Sunday, October 23, 2011

De Opname vóór de 70ste jaarweek


DE GEMEENTE IS NIET MEER OP AARDE WANNEER DE EERSTE OORDELEN
LOSBREKEN

De Schriftplaatsen over de Opname spreken NOOIT over voorafgaande tekenen

Mt 24:36-44; Jh 14:1-3; 1Ko 15:51-55; 1Th 1:9, 10

Christenen moeten de Heer Jezus altijd VERwachten - geen tekenen AFwachten

Lees meer (PDF)...

Friday, October 21, 2011

Mijn reactie op Claire Berlinski's mening over de boerka en de hoofdoek

Op hoeboei las ik de volgende interessante mening van Claire Berlinski

Verbied de boerka (en ontmoedig de hoofddoek)

 

Daarop reageerde ik op hoeiboei met wat hieronder staat, want omdat het niet volledig werd geplaatst heb ik van die mening een topic gemaakt opdat mijn mening beter tot zijn recht komt:


Wednesday, October 19, 2011

The World was Lied to about Hitler's Death


'Identity Theft' must be carried out before an impostor can use the name of another person to commit fraud

As the Third Reich collapsed in the spring of 1945, the Russians were the first to enter Berlin and capture Adolf Hitler's bunker


Monday, October 17, 2011

COMMIE OBAMA


These Videos are Worth Your Time
Posted by Ann Barnhardt - October 17, AD 2011 11:24 AM MST
From The Conservative Treehouse.
 
These videos are Yuri Bezmenov, a former KGB agent. These are old films, but that just adds to the credibility. He is seperated from Obama and our current situation by the gulf of decades of time. He describes, in detail, what has happened to the United States.


CommieTunes - OBAMA's END GAME REVEALED - Obama Socialist / Communist / Marxist / Maoist

 


Sunday, October 16, 2011

Friday, October 14, 2011

Nog een keer: Ex-Illuminati over het échte complot van de machtselite


Naar aanleiding van mijn pro-Israël artikelen krijg ik regelmatig emails van zowel christenen als andersdenkenden die mij menen te moeten wijzen op de inmiddels opnieuw in brede kringen aangehangen 'Zionistische complottheorieën' die beweren dat de joden de hele wereld willen onderwerpen en waarin de (stichting van de) staat Israël het brandpunt zou zijn. Uit op deze site al vaker aan bod gekomen onomstreden getuigenissen van ex-Illuminati leden zoals Svali, Hidden Hand en Doc Marquis (de eerste twee schuilnamen) blijkt echter dat het échte complot heel anders in elkaar steekt, en alle 'anti-Zionisten' feitelijk gruwelijk worden misleid door een machtselite die niets liever wil dan Israël totaal te (laten) vernietigen en zowel het joden- als het christendom uit te roeien, om er -als alles volgens plan verloopt in 2012- een wereldwijde Luciferiaanse New Age religie voor in de plaats te stellen.

Lees verder...

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Citaat lamare: >>Het gebruik van Zyklon B werd gecombineerd met het toedienen van warme lucht dat door middel van een ventilator vanuit een kachel naast de gaskamer werd ingeblazen. Proeven hadden namelijk uitgewezen dat het dodelijke effect van Zyklon B toenam als de temperatuur in de gaskamer boven de 27 graden Celsius steeg. De kachels werden geleverd door het bedrijf Theodor Klein Maschinen- und Apparatenbau in Ludwigshafen.”

Hier wordt genoemd dat in Majdanek verwarming werd toegepast, waarmee je dat verhaal niet zo maar onderuit schoffelt met de constatering dat Zyklon-B pas op 27,5 graden actief wordt.<< einde citaat

Dat men kachels gebruikte om via ventilators warme lucht in de vergassings-moord-kamer te blazen, wist ik nog niet, maar dat lijkt me een aannemelijk verhaal, want al doende leerde men (de massamoordenaars) de moord-procedure te 'verbeteren'.

Verder vul ik dat aan met de volgende linken omdat ik het diep treurig vind dat nog steeds twijfel wordt gezaaid over de meest WALGELIJKE massamoord in de geschiedenis, en dat niet in een Arabisch-islamitisch land, waar dat schering en inslag is, maar in Nederland:

Photos of Gas Chamber in Auschwitz main camp – Krema I http://www.scrapbookpages.com/auschwitzscrapbook/tour/Auschwitz1/Auschwitz08.html

Gas Chambers – Holocaust Education http://holocausteducation.wetpaint.com/page/Gas+Chambers

Citaat uit bovenstaande pagina:

"The End of Operations

Operation Euthanasia was terminated on September 1,1941, but the so-called euthanasia killings continued. The gas vans were not used after 1942, when gas chambers were used en mass. In 1944, at Chelmno, mass cremation and burial of corpses began. Many of these burial pits are still visible today. In a further effort to cover up evidence, the Germans dismantled the gas chambers of Sobibor and Treblinka. Yet, they were unable to work quickly enough to destroy all of the gas chambers at Majdanek and Auschwitz-Birkenau. The remains of the gas chambers and crematoriums are visible, but in poor condition. These remnants serve as evidence of the atrocities that occurred in these death camps. Gas chambers were just one of the methods the Nazis used to exterminate 11 million people. Many of these structures may have been destroyed, but the mass murder committed in them will never be forgotten."

The Gas Chamber – Holocaust Education & Archive Research Team http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/auschwitzgaschambers.html

Een citaat uit die bovenstaande pagina:

"Filip Muller a member of the Sonderkommando described a gassing:

“As people reached the crematorium they saw everything – this horribly violent scene. The whole area was ringed with SS. Dogs barked – machine- guns. They all, mainly the Polish Jews, had misgivings.
They knew something was seriously amiss, but none of them had the faintest of notions that in three or four hours they’d be reduced to ashes.

When they reached the undressing room they saw that it looked like an International Information Centre. On the walls were hooks,and each hook had a number. Beneath the hooks were wooden benches. So people could undress more comfortably, it was said.

And on the numerous pillars that held up this underground undressing room, there were signs with slogans in several languages – “Clean is Good”,” Lice can kill”, “Wash Yourself”, “To the disinfection area”. All those signs were only there to lure people into the gas chambers already undressed – and to the left, at a right angle, was the gas chamber with its massive door.

In Crematoriums II and III, Zyklon B gas crystals were poured in by a so-called SS disinfection squad through the ceiling, and in Crematorium IV and V through side openings. With five or six canisters of gas they could kill around two thousand people.

This so-called disinfection squad arrived in a truck marked with a red cross and escorted people along to make them believe they were being led to take a bath. But the red cross was only a mask to hide the canisters of Zyklon B gas and the hammers to open them.

The gas took about fifteen minutes to kill. The most horrible thing was when the doors of the gas chambers were opened – the unbearable sight – people were packed together like basalt, like blocks of stone. How they tumbled out of the gas chamber.

I saw that several times- that was the toughest thing to take – you could never get used to that. It was impossible.
You see, once the gas was poured in, it worked like this: it rose from the ground upwards. And in the terrible struggle that followed – because it was a struggle – the lights were switched off in the gas chambers. It was dark, no one could see, so the strongest people tried to climb higher. Because they probably realised that the higher they got, the more air there was. They could breathe better. That caused the struggle.

Secondly, most people tried to push their way to the door. It was psychological – they knew where the door was, maybe they could force their way out. It was instinctive, a death struggle.

Which is why children and weaker people, and the aged, always wound up at the bottom. The strongest were on top. Because in the death struggle, a father didn’t realise his son lay beneath him”."

Maar waar gaat deze discussie over?

Over de bewering dat "Zionisten" het holocaust-verhaal zouden hebben overdreven om te kunnen komen tot de stichting van de staat Israël en met het doel om te komen tot "overheersing van de wereld".

Lees echter dit artikel en wees geïnformeerd:

Nog een keer: Ex-Illuminati over het échte complot van de machtselite http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=635940

Thursday, October 13, 2011

DEMMINK KOMT HOE DAN OOK AAN DE BEURT!


Als God-de Heer Jezus iets maakt dan is dat altijd GOED, want God is goed en niet slecht en DUS is de hel OOK goed en dient dat oord ergens voor.

Ieder mens gaat van nature wegens de erfzonde naar de hel-de poel des vuurs, want geen mens heeft van nature recht op de hemel en om in Gods aanwezigheid te mogen zijn.

Daartoe werd God mens in de gestalte van Jezus Christus omdat Hij ons mensen niet kwijt wil raken aan zijn tegenstander de duivel omdat Hij van ons mensen houdt, en daartoe stierf Hij in onze plaats aan het kruis om onze straf te ondergaan voor een ieder die dat geloven wil en voor een ieder die Hem daarvoor dankbaar wil zijn en die zich bekeren wil van zijn of haar zonden.

Joris Demmink is zo'n iemand die "gewoon" naar de hel gaat als hij zich niet bekeert en in dat kader schreef ik een bijdrage op de site van Micha Kat wat ik hieronder plaats met daarin wat kleine correcties op de originele tekst.Tuesday, October 11, 2011

LAAT GOD ERBUITEN!

Micha bij Micha

Micha 7,7-13Sions verlossing (*=Ik ben, die Ik ben=YHVH, de naam van God die één met Jezus is)
Maar ik zal uitzien naar de HERE*, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin: al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; al zit ik in het duister, de HERE zal mij tot licht zijn. Des HEREN gramschap zal ik dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn zaak verdedigt en mij recht verschaft; Hij zal mij uitleiden in het licht; ik zal aanschouwen, hoe Hij gerechtigheid oefent. 10 Mijn vijandin zal het zien, en schaamte zal haar bedekken, haar die tot mij zeide: Waar is de HERE, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij vertreden worden, als slijk der straten. 11 Op de dag dat men uw muren herbouwt, op die dag zal de afbakening ruim zijn; 12 die dag, waarop men tot u komen zal van Assur tot Egypte, en van Egypte tot de Rivier, en van zee tot zee, en van berg tot berg. 13 Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen.

Uit: NBG-vertaling 1951

Hieronder mijn mening die ik op de website van Micha Kat had gegeven, en ik heb correcties toegepast in de originele bijdrage waarin wat typefouten zaten:


Saturday, October 8, 2011

JODENHAAT!

Lees de ontboezemingen van Micha Kat over zichzelf en begrijp waarom hij nu frontaal de aanval heeft ingezet tegen Israël, en dus tegen de GOD van Israël, die de Heer Jezus Christus is, maar waar hij nog niets van begrijpt:

MICHA KAT EN DE HOLOCAUST-HOAX

Het komt helaas vaker voor dat mensen die geboren zijn uit een niet-Joodse moeder en een Joodse vader, zich feller dan 'normaal' keren tegen hun Joodse achtergrond, omdat ze als "officieuze Joden" er niet echt 'bijhoren'.

Inderdaad is het zo dat men in het Jodendom niet onomstreden bepaald dat men alleen als Jood wordt erkend als men uit een Joodse moeder geboren is, en iemand die daar ook zeer veel moeite mee had was de Russische Vladimir Zjirinovski die uit een Russische moeder geboren werd, maar die verwekt werd door een Poolse Jood, die Wolf Edelstein heette.

Vanwege zijn latere afkeer van zijn Joodse achtergrond, omdat hij zich niet door de 'echte Joden' geaccepteerd voelde, liet hij zich hernoemen naar de achternaam van zijn moeder die Zjirinovsky heette.

Maar ook deed hij dit omdat Rusland van oudsher zeer antisemitisch is en hij niet wilde opvallen met zijn Joodse achternaam.

Iets dergelijks stel ik nu vast bij Micha Kat, die blijkbaar het ook niet te verteren vond dat hij niet wordt geaccepteerd door de 'volle' Joden en helaas koos hij ervoor om ook het pad van het antisemitisme op te gaan, maar ook omdat zijn aanhang bestaat uit 'anti-zionisten' en hij hun "support" niet kwijt wil.

Hieronder mijn (laatste) bijdragen op zijn website, waar ook de notoire antisemiet aart-liberty kind aan huis is, voordat ze wellicht worden verwijderd:

Thursday, October 6, 2011

Het Rooms-islamitische BEEST


Inleiding.
1 Johannes 5:19: “Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt”. Deze korte tekst spreekt niet alleen over een wereld maar er zit ook een hele wereld achter. Dat is een wereld waarvoor, zo hebben enige tientallen jaren ervaring mij geleerd, veel kinderen Gods hun kop in het zand steken omdat ze met de waarheid niet lastiggevallen willen worden. Daarmee maken zij het de satan wel erg gemakkelijk om zijn kwaadaardige plannen (onontdekt) uit te voeren. Omdat deze wereld in het boze ligt, of in hedendaags Nederlands: door de satan wordt beïnvloed, was het te verwachten dat er veel zaken zijn waar de satan zijn vuile klauwen achter heeft zitten. Waar dat het geval is hebben de hedendaagse discipelen van Jezus te strijden “tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”, zoals we lezen in Efeze 6:12. Deze wereldbeheersers zijn meesters in het zich verstoppen achter (onverklaarbare) situaties, achter zogenaamd goedbedoelende christenen of achter vroomklinkende leringen.
Uiteraard maken zij ook gebruik van een heel wat minder subtiele aanpak. De hemeltergende wreedheden die bepaalde mensen op hun geweten hebben getuigen daarvan. Wreedheden die ook worden begaan door mensen die door massa's betoverde zielen worden aanbeden als de “vertegenwoordiger van Christus op aarde”. En juist dan loont het beslist de moeite om eens te achterhalen wat deze “heiligen” nu werkelijk allemaal op hun geweten hebben. Mocht je daar nu een begin mee willen maken dan kan de inhoud van deze pagina je daar alvast een heel eind mee op weg helpen.

Lees verder...