ik wel naar Afrika en daarvoor heb ik dit forum niet nodig.

GOODBYE!

Schreeuwmodus gecorrigeerd.
Jim

Dag Hanss.
Als christenevangelist moet je altijd even de balans opmaken van een nadrukkelijk bezoekje.
Wat heb je gebracht en wat neem je weer mee naar dat idiote christenblog van je?
Terug neem je in ieder geval een lege tas met bekeringen mee.
Missie mislukt dus.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor siger » 13 aug 2011 09:05
Hanss weg? Dat lucht op!

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Rereformed » 13 aug 2011 09:14
Hanss schreef:
GetBigFast schreef:
Hanss schreef:M.a.w.: iedereen op dit forum die ooit van zijn/haar geloof af is gevallen kan nog steeds opnieuw tot geloof en wedergeboorte komen.

-------------
'Er is meer tussen hemel en aarde dan uw geest kan bevatten, mijn vriend Horatio'!


Als iemand dit tegen mij zegt ben ik altijd erg beledigd. Ik was een overtuigd christen, heb dezelfde kent hovin achtige argumenten gebruikt en allemaal andere semi logische argumenten. Ik was vol van het alles, heb demonen verjaagd in de naam van jezus. En toch ben ik van mijn geloof afgestapt of gevallen. Nooit echt gelovige geweest? Dat gaat er bij mij niet in. Het is voor mij persoonlijk een van de zwakste argumenten ooit.


Het is echt niet mijn bedoeling om jou te beledigen, maar ik stel dat wie echt van Jezus houdt en wie Hem persoonlijk heeft leren kennen, dat zo'n iemand nooit meer van Hem weg wil gaan.

Als jij echt gelovig bent geweest en demonen hebt verjaagd in de naam van Jezus dan weet je dus ook dat er een vijand, een tegenstander is die je met alle macht van je geloof probeert af te laten vallen.


Het is misschien niet jouw bedoeling, maar je doet het wel. En je beledigt niet alleen GetBigFast, maar alle ex-gelovigen. Je argument houdt geen stand aangezien jij niet in het hart van andere mensen kunt kijken. Het is voor jou enkel een theoretische redenering die je geloof dient.

Het is vreemd dat jij iemand bedankt die een beetje waarde aan jou probeert te geven, maar niet in staat bent zelf het minimum van waarde aan een exgelovige te geven.
Jezus zou je een grote huichelaar noemen.

Ik noem je enkel beklagenswaardig en zal opgelucht zijn wanneer ik jou nooit meer tegenkom.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor PietV. » 13 aug 2011 10:50
Hanss schreef:
Als ik tussen de wilde beesten wil zitten dan ga ik wel naar Afrika en daarvoor heb ik dit forum niet nodig.

GOODBYE!

Schreeuwmodus gecorrigeerd.
Jim


Wat is nu eigenlijk je toegevoegde waarde geweest op dit forum? We hebben een kijkje mogen nemen in je hoofd. Het kwam mij allemaal bekend voor. En jij bevestigt mij nogmaals dat het een goede keus is geweest om vele jaren geleden de stap te nemen, om korte metten te maken met het laatste geïndoctrineerde overblijfsel van wat ooit een geloof is geweest. Geen dag spijt van gehad. En als mensen jou zo bezig zien. Eindeloos te schrijven zonder ook maar een greintje bewijs. Verwensingen te slaken, kwalificaties uit te spreken. Wetenschap naast je neer te leggen. Dan hoop ik dat je als je ooit een intensivist naast je bed hebt staan, die je behandelt voor een hardnekkige infectie. En als deze therapie succesvol mag zijn, begrijpt dat de virologie zich nooit had kunnen ontwikkelen zonder de kennis rond evolutie. Het gedrag van een m.o. kon pas worden bestudeerd, nadat er kennis kwam rond het evolueren van soorten. En nog steeds is het essentieel dat je evolutiepatronen herkent en vanuit deze invalshoek zoekt naar een mogelijkheid om een therapie te ontwikkelen. Op je blog heb je drie leden, met vreemde exotische namen. Waarschijnlijk preek je daar voor eigen parochie. De 1780 leden en vele duizenden bezoekers zullen het op freethinker voortaan zonder jou moeten doen. Evangeliseer maar voor je eigen club.

Mvg,

Piet.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Hans S » 14 aug 2011 10:47
Beste vrijdenkers,

Mag ik jullie hartlijk bedanken voor de permanente ban die jullie mij gegeven hebben!

Ik heb fijn op deze antichristelijke site mogen vertellen dat alleen Jezus Christus waardevol is, die alle mensen, en dus jullie ook, gemaakt heeft.

De grootste wetenschapper van het universum is Jezus Christus en de meest wijze persoon van het universum is Jezus Christus.

Eens zullen julle je moeten verantwoorden voor Hem en via mij hebben jullie de laatste kans gehad om jullie te bekeren van jullie domme hoogmoed.

Jullie zijn niet eens in staat om de slaap te weerstaan, als onze God de mens te sterk is en de controle over het lichaam overneemt om er weer wat aan te 'knutselen' opdat het 'machientje' blijft 'lopen'.

Jullie erkennen niet dat God jullie maker is en dat jullie hoe dan ook zijn bezit zijn.

Jullie denken dat jullie van jullie zelf zijn alsof julle jezelf hebben uitgevonden, maar niets is minder waar.

Jullie willen ook niet weten dat er een antigod is die de Bijbel de duivel noemt, of satan, en die jullie gehersenspoeld heeft opdat jullie geloven in ZIJN evolutiesprookje.

Er heeft NOOIT evolutie plaatsgevonden en er ZAL nooit evolutie plaatsvinden omdat het ONMOGELIJK is.

Wie een beetje hersens in zijn of haar hoofd heeft die erkent dat, maar wie God ontkent en wie niet wil weten dat men in de greep van satan is, die moet wel geloven in zulke waanzin, want zo kan men vrolijk doorgaan met liegen dat God niet bestaat omdat men zich aan Hem niet wil verantwoorden en omdat men botweg ontkent dat Hij bestaat.

Wie zegt dat ik hier kwam om iemand te bekeren?

Wat een flauwekul!

Ik kan helemaal niemand bekeren en dat heb ik al eerder duidelijk gemaakt, dus als jullie triomfantelijk beweren dat mijn 'missie' mislukt is dan zeggen jullie dat tegen mijn Vader en niet tegen mij.

Zo maken jullie het alleen maar erger voor jullie zelf en zo verzwaren jullie de strafmaat die mijn God voor jullie heeft.

Ik ben niet te bannen en mijn Vader helemaal niet.

Jullie zijn nogmaals zijn BEZIT, ook al zijn jullie in geestelijke zin van satan, maar satan is ook van mijn Vader omdat alles van Hem is.

Dat ik maar weinig leden op mijn site heb interesseert me niet en ik vraag er niet om of mensen zo nodig lid willen zijn van mijn site.

Ik heb een site waarop ik zeg wat ik wil en waar geen dictatoriale figuur mij zegt wat ik wel of niet zeggen mag.

Dus heb ik geen boodschap aan wat de moderators hier allemaal denken te kunnen doen op deze site op het internet, dat sowieso een poel van leugens en bedrog is, de goede sites niet meegerekend.

Mijn winst was en is dat jullie niet in staat waren om de "aantrekkelijkheid" van het God-Jezus-verwerpen en het bespotten van zijn persoon aan mij duidelijk te maken.

Daar is ook niets aantrekkelijks aan en dat heb ik voorheen in mijn ongelovige tijd te veel en te vaak gedaan, maar mijn Vader heeft me dat allemaal vergeven omdat ik het in mijn onwetendheid deed en omdat ik God nog niet kende, die de beste, de liefste en de mooiste persoon is van het universum en daar buiten.

Jullie weten niet waarom jullie bestaan en waarom er hersens in jullie hoofden zitten en wie die hersens heeft gemaakt en de mogelijkheid om te kunnen nadenken.

Zo God het leidt komen jullie daar nog achter, maar Hij kan het ook zo leiden dat jullie hier op aarde er NOOIT achter komen, en dat pas gaan realiseren als mijn Vader op het punt staat om jullie in zijn vuilnisbak te smijten, die jullie ook verdienen indien jullie zo antichristelijk en satanisch wensen te blijven.

Evengoed een menselijke groet want ik heb medelijden met jullie allemaal!

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Cluny » 14 aug 2011 10:49
Jij bent helemaal niet blij.
Jij bent een weinig indrukwekkende christenleugenaar.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Samante » 14 aug 2011 11:06
Hans S alias Hanss, je bent een grote stakker.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor PietV. » 14 aug 2011 11:21
Hans S schreef:
Evengoed een menselijke groet want ik heb medelijden met jullie allemaal!


Van hetzelfde. Ga je cavia melken.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor siger » 14 aug 2011 11:53
Als God dat nu eens zelf zou komen vertellen. Dan zou ik er eens over nadenken. Maar dat iemand die zo machtig is zijn verhaal door net de onnozelste zielepoot zou laten doen? Kom zeg. Ik geloof al helemaal niet in HansssssszzzzZZZZZZ.....

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor collegavanerik » 14 aug 2011 11:57
Hans S schreef:Zo God het leidt komen jullie daar nog achter, maar Hij kan het ook zo leiden dat jullie hier op aarde er NOOIT achter komen, en dat pas gaan realiseren als mijn Vader op het punt staat om jullie in zijn vuilnisbak te smijten, die jullie ook verdienen indien jullie zo antichristelijk en satanisch wensen te blijven.


Zo de aap is uit de mouw, de onredbaren ook nog bedreigen met straf.

Je bent een evangeliespammer die inbreekt via de achterdeur, je bent nog erger dan de jehovagetuigen die tenminste netjes wegblijven als je dat vraagt, je bent de slechtste reclame voor alle volgelingen van christus.

Geen evolutie? Laat me niet lachen, ga Darwin eens lezen, onbenul.

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor H@nss » 14 aug 2011 12:27
Ik kom niet via een achterdeur binnen: de deur staat wijd open.

Schelden doet geen zeer, eet een appel en een peer.

Evolutie is een hersenschim of eigenlijk en vorm van hersenROT.

God bestaat en dat is Jezus en satan bestaat ook en die heeft jullie allemaal te pakken.

Ik dreig nergens mee: dat laat de duivel jullie bedenken omdat hij doodsbang is voor mijn Vader-God!

Groetjes en vaarwel. :wink:
 

Re: Hallo medemensen!

Berichtdoor Cluny » 14 aug 2011 12:33
H@nss schreef:Ik kom niet via een achterdeur binnen: de deur staat wijd open.

Schelden doet geen zeer, eet een appel en een peer.

Evolutie is een hersenschim of eigenlijk en vorm van hersenROT.

God bestaat en dat is Jezus en satan bestaat ook en die heeft jullie allemaal te pakken.

Ik dreig nergens mee: dat laat de duivel jullie bedenken omdat hij doodsbang is voor mijn Vader-God!

Groetjes en vaarwel. :wink:

:lol: :lol: :lol:
Zelfs in afscheid nemen ben je een ongelooflijke christenkluns.
==========================
Mensen die in de greep van satan zijn kunnen slechts schelden en schimpen en deze lieden gaan onherroepelijk naar de hel, tenzij God-de Heer Jezus hun nog genadig wil zijn en hun de ogen opent, maar dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren omdat ze BEWUST hun harten voor de waarheid toegesloten hebben.

Maar al met al heb ik toch van mijn God mogen getuigen en dat hebben die antichristelijke mensen niet weten te voorkomen.

 Er staan nu woorden van waarheid en leven op die site en dat is toch winst.

Op naar de volgende uitdaging.

Friday, August 12, 2011

Een ziekelijk jaloerse morgenster 3

Berichtdoor Hanss » 12 aug 2011 07:49
Devious schreef:
Hanss schreef: satan is een meesterhersenspoeler.

antichristelijke mensen zijn door satan gehersenspoeld.


Saturday, August 6, 2011

95 stellingen / vragen aan een christen 295 stellingen / vragen aan een christen.

 

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

 

Berichtdoor Hanss » 06 aug 2011 19:44

De volgende 8 punten uit die lijst van 95 die ik beantwoorden zal.

PietV. schreef:95 stellingen/vragen aan een christen

8. Waarom heeft jouw god mensen nodig om zijn woord te verspreiden, waarom doet hij dit niet zelf?
9. Hoe kan een liefdevolle god toestaan dat er een hel is voor diegenen die niet in hem geloven?
10. Als een mens in staat is (volledig bij machte is) een ander mens te redden, maar dit niet doet, keuren wij dit af. Wij noemen zo iemand slecht en onethisch, deze persoon is in sommige gevallen zelfs strafbaar. Waarom keuren wij een god, die volgens vele gelovigen dagelijks in staat is mensen te redden, maar dit niet doet, niet af?
11. Wat voor kwaad hadden de planten en dieren gedaan die omkwamen tijdens de vloed? Waarom is er geen afbakening tussen primair en secundair lijden?
12. Waarom is jouw god meedogenloos onverschillig als je naar de natuur kijkt? Het is eten of gegeten worden.
13. Welk lot overkwam de mensen die niet bekend waren met de Bijbel alvorens hij geschreven werd?
14. Tussen de 10 en 20% van de vrouwen krijgt een miskraam, is jouw god de grootste aborteur?
15. Hoe kwam Adam aan zijn tepels?


8: Toen ik nog een ongelovige was vroeg ik me vaak af waarom God (als die zou bestaan) niet zijn bedoelingen met ons mensen op de wolken schreef in een taal die iedereen zou kunnen begrijpen, of waarom God niet luid en duidelijk tot ons zou spreken vanuit het universum in een taal die iedereen op aarde zou kunnen begrijpen.

Dat deed God dus niet op die manier...althans NOG niet, want dat gaat wel ongeveer op die manier gebeuren als Jezus Christus terugkeert, maar dan is het voor velen te laat om zich nog te kunnen bekeren omdat zijn komst tevens een oordeel inhoudt.

God bedient zich van mensen en daarom kwam Hij zelf op aarde in de gestalte van een mens en daarom gebruikte Hij mensen om zijn woorden op te tekenen over een hele lange periode, waarbij Hij ervoor zorgde dat elk Bijbelboek in samenhang staat tot het geheel.

Hij gebruikt mensen om het evangelie te verkondigen, al doet Hij dat in uitzonderlijke gevallen ook zonder mensen.

God gebruikte o.a. in mijn leven de E.O. toen die omroep nog radicaal was in de jaren '70 en '80 en Hij maakte het verder alleen af zonder tussenkomst van mensen omdat Hij mij gebruikt op plaatsen waar veel 'normale Jezus-volgers' niet zo gauw komen.

Hij gebruikt mensen omdat God de mens centraal stelt in alles wat Hem bezielt en omdat Hij mensen de mogelijkheid en de verantwoordelijk heeft gegeven om dit te kunnen doen.

9: God is liefde en veel mensen beseffen niet dat de hel-de poel van vuur OOK liefde is.

God houdt van satan!

Hij houdt zoveel van hem dat Hij een speciaal oord voor hem geschapen heeft waar hij genezen zal van zijn ziekelijke haat tegen zijn schepper en zal belijden "Jezus is Heer" en waar hij zijn knieën zal buigen voor zijn maker.

God kijkt echter niet meer naar die plaats om, na het Laatste Oordeel omdat Hij wel wat beters te doen heeft: feestvieren met zijn verlosten!

Jammer en helaas, pindakaas voor zijn haters: ze hebben hun kans gehad en die verspeeld en nu zullen ze moeten beseffen hoe vreselijk dom dat was.

En toch is dat liefde omdat ze in de hel nog wat goeds zullen zeggen, en meer dan "Jezus is Heer!" wil God ook niet uit hun monden horen en wie daar de meeste moeite mee zullen hebben -zoals de satan- die zullen extra balen in de hel.....voor altijd en eeuwig omdat God BIJNA alles kan, maar Hij kan de schepping van geestelijke wezens zoals engelen en mensen NIET ongedaan maken.

10: God redt dagelijks wereldwijd vele mensen, maar dat betekent niet automatisch zo dat ze hier op aarde in leven blijven.

Vaak gebeurt dat juist niet en denk aan soldaten op het slagveld die stervende hun leven in handen leggen van Jezus-God, terwijl ze kort daarvoor nog aan het moorden waren en vloekten.

Denk aan die ene misdadiger aan het andere kruis, naast dat van Jezus: Vergeven misdadiger

11: Planten en dieren werden ook vervloekt sinds de zondeval en de hele schepping is sinds de zondeval aan verval overgegeven:

Romeinen 8:20

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,

Uit: NBG-vertaling 1951

God deed dit vanwege zijn OORLOGSVERKLARING aan satan en zijn collega-gevallen engelen (demonen) en vanwege de mensen die in het kamp van satan terecht waren gekomen.

Mensen en dieren (planten hebben geen ziel en zijn geen wezens, maar een soort robotten zonder vrije wil) kan God redden, maar gevallen engelen zijn reddeloos verloren.

Zie mijn overdenking: xembryo.blogspot: Op welke leeuw lijk ik?

Lijden is lijden en primair en secundair lijden is beide een gevolg van de zondeval die Jezus als volmaakte zondeloos mens ervoer toen Hij in onze plaats werd gepijnigd en (langzaam) vermoord.

Hij is bij machte om die pijn te verzachten door het dragelijk te maken, en Hij kan de oorzaak van (de) pijn zelfs helemaal wegnemen, maar dat doet Hij niet altijd en daar heeft Hij zo zijn bedoelingen mee.

Ook zei Jezus dat we onze arts in ere moeten houden: specialisten die ons kunnen helpen tegen (de) pijn.

12: God heeft de hele schepping aan de vruchteloosheid onderworpen vanwege de zondeval van de mens die naar Gods tegenstander luisterde en dit omvat zowel de plantenwereld als de dierenwereld.

Planten gunnen elkaar vaak het "licht in de ogen" niet en in slow motion worden er complete oorlogen op leven en dood door planten en bomen met elkaar gevoerd om licht en voedsel.

Bij de dieren is dat zichtbaarder en de natuur is kei- en keihard....maar zo was die natuur ooit niet, want een zogenaamd prooidier had niets te vrezen van een zogenaamd roofdier omdat ALLE dieren plantaardig voedsel aten en de reuzenpanda is het bewijs dat dat kan, want die beer is een alleseter en dus OOK een vleeseter, maar hij doodt geen dieren om die op te eten omdat hij de hele dag druk bezig is om een grassoort (bamboe) te eten.

Zogenaamde prooidieren kunnen t.o.v. zogenaamde roofdieren ook zeer gevaarlijk zijn en denk aan een Afrikaanse buffel die met zijn hoorns een leeuw kan doden of aan een olifant die een leeuw kan pletten met zijn enorme gewicht.

De gevaarlijkste dieren voor ons mensen sinds de zondeval zijn overigens muskieten die malaria e.d. overbrengen waardoor ontzettend veel mensen kunnen omkomen, meer dan dat er slachtoffers vallen door gevaarlijke dieren zoals haaien, krokodillen en grote roofkatten of gifslangen en zeer giftige kwallen.

13: God is rechtvaardig en goed en Hij houdt er als rechter in zijn oordeel er rekening mee dat mensen leefden/leven en st(i)erven zonder kennis van Hem en zijn geboden.
Hij zal alle mensen die zonder wetenschap van Hem en zijn geboden leefden/leven dienovereenkomstig oordelen, en dat zal tot zeer verrassende 'vonnissen' gaan leiden.

Mensen die echter wel kennis kregen van God en zijn heilige geboden, die zullen dienovereenkomstig geoordeeld worden, en men zal wensen niets van God-de Heer Jezus gehoord te hebben indien men bewust zich van God-de Bijbel-Jezus had/heeft afgekeerd.

De zondvloed was echter een oordeel van God over de toenmalige mensheid die overigens één van taal was, en alleen Noach en de zijnen (8 mensen in totaal) werden destijds gered.

14: Miskramen (de natuurlijke abortus) zijn helaas een gevolg van de zondeval en het is en blijft een wonder dat er evengoed veel gezonde baby's geboren worden, want de kans dat er iets fout gaat is best groot.

Een natuurlijke abortus (niet provocatus, want dat is moord) is geen misdaad van God, maar het gevolg van de zondeval waaraan de mens zelf schuld heeft.

Miskramen leveren geen verhoogde kans op borstkanker op maar abortus provocatus wel: 50% meer kans op borstkanker omdat op een zeer onnatuurlijke wijze ingegrepen wordt in de hormoonhuishouding van het zwangere vrouwelijke lichaam.

15 Mannen hebben ook tepeltjes omdat baby's tot de derde maand in de baarmoeder uiterlijk vrouwelijk zijn.

Het Y-chromosoom bepaalt dan dat zo'n 'meisjesbaby' een jongetje wordt en daarom blijven die aangemaakte tepeltjes op z'n plaats die niet de functie krijgen van doorgifte van de onderliggende melkklieren zoals bij echte vrouwen, maar biologisch gezien zijn mannen eigenlijk een ander soort vrouwen, en vrouwen zijn een anders soort mannen.

Leuk hè?

Een man is een "vrouw" met de baard (in de keel)! :wink:

Thursday, August 4, 2011

95 stellingen / vragen aan een christen95 stellingen / vragen aan een christen.

 

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 07:23
Ik beantwoord elke vraag/stelling in donkerblauw

Dit zijn mijn eerste zeven antwoorden op de 95 stellingen/vragen aan een christen.

Ik noem me liever een volgeling van de Heer Jezus Christus dan een Christen, maar toch voel ik me aangesproken en daarom voel ik me uitgedaagd om deze vragen en stellingen te beantwoorden.

1. Waar komt jouw god vandaan?
Mijn God was, is en zal zijn, en zijn naam is IK BEN, die IK BEN, en dus komt Hij 'nergens' vandaan.
Dat 'nergens' is relatief, want God bestaat in het oneindige NU en Hij was, is en zal zijn

2. Waaruit bestaat jouw god?
Mijn God bestaat nergens uit: alles wat bestaat komt uit Hem voort en niet omgekeerd.
Toch is een belangrijk aspect van mijn God zijn WOORD, want alles begint bij mijn God met de vrije gedachte, omdat God bij uitstek een vrijdenker, een Freethinker is.
Mijn God bestaat niet ergens uit: Hij is de bron en het uitgangspunt van alles wat (er) bestaat.

3. Welk geslacht heeft jouw god; in de Bijbel wordt gesproken over een man. Is dit gebaseerd op chromosomaal onderzoek of op uiterlijke geslachtskenmerken?
Het geslacht van mijn God is niet belangrijk, omdat er in zijn optiek maar één soort mensen bestaat: mannen.
Die mannen kun je indelen in twee typen: de mannen zonder baarmoeder en mannen met baarmoeder.
De mannen zonder baarmoeder hebben hun handen vrij om zich met andere zaken bezig te houden dan de mannen met baarmoeder, en de mannen met baarmoeder hebben ervaringen via hun specifieke lichamelijkheid die de mannen zonder baarmoeder nooit zullen kunnen begrijpen.
Andersom kunnen mannen met baarmoeder nooit volledig begrijpen hoe het is om te zijn geboren zonder de mogelijkheid om nieuw menselijk leven te ontvangen en te dragen en te baren, te zogen en daar op een manier voor te zorgen die unieke eigenschappen zijn van de mannen MET de baarmoeder.
De man met de baarmoeder noemen we een vrouw en de man zonder baarmoeder is een man en dat woord is verwant aan het woord 'mens'.
In het Engels heet een vrouw een woman en dat woord is volgens sommigen afkomstig van twee woorden: womb (baarmoeder) en man. Er zijn ook andere verklaringen voor de herkomst van het Engelse woord 'woman', maar die laat ik buiten beschouwing omdat ik het in dit verband slechts heb over het biologische verschil tussen een man en een vrouw in relatie tot God die in zichzelf de perfecte harmonie tussen die twee uitersten is.
Mijn God schiep de eerste vrouw UIT de eerste man opdat de (eerste) mensen biologisch aan elkaar verwant zouden zijn: 'been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees'.
In Genesis 2:23 staat het zo: Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is.
Mijn God heeft zich als mens geopenbaard in de gestalte van de MAN Jezus Christus, die ook wel 'de laatste Adam' wordt genoemd (1 Korintiërs 15:45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.) Over de gelovigen in Jezus Christus wordt het volgende gezegd: Galaten 3:26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
Mannelijk en vrouwelijk doet dus niet ter zake: mijn God is goddelijk en zijn onderdanen noemt Hij zijn zonen, of het nu om vrouwen of om mannen gaat.
De eerste man noemde de eerste vrouw niet bij dat woord, maar hij noemde haar een 'mannin', wat pure logica is omdat je bijvoorbeeld een beer hebt en een berin, om het biologische- en uiterlijke verschil aan te geven tussen de mannelijke- en de vrouwelijke versie van dat wezen.
Mijn God is mannelijk, noch vrouwelijk doch uit Hem komt beide voort en Hij is zelf de perfecte harmonie tussen die beide wezenskenmerken.
Toch wordt mijn God met 'Hij' aangeduid en niet met zij: dat komt omdat het vrouwelijke in God zijn wezen ligt besloten en via de schepping van Eva werd dat wezenskenmerk van Hem zichtbaar, maar het uitgangspunt was Hij zelf en daarom schiep Hij eerst een mannelijke mens als zichtbare uitdrukking van zijn mannelijke en scheppende wezenskenmerk en uit die eerste man/mens schiep God de uitdrukking van zijn vrouwelijke wezenskenmerk.
De harmonie tussen die beide wezenskenmerken van God is liefde en die liefde is mannelijk noch vrouwelijk, doch goddelijk.
Hoe weet ik dat?
God is mijn Vader en daarom weet ik dat, omdat Hij mij dat heeft duidelijk gemaakt, en ik ben een mannelijke mens, maar als ik een vrouwelijke mens was geweest, had Hij me dat ook duidelijk gemaakt, want zou ik een vrouw zijn geweest dan zou ik er geen enkel probleem mee hebben gehad dat de eerste mens een man was en dat mijn 'voormoeder' Eva de tweede mens was, omdat ik Gods scheppingsorde net zo goed als vrouw zou erkennen als dat ik dat als man doe.
De chromosomale verschillen tussen mannen en vrouwen zijn biologische en scheikundige verschillen die slechts stoffelijke uitingen zijn van de wijze waarop God het ene wezen als man laat functioneren en het andere wezen als vrouw.
Chromosomen zijn als computerprogramma's of software die bepalen dat de ene mens zich mannelijk gedraagt en denkt en dat de andere mens zich vrouwelijk gedraagt en denkt.
Dit zijn door God ontworpen biologische en scheikundige instructies voor elke cel in het mannelijke- of het vrouwelijke lichaam die de betrokken persoon 'vertellen' dat hij of zij een man of een vrouw is.

4. Waarom heeft jouw god de aarde gemaakt?
Mijn God schiep de aarde als stoffelijk oord in deze dimensie om te dienen als platform voor de kroon op zijn schepping die de mens is.
Dit platform is feitelijk een strijdtoneel tussen goed en kwaad om het morele verschil tussen Hem en zijn tegenstander (de gevallen engel Morgenster) aan te tonen en om die strijd in zijn voordeel te beslechten.
Zie daarover meer
deze overdenkingen.
5. Wat is het nut van miljarden melkwegstelsels?
God is groter dan het heelal, maar via de schepping van de waarneembare elementen en fenomenen binnen dat heelal wil Hij de nieuwsgierige mens die zich bedient van zelfgemaakte hulpmiddelen zoals De Hubble-ruimtetelescoop onder de indruk brengen van zijn grootheid en van zijn grootsheid.
Hij doet dat overigens ook via de uitvinding van de (elektronen)microscoop als het gaat om de microkosmos.
Het doel is dus de verwondering.
Maar ook hebben al die melkwegstelsels (en stelsels van melkwegstelsels enz.) een functie in de schepping en zijn ze belangrijk in de samenhang van het geheel, ofschoon er buiten deze aarde geen leven is, want al het waarneembare is geschapen ten dienste van deze aarde en vooral ten dienste van de mensen die op deze aarde wonen als beelddragers van God, ofschoon de schepping een gevallen entiteit is, maar dat is weer een ander onderwerp.

6. Waarom creëerde een omnipotente god met een duidelijk idee, niet direct een universum?
Mijn God schiep eerst de aarde, maar het heelal waarin die aarde zich bevindt werd tegelijkertijd geschapen: Genesis 1:1 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Met het woord 'hemel' wordt ook het universum bedoeld.
Dus het antwoord op die vraag is simpel: aarde en universum werden tegelijkertijd geschapen vanuit het 'niets'.
Dat 'niets' is relatief want de schepping kwam voort uit Gods brein: zijn gedachten en woorden.
Beelden zijn vormgevingen van woorden en woorden zijn abstracte aanduidingen van beelden en vormen.
Beelden maken de woorden concreet.
Zeg ik 'licht' dan verbeeldt men licht en zeg ik 'duisternis' dan verbeeldt men het begrip 'duisternis' op grond van hoe onze hersenen werken via een abstracte woord-hemisfeer (linkerhersenhelft) en via een concrete beeld-hemisfeer (rechterhersenhelft).
Deze indeling van ons menselijke brein is direct gerelateerd aan hoe Gods brein functioneert, al is zijn brein perfect en dat van ons mensen niet, en dat heeft een zekere oorzaak die men op grond van de Bijbel de zondeval noemt.

7. Hoe kan een alwetende god teleurgesteld zijn over zijn schepping?
Mijn God is een wezen met emoties, en ofschoon Hij alles weet kan Hij wel degelijk geëmotioneerd zijn over het verloop van zijn 'voorgekookte schepping' omdat Hij zich in meerdere dimensies kan begeven.
In zijn eigen dimensie bestaat Hij in het oneindige NU en kan Hij als een wetenschapper alles vanaf een afstand beschouwen, en als Hij zich in onze tijdsdimensie begeeft dan is Hij in staat om net als ons mensen zich te verwonderen over zijn eigen schepping, maar ook kan Hij geëmotioneerd zijn over zaken die misgaan in zijn schepping omdat Hij nu eenmaal wezens heeft gemaakt met een vrije wil die tegen Hem in kunnen gaan, ook al was en is dat een ingecalculeerd risico waar Hij een passend antwoord op heeft.
Vergelijk het met een cineast die toch gegrepen kan zijn door bepaalde scènes in zijn eigen film, als hij die film na een tijdje als gewone bioscoopbezoeker bekijkt, of met een schrijver die achteraf gegrepen wordt door zijn eigen roman, als hij na een tijdje zijn eigen boek leest, of vergelijk het met een maker van een computerspel die toch gegrepen kan worden door zijn eigen spel, ook al weet hij dat alles wat hij waarneemt via zijn monitor en zijn computerspeakers, door hem gecreëerde ILLUSIES van bits en bytes (nulletjes en ééntjes) zijn.

Mijn God schiep in feite ook via de creatie van elektronen, neutronen, protonen, atomen en moleculen een ILLUSIE die echter vanwege onze (door God geschapen) ZINtuigen en vanwege ons (door God geschapen) denkvermogen en bewustzijn niet aandoet als een illusie maar als een realiteit.


Wordt vervolgd. :idea:
Hanss
Newbie
Berichten: 1
Geregistreerd op: 04 aug 2011 03:03

 Meer reacties:
Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 12:10
PietV. schreef:
Hanss schreef:
Wordt vervolgd. :idea:


Bedankt Hanss voor het maken van de vragen.....

Groeten,

Piet


Hallo Piet V, mijn naam is Hans S(eerste letter achternaam), bouwjaar 1959/1960 (conceptie/geboorte), kortweg Hanss.

Ik neem de tijd om die vragen te beantwoorden en daarom doe ik het in gedeeltes om die vragen serieus en zo nauwkeurig mogelijk volgens de mij gegeven inzichten te kunnen beantwoorden.

Ik plaats mijn beantwoording van deze vragen ook op mijn Blogspot-site: http://xembryo.blogspot.com

Groeten,

HanssRe: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 13:06
doctorwho schreef:Een almachtige entiteit die analoog aan de demon van Laplace alles weten kan heeft geen nood aan scheppen van wat dan ook. Voor het niet geschapene maakt het niet uit. Het kan zijn dat god aandrang en behoefte tot scheppen kent en derhalve niet oppermachtig is of gewoon vergeetachtig.


Mijn God is liefde en die liefde wil Hij delen met andere geestelijke en intelligente wezens die Hij naar zijn (voor)beeld geschapen heeft en dat zijn wij mensen.

Dat er iets vreselijk fout is gegaan is niet zijn schuld, maar die van ons mensen, te beginnen met ons aller voorouders Adam en Eva, die luisterden naar Gods kersverse tegenstander=satan, die in dat Paradijs, dat God op aarde had gemaakt, tegen Hem in opstand was gekomen, en die ons aller voorouders aan zijn kant wist de krijgen en daarmee de totale mensheid, minus diegenen die God had en heeft gerechtvaardigd en die Hij nog zal rechtvaardigen.

God is liefde en dat betekent dat God ook liefde heeft voor wetten: morele wetten en natuurwetten.

ALLE wetten komen voort uit het brein van God en het kenmerk van Gods tegenstander is dat hij de wetteloze is.

De wetteloze heeft lak aan Gods wetten, ook al maakt hij er wel gebruik/misbruik van.

Het hele doel van Gods fysieke schepping in deze dimensie is om een oorlog tussen Hem (goed) en zijn tegenstander (kwaad) uit te vechten, en Hij betrekt ons mensen in zijn gevecht of we dat nu leuk vinden of niet, want alleen op die wijze kan een mens aan Hem gelijk worden, of zijn tegenstander blijven.

Ik was ooit uit onwetendheid zijn tegenstander, maar door Gods onverdiende genade werd ik zijn medestander en dat ben ik tot op de huidige dag gebleven en dat zal ik ook blijven.

Ik ben minimaal Christelijk opgevoed: 2 jaar protestants-Christelijke kleuterschool, waarvan één jaar gelovig omdat ik een knappe juf had die het Bijbelse verhaal zo goed en mooi en indringend vertellen kon.

Daarna openbaar onderwijs en openbaar middelbaar onderwijs met lessen in evolutie en dergelijke.

Ik ben dus verder niet Christelijk opgevoed, ofschoon mijn moeder een katholiek is en mijn pa was een kampioen Godslasteraar en ik ben dat ook geweest, want God en Jezus en de Bijbel konden me werkelijk niet boeien en ik vond religie -en zeker het Christelijke geloof- iets voor kneusjes en andere zielepoten.

Maar omdat God blijkbaar naar mij op zoek was en niet andersom, ben ik toch tot 'erkentenis der waarheid' gekomen en dat begon o.a. door mijn ontdekking dat er meer moest zijn dan deze waarneembare realiteit via een populair-wetenschappelijk boek dat ging over zwarte gaten in het heelal.

Toen ik moest erkennen dat zulke wonderbaarlijke gaten in het heelal bestaan, was ik er tevens van overtuigd geraakt dat God dan ook geen flauwekul meer kon zijn, maar toen begon Gods tegenstander pas echt goed aan me te trekken, want die was heel tevreden met mij en na een aantal jaren kwam ik definitief tot geloof omdat God zich aan mij persoonlijk openbaarde via deze woorden die Hij tot mij sprak: "Hans, je kunt twee dingen doen; zelfmoord plegen, of de Bijbel gaan lezen".

Zelfmoord was namelijk mijn religie geworden vanaf mijn 14e en ik nam mij voor om er elk moment 'tussenuit te knijpen' wanneer dit leven mij niet meer beviel omdat ik op mijn 14e al tot de conclusie was gekomen (op grond van inzichten die ik destijds had....of beter gezegd NIET had) dat dit leven volslagen ZINLOOS en ABSURD was.

Suïcide was in mijn ogen een volslagen legitieme wijze om zelf te kunnen bepalen wanneer dit leven nog zin had of niet.

Het enige wat nog zin leek te hebben was die biologische drijfveer om te paren met een aantrekkelijke dame en om daarmee gelukkig te worden.

Dat werd mij echter niet op mijn voorwaarden gegund, ofschoon ik vele kansen daartoe heb gehad, want die ene die ik het meeste begeerde wees mij af omdat ik haar afwees, want ook zij was niet perfect.

Ik verlangde namelijk naar perfectie en dat doe ik nog steeds, en geen enkele vrouw op deze wereld was goed genoeg voor mij....zo ik dat destijds concludeerde.

Maar ik zelf was het probleem en NIET enige vrouw, want ik zelf deugde voor geen millimeter, maar tot dat inzicht was ik nog niet gekomen, vanwege mijn grenzeloze arrogantie.

Dat inzicht kwam als een kernexplosie in mijn ziel en iets van de heftigheid van dat komen tot dat inzicht komt tot uitdrukking via deze song van Ian Gillan en zijn toenmalige band.

Wie mij en mijn denkbeelden verder wil leren kennen: http://xembryo.blogspot.com

God lokte mij dus naar Hem toe via een vrouw....en het grappige is dat ik nu Jezus Christus de mooiste vind!

En Hem vond ik datgene terug wat ik was kwijtgeraakt en wie ik ben.

Ik ben Gods experiment van iemand die Hij heel ver van zich liet afdwalen en die Hij weer voor zich wist te winnen, zonder geweld te doen aan mijn vrije keuzemogelijkheid.

God redde eigenlijk dat kleutertje van weleer die Jezus één schoolseizoen als HELD had.

Heel verstandig en goed van God, want anders had Hij me voor jan doedel gemaakt.

Dat klinkt weer heel arrogant, maar dat bedoel ik niet zo omdat ik het met God eens ben dat Hij me zo heeft behandeld en hoe Hij me desondanks heeft gered.

Ik ben dankbaar en blij dat het zo gegaan is en dat maakt ook nederig en dat geeft me de mogelijkheid om medemensen duidelijk te maken hoe belangrijk het (volgens mij) is om Jezus Christus te leren kennen.

:wink:Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 14:24
Antwoorden van mij in groen.

Rereformed schreef:Dag Hanss, leuk dat je in wil gaan op de vragen.

hanss schreef:1. Waar komt jouw god vandaan?
Mijn God was, is en zal zijn, en zijn naam is IK BEN, die IK BEN, en dus komt Hij 'nergens' vandaan.
Dat 'nergens' is relatief, want God bestaat in het oneindige NU en Hij was, is en zal zijn


Deze eerste vraag wordt gesteld omdat iedere christen altijd zijn godgeloof verdedigt door te argumenteren dat niets kan bestaan zonder een oorzaak te hebben.
Indien jouw god is die hij is en nergens vandaan komt, dan kan het universum ook zijn zonder ergens vandaan te komen.
Dat klopt, maar dan moet je wel het woord 'nergens' definiëren: nergens is relatief, want ik stel dat God er altijd al was voordat Hij deze fysieke dimensie schiep en dus komt deze realiteit toch ergens vandaan en dat is uit Gods brein, die overigens geen fysieke vorm hoeft te hebben, want God is Geest.
De god waarin jij gelooft 'mijn God' te noemen vind ik komisch, aangezien die god niet meer behelst dan een zin die iemand uit de bronstijd heeft opgeschreven.
Ik antwoord direct op de vraag en daarin wordt gerefereerd aan 'jouw god', en dus heb ik het over 'mijn God'.

hanss schreef:2. Waaruit bestaat jouw god?
Mijn God bestaat nergens uit: alles wat bestaat komt uit Hem voort en niet omgekeerd.
Toch is een belangrijk aspect van mijn God zijn WOORD, want alles begint bij mijn God met de vrije gedachte, omdat God bij uitstek een vrijdenker, een Freethinker is.
Mijn God bestaat niet ergens uit: Hij is de bron en het uitgangspunt van alles wat (er) bestaat.


Jouw god bestaat inderdaad totaal nergens uit. Je god is zoals je hier zelf uitspreekt niets anders dan een aantal woorden die je op elkaar stapelt. Waar je dus mee bezig bent is volgens jouw eigen woorden een taalspel. Je schijnt een flinke jongleur te zijn, want je kunt hem meteen al tot Freethinker boetseren.

Jazeker; mijn God® is de allereerste vrijdenker in de geschiedenis!

Alles wat er is vloeit inderdaad voort uit zijn DENKEN.....en dat geschied(t)(de) met WOORDEN.


Overigens is het onmgelijk dat hij de bron van alles is wat bestaat, want indien hij 'was, is en zal zijn' oftewel eeuwig bestaat, zit hij gevangen in de tijd en staat de tijd dus boven of buiten je god.

Tijd is een illusie en die heeft te maken met verandering en regelmaat zoals de draaiing van de aarde t.o.v. de zon.

Tijd is een gevoel, want gezelligheid kent geen tijd.


3. Welk geslacht heeft jouw god; in de Bijbel wordt gesproken over een man. Is dit gebaseerd op chromosomaal onderzoek of op uiterlijke geslachtskenmerken?

Het geslacht van mijn God is niet belangrijk, omdat er in zijn optiek maar één soort mensen bestaat: mannen.


De vraag wordt uiteraard gesteld omdat jouw god als een 'hij' beschreven wordt. Dat hij zoals je zelf zegt zich ook nog laat zien in de gestalte van een man bevestigt dit nog eens. Je zin "Mannelijk en vrouwelijk doet dus niet ter zake: mijn God is goddelijk en zijn onderdanen noemt Hij zijn zonen, of het nu om vrouwen of om mannen gaat" is dus niet erg overtuigend.
Een zoon is van nature ondergeschikt aan zijn vader en dat bedoelt God met zonen: geschapen wezens als intelligente engelen en mensen die niet zoals Hij zelf van oneindigheid tot oneindigheid zijn, maar die zijn ontstaan door schepping in een punt des tijds.
Iemand die wat meer weet over de tijd waarin de fantasieën over jouw god gemaakt zijn, weet dat ze voortkomen uit een patriarchale cultuur, en dáárom alles enkel en alleen in mannelijke termen gegeven wordt. Zo zijn de brieven in het NT allemaal enkel aan de broeders geschreven, en staat Petrus in Handelingen in zijn openbare toespraken enkel tegen mannen te preken. Te zeggen dat jouw god 'goddelijk' is is nietszeggend indien je, zoals je eerder beweerde, hij nergens uit bestaat.

Een man is feitelijk een 'supervrouw', want ongeboren jongens en meisjes zijn tot aan de derde maand in de baarmoeder fysiek aan elkaar gelijk, maar inwendig is het verschil al bepaald bij de conceptie en dat heeft te maken met verschil in mannelijke en vrouwelijke chromosomen.

God maakt dus van een vrouwelijke baby een "man": een supervrouw met een baard en snor, een lagere stem, een groter en gespierder lichaam enz.
Wat is er mis met dat concept?
Volgens mij niets.


Na een grote woordenvloed kom je toch uiteindelijk op de zaak waarom het gaat: "Toch wordt mijn God met 'Hij' aangeduid en niet met zij: dat komt omdat het vrouwelijke in God zijn wezen ligt besloten en via de schepping van Eva werd dat wezenskenmerk van Hem zichtbaar, maar het uitgangspunt was Hij zelf en daarom schiep Hij eerst een mannelijke mens als zichtbare uitdrukking van zijn mannelijke en scheppende wezenskenmerk en uit die eerste man/mens schiep God de uitdrukking van zijn vrouwelijke wezenskenmerk".

Uit de woordenvloed die je gebruikt maak ik op dat je zonder meer in verlegenheid wordt gebracht. Je geeft totaal geen antwoord op de vraag waarom je God een hij is. Indien je God alles geschapen heeft, dan ligt uiteraard alles in hem besloten, je kan het nog aanvullen met het dierlijke, of plantachtige of levenloze materie. Dat is nog steeds geen reden om hem maar een Hij te noemen.

"Hij" is nogmaals een "Hem" omdat God de reden is voor het vrouwelijke omdat Hij op dat vrouwelijke zijn liefde projecteert via zijn mannelijkheid, want God schiep via de schepping van het vrouwelijke eigenlijk iets dat zonder meer een CONFLICT inhield: de vrouw is Gods kunstwerk, maar tevens zijn grootste uitdaging omdat de vrouw geneigd is van Hem weg te lopen omdat ze zichzelf zo geweldig vindt en het latent niet accepteert dat ze de 'tweede viool' moet spelen.

De latere satan en de voormalige hoofdengel en cherub "Morgenster" herkende zichzelf in die vrouw en daarom verleidde hij Adam VIA Eva en daarom werd Eva na haar MISDAAD zo zwaar gestraft om haar te genezen van haar IJDELHEID, en dat was tevens een straf voor Adam want hij had niet meer die bovennatuurlijke mooie vrouw aan zijn zijde, maar een geslagen wezen dat elke maand bloedt als ze vruchtbaar is.
Omdat de vrouw daardoor zwakker was gemaakt, terwijl ze eigenlijk sterker is dan de man, noopt dit de man om voor zijn vrouw te zorgen en andersom en dit systeem noemt God liefde, en vooral wegens de zorg voor nieuw, kwetsbaar menselijk leven dat uit de vrouw voortkomt, nadat de man dit in de vrouw heeft verwekt.
Liefde is niet in eerste instantie aan je eigen belang denken, maar aan het belang van een ander.


De harmonie tussen die beide wezenskenmerken van God is liefde en die liefde is mannelijk noch vrouwelijk, doch goddelijk.


Een onzinargument. Een jaguar heeft snelheid, of het nu een mannetje of een vrouwtje is. Als je god met een mannelijk geslacht wordt aangeduid kun je niet van het probleem afkomen door er opeens een predicaat als liefde bij te halen.

Liefde is het enige wat belangrijk is en God is in zichzelf heel gelukkig en vol van liefde....voor jou en mij en voor alles wat Hij heeft gemaakt.

God houdt zelfs van zijn tegenstander en daarom gunt Hij hem van harte de poel van vuur-de hel, omdat satan daar volledig tot zijn recht zal gaan komen....al kijkt God dan nooit meer naar hem om....maar ook dat is Gods liefde, die een zeer sterk rechtvaardigheidscomponent bevat.


Hoe weet ik dat?
God is mijn Vader en daarom weet ik dat, omdat Hij mij dat heeft duidelijk gemaakt, en ik ben een mannelijke mens, maar als ik een vrouwelijke mens was geweest, had Hij me dat ook duidelijk gemaakt, want zou ik een vrouw zijn geweest dan zou ik er geen enkel probleem mee hebben gehad dat de eerste mens een man was en dat mijn 'voormoeder' Eva de tweede mens was, omdat ik Gods scheppingsorde net zo goed als vrouw zou erkennen als dat ik dat als man doe.


Heel grappig dat je zelf al een nieuw onderwerp aansnijdt. Het opeens hierover te gaan hebben laat goed zien dat het je geheel duidelijk is dat de bijbel een verzameling patriarchale zienswijzen is. En je hebt als modern mens de behoefte om dit recht te breien met woordgegoochel.

Ik hoef helemaal niets recht te breien met woordgoochelen omdat ik zeer content ben met Gods identiteit als mannelijk wezen die in zichzelf het vrouwelijke (het andersmannelijke) herbergt.

Jezus Christus is daarin mijn voorbeeld en ijkpunt: Hij is de perfecte harmonie tussen het mannelijke en het vrouwelijke!


Laat mij hier niet ingaan op je direkte telefoonverbinding met je god, maar enkel opmerken dat je je God, door hem nu ook nog Vader te noemen, nóg mannelijker maakt dan hij al was.

Wat maakt dat uit?

Heb je iets tegen het mannelijke?

De man is een prachtig wezen, en dat wezen is er voor de vrouw en lees het volgende uit de Bijbel:

1 Korintiërs 11:8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9 De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. 10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. 11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. 12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.


Wat mij betreft is een God die de bron voor alles is een hij te noemen, en een Vader, en als een man zich te laten zien hier op aarde, en zowel vrouwen als mannen die in hem geloven zijn zonen te noemen, viervoudig misverstaan van wat 'bron voor alles' betekent.

Dat mag je van me vinden: wees vrij...maar is dat waar?

4. Waarom heeft jouw god de aarde gemaakt?
Mijn God schiep de aarde als stoffelijk oord in deze dimensie om te dienen als platform voor de kroon op zijn schepping die de mens is.
Dit platform is feitelijk een strijdtoneel tussen goed en kwaad om het morele verschil tussen Hem en zijn tegenstander (de gevallen engel Morgenster) aan te tonen en om die strijd in zijn voordeel te beslechten.


Indien jouw God een stoffelijk platform nodig heeft is er geen reden waarom hijzelf ook niet stoffelijk is. Indien de mens de kroon der schepping is, dan is dat reden te meer om je god voor mensachtig te houden.
Indien zijn schepping bovendien nog een strijdtoneel is en hij een tegenstander heeft, lijkt het me dat het hem inmiddels aan niets menselijks meer ontbreekt!

Dat klopt en kijk maar naar Jezus Christus: Hij is de zichtbare verschijning van God op aarde, al zei Hij nooit; "hallo mensen, ik ben God!".

De reden voor deze fysieke schepping lees je hier:
Een ziekelijk jaloerse morgenster

Wanneer jou dus als eerste gevraagd wordt waar jouw god vandaan komt, dan is het antwoord 'nergens', maar alles wat je daarna vertelt is je God zó menselijk te maken dat het hij er niet van te onderscheiden is. Hetgeen natuurlijk te verwachten was wanneer je godsfantasie uit de bronstijd komt.

Mijn besef van God komt van Hem zelf en niet uit de bronstijd, en ik geloof trouwens niet eens in zulke tijdsindelingen.
5. Wat is het nut van miljarden melkwegstelsels?
God is groter dan het heelal, maar via de schepping van de waarneembare elementen en fenomenen binnen dat heelal wil Hij de nieuwsgierige mens die zich bedient van zelfgemaakte hulpmiddelen zoals De Hubble-ruimtetelescoop onder de indruk brengen van zijn grootheid en van zijn grootsheid.
Hij doet dat overigens ook via de uitvinding van de (elektronen)microscoop als het gaat om de microkosmos.
Het doel is dus de verwondering.


Interessant. We weten inmddels dat de mens zo'n 100.000 tot 250.000 jaar hier op aarde heeft rondgelopen, en nu blijkt dus dat hij dit universum geschapen heeft om die mensen van de laatste paar honderd jaar een plezier te doen. Interessant.

Die getallen die jij noemt zijn pas echt kolder: daarover discussieer ik niet want het evolutieGELOOF heb ik lang achter me gelaten.....het is voor mij complete waanzin!

Hoezo overigens dat God groter is dan het heelal? Heeft iemand die nergens uit bestaat afmetingen? En waarom heeft zo'n God er behoefte aan dat wij van hem onder de indruk zijn? Is er iets doller dan een mens die zo graag de mieren laat zien hoezeer hij boven ze staat?

Wat is er mis mee dat God graag wil dat we onder de indruk van Hem zijn?

Ik heb daar geen moeite (meer) mee! Integendeel!


Maar ook hebben al die melkwegstelsels (en stelsels van melkwegstelsels enz.) een functie in de schepping en zijn ze belangrijk in de samenhang van het geheel, ofschoon er buiten deze aarde geen leven is, want al het waarneembare is geschapen ten dienste van deze aarde en vooral ten dienste van de mensen die op deze aarde wonen als beelddragers van God, ofschoon de schepping een gevallen entiteit is, maar dat is weer een ander onderwerp.


Aaawwww, je bent een christenfundamentalist van een zeldzame soort! Interessant zo'n exemplaar aan te treffen. Zelfs in mijn vroomste jaren ben ik nooit tot deze arrogantie in staat geweest.

Ja: alles is geschapen ten dienste van de mens...Gods lievelingetje die echter van Hem wegliep vanwege Gods tegenstander die de mens van God weg(ver)leidde.
aarde en universum werden tegelijkertijd geschapen vanuit het 'niets'.
Dat 'niets' is relatief want de schepping kwam voort uit Gods brein: zijn gedachten en woorden.


En daarnet stelde je nog dat je Gd nergens uit bestaat. Hoe kan hij dan opeens een brein hebben? Zoals je zelf al laat zien heb je voor gedachten en woorden iets stoffelijks nodig.

Welnee! God heeft helemaal geen fysieke toestanden nodig om te kunnen bestaan en verder zijn materiële zaken in feite illusies door middel van elektronen, protonen en neutronen en dergelijke.

Het is allemaal gestructureerde ENERGIE en dat komt van God.


Deze indeling van ons menselijke brein is direct gerelateerd aan hoe Gods brein functioneert, al is zijn brein perfect en dat van ons mensen niet, en dat heeft een zekere oorzaak die men op grond van de Bijbel de zondeval noemt.


Alweer heeft hij een brein. Maar even wat anders, hoe zou jij nu uit kunnen spreken dat zijn brein perfect is indien jouw eigen brein dat niet is? Uit het laatste volgt tenslotte dat je niet kan weten wat perfect is. Logica is moeilijk hè.

Mijn fysieke brein is vanwege de zondeval niet perfect, maar degene die in mij woont (de Heilige Geest) is WEL perfect: Hij leidt mij in mijn inzichten.

Je hebt dus via mij met God te maken!

Aangenaam!


7. Hoe kan een alwetende god teleurgesteld zijn over zijn schepping?
Mijn God is een wezen met emoties, en ofschoon Hij alles weet kan Hij wel degelijk geëmotioneerd zijn over het verloop van zijn 'voorgekookte schepping' omdat Hij zich in meerdere dimensies kan begeven.
In zijn eigen dimensie bestaat Hij in het oneindige NU en kan Hij als een wetenschapper alles vanaf een afstand beschouwen, en als Hij zich in onze tijdsdimensie begeeft dan is Hij in staat om net als ons mensen zich te verwonderen over zijn eigen schepping, maar ook kan Hij geëmotioneerd zijn over zaken die misgaan in zijn schepping omdat Hij nu eenmaal wezens heeft gemaakt met een vrije wil die tegen Hem in kunnen gaan, ook al was en is dat een ingecalculeerd risico waar Hij een passend antwoord op heeft.
Vergelijk het met een cineast die toch gegrepen kan zijn door bepaalde scènes in zijn eigen film, als hij die film na een tijdje als gewone bioscoopbezoeker bekijkt, of met een schrijver die achteraf gegrepen wordt door zijn eigen roman, als hij na een tijdje zijn eigen boek leest, of vergelijk het met een maker van een computerspel die toch gegrepen kan worden door zijn eigen spel, ook al weet hij dat alles wat hij waarneemt via zijn monitor en zijn computerspeakers, door hem gecreëerde ILLUSIES van bits en bytes (nulletjes en ééntjes) zijn.


Ik kan hem nu helemaal niet meer onderscheiden van een mens. Hij heeft niet alleen een brein en is wetenschapper, maar heeft nu ook al emoties.

Klopt: kijk nogmaals naar Jezus Christus!

Je kan overigens niet met een vergelijking van een film aankomen, wanneer je in een zin ervoor juist hebt beweert dat er geen film is, aangezien een mens vrije wil heeft en God dus niet kan weten waar het op uitloopt. Dat hij dat niet weet laat je zien via dat woordje 'risico'.


Dat woord risico schreef ik om het verhaal wat menselijker te maken, want God kan denken als een kille wetenschapper zonder emoties, maar dat doet hij dus niet, want Hij heeft wel degelijk emoties en sterker nog: zonder Hem was jij niet eens in staat geweest om mij te bekritiseren, want dat heeft mijn God ook zo geleid.

Met menselijke groet,
Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 15:25
Rereformed schreef:Beste hanss, je antwoorden worden steeds leuker!

Dat vind ik zelf ook en het wordt nog "leuker".

Hanss schreef:Dat er iets vreselijk fout is gegaan is niet zijn schuld, maar die van ons mensen, te beginnen met ons aller voorouders Adam en Eva, die luisterden naar Gods kersverse tegenstander=satan, die in dat Paradijs, dat God op aarde had gemaakt, tegen Hem in opstand was gekomen, en die ons aller voorouders aan zijn kant wist de krijgen en daarmee de totale mensheid, minus diegenen die God had en heeft gerechtvaardigd en die Hij nog zal rechtvaardigen.


Dat er iets fout is gegaan moet jij maar helemaal voor je eigen rekening nemen. Als ik in een God zou geloven zou dat wel het laatste zijn wat ik zou geloven. Als er iets fout is gegaan, dan zou ik de schepper geen god meer kunnen noemen.

Er is iets fout gegaan, maar God had dat ingecalculeerd en daarom had Hij al voordat jij of ik konden nadenken besloten om eens mens onder de mensen te worden en om als Jezus Christus de straf voor die fout te dragen en om tevens de verantwoordelijkheid voor die fout op zich te nemen, want Hij had ook niets kunnen maken en gelukkig in zijn eentje kunnen blijven, maar zo zit God niet in elkaar.

God is liefde


Ik moet hierom altijd lachen. Waarom, dat leg je zelf al uit in het vervolg van je betoog:

Het hele doel van Gods fysieke schepping in deze dimensie is om een oorlog tussen Hem (goed) en zijn tegenstander (kwaad) uit te vechten, en Hij betrekt ons mensen in zijn gevecht of we dat nu leuk vinden of niet, want alleen op die wijze kan een mens aan Hem gelijk worden, of zijn tegenstander blijven.


Met het oog op deze uitspraak vind ik de uitspraak 'God is liefde' niet veel om het lijf hebben.
Integendeel, ik zie temeer dat de uitspraak moet zijn: God is de mens die zichzelf uitvergroot.

Wat is er mis met het concept mens?

Niets!

Maar mensen mogen zelf bepalen of ze voor- of tegen God zijn en God mag zelf bepalen wat Hij met mensen en engelen gaat doen die Hem tegenstaan.

Dat kunnen velen niet uitstaan, maar dat is dan heel jammer voor diegenen die bewust tegen God kiezen.

Ze willen bewust Gods vijanden zijn: geen probleem, want voor hun heeft Hij "een warm onthaal".


Ik was ooit uit onwetendheid zijn tegenstander, maar door Gods onverdiende genade werd ik zijn medestander en dat ben ik tot op de huidige dag gebleven en dat zal ik ook blijven.


Dus toen je tot geloof in God kwam kreeg je er op de koop toe ook nog een geloof in Satan bij. Ik vraag me dan werkelijk af of je er iets mee opgeschoten bent.

Nee het was andersom: ik ontdekte EERST dat er een satan was die het op mijn leven gemunt had en daarna was ik uiteindelijk in staat om God te erkennen als de ENIGE die mij van die schurk kon redden en die mij los kon maken uit de macht van deze MISDADIGER en PSYCHOPAAT.

Ik ben minimaal Christelijk opgevoed: 2 jaar protestants-Christelijke kleuterschool, waarvan één jaar gelovig omdat ik een knappe juf had die het Bijbelse verhaal zo goed en mooi en indringend vertellen kon.


Zo zie je maar eens weer hoe gemakkelijk het is om te geloven.

Gelukkig wel en geloven als een kind is een HOOFDVOORWAARDE om gered te kunnen worden: groter gegroeide kinderen die denken dat ze zelf God zijn kan God niet gebruiken.

Heel simpel.


Ik ben dus verder niet Christelijk opgevoed, ofschoon mijn moeder een katholiek is en mijn pa was een kampioen Godslasteraar en ik ben dat ook geweest, want God en Jezus en de Bijbel konden me werkelijk niet boeien en ik vond religie -en zeker het Christelijke geloof- iets voor kneusjes en andere zielepoten.


Misschien was je vader wel net zo wijs als ik. De godslasteraar is altijd de bijbel- of korangelover als je het mij vraagt. Volgens mij is het bijna niet mogelijk een god meer in zijn hemd te zetten dan dat christenen het doen.

Mijn doel is niet om God voor schut te zetten en dat kan ik zelfs niet eens, want God is 'mans' genoeg om zijn eigen boontjes te doppen, en Hij heeft mij in principe niet eens nodig om jou iets duidelijk te maken, maar Hij doet dat toch en daarom typ ik hier sinds kort.

Maar omdat God blijkbaar naar mij op zoek was en niet andersom, ben ik toch tot 'erkentenis der waarheid' gekomen


Wat geweldig dat je zo belangrijk was voor hem. Daar krijg je nog eens een oppepper van!
(Als je er maar meteen achteraan zegt dat het allemaal genade was kun je natuurlijk gewoon doen alsof je neus bloedt en het geloof dat je hebt helemaal niets te maken heeft met de bevrediging van je psychische behoeften.)

Wat is er mis met het bevredigen van iemands psychische (de ziel is de psyche) behoeften?

Niets!

God is mijn totale 'zelf'bevrediging!

Mijn ik, mijn zelf vindt totale bevrediging in Hem.


en dat begon o.a. door mijn ontdekking dat er meer moest zijn dan deze waarneembare realiteit via een populair-wetenschappelijk boek dat ging over zwarte gaten in het heelal.

Toen ik moest erkennen dat zulke wonderbaarlijke gaten in het heelal bestaan, was ik er tevens van overtuigd geraakt dat God dan ook geen flauwekul meer kon zijn, maar toen begon Gods tegenstander pas echt goed aan me te trekken, want die was heel tevreden met mij en na een aantal jaren kwam ik definitief tot geloof omdat God zich aan mij persoonlijk openbaarde via deze woorden die Hij tot mij sprak: "Hans, je kunt twee dingen doen; zelfmoord plegen, of de Bijbel gaan lezen".


Zie je niet hoezeer je jezelf voor de gek houdt? Je probeert ons (of blijkbaar meer nog jezelf) op de mouw te spelden dat je geloof tot stand kwam via rationele beredeneringen. Maar op het eind biecht je op dat je het deed omdat het alternatief was zelfmoord te gaan doen. Hoezeer laat je hier zien wat je vroeger heel goed wist: "het Christelijke geloof- iets voor kneusjes en andere zielepoten".

God liet me zien dat mijn 'ontsnappingsgedachte' een kwalijke 'religie' was die 'enkele reis hel' zou gaan opleveren.

Zelf kwam ik daar niet op, en dus ben ik God dankbaar dat Hij me daarmee heeft geconfronteerd.

Ik confronteer jou namens God ermee dat jouw denktrant en houding je de toorn van God oplevert en dat je voor altijd verloren dreigt te gaan, maar dat je zelf mag weten of je dat wilt of niet.

Mij lijkt het niet verstandig om voor altijd in Gods 'detentieoord' te moeten verblijven waar God nooit meer naar omkijkt en wat aan zal voelen als een isoleercel-ervaring waar geen einde aan komt, en dat is nog een zeer MILDE omschrijving van de 'poel van vuur'.

Ik draai nu de zaken om: wie Gods liefdesaanbod in de Heer Jezus Christus BEWUST afwijst is een kneus en een zielepoot.Zelfmoord was namelijk mijn religie geworden vanaf mijn 14e en ik nam mij voor om er elk moment 'tussenuit te knijpen' wanneer dit leven mij niet meer beviel omdat ik op mijn 14e al tot de conclusie was gekomen (op grond van inzichten die ik destijds had....of beter gezegd NIET had) dat dit leven volslagen ZINLOOS en ABSURD was.
Suïcide was in mijn ogen een volslagen legitieme wijze om zelf te kunnen bepalen wanneer dit leven nog zin had of niet.

Het enige wat nog zin leek te hebben was die biologische drijfveer om te paren met een aantrekkelijke dame en om daarmee gelukkig te worden.

Dat werd mij echter niet op mijn voorwaarden gegund, ofschoon ik vele kansen daartoe heb gehad, want die ene die ik het meeste begeerde wees mij af omdat ik haar afwees, want ook zij was niet perfect.

Ik verlangde namelijk naar perfectie en dat doe ik nog steeds, en geen enkele vrouw op deze wereld was goed genoeg voor mij....zo ik dat destijds concludeerde.

Maar ik zelf was het probleem en NIET enige vrouw, want ik zelf deugde voor geen millimeter, maar tot dat inzicht was ik nog niet gekomen, vanwege mijn grenzeloze arrogantie.


Begrijp je dan helemaal niet dat je je arrogantie enkel maar tot het toppunt hebt opgeschroefd? Het fundamentalistische christelijke geloof is het hoogtepunt van menselijke arrogantie.

Uiteraard vind je dat omdat mijn overtuiging jou confronteert met je eigen hoogmoed en arrogantie.

Dat inzicht kwam als een kernexplosie in mijn ziel


Wel, de vorige zin die ik hier uitsprak kwam als een kernexplosie ooit eens aan op mijn ziel. Moge jij nog eens een tweede kernexplosie ervaren.

Ik zal nog iets mooiers gaan meemaken: ik zal voor altijd bij mijn Vader in de Hemel en op de nieuwe aarde mogen zijn, en het moment dat dat zal gaan gebeuren is aanstaande.

God redde eigenlijk dat kleutertje van weleer die Jezus één schoolseizoen als HELD had.


Helemaal niet. Het geloof deed je juist weer degenereren tot dat kinderlijke stadium. Het is wat men in de psychologie regressie noemt, een afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens en emoties.

Onzin: kleine kinderen zijn vaak wijzer dan zogenaamde volwassenen.

Zogenaamde volwassenen zijn vaak gedegenereerde kinderen.


Heel verstandig en goed van God, want anders had Hij me voor jan doedel gemaakt.


Wel, indien het alternatief voor je zelfmoord was dan gun ik je je geloof hoor. Het allerbeste ermee.

Hartelijk dank en ga ook zelf geloven dat God van je houdt en je een ereplaats wilt geven in zijn nabijheid.

Dat klinkt weer heel arrogant, maar dat bedoel ik niet zo omdat ik het met God eens ben dat Hij me zo heeft behandeld en hoe Hij me desondanks heeft gered.


Nee, je bedoelt niet arrogant te zijn, je bent het nu eenmaal.

Zo kom ik over, en dat geef ik toe, maar daar heb ik zelf geen moeite mee: het zijn altijd bepaalde medemensen die daar moeite mee hebben omdat mijn tronie en mijn houding een spiegel is van hun eigen arrogantie. :roll:

Ik ben dankbaar en blij dat het zo gegaan is en dat maakt ook nederig en dat geeft me de mogelijkheid om medemensen duidelijk te maken hoe belangrijk het (volgens mij) is om Jezus Christus te leren kennen.

:wink:


Vergeet het maar dat je nederig bent. Dat word je pas wanneer je je geloof opgeeft.


Ik ben zo nederig als maar kan en ik heb geen behoefte om jou (of wie dan ook) mijn overtuiging door de strot te douwen, maar een eerlijke een scherpe discussie/gedachtewisseling ga ik niet uit de weg.
Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 15:27
heeck schreef:
Hanss schreef:Mijn fysieke brein is vanwege de zondeval niet perfect, maar degene die in mij woont (de Heilige Geest) is WEL perfect: Hij leidt mij in mijn inzichten.


Net zoals het krabbezakje, dat in de krab woont en diens gedrag overneemt?
Eenmaal binnen in de krab, scheidt S. carcini stoffen af die interfereren met de hormoonhuishouding van de gastheer, waardoor mannelijke krabben vrouwelijke kenmerken en gedragingen vertonen en de vervellingen worden stopgezet. De krab wordt als het ware chemisch gecastreerd. De enige functie van de gastheer is nu nog het voeden van de parasiet.

Roeland


God is de schepper van parasieten!


Niets mis mee!
Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

Berichtdoor Hanss » 04 aug 2011 15:31
Stanhope schreef:Dag Hanss,

Ik ben jaloers op je.

Zo vind ik de Triniteit, de tweenaturenleer, Jezus als mensenoffer en gestorven voor onze zonden complete waanzin.
Regelmatig tuin ik er weer in en ga er dan toch weer over discussiëren.

Bedankt voor je reactie, ook ik zou zo moeten reageren.

Ajuus,

Stan


Hallo Stan,

Jezus nam jouw en mijn STRAF op zich: dat is heel wat anders dan zoals jij het schreef.

Jesaja 53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Groeten van Hans
Hanss
Newbie
Berichten: 7
Geregistreerd op: 04 aug 2011 03:03
 
 Zie ook:

Hallo medemensen!