Monday, May 21, 2012

BILDERBERG HEEFT EU GEGIJZELD

Eerst een opmerking mijnerzijds: ik ben het niet noodzakelijkerwijs eens met alles wat hieronder, en wat op de site waarnaar wordt verwezen, wordt beweerd, maar veel ervan kan ik zeker wel onderschrijven, maar ik teken wel het volgende aan: "" en de maker van de site waarnaar wordt verwezen zijn (nog) geen wedergeboren volgelingen en liefhebbers van de beste Jood aller tijden, de Heer Jezus Christus, en ze hebben (nog) niet de BIJBELSE liefde voor Israël en voor het Joodse volk, waardoor ze verkeerde conclusies trekken over wat GOD heeft gedaan door Israël "uit de dood" te laten opstaan in 1947/1948, en NIET op "Arabisch grondgebied", maar op land dat GOD voor zijn eigen volk had- en heeft gereserveerd, en waar satan zich fel tegen verzet, omdat hij de aanwezigheid van Gods volk op aarde, en zeker in het gebied van Israël, HAAT.

Het is zeker waar dat velen die zich 'Joden' noemen, uiteindelijk straks voor de antichrist zullen kiezen, omdat slechts een derde deel van het Joodse volk (een overblijfsel) tot inkeer zal gaan komen gedurende de komende grote verdrukking (de benauwdheid van Jakob=Israël), en dit derde deel zal Jezus als Yeshua (Jesjoewa) en als hun Messias (Masjiach) = Christus aanvaarden en tot bekering komen.

Maar juist omdat er een meerderheid aan Joden in Israël leven die uiteindelijk (wie dat zullen zijn, dat weet God alleen) verloren zullen gaan, is het te verklaren dat Israël straks een dodelijk verbond aan zal gaan met de komende antichrist=de NWO-wereldleider, namens de RK"kerk".

Niet-wedergeboren mensen zien (nog) niet de geestelijke dimensie achter alles en ze kennen de profetieën van de Bijbel (nog) niet, of ze kennen ze wel, maar ze zijn (nog) niet in staat om die te kunnen decoderen/bevatten, omdat dat alleen kan door de inwoning van de Heilige Geest=JEZUS zelf!

Toch is de onderstaande informatie interessant, die deels niet nieuw is, omdat ik via mijn site daar eerder naar heb verwezen, maar de site waarnaar wordt verwezen, zet een hoop zaken wel duidelijk op een rijtje.

Mijn gebed is dat velen tot inzicht gaan komen dat dit een satanische wereld is, waarin we leven, en dat ALLEEN het geloof in de Heer Jezus Christus ervoor zorgt dat men niet alleen gered wordt, maar ook dat men nuchter en waakzaam en juist geïnformeerd zal zijn, en aldus in staat zal zijn om deze duivelse wereld op de beste manier te kunnen inschatten en analyseren.

========================================

De NaZi(onisten)* zijn nooit verslagen in WO II, deze breed uitgemeten illusie heeft hen alleen maar verder geholpen in het voltooien van de fascistische nieuwe wereld orde. Dit werd bereikt door ‘s(s)-Werelds grootste terroristische organisatie op te richten genaamd de Bilderberggroep. Bij deze groep zit inbegrepen de Staat der Nederlanden en de Nederlandse Raad van State (hey Donnertje!!!) met Koningin Beatrix aan het hoofd.


Europa en Amerika zijn dan ook gekaapt door deze Nazi’s, waarvan de Staat der Nederlanden “misbruikt” wordt als paard van Troje om alsnog de Nazi’s fascistische wereld orde te stichten en de gehele wereld tegen hoge winsten te vergiftigen met een onomkeerbare de-populatie.


Het wordt dus hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. Men moet zich bewust worden van het feit dat een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt, dit maal met gevolgen die WO II doen verbleken. Het leven van miljarden mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, waarbij het doel van het Bilderberg NaZionisten* kartel hetzelfde is: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen.


De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet. Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in december 2009 een Europese wet in werking gesteld die de ‘Brusselse EU’ boven de wet plaatst.


Zo is het huidige Presidentschap plus 533 van de totale 736 zetels van het Europees Parlement in handen van de Bilderbergclub waaronder de Club van Madrid.
Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg EP) is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten. Sinds haar ontstaan als adviesorgaan in de jaren vijftig, toen haar leden nog simpelweg nationale parlementariërs uit de toenmalige zes lidstaten waren, heeft het Europees Parlement de afgelopen drie decennia een vergevorderde transformatie doorgemaakt.


President: Permanente voorzitter van de Europese raad Bilderberglid Herman van Rompuy


265 zetels EU partij voorzitters Christen-Democraten Bilderberglid Wilfried Martens


84 zetels EU partij voorzitters Liberalen en Democraten Bilderberglid en Club Madrid Guy
Verhofstadt

186 zetels EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Club Madrid Poul Nyrup Rasmussen


Lees hier verder om de ogen te openen, en belangrijker nog: SPREAD THE WORD

(het kost even tijd voordat de pagina geladen is, afhankelijk van de kracht van je PC)


 

The Nazis and Fascists who Founded the European Union


Nederland naar de kloten 

 

Nederland naar de kloten 2

 

Nederland naar de kloten 3

 

Nederland naar de kloten 4

 

Nederland moet naar de kloten...van de EU

 

Nederland naar de klote met Mark Rutte

 

* Ik maak bezwaar tegen deze term, omdat die tot haat tegen alle Joden leidt, maar ik erken dat er Joden zijn die gemene zaken maken met de NWO, of die daar zelfs een hoofdrol in vervullen.

Voorbeeld: George Soros

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.