Sunday, January 8, 2012

De Roomse satanische E.U.


Mariavlag

Bij genadeoorden, Mariaheiligdommen en Mariakapellen zijn geregeld vlaggen te zien toegewijd aan Maria. Eigenlijk zijn er twee soorten vlaggen voor/met Maria.

De ‘Roomse' Mariavlag
Dit is een betiteling van de vlag van Europa (de blauw vlag met twaalf gouden sterren), die volgens verschillende bronnen en katholieke politici een echte Mariavlag is, en ook zo bedoeld is.
Rooms is in deze zin niet positief bedoeld, omdat protestante politici nogal protesteerden tegen de vlag. In een artikel in het Reformatorisch Dagblad d.d. 19 mei 2005 staat over deze Mariavlag vermeldt:


Het idee voor de blauwe Europese vlag is van rooms-katholieke oorsprong. Paul G. M. Levi, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, is gefascineerd door Maria met de sterrenkrans om het hoofd. Hij stelde aan de secretaris-generaal van de raad van Europa, graaf Benvenuti, voor het Mariasymbool te kiezen. Toen het voorstel door de parlementaire assemblee werd aangenomen, zei Levi bij het verlaten van de zaal: „Hoe bestaat het! Wij hebben zojuist de Intro's van de nieuwe Mis van Maria Hemelvaart herontdekt.” 

De RK Kerk hanteert als herkomst een bijbeltekst uit Openbaring 12:1-2: „"En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren."

De dag waarop de Europese vlag werd voorgesteld was 8 december 1955, „het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.”

Andere aanwijzingen voor rooms-katholieke dominantie bij de keuze van de Europese vlag, op 2 september 1958 onthulde aartsbisschop Montini van Milaan (de latere Paus Paulus VI) op de berg Serenissima een 20 meter hoog standbeeld van Maria en noemde het „Onze Lieve Vrouw en Heerseres van Europa.”
Paus Pius XII noemde Maria de „Moeder van alle naties” en riep op 3 maart 1953 de Europese volkeren op zich te verenigen. Bisschop dr. Graber zei op 9 september 1978: „Ik heb gevraagd om een Mariaanse Europese Internationale... Wij bidden en vragen in stilte, dat het westelijk halfrond ooit weer zal zijn wat het was, een Imperium Marianum.”

En nu de Roomse LEUGEN waarop die vlag is gebaseerd:

De RK Kerk hanteert als herkomst een bijbeltekst uit Openbaring 12:1-2: „"En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren."

De RK Kerk beweert dat dit slaat op 'Maria', maar dit slaat op ISRAËL:

Openb.12:1-6 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en Zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.A: Een indrukwekkend teken.

Openb.12:1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

We zijn hier aangekomen bij het begin van het derde interval van het boek Openbaring; dit is het grootste interval van het boek en het eindigt in Openb.14:20. In dit interval ontvangen we verreweg de meeste informatie over wat er zich werkelijk op aarde zal afspelen in de eindtijd; en de eerste informatie die we ontvangen is een indrukwekkend teken, namelijk een vrouw. Maar het is een indrukwekkend teken dat in de hemel gezien wordt, wat kan betekenen dat de mensen op de aarde niets indrukwekkends zien in dit teken; de grootheid van dit teken wordt echter wel in de hemel erkend. Omdat het een indrukwekkend teken in de hemel is, betekent het dat dit teken geïnterpreteerd moet worden; want Johannes zag in Openb.17:1-6 een teken van een andere vrouw, en hij was ontzet over wat hij zag (vers 6b). Maar de engel onthulde daar de betekenis van deze vrouw aan hem (vers 7).

De vrouw uit Openb.12:1 wordt onthuld aan het begin van het derde interval en daarmee vervult zij al direkt een cruciale rol, maar de grote vraag is wie deze vrouw nu eigenlijk is. Zij is bekleed met de zon, en ze heeft de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; deze tekst is de laatste tekst in de Bijbel waarin zon, maan en sterren in één adem genoemd worden. De eerste tekst in de Bijbel over zon, maan en sterren is Gen.1:16, maar zon en maan worden niet bij hun naam genoemd, terwijl we nu weten dat het aantal sterren in de miljarden loopt. Openb.12:1 spreekt echter over twaalf sterren, en er is verder nog maar één tekst in de Bijbel waar zowel de zon als de maan en twaalf sterren worden genoemd.

Gen.37:9-10 Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?

In deze tekst openbaart de Heilige Geest het profetische begin van het volk Israël als de zon, de maan en twaalf sterren, namelijk Jakob, Rachel en de twaalf zonen van Jakob. Het derde interval van het boek Openbaring begint met de profetische omschrijving van het volk Israël als een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Dit spreekt van het geestelijke overblijfsel van het Joodse volk dat in de tijd van het Oude Testament Gods woord heeft gehoorzaamd, en dit gelovige overblijfsel zal ook in de eindtijd gehoor geven aan het woord van God. Dit overblijfsel van Israël heeft altijd de belofte van de komende Messias vastgehouden vanaf Abraham tot vandaag.

Lees meer: [DOC] 

Israël, de sleutel van God tot de eindtijd

 

Het is duidelijk dat de E.U. een SATANISCH PROJECT is met als doel om 'Maria' in heel Europa en in heel de wereld vereerd te krijgen, TEN KOSTE van Israël en de Joden en van de ware volgelingen van de Joodse Jezus Christus, maar WIE is 'Maria'?

 

MARIA IS SATAN! 

 

Naast Jezus wordt ook de Heilige Maagd Maria morgenster genoemd (volgens de RK Kerk) (bron...)

 

 Maar de Heer Jezus heet NIET slechts morgenster, doch DE BLINKENDE MORGENSTER

 

Openbaring 22:16
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

De gevallen engel 'morgenster' werd door God 'tegenstander=satan' genoemd, en één van de manieren om hem omfloerst te aanbidden, was om VENUS te aanbidden, want sowieso is elke aanbidding van iets of iemand buiten God om SATANISCH, maar hoe werd VENUS dan MARIA?

 

The statue of Jupiter in  Rome was eventually called St. Peter, and the statue of Venus was changed to the Virgin Mary.The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called 'Vaticanus', the place of the diving serpent where the Satanic temple of Janus stood

 

Het standbeeld van Jupiter in Rome werd uiteindelijk St. Pieter genoemd , en het standbeeld van Venus werd veranderd in de Maagd Maria. De gekozen locatie voor het hoofdkwartier was op een van de zeven heuvels genaamd 'Vaticanus', de plaats van de duikende slang waar de satanische tempel van Janus stond

 


Bron...

 

 Conclusie: de Europeanen leven reeds in de SATANISCHE ROOMSE E.U. en het is de bedoeling dat dit de machtsbasis gaat worden van de komende ANTICHRIST, die de hele wereld zal gaan domineren, met als doel om Israël in bezit te krijgen en met name Jeruzalem en vooral het tempelplein.


The Nazis and Fascists who Founded the European Union

 

 

Het meest omstreden stukje aarde

 

 

Hail Mary! Hail Satan! Catholicism, Mother of Harlots!

 

 

Europe in Bible Prophecy

 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.