Saturday, March 31, 2012

Openbaring: Grotendeels al vervuld of juist nog liggend in de toekomst?

Petrus Romanus: Vredesverdrag Vaticaan - Arabische Liga bijna 3 jaar oud

Paus Benedictus kreeg van de islamitische Grote Moefti van Jeruzalem in mei 2009 een rondleiding in het Rotskoepelgebouw -waarop letterlijk staat geschreven dat Jezus niet de Zoon van God is- op het Tempelplein in Jeruzalem. Veel christenen zien in de bovenstaande foto een profetisch plaatje van wat er in de (nabije?) toekomst zou kunnen gaan gebeuren.

Op 23 april is het precies 3 jaar geleden dat het Vaticaan een (vredes)overeenkomst sloot met de 22 landen tellende Arabische Liga. Eén van de vertegenwoordigers van het Vaticaan was kardinaal Tarcisio Bertone, een belangrijke 'Petrus Romanus' kandidaat (zie vorige delen). In mei 2009, kort na het sluiten van het 'memorandum van overeenstemming', werd de paus door de islamitische autoriteiten toegelaten tot het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem, de plek waar in de nabije toekomst het 'Tweede Vaticaan' zou moeten worden opgericht. Veel christenen zagen hierin een vooruitwijzing van het toekomstige vredesverdrag dat de Antichrist in staat zal stellen zijn zetel op de Tempelberg te vestigen, al dan niet in een letterlijk herbouwde Tempel.

Thursday, March 29, 2012

Feiten op een rijtje waaruit blijkt dat Obama een moslim is

'Obama blokkeert energie onafhankelijkheid VS vanwege moslimlanden'

Nogmaals dit bekende spotprentje op Obama, dat het echter steeds meer bij het rechte eind lijkt te hebben.
 
In de Verenigde Staten hebben velen hun wenkbrauwen gefronst toen president Obama onlangs besloot om de bouw van een uiterst belangrijke oliepijpleiding (de centrale Keystone Pipeline uit Alaska), die de VS voor een groot deel onafhankelijk zou maken van toevoer van olie uit Arabië, te schrappen. Waarom zou Obama het megaproject, dat behalve werkgelegenheid ook de nodige inkomsten voor de kwakkelende economie zou genereren, cancelen?  


Iran had al in 2009 kernbom; Netanyahu wantrouwt Obama als Arafat

Benjamin Netanyahu - Wikipedia  Barack Obama - Wikipedia


Premier Netanyahu zou president Obama voor geen meter vertrouwen.   

Uit een nieuwe serie 'gelekte' emails (WikiLeaks) afkomstig van het Amerikaanse Stratfor zou blijken dat Israël al in 2009 op de hoogte was van het bestaan van minstens 2 Iraanse kernbommen, die op raketten zouden klaarstaan voor lancering. Daarnaast zou de Israëlische premier Netanyahu in vertrouwelijke contacten hebben laten blijken president Barack Obama net zo veel te vertrouwen als wijlen de Palestijnse aartsterrorist en massamoordenaar Yasser Arafat.

De opname van de gemeente van Jezus Christus

 
Klik op de afbeelding voor een vergroting


Op Xandernieuws gaf ik in het verleden vaak en veel mijn mening onder mijn gebruikersnaam 'xembryo', al vertelde ik iedereen dat ik 'gewoon' Hans heet.

Ik herontdekte via het internet zo'n mening en die ging over de aanstaande opname van het Lichaam van Christus=de gemeente van ware volgelingen van de Heer Jezus Christus, en dat onder een topic waarin 'Xander' (Sander M.) van Xandernieuws meer vertelde over zijn eigen visie op de opname, waarover ik mij destijds verbaasde, omdat ik destijds niet had gedacht dat 'Xander' zo'n onduidelijke visie had op de opname, terwijl er Bijbelse redenen genoeg zijn om daarover wel een duidelijke visie te kunnen hebben ontwikkeld:


Wednesday, March 28, 2012

Alles wat adem heeft, love de HEREPsalm 150:6
Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja

Sunday, March 25, 2012

Oude stad Jeruzalem wordt Tweede Vaticaan

Petrus Romanus (deel 12): Oude stad Jeruzalem wordt Tweede Vaticaan

Wappert binnenkort de vlag van het Vaticaan boven Jeruzalem? 

Pas in 1993, toen Israël al 45 jaar bestond, knoopte het Vaticaan diplomatieke banden aan met de joodse staat. Daar stond echter wel iets tegenover: in 1992 waren enkele hoge Israëlische officials -waaronder de huidige president Shimon Peres- akkoord gegaan met een geheim gehouden plan om de Oude Stad van Jeruzalem onder controle te plaatsen van de paus, waardoor er een 'Tweede Vaticaan' zou ontstaan. De huidige paus Joseph Ratzinger bezocht Jeruzalem in 1992 exclusief voor dat doel. 20 jaar later lijkt het bijna zover te zijn: met de aanstaande komst van de laatste paus Petrus Romanus lijkt het Vaticaan tegelijkertijd definitief de controle de krijgen over de meest heilig geachte plek op Aarde.

Het wordt voor allen die de SATANISCHE Rooms katholieke "kerk" in de gaten houden steeds duidelijker waar alles op zal gaan uitlopen: een komende valse "profeet" namens die SATANSKERK en een aanstaande wereldTIRAN en politicus als antichrist, namens diezelfde DUIVELSE ORGANISATIE, die onder het mom van een "Christelijke" "KERK" te zijn, opereert.

Saturday, March 24, 2012

Israel surrounded by hyenas


    Isreal is surrounded and isolated by packs of

        Josiah Jacob Ben David
        03.10.11 | 12:38 (IST)

    hyenas at their borders but Israel is like a pride of many young lions. Lions often maul and kill hyenas in order to defend themselves collectively and no hyena wants to be on the other end of those claws and teeth. You cowardly hyenas be careful !
    from the article: U.S. Defense Secretary: Israel increasingly isolated in Middle East For my Dutch readers;

Op Xandernieuws staat ondertussen het pro-Israëlische topic Teheran dwingt Iraanse joden mee te doen met Mars op Jeruzalem vrijdag maar op die site waren ook hyena's rond, getuige het volgende dat ik in de reacties las:...wat n afschuwelijke, afschuwelijke site is dit toch...

..totaal verblindt door de val die Satan heeft opgezet sinds '48..  door deze valse staat 'israel' te creeren..

..en maar stoken...altijd stoken...vermoorden - door gedachten en geloof... Medemensen vermoorden door ze te haten.... terwijl alles doorgestoken kaart is

sterkte met jullie.

Lone


      door:     2012-03-24 16:06:47

vervloekte bende hier

...jullie laten je opstoken door een 'site', welke niets anders doet als Stoken

omdat een aantal Valse Joden een 'staat ' heft opgericht
( dmv bloed wel te verstaan)
en dat propageert als 'gods zijnde'

en jullie trappen erin ?

Kom nou.


Hartverscheurend.

Geen wonder dat onze God niets heeft aan zulken -
die niets anders doen, als vechten over satans eigen doelen.

Lone

      door:     2012-03-24 16:14:25

Deze 'Lone' ken ik niet anders dan als een zeer ANTI-Israëlische figuur, maar om één of andere duistere reden krijgt hij toch de ruimte op Xandernieuws om zijn Jodenhatelijke GIF te spuwen.

Friday, March 23, 2012

Jezus is (de Zoon van) God

Er zijn mensen die denken dat het een dwaling zou zijn om te stellen dat Jezus (ook) God is, en deze controverse is al EEUWENOUD en dat komt omdat God het zo "gespeeld" heeft dat Hij bestaat uit VADER, ZOON en HEILIGE GEEST, maar een KIND kan begrijpen dat God ÉÉN is.

ER IS MAAR 1 (één) GOD!

Indien de Heer Jezus Christus niet (ook) God zou zijn dan hing er een raar figuur aan het kruis die ons NIET had kunnen verlossen!

Maar Jezus was en is dus wel God, maar als MENS maakte Hij geen aanspraak op zijn GODDELIJKE MACHT, want anders had Hij (bij wijze van spreken) LACHEND aan het kruis gehangen, want dan deed het GEEN pijn en was Hij trouwens ook niet gestorven en zou Hij lachend en WREKEND van het kruis zijn gegaan en had Hij al zijn vijanden onder zijn voeten VERPLETTERD als INSECTEN!

Op die wijze komt de Heer Jezus namelijk wel terug en Hij zal al zijn vijanden als ONGEDIERTE VERDELGEN!

Dan zal JEZUS laten zien WIE Hij werkelijk is en was en vooral aan de EIGENWIJZE JODEN (waar Hij overigens VEEL van houdt omdat het zijn eigen volk is, want JEZUS is zelf een JOOD), die Hem nog steeds niet erkennen als hun redder en verlosser en Messias (Mashiach), uitzonderingen daargelaten.

Ik las de volgende reactie van een halfjoodse zuster in het geloof in de Heer Jezus die denkt dat ik dwaal, maar zij dwaalt als ze niet kan geloven dat JEZUS=GOD en dan heeft ze last van dezelfde RELIGIEUZE machten en krachten die haar Joodse voorvaderen ertoe brachten om de Heer Jezus AF TE WIJZEN als hun Messias en aan de Romeinen uit te leveren om te worden gedood, omdat ze dat liever zelf hadden gedaan door Jezus te stenigen, een straf die God=JEZUS overigens zelf had ingesteld op o.a. Godslastering, maar wat ze vanwege de Romeinse bezetting niet mochten doen.

De Heer Jezus Christus had namelijk INDIRECT duidelijk gemaakt dat Hij God was (en is) en dat pikten de religieuze Joden niet en DAAROM wilden ze Hem doden middels steniging, omdat ze Hem een GODSLASTERAAR vonden.

Omdat JEZUS ogenschijnlijk slechts een sterfelijk mens was durfden ze dit te doen, maar als JEZUS (ik schrijf JEZUS in hoofdletters als ik bedoel Jezus=GOD) tegenover hun had gestaan in zijn WERKELIJKE ALMACHT dan hadden ze het in hun broek gedaan van ANGST en hadden ze het niet in hun hoofd gehaald om Hem te durven aanklagen, maar dan had de Heer Jezus ook niet onze verlosser kunnen zijn, want daartoe moest God dus middels JEZUS volledig MENS worden opdat Hij onze perfecte MIDDELAAR kon worden TUSSEN God en ons mensen, en zo werd Hij dus de mensenzoon, wat wil zeggen: God die volledig MENS werd.bEngel, helemaal met je eens God=Jezus: kan niet, staat in 1 Johannes 5-9:

Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen.
Hij zegt dat Jezus  Christus Zijn Zoon is.
Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis aanvaard.
Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over Zijn Zoon heeft gezegd.

Dat lijkt me duidelijk genoeg om deze dwaalleer te ontkrachten, hier spreekt een duidelijke waarschuwing uit.

Ik krijg dan ook veel tegengas door te getuigen dat Jezus de Zoon van God is!

shalom: Sylvia M


      door:     2012-03-22 09:05:09

JEZUS was God als MENS en NIET God als GOD, en als zodanig was JEZUS ondergeschikt aan de Vader (Gods alter ego) als Zoon van God, als VOORBEELD voor ons mensen hoe wij als ONDERGESCHIKTEN aan God ons hebben op te stellen, opdat we niet net als satan naast onze schoenen zouden lopen van verwaandheid, denkende dat we zelf ook God zouden zijn.

Thursday, March 22, 2012

Je bent een KONINGSKIND!

UITSLUITEND voor AANBIDDERS van JEZUS CHRISTUS

DEEL in zijn RIJKDOM van GENADE en LIEFDE en BLIJDSCHAP en wordt ook een AANBIDDER van JEZUS=GOD!!

Jezus is (de Zoon van) God

SATAN HATES YOU! - SATAN HAAT JOU!

De Rooms katholieke "kerk" is mijn 'ding'!  'Ik ben satan en ik haat je!'

Buig voor me neer en ik zal je verachten!

Ik wil je ondergang!


'Ik ben krankzinnig'


THE GODFATHERS of the SATANIC ROMAN CATHOLIC 'CHURCH'

Continue RIGHT HERE...


Tuesday, March 20, 2012

IS JESUS GOD? - In 5 Minutes - the matter is SETTLED - Indisputable!


Geüpload door op 21 mrt 2009


 Is Jesus God? In 5 minutes the matter is settled from the Bible - indisputably - irrefutably. Let the Bible speak for itself...Old and New Testament. Hear the words of the Bible, of Jesus himself, of friends and enemies alike and then decide for yourself. If you are of the opinion that Jesus is not God or you belong to a religion that teaches he is not God...you might want to think hard before you watch this film. Once you have seen it...you are eternally responsible.

An ICHTHUS© 'mini-film'

America's Godly Heritage

click on the image to watch

Watch this documentary to learn how satanic judges changed the CHRISTIAN and Godly US of America into a SATANIC NATION!


America's Godly Heritage - Jeremiah Project

 

WallBuilders | Presenting America's forgotten history

 

JESUS CHRIST will DESTROY the antichrist!

The antichrist and false prophet will be destroyed

 

Destroy all churches in the Arabian Peninsula – Saudi Grand Mufti

The Grand Mufti of Saudi Arabia has said that all churches in the Arabian Peninsula must be destroyed. The statement prompted anger and dismay from Christians throughout the Middle East.

Read more...
Israel Capable of Producing 250 Billion Barrels of Oil

Oil drilling in southern Israel

"Our company has mapped over 250 billion barrels of recoverable oil in Israel," says Dr. Harold Vinegar of Israel Energy Initiative Ltd.

Dr. Harold Vinegar of Israel Energy Initiative Ltd. in Jerusalem is optimistic about Israel's potential in the oil industry. He spoke to Israel National Radio's Goldstein on Gelt show with Douglas Goldstein about energy independence and the "black gold" that is underfoot.

Read more...

Total Tyrany Is Here - NDRP Executive HORROR

Total Tyrany Is Here - NDRP Executive HORROR

 

 

Sunday, March 18, 2012

Caesar Tyrannus Obama, I Will Not Submit


Visit her website, for she has many good things to say, but beware because she's Roman Catholic


Read This Slowly. It is Obama making his move.
Posted by Ann Barnhardt - March 17, AD 2012 6:37 PM MST

This executive order, published on the White House website yesterday, gives the Obama regime power to take over . . . pretty much EVERYTHING, including agriculture, labor, energy, transportation (both interstate and intrastate) and commerce IN PEACETIME and NON-EMERGENCY conditions. Read it. Just commit a half hour and read the damn thing.

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13Escalation Will Be Met with 'Super Escalation'

Grad rocket Attack in Ashdod (archive)

Security officials threatened on Friday that an escalation of rocket fire by terrorists in Gaza will result in a “super escalation” by the IDF.
Speaking to the Yisrael Hayom newspaper, a security official said, “We cannot tolerate this fire over time. The citizens of Israel do not care who shoots at them. They care that they are being shot at.”

Read more...

Monday, March 12, 2012

Congres VS buitenspel gezet; Media negeren resolutie Obama af te zetten

US Congress sidelined; The media ignore resolution to impeach Obama
Anonieme klokkenluider: VS wacht schokkende gebeurtenis tussen 13 en 23 maart'Anno 2012 is definitief duidelijk wat Barack Obama en Joe Biden bedoelden met 'change': de opheffing van de Amerikaanse democratie en de geleidelijke invoering van een militaire dictatuur.
De Amerikaanse president Barack Obama ontpopt zich steeds meer als een ware dictator. Obama heeft het Pentagon -dus de Amerikaanse strijdkrachten- bevolen om geen bevelen meer aan te nemen van het Amerikaanse Congres maar feitelijk enkel nog van hem. Dit druist recht tegen de grondwet van de VS in, maar desondanks maken de door het Witte Huis gecontroleerde media er geen enkele melding van. Ook niet van het feit dat leden van het Huis van Afgevaardigden zó bezorgd zijn over ongrondwettelijke acties van de president, dat ze een officiële afzettingsprocedure tegen Obama zijn begonnen.

Saint-New World OrderUnited Nations scheming
They're in the headlines glare
And we're just speculating
Where we'll go from here

World markets crashing daily
Giving into our fears
And we don't know just
What Obama-nations breeding here

[Chorus:]
Oh, here comes the New World Order
The Devil's on his shoulder
Start running for the boarder
Oh, here comes the New World Order
Babylon is fallen
Start running for the boarder

World governments colliding
Foot in the end time snare
We've beat the drum of reason
No one seems to care

Terrorist militias mounting
The words forgotten tears
And now the end is at the door
It's at the door insisting


Saint - Hell Blade 

Friday, March 9, 2012

Eindtijd opinie 1


Het spel van de NWO (de Rooms katholieke gangster-satanskerk) begint steeds doorzichtiger te worden: zoals eerder in Tunesië, Egypte en Libië, probeert men via radicale moslims (de islam is een uitvinding van de RK-satanskerk, en de VS zijn sinds de 2e helft van de 19e eeuw achter de schermen slaaf en bezit van die "kerk") het huidige bewind in Syrië te destabiliseren en te demoniseren met als doel om met name RUSLAND uit de tent te lokken en in mindere mate China, want het doel van de NWO is om Rusland kwijt te raken als (militaire/nucleaire) wereldmacht.

HET GAAT NIET OM SYRIË MAAR OM RUSLAND!

Rusland moet uiteindelijk via een alliantie met Iran (Perzië) verlokt worden om direct betrokken te raken bij het Midden-Oosten-conflict en dat doet men in fasen: eerst forceert men de Psalm 83-oorlog, wetende dat Arabische regimes, die door de VS zijn veranderd in radicale moslimstaten (met 'dank' aan de islamitische Marxist Obama), niets liever willen dan Israël proberen te vernietigen, en wetende dat Israël dan hard zal terugslaan en overwinnen, waarop er een grote schreeuw om wraak zal gaan klinken in de HELE islamitische wereld, waarna men Rusland zal gaan pressen om voor te gaan in een strafexpeditie tegen Israël van alle niet-Arabische islamitische landen rondom Israël, omdat Israël haar Arabische vijanden zal hebben verslagen in de komende Psalm-83-oorlog.

Die oorlog zal de vreselijke Ezechiël 38/39-oorlog zijn, die een KERNOORLOG* zal zijn, en die zal gaan leiden tot de ONDERGANG van Rusland en praktisch alle islamitische bondgenoten van Rusland, en dit zal de Gog & Magog-oorlog zijn, waarbij Gog niet zozeer de leider van Rusland zal zijn, maar een DEMONENVORST onder satan zal zijn, die vanuit de hemelse gewesten het leiderschap van Rusland zal gaan aansturen.

*(18-02-2016) Ik schreef dit toen in nog in het bestaan van nucleaire wapens geloolfde, maar ik geloof dat sinds enige tijd NIET meer:

NUCLEAR WEAPONS DON'T EXISTHet doel is om Israël TOTAAL afhankelijk te maken van de NWO= het nieuwe Romeinse Rijk=de NAVO=de EU, en wat er straks van de VS zal overblijven, want ook de VS zullen TEN ONDER GAAN, maar dat kan Obama GEEN KLAP schelen omdat hij toch geen Amerikaan is, maar een in Kenia geboren BRITS staatsburger, omdat Kenia destijds een BRITSE KOLONIE was.

Daarnaast is achter de schermen, en zonder dat de meeste Amerikanen het weten, de VS van Amerika NOG STEEDS EEN KOLONIE VAN HET BRITSE RIJK, en Groot-Brittannië is op haar beurt ONDERHO(E)RIG aan de ROOMS KATHOLIEKE SATANS"KERK"!!

Miljoenen mensen in de VS zijn wedergeboren en liefhebbers van de Heer Jezus en God staat het echt satan niet toe om deze miljoenen "de hemel in te blazen" middels de NUCLEAIRE DOOD!

Europa heeft in die komende Ezechiël 38/39-oorlog niets te vrezen, want het is juist de bedoeling dat Europa zal blijven voortbestaan als machtsbasis van de ROMEINS KATHOLIEKE SATANISCHE EU: het "nieuwe Romeinse rijk, en van de komende antichrist en de valse profeet die als DOEL hebben om Israël in de val te laten lopen, met als motief om daarmee God=JEZUS dwars te zitten en JEZUS het MOTIEF trachten te ontnemen om terug te keren als Koning van de wereld.

Israël zal volgens de Bijbel machtig door GOD worden bijgestaan in die komende Ezechiël 38/39-oorlog, maar de NWO-BANDIETEN zullen het zo arrangeren dat de meeste Israëli's zullen denken dat ze hun redding te danken hebben aan de NWO en NIET aan GOD.

Slechts een minderheid (een derde deel) zal WETEN dat ze door God van de ondergang gered zullen zijn op het moment dat Rusland en islamitische bondgenoten de grens oversteken van Israël.

Er zal kort daarvoor IETS KRANKZINNIGS hebben plaatsgevonden: de opname van de gemeente van Jezus Christus.

De NWO zal LIEGEN dat "buitenaardse wezens verantwoordelijk zullen zijn geweest voor de wereldwijde verdwijning van vele miljoenen 'gristenen' (waar satan een bloedhekel aan heeft) en dat "de wereld in groot gevaar zal zijn, wegens deze buitenaardse bedreiging, en één dient te worden gemaakt onder leiding van de "verlosser", die de antichrist zal zijn.

De NWO-schurken lezen namelijk de Bijbel en net als satan kennen ze de inhoud van Gods boek zeer goed, maar dan wel vanuit het perspectief van de duivel, en ze weten dat alles zo moet gaan zoals het in de profetieën staat geschreven.

Maar kort voordat miljoenen Amerikaanse liefhebbers van de Heer Jezus gedood dreigen te worden door een nucleaire oorlog met Rusland, zal God zijn gemeente thuishalen, waarna de laatste zeven vreselijke jaren op aarde zullen aanvangen onder leiding van de antichrist en de valse profeet, die een VALS verbond met Israël zullen sluiten en met de overgebleven vijanden van Israël, opdat er eindelijk "VREDE" zal zijn op aarde....uiteraard is Benjamin Netanyahu dan NIET meer aan de macht, maar zal Israël weer geleid worden door een LINKSE (zelfmoord)regering.

 Wat de aankomende crisis zal verergeren is dat de komende wereldleider een DODELIJKE HOOFDWOND zal oplopen, en die leider is Barack Hoessein Obama, waarna Rusland eens te meer, en dus extra vanwege de opname, die vooral in de VS voor een enorme CHAOS zal gaan zorgen, omdat miljoenen mensen INEENS VERDWENEN zullen zijn, zal denken dat het veilig is om met islamitische bondgenoten Israël aan te vallen, omdat de VS dan NIET MEER in staat zullen zijn om het voor Israël op te nemen en de Europeanen zullen sowieso Israël op geen enkele wijze te hulp (kunnen en willen) komen, waarna Rusland denkt dat dit een BUITENKANS zal zijn om definitief zich toegang te verschaffen tot de warmere zeeën van het Midden-Oosten, nadat het Israël zal hebben verslagen.

Maar Rusland zal geen rekening houden met God en de Bijbel, want de atheïstische Poetin gelooft niet in dat boek en in de profetische inhoud ervan, en hij zal op die wijze magistraal in DE VAL lopen, omdat de NWO-SCHOFTEN de uitkomst van te voren al kennen, en wat ik hierboven al heb uiteengezet.

satan zal denken dat hij God "het vuile werk" voor zich zal laten opknappen wegens Gods liefde voor zijn volk en zijn land, omdat GOD met Rusland en co. zal gaan afrekenen, maar het is juist omgekeerd, want satan zal in zijn eigen zwaard vallen omdat hij precies datgene zal gaan doen wat God=JEZUS heeft geprofeteerd in de Bijbel via zijn profeten zoals Ezechiël!

HET IS DE HAND VAN GOD DIE BEPAALT WAAR DE SCHADUW VAN DE DUIVEL HEENGAAT EN NIET ANDERSOM!

GOD GEBRUIKT DE DUIVEL TOT ZIJN DOEL EN SATAN KAN DAAR NIETS TEGEN INBRENGEN!

Het einddoel is dat de Heer Jezus zal gaan terugkeren naar zijn land en volk om het uitverkoren derde deel (het overblijfsel) te redden op het hoogtepunt van Armageddon, de vreselijke eindtijdoorlog die 3½ jaar na de Gog & Magog oorlog zal gaan plaatsvinden, want de Gog & Magog-oorlog zal precies in het begin van de zevenjarige grote verdrukking plaatsvinden en na de opname en ZEER KORT duren, waarna de antichrist "uit de dood" zal opstaan en de mensen zullen denken dat hij God is en met verbazing hem achterna zullen gaan tot hun eigen verderf, minus al diegenen die God=Jezus zal gaan redden in die vreselijke tijd.


De SATANISCHE ROMEINS-KATHOLIEKE EU heeft het grootste deel van Europa en de wereld al in  haar macht en men blijft het volk manipuleren en gek maken om de mensen rijp te maken voor "de verlosser", die de antichrist zal zijn, en de Griekse crisis is onderdeel van die manipulaties van de RK-satans"kerk".

Obama staat al in de startblokken om zijn machtsbasis te verleggen van de VS naar Europa, waar hij nog steeds erg populair is, en het vele geld dat hij nodig heeft voor zijn aanstaande wereldmacht is reeds naar Europa overgebracht.
The Fear of God

click

A video detailing Anton LaVey's final moments before he died. Anton was the Founder of the First Church of Satan, and author of The Satanic Bible. In his final moments, he comes to the terrible realization that he had allowed himself to be deceived by the devil and now faces eternity in hell.

The fear of the wicked, it shall come upon him: but the desire of the righteous shall be granted.
PROVERBS 10:24

Anton was a wicked man, that is why he faced such fear and eternal evil as he died. (The bible says this is true, and Anton obviously lived this in his last moments.)Coup D’etat: Pentagon & Obama Declare Congress Ceremonial


Coup D’etat: Pentagon & Obama Declare Congress Ceremonial

 

Thursday, March 8, 2012

De GROTE LEUGEN


De Grote Leugen (Duits: Große Lüge) is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in zijn autobiografie Mein Kampf een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.

Uit hoofdstuk 10 van Mein Kampf:

Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigt liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust kwaadaardig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van hun brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo’n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulk een monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden verlicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.


Bron...Sex Appeal van de leider

Wednesday, March 7, 2012

Breitbart Was Murdered

‘Mancow’ Muller: Breitbart Was Murdered

Sheriff Joe Arpaio on Possibility of Andrew Breitbart Assassination

 

Breitbart and the CIA’s Heart Attack Gun

 

The Illuminati are Panicking: David Icke Reports

 

35 Shocking Statistics That Prove That Things Have Gotten Worse In America

 

Leaked Email: Pentagon Admits Plan To Direct Terror Attacks Inside Syria

 

Syria: Game Over for Western Propaganda

 

Rockefellers Engaged in Mass Mind Control: Infowars Nightly News

Obama is NOT (yet) the antichrist


click

Revelation 13,3
And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.
Revelation 13,12
And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
Revelation 13,14
And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live


The Omega Code Part 5 08:55

 

 

 The antichrist is a psychopath 

 

 

Wikileaks reveals Democrat 2008 election crimes

Tuesday, March 6, 2012

Antiworld


Jesaja 55:3, 5, 6
Neiget eure Ohren her, und kommet her zu mir! Höret! So wird eure Seele leben, denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, daß ich euch gebe, die gewissen Gnaden Davids. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst; und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des HERRN Willen--deines Gottes, und des Heiligen in Israel--dann an Jesus, wer dich herrlich gemacht hat vor dem HERRN. Suchet den HERRN, solang’ er zu finden ist! Rufet ihn an, solang’ er nah ist!

The religion of TERROR (invented by the Vatican)

47:4- “Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), strike off their heads; at length; then when you have made wide Slaughter among them, carefully tie up the remaining captives”: thereafter (is the time for) either generosity or ransom: Until the war lays down its burdens.”

8:12- I will instill terror into the hearts of the unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off.


Revelation 20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.


Islam:
(WARNING: VERY gruesome images)
The religion of 'love' presents you her 'love and peace'.
It may be that some links aren't working (anymore). (To download right click on a link and select save as)

De islam:
(WAARSCHUWING: ZEER gruwelijke beelden)
De godsdienst van de liefde presenteert u haar liefde en vrede:
Het kan zijn dat enkele links niet ( meer) werken. ( om te downloaden klik met de rechtermuisknop op een link en kies opslaan als )

IN THE NAME OF ALLAH

BEHEADING OF EGYPTIAN SPY IN IRAQ


Beheading Video of Hussein Shanun Beheading Video of Hussein Shanun (1)
Beheading Video of Soshei Koda Beheading Video of Soshei Koda (1)
Video of 11 Iraqis Executed Video of 11 Iraqis Executed (1)
Second Video of Margaret Hassan Second Video of Margaret Hassan (1)
Video of Shosei Koda Video of Shosei Koda (1)
Beheading Video of Turkish Truck Driver Beheading Video of Turkish Truck Driver (1)
Beheading Video of Ala al-Maliki Beheading Video of Ala al-Maliki (1)
Beheading Video of Iraqi and Turkish “Titan Corporation” Contractors Beheading Video of Iraqi and Turkish “Titan Corporation” Contractors (1)
Beheading Video of Ken Bigley Beheading Video of Ken Bigley (1)
Assassination of Ayad Anwar Wali and his assistant Assassinations of Ayad Anwar Wali and his assistant (1)
Beheading Video Of Barie Dawood Ibrahim Barie Dawood Ibrahim video (1)
Beheading Video Of American Hostage Jack Hensley Jack Hensley video (1)
Beheading Video Of American Hostage Eugene Armstrong Eugene Armstrong (1)
Three Kurds Beheaded Three Kurds Beheaded (1)
Three unknown hostages executed Three unknown hostages executed (1)
Beheading of Turkish Truck Driver Durmus Kumdereli beheading video (1)
Beheading and Assassination of Nepalese Nepalese assassination video (2)
Beheading of (Alleged) CIA Agent Video Alleged CIA agent video (1)
Bulgarian Hostages Beheading Videos Bulgarian video (1) real audio file
Paul Johnson Beheading Video Paul Johnson Video (1) real audio file

Beheading videos of Kim Sun Il video(1)


door: jaacov
jaacov.punt.nl
2011-07-29 23:26:51

Bron...

Source...
Monday, March 5, 2012

De Romeinse bezettingsmunt


Geert wilders wil de gulden herinvoeren, en dat is een GOED plan, maar dat plan komt te laat en krijgt geen steun van het grootste deel van de HERSENDODE politici.

Onze politieke 'leidslieden' beschuldig ik bijna allemaal van LANDVERRAAD, ook al ben ik in de eerste instantie een HEMELBURGER, en geen Nederlander, want mijn thuis is waar JEZUS is, en deze wereld heeft satan als overste, en dat is wat de Heer Jezus zelf duidelijk stelde:Sheriff Joe Arpaio on Possibility of Andrew Breitbart AssassinationSheriff Joe Arpaio on The Alan Stock Radio Show

Sheriff Joe Arpioa spoke with Andrew Breitbart "4 to 5 hours before he died," the same day that Arpaio released the results of the first ever law enforcement
investigation into Obama's birth certificate announcing it as a
"probable forgery."

Was Andrew Breitbart, #3 on the White House Enemies List assassinated?

http://LeakSource.wordpress.com

Original Video Uploaded By http://www.youtube.com/TheZenoEffect

Crazy Americans

Obama’s Popularity on the Rise; Gingrich Sinks

The popularity of President Obama has risen to 50 percent, the highest in nearly a year. His biggest campaign asset is a fractured GOP.

This pathological liar (in chief) and NWO-comedian has the support of half of the American people, and that support is growing.

Proportionally increases the madness among the American people who are willing to trust a psychopath!

We're all LOST without Jesus Christ!

Poetin, opnieuw 'Farao van Magog'

Vladimar Putin's Face Surgery Make Over


Vladimir Poetin is opnieuw gekozen tot president van Rusland, aldus twee peilingen bij de uitgangen van de stembureaus. Hij behaalde volgens de peilingen tussen de 58,3 en 59,3 procent van de stemmen. Hierdoor is een tweede ronde niet nodig.

De 59-jarige Poetin was al president van 2000 tot 2008. Sindsdien was hij premier. Hij is nu gekozen voor een periode van 6 jaar. De peilingen zijn gehouden door het overheidsbureau VTsIOM en het bureau FOM. Zijn voornaamste tegenstander, de communist Gennadi Zioeganov, behaalde minder dan 20 procent van de stemmen in beide peilingen.

Lees meer...

Poetin de Farao van Magog
Vergeet even de antichrist: eerst komt Gog!
Deze man gaat over lijken!
klik op de foto voor een vergroting

Wie herinnert zich niet de filmklassieker The Ten Commandments - (Wikipedia) waarin de slechte Farao het Joodse volk achtervolgde, en in die achtervolging jammerlijk ten onder ging door de totale vernietiging van zijn leger dat verdronk in de Schelfzee ( zie: Exodus 1 t/m 14)?

Lees meer...