Thursday, April 5, 2012

MARY IS SATAN - MARIA IS SATAN!

 
Besides Jesus, the 'Holy Virgin Mary' is also called  Morning Star (according to the Roman Catholic 'Church') (source...

 

Naast Jezus wordt ook de 'Heilige Maagd Maria' morgenster genoemd (volgens de RK 'Kerk') (bron...)

 

 
Venus, the morning star-de morgenster

But the Lord Jesus isn't just called morning star, but the bright and Morning Star

 

Revelation 22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. 

 

Maar de Heer Jezus heet NIET slechts morgenster, doch DE BLINKENDE MORGENSTER

 


Openbaring 22:16

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.The fallen angel 'morning star' was named adversary='Satan', by God, and one of the ways to worship him in a veiled manner, was to worship VENUS, because anyhow; any worship of anything or anyone apart from God is SATANIC, but how then did VENUS become 'MARY'?

 

De gevallen engel 'morgenster' werd door God tegenstander='satan' genoemd, en één van de manieren om hem omfloerst te aanbidden, was om VENUS te aanbidden, want sowieso is elke aanbidding van iets of iemand buiten God om SATANISCH, maar hoe werd VENUS dan "MARIA"?

 

The statue of Jupiter in  Rome was eventually called St. Peter,  and  the  statue  of  Venus  was  changed  to  the  Virgin  Mary. The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called 'Vaticanus', the place of the divining serpent where the Satanic temple of Janus stood

 

Het standbeeld van Jupiter in Rome werd uiteindelijk St. Pieter genoemd , en het standbeeld van Venus werd veranderd in de Maagd Maria. De gekozen locatie voor het hoofdkwartier was op een van de zeven heuvels genaamd 'Vaticanus', de plaats van de waarzeggende slang waar de satanische tempel van Janus stond

 

 

Source-Bron...

 

 

 

Hail Mary! Hail Satan! Catholicism, Mother of Harlots!

 

 

THE GODFATHERS of the SATANIC ROMAN CATHOLIC 'CHURCH' 

 

 

Did the Roman Catholic Church invent Islam?

 


De Roomse satanische E.U.

 

 

The Catholic Mary - The Queen Of Babylon

 

 

Mother and Child  

 

 

Mary queen of heaven?

 

 

Oh mother Mary, I love you so much! 

 

 

Francis - Hail Mary, Hail Satan

 

 

 

 

Semiramis

  

14 comments:

 1. "Joe, you're in danger!"
  AMEN!
  Catholics worship SATAN, without knowing it.


  MARY IS SATAN
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/04/mary-is-satan-maria-is-satan.html

  ReplyDelete
 2. +marc legeaut
  Dona Nobis Pacem and you're lost without JESUS Christ
  , because you worship 'Mary', which is idolatry: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/04/mary-is-satan-maria-is-satan.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jullie zijn allemaal verloren Jezus kon zijn eigen niet redden dan alleen door de enige almachtige die alles heeft geschapen. Hoe wil hij jullie redden? jullie begrijpen de woorden niet van Jezus al eeuwen niet, daarom dat er zoveel fouten vanuit gegaan zijn. Het al moeilijk om je eigen te begrijpen.Als Jezus god is, waarom wist hij dan niet dat er geen vruchten aan de boom waren? toen hij honger had, en waarom zou hij als god kwaad worden op een boom en hem vervloeken? Toen Jezus opgestegen was ten hemel en aan de rechterhand van god zat, even (opletten) zaten er twee geesten van de drie naast elkaar, dan is mijn vraag wie deze twee personen is de echte god? en gaat me nou van allerlei nonsens uitleggen er waren volgens de christelijke leer twee personen wie god genoend worden.

   Delete
  2. Kan je niet gewoon even zeggen hoe je heet, VLERK?

   Er is maar één GOD en Hij is JEZUS!!!!!

   Jesaja 9 SV 1750

   6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

   Dit gaat DUIDELIJK over JEZUS en Hij is de VADER der eeuwigheid, en dat kan er maar één zijn: GOD!

   Delete
 3. +marc legeaut
  The Vatican IS (mystery) BABYLON!

  It has nothing to do with the REAL JESUS Christ.
  I'm not a 'protestant', though I PROTEST against the Roman Catholic CULT, but a FOLLOWER of JESUS Christ.
  More interesting info: Exposing The Pagan Name YAHWEH https://www.youtube.com/watch?v=kB61U630UMY

  ReplyDelete
 4. +marc legeaut
  Good morning!

  If you really want to be a follower of JESUS you'll have to renounce the Roman Catholic CULT.
  God doesn't want you to be a 'Protestant' but a disciple of the JEWISH Jesus Christ, and He's telling you that you need to be BORN AGAIN.
  You believe, yes, but you're not yet BORN AGAIN.

  You also need to read a Bible which hasn't been tampered with by the Catholic CULT.

  I recommend these versions: http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Mat&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  ReplyDelete
 5. +marc legeaut
  That's very UNwise, because Catholics won't inherit the Kingdom of God.

  JESUS saves sinners who want to follow HIM and not people who SAY they are His followers, while they ALSO follow the Pope of Rome.
  The Pope calls himself the 'Vicar of Christ', the 'instead of Christ', which is the true meaning of the term ANTICHRIST!

  This isn't a contest between protestants and catholics: this is about life or death, heaven or hell.

  ReplyDelete
 6. +marc legeaut
  It's not about numbers
  , but about being born again and about knowing JESUS and about being saved.
  God saved ONLY 8 people during the Flood, because the rest (about 6 BILLION!) was NOT interested in Him!

  ReplyDelete
 7. +Forever Forgiven in Christ Jesus You said it yourself, Sister: stay focused on JESUS....as a CHILD, and read the BEST possible translation, which is the KJV.
  The King James Bible is NOT infallible, but it's the BEST Bible in the English language. https://plus.google.com/u/0/106087908907898703754/posts/DHrd1iJmt2D

  JESUS is with us!

  ReplyDelete
 8. The name "Vatican" predates Christianity and comes from the Latin Mons Vaticanus, meaning Vatican Mount. https://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City
  Vatican Hill
  https://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_Hill

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.