Friday, April 20, 2012

In de naam van de Romeins katholieke kerk-In the name of the Roman Catholic church

Joodse slachtoffers van satanische rooms-katholieke nazi's
Jewish victims of satanic Roman Catholic nazi's

Klik niet op deze linken als u geen nare beelden wilt zien:
Do not click on these links if you don't want to see nasty images:
Maar lees wel het volgende:
But please read the following:Voor mijn Nederlandstalige lezers:
For my Dutch readers (use Google translate, if you want to be able to understand some of the content):


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.