Monday, June 4, 2012

Want your mind BLOWN? Watch this video!

Strong warning: almost everything in this video about Israel, the Bible, Jesus Christ, God and the Jewish people is a LIE!

Sterke waarschuwing: bijna alles in deze video over Israël, de Bijbel, Jezus Christus, God en het Joodse volk is een LEUGEN!

https://www.google.nl/search?q=Want+your+mind+BLOWN%3F+Watch+this+video!+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=YbFFVobKAobsapaXjPAH

However: this video does contain a lot of interesting information on some backgrounds of the powers behind the rulers of this world.

Echter: deze  video bevat wel veel interessante informatie over sommige achtergronden van de machten achter de machthebbers van deze wereld.

Watch and interpret critical; the more so when it comes to "Zionism",  meant to incriminate 'the Jews'.

Kijk en interpreteer kritisch en te meer als het gaat over "Zionisme", bedoeld om "de Joden" te incrimineren.

Realize, however, that the true unholy world power is concentrated in the Vatican and the true Church of Satan, the Roman Catholic 'Church'.

Besef echter wel dat de ware onheilige wereldmacht is geconcentreerd in het Vaticaan en de ware kerk van satan: de Rooms katholieke "kerk".

The interesting thing about this video is that this secret is NOT revealed!

Het interessante aan deze video is dat dit geheim NIET wordt onthuld!  
Geüpload door op 14 apr 2011
http://helpfreetheearth.com
http://question911.com
http://ae911truth.org
http://911truth.org1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.