Saturday, June 9, 2012

Het komende Vrederijk - The coming Kingdom of peace - The Millennium


Micha 4:En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de HERE, onze God, voor altoos en immer.

Uit: NBG-vertaling 1951


Micah 4:1-5 1599 Geneva Bible (GNV)


But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the House of the Lord* shall be prepared in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it.

Yea, many nations shall come and say, Come, and let us go up to the Mountain of the Lord, and to the House of the God of Jacob, and he will teach us his ways, and we will walk in his paths: for the Law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem.

And he shall judge among many people, and rebuke mighty nations afar off, and they shall break their swords into mattocks, and their spears into scythes: nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn to fight anymore.

But they shall sit every man under his vine, and under his fig tree, and none shall make them afraid: for the mouth of the Lord of hosts hath spoken it.

For all people will walk everyone in the name of his god, and we will walk in the Name of the Lord our God, forever and ever.Micah 4:1-5 World English Bible (WEB)


But in the latter days,
    it will happen that the mountain of Yahweh’s temple will be established on the top of the mountains,
    and it will be exalted above the hills;
    and peoples will stream to it.
Many nations will go and say,
    “Come, and let us go up to the mountain of Yahweh*,
    and to the house of the God of Jacob;
    and he will teach us of his ways,
    and we will walk in his paths.”
For the law will go out of Zion,
    and Yahweh’s word from Jerusalem;
and he will judge between many peoples,
    and will decide concerning strong nations afar off.
    They will beat their swords into plowshares,
    and their spears into pruning hooks.
Nation will not lift up sword against nation,
    neither will they learn war any more.
But they will sit every man under his vine and under his fig tree;
    and no one will make them afraid:
For the mouth of Yahweh of Armies has spoken.     Indeed all the nations may walk in the name of their gods;
    but we will walk in the name of Yahweh our God forever and ever.

*YHWH= I AM THAT I AM

JEZUS is HEER-JESUS is LORD = I AM SALVATION IS THE BOSS
End Times Part 6: The Millennium

 

 

'Palestinian' Is a Fabricated Nationality

 

 

 

My Blessed Hope - The Rapture 

 

 

 

GET SAVED FOREVER by JESUS RIGHT NOW!

 

 

 

The Day of Christ vs The Day of the Lord

 

 

 

The Jews in End Time Bible Prophecy

The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock: and to the serpent dust shall be his meat. They shall no more hurt nor destroy in all mine holy Mountain, saith the Lord.

 

 

End Times

 

2 comments:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.