Friday, May 25, 2012

Israel's Enemies comsumed by Yahweh's Fire - Psalm 83

(Israëls vijanden verteert door YaHWeH's vuur - psalm 83)

In Psalm 83 Yahweh says, Israel's enemies plot and conspire together to destroy her. But, Yahweh will consume them with fire.

In Psalm 83 zegt YaHWeH-God dat Israëls vijanden samen zullen spannen om haar te vernietigen, maar YaHWeH-God zal hun verteren met vuur.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.