Thursday, May 24, 2012

Twee interessante Xanderberichten

Israël trekt belofte aan Obama Iran niet voor november aan te vallen in
Hoe de globalisten Iran en Israël gebruiken voor hun NWO agenda

Zbigniew Brzezinksi (L), de kwade NWO genius achter de presidenten Carter en Obama, nadert zijn globalistische doel: het herscheppen van de wereldwijde geopolitieke verhoudingen door het ontketenen van W.O-3, waarin schaakstukken Iran en Israël de volgenden zijn die zullen worden opgeofferd.

Israël is buitengewoon ontevreden over het feit dat de Amerikaanse president Barack Obama zelfs de minimale eisen die Jeruzalem heeft gesteld aan een eventuele overeenkomst met Iran heeft verworpen. Tegenover de media houden Israëlische ministers nog vol dat ze hopen op een goede afloop van de onderhandelingen tussen de 5+1 machten en Iran in Bagdad, maar achter de schermen heeft de brede eenheidsregering van premier Netanyahu Washington laten weten dat het de eerder gedane belofte Iran niet voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november aan te vallen intrekt.
Ruime meerderheid Tweede Kamer maakt einde aan Nederlandse democratie

De Tweede Kamer trok vandaag door in te stemmen met de ESM dictatuur willens en wetens de strop om de nek van onze democratie en toekomst aan. 

Vandaag, 24 mei 2012, gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop een ruime meerderheid van uw volksvertegenwoordigers een einde heeft gemaakt aan de Nederlandse parlementaire democratie. Met open ogen hebben de kamerleden van de VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks de zeggenschap over ons belastinggeld overgedragen aan de ondemocratisch gekozen en volledig onschendbaar verklaarde regering -want dat is het- van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM), dat op 1 juli in werking treedt. Omdat Nederland in tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en Italië géén vetorecht krijgt, betekent dit dat wij als volk vanaf nu als ongelimiteerde pinautomaat van 'Brussel' zullen gaan functioneren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terwijl Nederland wordt overdonderd door het plotseling uitbundige zomerweer en men zich druk maakt over het Eurovisiesongfestival en het aanstaande Europees kampioenschap voetballen, zijn er PROFETISCHE gebeurtenissen zich aan het voltrekken, want Nederland heeft opgehouden te bestaan als onafhankelijk land en is definitief door de eigen (demissionaire) regering en haar 'volksvertegenwoordiging' overgeleverd aan de SATANISCHE Rooms katholieke Europese Unie, en zoals Nederland de provincie "Westland" werd in de nazi-Duitse rijk van de Rooms katholieke Adolf Hitler, onder leiding van diens Oostenrijkse landgenoot Arthur Seyss-Inquart (omdat 'koningin' Wilhelmina lafhartig op de ochtend van 13 mei 1940 naar Engeland vluchtte, terwijl er nog volop werd gevochten en Nederland nog niet was verslagen), zo werd Nederland vandaag definitief deel van "de Verenigde Staten van Europa" onder het teken van de OCCULTE 'Maria'-vlag, die feitelijk de vlag van SATAN is!

Israël, het land en het volk waar het profetisch gezien allemaal om gaat, staat definitief ALLEEN in de aanpak van Iran/Perzië, en dit zal tot verrassende ontwikkelingen gaan leiden, terwijl daaraan voorafgaande nog de Psalm 83-oorlog te verwachten is, die vooral gevoerd zal gaan worden met o.a. dezelfde vijanden als die van de oorlogen van 1967 en die van 1973, en welke oorlog zal gaan leiden tot de oorlog met Iran/Perzië, maar vooral met een ENORME islamitische coalitie tegen Israël onder leiding van Rusland, dat om opportunistische redenen als leider van deze coalitie zal fungeren, maar wat feitelijk ook een VALSTRIK zal zijn van de satanische lieden achter de NWO (die aangestuurd worden door het DUIVELSE Vaticaan), want zij kennen de Bijbel ZEER goed, en ze weten dat Rusland en co. ("Gog & Magog") VERPLETTEREND zullen worden verslagen door GOD=JEZUS, waarna de weg vrij zal gaan komen voor de TOTALE WERELDMACHT onder leiding van de antichrist en de valse profeet, die beide aanvankelijk pionnen zullen zijn namens de satanische Rooms katholieke "kerk", maar die uiteindelijk ALLE macht naar zich toe zullen trekken en die zich zelfs tegen diezelfde "kerk" zullen keren, waardoor ze gestuurd zullen worden.

Overigens was Adolf Hitler ook al van plan om uiteindelijk de totale wereldmacht te grijpen, indien hij de oorlog zou hebben gewonnen, want dan zou hij zich ook hebben gekeerd tegen de RK"kerk", waaruit hij was voortgekomen, maar het was de tijd nog niet en de antichrist was hij (nog) niet, en diezelfde RK"kerk" was toen nog te machtig en Hitler kon niet anders dan de oorlog verliezen, al geloof ik wel dat hij GEEN zelfmoord pleegde in Berlijn, maar dat hij dankzij die "kerk" naar Argentinië kon vluchten, samen met Eva Braun, en daar oud kon worden totdat hij stierf.
Tijdens de oorlog (1943) werd namelijk het zwaartepunt van de NWO (die vanuit het duivelse Vaticaan wordt gestuurd) verlegd naar de VS, maar in onze dagen zien we dat dat zwaartepunt weer verlegd is naar Europa, en de wereld is BIJNA klaar voor de machtsovername door de RK"kerk" van de HELE wereld, maar zoals gezegd moeten er eerst nog wat belangrijke dingen gebeuren.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.