Friday, May 25, 2012

Obama = Antichrist...so it SEEMS...


Er zit alweer een tijdje "een geboren KENIAAN" in het Witte Huis als de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika, genaamd Barack Hussein Obama en zijn vader met dezelfde naam was een moslim en DUS is Obama ook een moslim, tenzij hijzelf zou aangeven dat hij dat niet zou zijn en dat hij bijvoorbeeld een volgeling van de Heer Jezus Christus zou zijn, maar dat is Obama absoluut niet want een volgeling van de Heer Jezus Christus is tevens een liefhebber van de God van Israël en DUS een voorstander van Israël, maar dat is Obama ZEKER niet, want nog nooit zat er een Israël-vijandiger Amerikaanse president op die post dan Barack Hussein Obama.

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13

 

 

Over hem is de afgelopen jaren ontzettend veel geschreven en gespeculeerd en veel websites en YouTube-video's gaan over dit thema en men hoeft maar deze linken aan te klikken om te zien wat ik bedoel:  
Obama antichrist
Obama antichrist  
Obama antichrist

Feit is dat Obama door zijn anti-Israëlische politiek een tegenstander is van God, want Israël is Gods "project" en wie het waagt om zich tegen Israël te keren, die keert zich tegen God.....de God van Israël wel te verstaan, want er is maar één God en die God heeft zich aan de mensheid geopenbaard in de persoon van JEZUS CHRISTUS.

Jezus is de CHRISTUS, de MESSIAS van zijn volk, en het overblijfsel van zijn volk (een derde deel) zal Hem als zodanig aanvaarden als Jezus Christus zal wederkeren naar zijn land en naar zijn volk.

antichrist betekent tegen-Christus en in plaats van Christus, en Barack Hussein Obama combineert beide eigenschappen in één persoon omdat hij er geen probleem mee heeft om zich als een "messias" te laten vereren en omdat zijn politieke denken en daden voortvloeien vanuit de (per definitie) antichristelijke islam.

Maar ook andere invloeden bepalen zijn denken zoals het antichristelijke communisme en meer.Obama maakt de VS rijp voor het opgaan in een wereldregering met als doel om Israël te vernietigen want dat is het einddoel van satan en van de islam en islam en satan hebben ALLES met elkaar te maken.

De gemeente van Jezus Christus zal net niet de openbaring van de antichrist meemaken, want voordien zal zij ten hemel zijn opgenomen om het mogelijk te maken dat het profetische woord in vervulling kan gaan, want zolang de gemeente van Jezus Christus nog op aarde is wordt satan tegengehouden en kan het gezonde verstand nog zegevieren omdat God dat zegent, maar zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest, die woont in de gemeente van Jezus Christus, zal het snel gedaan zijn met dat gezonde verstand en zal de WAANZIN snel om zich heen grijpen, en wie het nieuws op de voet volgt moet erkennen dat die waanzin nu al groteske vormen begint aan te nemen en vooral in de islamitische wereld waar een "koran-terechtstelling" in de VS door een predikant in Florida (wat Obama uiteraard scherp veroordeelde) er toe leidde dat volslagen onschuldigen op beestachtige wijze in Afghanistan werden vermoord door aanhangers van de islam, omdat die aanhangers van "de profeet" EXACT doen wat in de koran staat en dat is het vermoorden van "de ongelovigen", en liefst middels onthoofding.

Waarom dan dit topic Obama = Antichrist !!! als de gemeente van Jezus Christus toch niet zal kunnen weten WIE de antichrist  is omdat ze zijn openbaarmaking (net) niet zal meemaken?

Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam was het voor velen niet voor te stellen dat hij die vreselijke oorlogszuchtige dictator zou worden die hij op dat moment naar buiten toe absoluut niet was, want hij zorgde er goed voor dat hij bekend stond als "een man van vrede en vooruitgang".

De eerste slachtoffers van deze valse voorstelling van zaken waren de Duitsers zelf, want hij kreeg 'slechts' 33% van de Duitse kiezers zo gek om op hem te stemmen, en dus stemden 67 % van de Duitsers NIET op hem.

Toch slaagde hij er op slinkse wijze in om uiteindelijk de absolute macht in Duitsland te grijpen en om een aanbidding van zijn persoon in te voeren die directe concurrentie betekende voor de aanbidding van God, en in zoverre was Adolf Hitler zeker EEN antichrist, maar DE antichrist was hij niet, ook al vergreep hij zich tijdens de oorlog aan een derde deel van het Joodse volk dat hij liet vermoorden.

Om dat laatste is Adolf Hitler een held in een groot deel van de (Arabisch) islamitische wereld, al vindt men het jammer dat Hitler bleef steken bij "slechts" 6 miljoen vermoorde Joden.

De antichrist zal het veel sluwer aanpakken en eerst de Joden en Israël een "vredesverbond" aanbieden, waarna hij na 3½ jaar zijn ware gezicht zal tonen en een wereldoorlog zal ontketenen met Israël als inzet van die oorlog en met als doel om zoveel mogelijk Joden en aanhangers van de grootste Jood aller tijden -de Heer Jezus (de) Christus-Jesjoewa ha Masjiach- te kunnen vervolgen en doden, en dat alles zal hij (geholpen door de valse profeet) doen vanuit zijn aanbidding van satan.

Ik zag deze video van iemand die niet eens gelovig is, maar zelfs hij gelooft dat Obama de antichrist is:

Obama Antichrist Rob Zombie -- Super Beast remix

 

obama the antichrist? Well one thing is for sure, this man is evil and he continues to follow in Bush's footsteps, bank bailouts, war escalation, bombing civilians and warrantless wiretapping, just to name a few things I'm for the most part agnostic but still see Obama as a Antichrist, because he is not a savior. Some people call it the "new world order" what ever you do call it, just remember compliance is not mandatory.

Obama is op dit moment niet de antichrist omdat dat nog niet mogelijk is en omdat de gemeente van Jezus Christus nog op aarde is, maar als het Lichaam van Christus verdwenen zal zijn naar de hemel dan is het mogelijk dat satan zijn uitverkorene zal activeren om zijn plannen uit te voeren die hem rechtstreeks naar de hel zullen voeren.De antichrist is tevens "de Koning van het noorden" van Daniël 11 en dat is van oudsher de koning van Assur dat op dit moment nog niet bestaat, maar als de komende wereldleider ook de baas van Syrië zal zijn, nadat Damascus vernietigd zal zijn (zie: Jesaja 17), dan kunnen Syrië en Irak fuseren, wat al eerder geprobeerd is, en dan zal de leider van die twee samengevoegde landen de antichrist zijn en dat is zo goed als zeker de president van de VS, die nu eigenlijk de baas is van Irak, ook al lijkt het dat Irak zelfbestuur heeft.

Israël zal op deze wijze denken met een vriend als buur te maken te hebben, maar dat zal Israël's grootste vergissing in de geschiedenis zijn.

De reden van dit topic is dus om te waarschuwen en om mensen op te roepen om de enige ware Jezus de Christus in hun leven toe te laten en om zich door Hem te laten redden omdat een mens zonder Hem reddeloos verloren is.


Zie ook: http://www.obamaantichrist.org/wp-content/themes/WhosWho/images/logo.gifklik

Obama. The Official 'antichrist'

 

Obama Justifies FEMA imprisonment of civilians!

Wie is de antichrist?

 

President Frank Marshall Davis Junior

 

The Satanic Power Tree

 

America's  foremost  Bible  Prophecy  'Experts'  have BLINDED   a   whole   generation    with   many   false teachings

3 comments:

  1. .........concider El Hassan Bin Talal, this men has ALL the qualifications to be the antichrist ! Obama is not loved by jews,christians and islam, don t speak hebrew, was not a chairmen of the club of rome....and so on, and so on.

    ReplyDelete
  2. Actually I don't have to know who will be the antichrist or the false prophet, because they will be revealed AFTER the rapture of the body of Christ Jesus.

    PS: what's you (first) name?

    ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.