Friday, June 15, 2012

Absolutistische heerschappij vanuit Rome

De titel van onderstaand artikel klopt niet:

Spiegel: Europa wacht absolutistische heerschappij vanuit Brussel

Bij de Wereldbank hangt open en bloot dit ontwerp voor een toekomstige nieuwe wereldmunt, de 'globo'. Slechts kunst, zoals wordt beweerd, of... ? 

Het toonaangevende Duitse Spiegel bereidt in een nieuw artikel de Duitse bevolking steeds openlijker voor op de geplande uitkomst van de financiële crisis in Europa: 'Het gaat om niets minder dan een nieuw ontwerp voor Europa's instituten, ja, om een eerste stap naar de Verenigde Staten van Europa.' Binnenkort zullen alle lidstaten hiervoor de zeggenschap over hun financiën moeten overdragen aan Brussel. 'Wat dan dreigt is voor veel parlementariërs een verschrikking: de terugkeer naar de quasi-absolutistische (= niet aan wetten gebonden alleen-)heerschappij.'

De Nieuwe Wereld Orde is niets anders dan het Romeinse Rijk dat zich schuilhoudt achter de Rooms katholieke 'kerk'.

Verder is dat artikel informatief en goed.

Ik blijf benadrukken dat satan achter dit streven zit, maar daar boven uit is het God=JEZUS zelf die alles zo arrangeert, en dat in verband met zijn eigen wederkomst naar de aarde ter wille van het overblijfsel van zijn volk en zijn land Israël en om de hele wereld te oordelen m.b.t zijn volk en zijn uitverkorenen.

94% van de Nederlanders heeft een internetaansluiting en is dus NIET afhankelijk van wat de 'staatsomroep' aan leugens verkondigd of ook wat andere commerciële omroepen aan leugens over het volk uitstrooien, maar desondanks gaan de politici door met het GROTE VERRAAD en is dit zelfs ZONDER BLOEDVERGIETEN mogelijk, terwijl het om niets minder gaat dan één van de ERNSTIGSTE MISDADEN uit de Nederlandse geschiedenis!

Het is ergens onbegrijpelijk dat het volk NIET de wapens opneemt tegen haar eigen "regering" en haar eigen "volksvertegenwoordiging", terwijl Nederland met hulp van die regering en die volksvertegenwoordiging en ZONDER WAPENGEWELD bezet wordt door het Romeinse Rijk, want in mei 1940 heeft Nederland tenminste nog gestreden tegen het toenmalige Rooms katholieke nazi-rijk van Adolf Hitler en de toenmalige paus, die het boze meesterbrein was achter al die toenmalige ellende.

Maar juist nu zulke ENORM  VERGAANDE beslissingen worden genomen kijkt het volk de andere kant uit en maakt de NWO juist MISBRUIK van alle nationalistische sentimenten vanwege het Europese kampioenschap voetballen in Polen en de Oekraïne, en dat is NIET toevallig!

Juist dat nationalisme van de diverse lidstaten van de EU is een formidabele tegenstander van de schurken achter de Rooms katholieke wereldorde, maar via 'brood en spelen' worden die sentimenten in banen geleid, en heeft het volk wat anders om zich druk over te maken, terwijl er een HEUSE ECONOMISCHE OORLOG wordt gevoerd die ertoe zal gaan leiden dat alle Eurolanden hun vrijheid zullen kwijtraken.

De huidige situatie is krankzinniger dan 'Alice in Wonderland', maar nochtans is het REALITEIT.

Er is maar één uitweg uit deze WAANZIN: de Heer Jezus Christus, die één met God is!!

Het alternatief is achter blijven na de opname van de gemeente van Jezus Christus en te moeten leven onder het bewind van de antichrist, die samen met de valse profeet één zal zijn met de duivel.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.