Tuesday, May 29, 2012

Jezus schiep hele enge beesten - Jesus created very scary animals
Johannes 1:In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.


In den beginne was JEZUS en JEZUS was bij God en JEZUS was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door JEZUS geworden en zonder JEZUS is geen ding geworden, dat geworden is.

Waarom deed Hij dat?
Hoezo waarom deed Hij dat?

ER BESTAAN WETENSCHAPPELIJK GEZIEN HELEMAAL GEEN ENGE DIEREN!

Wat wij mensen 'eng' aan dieren vinden is wat ons beangstigt aan dieren, qua gedrag en uiterlijk, en de woorden 'eng' en 'angst' zijn aan elkaar verwant.

Die angst vloeit voort uit het besef van onze eigen lichamelijke kwetsbaarheid, en dat is een fenomeen dat pas zijn intrede deed na de zondeval, want Adam en Eva waren NERGENS bang voor, want er was ook geen reden tot angst omdat alles in het Paradijs of de tuin van Eden ZEER GOED was, en praten met een SLANG was dus doodnormaal en niet beangstigend, waar satan sluw MISBRUIK van maakte toen hij Eva verleidde tot ongehoorzaamheid aan God.

Deze indeling van de dierenwereld BESTOND NIET in het Paradijs:


Alle dieren, maar ook alle planten, waren in het Paradijs VREEDZAAM en ONGEVAARLIJK ten opzichte van elkaar en konden bestaan ZONDER TEN KOSTE van een ander te leven, want God=JEZUS had plantaardig organisch voedsel geschapen waar alle dieren -en ook de mensen- genoeg aan hadden.

JEZUS® is GOD© en Hij schiep een PERFECTE wereld, die trouwens al los van de mens bestond en 'zichzelf' in stand hield, omdat de mens als LAATSTE SCHEPSEL ten tonele verscheen.

Het gevaarlijkste 'BEEST' op aarde is de mens zelf, en dat NA- en VANWEGE de zondeval!

Van nature MOORDEN dieren niet en dieren plegen ook geen ZELFMOORD, ook al LIJKT dat zo te zijn bij bepaalde diersoorten, want dieren DODEN om te kunnen VRETEN of ook wel om tegenstanders onschadelijk te maken, maar dan is dat niet het doel, maar het gevolg van de strijd om de macht over wie de eer krijgt om te mogen paren met de vrouwtjes, en vaak gebeurt het per ongeluk bij mannetjes van dezelfde soort tijdens het gevecht, of het geschiedt door (bijvoorbeeld) mannetjesleeuwen die de welpen van een verslagen tegenstander doden opdat alleen zijn zaad wordt doorgegeven aan zijn nageslacht en om de leeuwinnen weer paringsbereid te maken, en soms doden leeuwinnen een leeuwin die niet tot dezelfde bloedlijn behoort en die zo onfortuinlijk is om zich aan proberen te sluiten bij een troep leeuwinnen waar ze dus geen directe familie van is, en chimpansees lijken nog het meest op mensen omdat ze ook soms soortgenoten doden en opvreten, maar dan wel dieren van een andere stam, en chimpansees kennen zelfs een fenomeen dat sterk lijkt op menselijke oorlogen tussen verschillende stammen, wat gaat over territoria en over de vrouwtjes.

Andersom zou je eigenlijk kunnen zeggen dat MENSEN zich gedragen als REDELOZE WEZENS zoals chimpansees als ze vechten en moorden om territoria en om de vrouwtjes, want daar gaan de meeste oorlogen om en om bepaalde 'rijkdommen', maar die moet je gewoon vertalen met voedsel en de mogelijkheid tot paren=seks, want de gevallen mens WERD ALS EEN DOM BEEST en gedraagt zich daar vaak naar, indien men de hersens niet gebruikt.

JEZUS schiep dus geen enge beesten, maar wezens waar we ons aan kunnen spiegelen om onszelf en ons gedrag beter te kunnen leren kennen, want er is ZEER WEINIG verschil in het gedrag van mensen ten opzichte van de dieren, want mensen moeten net als dieren eten, drinken, poepen en plassen, een plek hebben om te slapen en om te schuilen en om te paren, wat dus de behoefte aan een territorium (tijdelijk of permanent) oplevert, wat tot conflicten kan leiden met medemensen die ook dat territorium willen bezitten, en daarnaast zijn er altijd loslopende (meest) mannelijke mensen die op ROOF uit zijn of verkrachting, wat niets anders is dan de natuurlijke behoefte tot paren, alleen op een manier die in een beschaafde mensenwereld als ongewenst wordt beoordeeld, en beschaving komt overigens ALLEEN van de God van de Bijbel, en dat is JEZUS.

De rest is GEEN beschaving, maar iets wat er op lijkt, maar wat gestuurd wordt door het ERGSTE BEEST dat er bestaat, want de mens wordt zelfs overtroeft als vreselijk 'beest' door een nog erger beest: satan.

satan is werkelijk een volkomen doorgedraaide supergeniale PSYCHOPAAT die krankzinnig van woede is en vooral als hij geconfronteerd wordt met het FEIT dat JEZUS hem versloeg 'op zijn eigen erf', toen God als JEZUS op aarde was en satan zelfs zo stuurde dat hij ongewild meewerkte aan de vervulling van vele profetieën.

satan denkt dat hij slim is, maar ten opzichte van God=JEZUS is hij SUPERDOM!

satan is ten opzichte van JEZUS een volslagen RANDDEBIEL!

Overigens raad ik wel iedereen aan om satan geen randdebiel te noemen of om hem voor wat anders uit te schelden, want dan geeft God=JEZUS hem zelfs het RECHT om zo'n iemand aan te vallen, omdat dit geschreven staat:

Judas 1:9
Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!

 Maar ik scheld satan niet uit, maar ik stel dat satan ten opzichte van JEZUS een randdebiel is, want je moet wel KNETTERGEK zijn om het tegen de God van hemel en aarde op te willen nemen, want dat is PURE ZELFMOORD/ZELFVERNIETIGING/MASOCHISME/IDIOTERIE!

Alleen iemand die DOLGRAAG op zijn DONDER wil krijgen van God=JEZUS is als satan, en satan zal het bezuren dat hij tegen zijn maker in opstand kwam en de 'therapie' die hij daarvoor van God=JEZUS zal krijgen is ONEINDIG, en ook voor AL zijn volgelingen, engelen en mensen!

Het gevaarlijkste dier op aarde -qua aantallen slachtoffers per jaar- voor ons mensen is de MALARIAMUG, en daarna komt het NIJLPAARD.

Maar er zijn meer 'enge' beesten:

De 10 gevaarlijkste dieren ter wereld

Predatie 

 Met reden geloven


Nog wat: ook is het zo dat sinds de zondeval de gevallen engelen verantwoordelijk zijn voor het (in onze ogen) rottige gedrag van de dieren ten opzichte van elkaar of ten opzichte van ons mensen, want God=JEZUS smeet deze criminele geesten op aarde en via de dieren kunnen ze zich uitleven in dood en verderf, maar God=Jezus schiep het anderzijds weer zo dat het toch allemaal gaat zoals Hij het wil en dat komt door het systeem dat Hij heeft 'ingeprogrammeerd' in de dierenwereld: het INSTINCT.

Dat instinct, of dat voorgeprogrammeerde gedrag zorgt er toch voor dat alles wat er in de natuur gebeurt (bio)logisch te verklaren is, en ook dat is een overwinning van God=Jezus over satan en de demonen, die zelfs niet er vies van zijn om in VARKENS te varen*, getuige dit waargebeurde verhaal:

*zoals een hand in een handschoen gaat en die handschoen overneemt en beheerst.

Matteüs 8:30
Nu werd er ver van hen een grote kudde zwijnen gehoed.
Matteüs 8:31
De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen.
Matteüs 8:32
En Hij zeide tot hen: Gaat heen! Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele kudde stormde langs de helling de zee in en zij kwamen om in het water.


Wat aan dit verhaal opvalt is dat gevallen engelen, of demonen, niet vies zijn van onreine dieren en die dieren ook nog eens aanzetten tot ZELFVERNIETIGING, wat veel zegt over hun eigen aard: VOLSLAGEN GESTOORD!!Dinosaurs Never Existed!

13 comments:

 1. +Darla Dwire
  Well, JESUS is the creator, so it can't be that scary.

  Adam and Eve were never frightened about anything before the Fall.
  This is in Dutch (my lingo) and maybe you'll get the gist of it with the help of a translator: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/05/jezus-schiep-hele-enge-beesten.html

  ReplyDelete
 2. Replies
  1. +Turtle Egg
   You're someone with a typical misconception about preaching
   , and religion, and if you want to avoid to meet someone like me you'd better stay away from the internet, and of course man make a lot of mistakes, but that's due to the Fall of mankind and God's curse.
   And now I grant you the right to have the last word.

   ===

   Turtle Egg
   dude,,,if i wana be preached to i'll go to church ok? so go preach to someone who wants to read you... and it was a man made mistake.

   Delete
  2. +Craig Hensley God's name was already mentioned much earlier:

   Exodus 3:13-14 1599 Geneva Bible (GNV)

   13 Then Moses said unto God, Behold, when I shall come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you: if they say unto me, What is his Name? what shall I say unto them?

   14 And God answered Moses, I AM THAT I AM. Also he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

   God even shortened His name Himself into 'I AM' for convenience!

   And like I said before: 'JESUS' (from YESHUA) means 'I AM SALVATION'.
   JESUS is GOD, manifested in the flesh:

   1 Timothy 3:16 1599 Geneva Bible (GNV)

   16 And without controversy, great is the mystery of godliness, which is, God is manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen of Angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, and received up in glory.

   Paul was clearly referring to JESUS Christ and how do I read Pslalms 83:18?

   Psalm 83:18 1599 Geneva Bible (GNV)

   18 That they may know that thou, which art calleth Jehovah, art alone, even the most High over all the earth.


   Psalm 83:18 2017 Hans S

   18 That they may know that thou, which art calleth 'I AM that I AM', art alone, even the most High over all the earth.

   JESUS is the GREAT 'I AM' in the capacity of SAVIOR!

   ===

   Craig Hensley
   +Hans S yes God cursed the earth Adam and Eve and threw them out of the garden of Eden for eating of the tree of life...I read my bible I know what it says...let me ask you a question " who is the true God"? Psalms 83:18 reveals his name

   Delete
  3. +Craig Hensley
   Of course I know about the Dead Sea scrolls, but the point is that the Jews themselves hid the name of God
   out of fear that it could be abused, so they used the 4 letters (translated) YHWH instead of the name 'I AM that I AM' which was already revealed by God to Moses, and Moses didn't yet know that God and JESUS are ONE.

   Delete
  4. +Turtle Egg
   You are referring to the POPE, who is a MAFIA GANGSTER
   disguised as a spiritual leader and he's in fact the hidden ROMAN EMPEROR who's pretending to be the IN PLACE of CHRIST = the VICAR OF CHRIST = the ANTICHRIST!
   JESUS Christ WAS and IS God, manifested in the flesh or in the capacity of a SINLESS man, and He died in OUR place on the BABYLONIAN symbol for the 'sun god', the CROSS (with variations like the SWASTIKA) so that anyone who wants to BELIEVE this and that He shed His BLOOD for us, according to the Scriptures, and that He was buried and ROSE from the dead, will NOT BURN FOREVER in the lake of fire, aka HELL, but will live FOREVER with Him and with His beloved in ETERNAL HAPPINESS.

   So one only has to BELIEVE......that's all.

   Tell me: name anyone else who was SINLESS and who GAVE HIS LIFE FOR YOU so that you could LIVE FOREVERMORE?

   ===

   Turtle Egg
   10:41 AM
   Religion has actually convinced people that there's an invisible man -- living in the sky -- who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do.. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever 'til the end of time! ..But He loves you... and HE NEEDS MONEY!...lol gotta love George Carlin

   Delete
 3. +James Marsh (fallen) angels can't procreate because they have no genitals.
  Please read this article: Did angels mate with women in Genesis? https://sunandshield.wordpress.com/2010/01/30/did-angels-mate-with-women-in-genesis/

  ReplyDelete
  Replies
  1. +James Marsh Then you disagree with JESUS, because extra-Biblical books like 'the book of Enoch' are frauds on behalf of SATAN!
   There's a GOOD REASON why they don't belong in the Bible.
   The Book of Enoch is SATANIC GARBAGE! https://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/05/the-book-of-enoch-is-satanic-garbage.html
   The Book of Enoch is SATANIC GARBAGE!
   The Book of Enoch is SATANIC GARBAGE!
   ezekiel38rapture.blogspot.be
   3s
   Hans S's profile photo
   Hans S
   +James Marsh Have you read the article Did angels mate with women in Genesis? https://sunandshield.wordpress.com/2010/01/30/did-angels-mate-with-women-in-genesis/

   Delete
 4. +Cygnus Ustus Show me an undoctored picture of your globe earth from space.
  You can't because the earth is FLAT and round with a firmament, created by God, aka JESUS.

  Only heavily disturbed PSYCHOPATHS believe dead matter can magically create LIFE, billions of years after a SENSELESS 'big bang'.

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.