Friday, April 6, 2012

De revolutie begon in Steenvoorde

 klik op de prent voor een vergroting

We vinden het tegenwoordig allemaal doodnormaal dat we in het meest vrijgevochten landje op aarde leven, maar daar ging een gigantische strijd aan vooraf wat veel Nederlanders en ook Zuid-Nederlanders (Nederlandstalige Belgen) vaak niet meer weten, maar wat doorwerkt tot in onze dagen nu Nederland en België ingebed zijn in het nieuwe (Rooms) Romeinse Rijk, dat de EU is, en met het oog op de problemen in België waar de Vlaamstaligen steeds zelfbewuster worden in een land dat "het Noord-Korea van Nederland" is, al ligt het dan niet ten noorden maar ten zuiden van Nederland.....de Roomse SATANISCHE "kerk" liet in het verleden namelijk (i.p.v. een "ijzeren gordijn") een "Rooms gordijn" neergaan langs de grens van de Roomse invloed in Europa t.o.v. die gebieden die PROTESTants waren geworden t.o.v. 'Rome', maar in onze dagen zien we hoe deze DUIVELSE 'kerk' er alsnog in geslaagd is om die 'verloren gegane gebieden' weer terug te JATTEN middels de Rooms katholieke EU en de HERSENSPOELING die land- en volksverraderlijke regeringen plus "volksvertegenwoordigers" ons volk hebben toegediend, en ook "ons koningshuis" is deel van dat complot, want "Bilderberg Bea" droeg onlangs niet voor niets een islamitische hoofddoek in een Arabisch-islamitisch land en het is ook geen toeval dat de EU het aanmoedigde en aanmoedigt dat Europa en Nederland en Vlaanderen overspoelt werden en worden door (fanatieke) ROOMS KATHOLIEKE MOSLIMS om op die manier het machtsevenwicht in Europa ten gunste van die duivelse "kerk" te veranderen.


De revolutie begon allemaal met de beeldenstorm in een plaats dat nog steeds Steenvoorde heet, maar wat gejat is door de Fransen, zoals de Fransen in het verleden meer Nederlandstalige gebieden hebben gestolen en ingelijfd en verfranst hebben tegen de wil van de lokale bevolking: Frans-Vlaanderen.

Nu is dit topic niet zozeer een anti-Frans of een anti-Spaans-topic, maar vooral bedoeld om de lezers er op te wijzen dat waakzaamheid geboden is omdat de demonen van vroeger nog steeds actief zijn en dat de geest die achter de Rooms-katholieke kerk zit de duivel zelf is die volkeren blind wil houden t.o.v. de JUISTE waarheid van het evangelie van Jezus Christus.

Deze valse kerk is schuldig aan onnoemelijk veel leed en heeft er voor gezorgd dat velen verloren gingen en verloren gaan omdat de waarheid van het evangelie met voeten werd getreden en volkeren tegen elkaar werden uitgespeeld en volken innerlijk verscheurd raakten, zoals de noordelijke- en de zuidelijke Nederlanders.

Het aanbidden van beelden en zichtbare eigengemaakte dingen is helaas van alle tijden en van alle mensen over de hele wereld, maar de revolutie die begon op 10 augustus 1566 te Steenvoorde in het huidige Frans-Vlaanderen is nog lang niet klaar want nog steeds probeert de katholieke kerk haar verloren macht en invloed terug te winnen, en via de oprichting van het CDA in Nederland was dat een eerste stap omdat toen de Katholieke Volks Partij samenging met twee protestants-Christelijke partijen, en de Nederlandse Evangelische Omroep werd ook geïnfiltreerd door afgezanten van die valse katholieke kerk, waarna het snel bergafwaarts ging met die -voorheen- radicale protestants-Christelijke evangelische Omroep.
Lees in dat verband het artikel Het verval van de Evangelische Omroep

Om alles goed te begrijpen is het nodig dat men de geschiedenis kent van ons land en van ons volk en men leze daartoe de THRILLER die het verhaal van de 80-jarige oorlog is, want onze VRIJHEID kregen onze voorouders zomaar niet cadeau, en lees dan ook over het DRAMA van de scheiding van twee broedervolken die van elkaar vervreemd raakten: de Nederlanders en de Vlamingen, al moet ik eigenlijk zeggen de zuid-Nederlanders, want de zuidelijke Nederlanden omvatten meer dan alleen Vlaanderen, maar ook (zuid) Brabant en (Belgisch) Limburg en de provincie Antwerpen, waarvan de hoofdstad lange tijd stand hield als NEDERLANDSE stad tegen de katholieke VIJAND.
Lees:  

Beeldenstorm 


Tachtigjarige Oorlog 


Dat zovelen in de noordelijke Nederlanden (waaronder ik*) tot waar geloof mochten en konden komen in de Heer Jezus Christus hebben we te danken aan wat onze voorouders voor ons hebben gedaan in die BLOEDIGE strijd tegen het katholieke MONSTER dat toch weer zal gaan heersen in deze beslissende EINDTIJD, want de valse katholieke kerk leverde in het recente verleden dictators op als de katholieke Benito Mussolini en Adolf Hitler en zal de valse profeet en de antichrist gaan opleveren, want het is logisch dat een valse wereldkerk ook een valse wereldleider zal gaan opleveren die in plaats van Christus=antichrist zal gaan optreden, in combinatie met de wereld van de islam die voortgekomen is uit de schoot van diezelfde katholieke kerk en lees daartoe dit artikel: Islam, het kind van Rome


H@nss

*God heeft in mijn ongelovige tijd de Evangelische Omroep gebruikt om mij wakker te schudden toen die omroep nog radicaal-Christelijk was, en ik ben één van de velen.
Helaas heeft satan die omroep weten in te palmen en er gaat nu bijna niets meer van het ware evangelie van uit.

Lees ook: De zegen en de vloek van de Nederlandse opstand 

Naschrift:Na de 80-jarige-oorlog had Nederland en vooral Holland (zuid en noord) zich losgemaakt van die duivelse Roomse 'kerk', maar in onze tijd moeten we toezien hoe land- en volksverraders ons land alsnog hebben uitgeleverd aan het duivelse Rome en die katholieke SATANSKERK en vanuit het profetische woord weten we dat dit zo moest- en moet gaan, maar alleen daarom kan ik het verdragen dat dit gebeurt, want ik voel me in dat opzicht als die gelovige Israëliërs die op dezelfde wijze moeten toezien hoe hun land stapje voor stapje door GODDELOZE regeringen wordt uitgeleverd aan de "Palestijnen" en de "verenigde nazi's" en diezelfde smerige Rooms katholieke SATANSKERK.
Om die reden heb ik oudere topics van mijn (door mijn tegenstanders kapot gemaakte) punt.nl-blog herplaatst om diegenen te informeren die wetenschap willen hebben van onze vaderlandse geschiedenis i.v.m. het Christelijke geloof.
7 comments:

 1. +Pearls Of Grace
  Ik ben niet 'Christelijk opgevoed' met uitzondering van 2 jaar Protestants-Christelijke kleuterschool
  , waarvan één seizoen middels een juf die ik zeer graag mocht en die mooi kon voorlezen uit de kinderbijbel, waardoor ik alles geloofde wat ze zei, en dus ook geloofde in de Heer JEZUS, zijn geboorte, zijn leven, missie, dood en opstanding.
  Mijn nog levende moeder is Katholiek uit Noord-Brabant, en mijn overleden vader was een atheïst uit Noord-Holland, en van hem mocht het absoluut NIET over welk geloof dan ook gaan.
  Toch stuurde mijn moeder haar kinderen naar die Protestantse kleuterschool, omdat die het dichts bij huis was, en omdat ze zelf besluiten moest nemen terwijl mijn pa op zee zat, als machinist op de 'grote vaart'.

  Ik ben na die kleuterschool weer net zo snel van mijn prille geloof afgevallen en ik ging naar een openbare lagere school en een openbare middelbare school, waar ik werd onderwezen in de evolutieLEUGEN.

  God-JEZUS-de Bijbel had ik niet nodig, en ik geloofde helemaal nergens in, behalve in wat ik zelf belangrijk vond.

  Mijn bekeringsverhaal is een heel verhaal en iets daarvan is hier te vinden: http://xembryo.blogspot.nl/2014/09/jesus-is-my-best-friend-what-about-you.html

  Ik ben in een Protestants deel van Nederland opgegroeid, ook al is er in mijn woonplaats ook een Katholieke kerk, en sinds een aantal jaren ook moskeeën.

  Ik ben in zoverre een echte Nederlander, en voel de erfenis van de 80-jarige oorlog tegen de ROOMSE Spanjaarden, die Nederland o.a. Antwerpen hebben ONTSTOLEN, want Antwerpen was een Nederlandse stad!

  De Roomse 'kerk' is de ware kerk van SATAN en die heeft er belang bij dat heidendom en christendom worden vermengd, terwijl de Heer JEZUS NOOIT en te NIMMER zijn eigen geboortedag vierde of herdacht.

  Dat was/is zijn GEHEIM, want daardoor weten we niet precies op welke dag en in welk jaar Hij is geboren, opdat mensen niet kunnen gaan rekenen in verband met zijn wederkomst en zo houdt hij vooral de duivel DOM en ONWETEND.

  De VS zijn hartstikke Katholiek GEWORDEN, en menig Amerikaan, zoals ook Chaim, hebben dat niet in de gaten.

  De originele naam van Washington was ROME, en de kern van het bestuurlijke Amerika ligt niet voor niets in MARYland en VIRGINina!

  Dat heeft niets met de 'maagd Maria' te maken, maar met Semiramis uit Babel en haar zoon Tammuz, en met de aanbidding van de ZON!

  De Roomse CULT/SEKTE is een ZONAANBIDDINGSEKTE en men bidt (verborgen in het Latijn) tot LUCIFER!

  Via mijn site is daar veel over te weten te komen, zoals ik dat zelf in de loop der jaren heb ontdekt, en wat ik dus doorgeef.

  'Kerstmis' is ONBIJBELS en een KNIEVAL voor ROME/het Romeinse Rijk en de kerk van SATAN!

  De Heer JEZUS zij met ons
  Hans Steijnhagen
  22:51
  +Pearls Of Grace De revolutie begon in Steenvoorde http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/04/de-revolutie-begon-in-steenvoorde.html

  ReplyDelete
 2. Rooms Katholieken, verlaat de Roomse kerk en ga ECHT alleen achter JEZUS Christus aan, en ga een echte Bijbel lezen: de Statenvertaling!
  Zie op de foto in dit bericht de priester de ZONNEGOD vereren, wat uit BABYLON stamt!

  12.000 handtekeningen tegen kerksluitingen

  ReplyDelete
 3. +joggler66 Jörg, Ik ben het helemaal met je eens dat de katholieken NIET onschuldig zijn en dat ze ervoor verantwoordelijk zijn dat de VERMOMDE ROOMSE KEIZER, de Paus, wiens god LUCIFER is, de HELE wereld in zijn macht heeft kunnen krijgen.
  Minder dan 25% van de Amerikanen zijn katholieken, maar dit aantal is genoeg voor de KERK VAN SATAN, de Roomse kerk, om de MACHT te kunnen grijpen, en dat is inmiddels gebeurd.
  De ROOMSE, OOSTENRIJKSE Hitler had slechts een minderheid van de Duitsers achter zich in vooral het katholieke zuiden, maar dit was genoeg om het HELE land te kunnen TERRORISEREN, en om later de wereld in de grootst mogelijke ellende te storten, samen met die anderere KATHOLIEK, de Jezuïetische priester, Josef 'Stalin' uit GEORGiË.
  En WIE financierden BEIDE SCHOFTEN?
  De VS namens het Vaticaan, en ook via de 'City of London'. http://ezekiel38rapture.blogspot.com/search/label/3%20City%20States
  Ik vertel je niets nieuws, maar ik begrijp dat je moeite hebt met mensen die zeggen 'ik heb veel katholieken onder mijn vrienden'.
  Troost je: er zijn heus MEER Protestanten in België dan alleen jij, maar ze zijn inderdaad zeer ZELDZAAM, en in Nederland zijn het er steeds minder, terwijl het ooit zo'n PROTESTants land was.
  Het trieste is dat de PROTESTantse revolutie ooit begon in het meest zuidelijke deel van de Nederlandstalige gebieden, en wat later door Frankrijk werd INGEPIKT: De revolutie begon in Steenvoorde http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/04/de-revolutie-begon-in-steenvoorde.html

  De Roomse satanskerk slaagde er bijna in om de meest ANTI-Roomse Engelstalige Bijbel, the Geneva Bible 1560 en latere edities, te VERNIETIGEN, maar ik heb een (nieuw) exemplaar in huis en geen enkele vertaling is PERFECT, maar ik vind deze vertaling beter dan de King James version.

  Voorbeeld:

  Acts 12:4 King James Version (KJV)
  And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people.

  Acts 12:4 1599 Geneva Bible (GNV)

  4 And when he had caught him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to be kept, intending after the Passover to bring him forth to the people.

  PASSOVER (Pasen van Pascha) is beter dan 'Easter' (Ostern) wat BABYLONISCH is!

  ReplyDelete
  Replies
  1. +joggler66 Die voetnoten kun je gewoon NEGEREN en ik ken die uitleg over 'Easter' in de KJV van Robert (KJV-only) Breaker.
   Ik zie dat anders, maar goed.
   Ik lees mijn Bijbel in het Nederlands, en ik neem aan dat jij jouw Bijbel leest in je moedertaal, Duits.
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +joggler66 Ik heb overigens wel een heleboel katholieke familieleden van (wijlen) moeders kant in het katholieke zuiden van Nederland.
   En ik woon in een van oudsher Protestantse stad die steeds heidenser aan het worden is wegens de kerkverlating en wegens de instroom van Nederlanders en niet-Nederlanders die in (n)iets geloven of die de ROOMSE ISLAM aanhangen.

   ===

   joggler66's profile photo
   joggler66
   +Hans S Dank je voor je fijne uitleg, alleen wat het word "Easter" in de KJV aangaat heb jij hetzelfde verstaansprobleem als zo velen. Zij gebruikten met opzet "Easter" als vertaling van het word " pascha" (Of Chaldee origin (compare [H6453]); the Passover (the meal, the day, the festival or the special sacrifices connected with it): - Easter, Passover) om duidelijk te maken dat ROME hier al dit feest babylonisiert, Herod naam deel aan het feest "Easter" en niet aan het bijbelse Pascha feest. Maar de meesten verstaan dit niet en de Geneva Biibel is voor mij onaanwaardbaar omwille van de voetnoten die er ingevoegd zijn

   Delete
  2. +joggler66 Niet zo negatief, Jörgen, want het interesseert me wel, en ik nam het aan dat je de Bijbel leest in het Duits, maar ik wist dat niet zeker en fijn dat je ook de Statenvertaling leest, want dat doe ik ook.
   Ik wacht op de verlossing van ons lichaam, naar de woorden van de Apostel van de Heer JEZUS, Paulus, en wanneer dat geschieden zal, weet alleen Hij.
   De opname, waarin ik met reden geloof, heeft niets met onze redding te maken, doch slechts de onverdiende gave van Gods genade door het geloof alleen in het verzoenende bloed van JEZUS Christus en diens opstanding uit de dood.
   Ik doelde slechts op Robert Breaker, die in één van zijn video's dat aanhaalde over waarom eenmaal het woord 'Easter' voorkomt in de KJV.
   Da's alles.
   Dit is Robert Breaker uit Florida, en hij is 14 jaar jonger dan mij (ik ben bijna 59) en hij heeft Bijbelschool gehad en ik niet en ik heb een hoop van deze jongere broeder geleerd:
   Jesus vs Paul https://www.youtube.com/watch?v=4VATqbEwc2E&feature=share
   Photo
   Jesus vs Paul
   1s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +joggler66 Tegenwoordig heeft Robert een baard en snor, en dat had de Heer JEZUS ook, trouwens, maar ik denk dat hij vooral zijn gezichtshaar laat groeien, omdat er niet tegenop te scheren valt, want dat heb je met sommige mannen: http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2017/03/the-day-of-christ-vs-day-of-lord.html

   ===

   joggler66
   +Hans S Voornamelijk lees ik de KJV, maar in duits de (op de meeste plaatsen) correcte Schlachter 2000 en in Nederlands de Statenvertaling. Maar wat maakt het uit, dat ik je dit meedeel, het kan je toch geen barst schelen wat ik zeg omdat je bedrogen bent en wacht op een toekomstige verfulling van Daniel 9:24-27. Ik ken overigens geen Robert Breaker, de bijbel wordt mij uitgelegd door de heilige geest, niet mensen.
   Translate

   Delete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.