Monday, June 11, 2012

Israel is hèt teken van de eindtijd


Hèt thema van de eindtijd is Gods handelwijze met zijn volk en zijn land Israël en daarvoor moet de gemeente van Jezus Christus eerst 'het veld ruimen', en dat gaat gebeuren met de aanstaande opname, en die gebeurtenis kunnen we plaatsen voorafgaande aan Gods hernieuwde toewijding aan Israël's zaak, en dat is dus voordat Ezechiël 38-39 zal gaan plaatsvinden, omdat Israël na die schokkende gebeurtenis ZEVEN jaren vuren zal stoken van het achtergelaten oorlogsmateriaal van "Gog en Magog".


Die zeven jaren komen overeen met de zeven jaar die de grote verdrukking zal duren, waardoor de Psalm 83-oorlog, die Ezechiël 38-39 zal veroorzaken, daarvóór te plaatsen is, en die oorlog zal door Israël's meest directe Arabische buren worden geïnitieerd vanuit de islam, en de islam is van satan.


De Ezechiël 38-39-oorlog zal ook vanuit de islam worden geïnitieerd, maar ook vanuit een sterke geestelijke "vorst" onder satan, en dat is de geest achter "Gog en Magog" die Rusland ertoe zal bewegen om zich achter andere islamitische landen en volkeren te scharen om die daarna voor te gaan in een poging om aan Israël een eind te maken, waarvan we weten hoe dat zal gaan aflopen, omdat Ezechiël 38-39 daar gedetailleerd verslag van doet namens God-de Heer Jezus.
Ezechiël 38-39 zal veroorzaakt worden door de enorme WOEDE vanuit de islamitische wereld wegens Israël's enorme overwinning in de aanstaande Psalm 83-oorlog.


Alle andere "tekenen" zijn van ondergeschikt belang, want God-de Heer Jezus gaf zijn volgelingen en zijn liefhebbers Israël als teken.

Ook na de opname van de gemeente van Jezus Christus blijft Israël hèt (eindtijd) teken om de simpele reden dat satan weet dat zijn wereldmacht via de antichrist en de valse profeet gefrustreerd wordt door de aanwezigheid van Israël, en met name door de twee getuigen Gods waarvan Openbaring 11 spreekt, die IN Israël zullen opereren namens God-de Heer Jezus, die de grote IK BEN is.


De opname voorafgaande aan Ezechiël 38/39Ik sta achter de God van Israël=JEZUS en niet per se achter de staat Israël

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.