Wednesday, June 6, 2012

Nebukadnessar en de antichrist


Wie de geschiedenis van koning Nebukadnessar bestudeert ziet dat er een grote overeenkomst is tussen hem en de komende antichrist en ook iets anders valt op: beide mannen hebben te maken met ZEVEN JAAR WAANZIN, waarna tuchtiging door God volgt, al zal die voor de antichrist anders uitpakken dan die voor Nebukadnessar is geweest, want hij werd na zijn waanzin GENEZEN van zijn HOOGMOED en door God rijkelijk gezegend, en de antichrist zal OOK genezen worden van zijn hoogmoed, maar niet op aarde maar in de POEL VAN VUUR!

Verder moet iedereen beseffen dat zowel Nebekadnessar als de antichrist DOOR GOD werden- en zullen worden bevestigd in hun macht en dat God=JEZUS daar een bedoeling mee heeft en dat met het oog op zijn volk, om zijn volk te tuchtigen en tot inkeer te leiden en daarmee ook de hele wereld, want God zit OVERAL achter omdat de duivel maar zover mag gaan als dat God=JEZUS bepaalt.

Het grote verschil tussen Nebekadnessar en de antichrist is dat Nebukadnessar niet besefte dat hij indirect de duivel aanbad middels zijn aanbidding van al zijn valse 'goden' en dat de antichrist HEEL BEWUST de duivel aanbidt en ook de valse profeet en dat dit NIET vergeven kan worden door JEZUS-God en dat hij daarom voor ALTIJD verbannen zal worden naar de poel van vuur, waarin hij en de valse profeet als eerste wezens in zullen verdwijnen, zelfs nog voordat de duivel erin zal worden geworpen, en dat omdat de mens de kroon is op Gods schepping, en niet de engelen zoals ook de duivel, en God neemt het een mens eens te meer kwalijk als een mens zich volledig overgeeft aan een wezen dat geschapen was om ons mensen te DIENEN, want ook ex-Morgenster=satan heeft de status van een DIENSTKNECHT, en omdat God de duivel nog één keer nodig zal hebben als hij aan het eind van het 1000-jarige rijk nog eenmaal zal worden losgelaten uit de afgrond, waarin hij geworpen zal worden als de Heer Jezus als koning zal terugkeren naar de aarde en naar Jeruzalem.

En pas nadat die opstand door God zal zijn neergeslagen zal satan in de vuurpoel worden geworpen, waar de antichrist en de valse profeet dan al 1000 jaar zullen zijn.

Nebekadnessar kreeg ZEVEN JAAR van God=JEZUS een DIERENHART, maar wel het hart van een VREEDZAME GRASETER en NIET van een ROOFDIER, want de antichrist zal ZEVEN JAAR als een ROOFDIER zijn, en dan met name een dier als een Tyrannosaurus Rex, oftewel een DRAAK, want dat is de oude benaming van een  'dinosauriër' zoals de T-Rex.


Conclusie: God=JEZUS zit OVERAL achter en ALLES gebruikt Hij tot zijn doel, en dat doel is om mensen tot inkeer te leiden en ze te genezen van hun SATANISCHE HOOGMOED.

Gods doel wordt hoe dan ook bereikt, al is de vraag waar een mens genezen zal worden van die duivelse HOOGMOED: op aarde, en dat men na de dood zal mogen opstaan TEN LEVEN, of pas na de dood en na het OORDEEL en dat men tot inkeer zal gaan komen in de poel van vuur, ZONDER dat men ervan genieten kan, wat Nebukadnessar dus wel kon, want hij werd na zijn herstel nog meer gezegend dan daarvoor, maar met een totaal andere hartsgesteldheid, want hij had zijn lesje geleerd.

Vraag aan wie dit leest: ben jij nog HOOGMOEDIG en heb jij het nog nodig om te worden VERNEDERD door God=JEZUS, die zich voor ons aan het kruis liet vernederen?

Laat je VERNEDEREN door JEZUS, want Hij vernederde zich voor jou aan het kruis, en anders zal Hij je vernederen, maar zonder dat je ervan genieten zal, want wie zich VRIJWILLIG door Hem laat vernederen, zal Hij RIJKELIJK zegenen zoals Hij dat destijds ook met koning Nebukadnessar deed.

Lees:

Daniël 3

Daniël 4

 

Het vijfde Koninkrijk

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.