Wednesday, July 4, 2012

De Rooms katholieke plunderunie

Wie de geschiedenis van Europa bestudeert ziet een kleine 400 jaar geleden op religieus vlak het volgende plaatje opdoemen:

Klik op de afbeelding voor een vergroting, die heel toepasselijk HolyRomanEmpire_1618.png heet

Wat opvalt aan dit plaatje is een relatief klein land aan de Noordzee dat als ENIGE land in de wereld een REPUBLIEK was, en korte tijd zelfs het MACHTIGSTE land op aarde was: NEDERLANDDit land was calvinistisch en had zich ontworstelt aan het SATANISCHE ROOMS KATHOLIEKE MONSTER, het VERBORGEN Romeinse Rijk, dat NOOIT heeft opgehouden te bestaan, maar dat zich omvormde tot een "KERK": de IMITATIE van satan van de ware gemeente van JEZUS CHRISTUS, de Rooms katholieke "kerk".

Duitsland bestond niet.

België bestond niet, en vele andere landen in Europa bestonden niet, en wie naar de rechterbenedenhoek kijkt van bovenstaande afbeelding, ziet dat een VARIANT op het Rooms katholicisme, de ISLAM, via de Turken, de baas speelde over grote delen van het toenmalige Europa.

Europa was een SOEPZOOITJE, veroorzaakt door het megalomane gedrag van de Rooms katholieke "kerk" en via een religie die voortkwam uit die "kerk", de (Rooms katholieke) islam, maar ook vanuit de ZONDIGE neiging van volkeren om over andere volkeren te willen heersen, wat te vergelijken is met de zondige neiging van mensen om over andere mensen te willen heersen, alleen maar omdat men denkt sterker en groter te zijn, of slimmer en sluwer en rijker.

Vooral dat laatste is belangrijk, want in deze zondige wereld geldt de volgende stelregel: GELD IS MACHT.

Ook de Republiek bezondigde  zich aan dit principe m.b.t. de Friezen, en verder weg m.b.t. vele verschillende volkeren die leefden in de archipel die tegenwoordig Indonesië heet.

Een ander prominent Europees land was destijds het Rooms katholieke SPANJE, waaraan de Nederlanden zich destijds hadden ontworsteld en waaraan het Nederlandse volkslied duidelijk refereert.

Toevallig werd ditzelfde Spanje onlangs Europees voetbalkampioen en iets langer geleden verloor Nederland in de finale van het wereldkampioenschap voetballen van datzelfde Spanje, en Spanje is momenteel één van de landen van de EUROPESE PLUNDERUNIE, ook wel de SCHULDENUNIE genoemd.

Spanje was en is een belangrijke speler in de Europese geschiedenis en dat heeft alles te maken met het machtsspel van de Rooms katholieke "kerk" en daarbovenuit van satan, die middels Europa, en straks de hele wereld ISRAËL wil overheersen, met als doel om te pogen te voorkomen dat JEZUS CHRISTUS, de SCHEPPER van hemel en aarde, terug zal willen keren om datgene op te eisen wat VAN HEM is.

In dat licht las ik de volgende topics op een site die melding maakt van wat feitelijk niet te stuiten is, want zo vaak schreef ik al dat het allemaal zo moet gaan, omdat het profetische woord in vervulling moet gaan, en het is op zich wel een goede zaak om op Geert Wilders en zijn PVV te stemmen, omdat hij als ENIGE een KRACHTIG geluid laat horen TEGEN dit CRIMINELE STREVEN van de Rooms katholieke "kerk" om middels landen die in haar satanische macht zijn met name Nederland en Duitsland leeg te PLUNDEREN, en dat vanwege het terug willen veroveren van wat eens katholiek was, omdat vooral Nederland zich in het verleden ontworstelt had aan aan de Rooms katholieke "kerk"=het satanische Romeinse Rijk:


Maar de enige ware manier om TEGEN dit streven van satan te zijn om te komen tot een duivelse wereldmacht, is om van harte de Heer JEZUS CHRISTUS aan te hangen en van Hem te houden, want nog voordat satan zal kunnen komen tot zijn duivelse wereldmacht middels de antichrist en de valse profeet, zal JEZUS CHRISTUS zijn GELIEFDEN tot zich trekken middels de opname van zijn gemeente, en daarna zal Hij zijn aandacht volledig richten op ZIJN land en ZIJN volk Israël, opdat de rest van het profetische woord in vervulling zal kunnen gaan i.v.m. zijn GLORIEUZE WEDERKOMST.

Daarna is er GEEN Europese Unie meer en geen satanisch wereldrijk en is alleen JEZUS CHRISTUS de MACHTHEBBER op aarde en zal iedereen Hem moeten gehoorzamen.

Wie HEM niet willen liefhebben en gehoorzamen (en deze twee zaken horen bij elkaar, want wie JEZUS liefheeft die wil Hem gehoorzamen) die kiest voor de Europese Unie en voor de verdere TELOORGANG van Nederland, en wie meent dit nog tegen te kunnen houden, die stemt op Geert Wilders en zijn PVV (klik HIER of HIER), maar die is dan net als Simon Petrus die meende de aanstaande kruisigingsdood van zijn held JEZUS te moeten voorkomen, waarna JEZUS tegen Petrus zei "Ga weg achter mij, satan!".

Nederland en het Nederlandse volk moet namelijk OOK door de grote verdrukking gaan, opdat die Nederlanders gered zullen kunnen worden die nu nog niet wedergeboren zijn, en dus niet vervuld zijn met de Heilige Geest, die één met JEZUS is, en die NIET deel zullen hebben aan de opname, maar die na de opname wel het merkteken van het beest zullen weigeren, waarna ze zullen worden vervolgd en in de meeste gevallen zullen worden gedood, maar die desondanks gered zullen worden als JEZUS terugkeert naar deze wereld, hetzij ze dan nog leven of dan gedood zijn, wat JEZUS zal de vermoorde martelaren laten opstaan uit de dood:

Openbaring 20:4
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.


Verkondig het evangelie: het kan zijn dat men dat NU nog niet direct aanneemt, maar dat men na de opname zal schrikken, omdat het allemaal waar bleek te zijn wat JEZUS-liefhebbers hadden verteld, en dat men zich zal bekeren, ook al zal dat de betrokkenen grote ellende opleveren, maar uiteindelijk de BEST DENKBARE BELONING, want het gaat om LEVEN of DOOD, HEMEL of HEL, EEUWIG GELUK of EEUWIG AFGRIJZEN, Gods LIEFDE of Gods TOORN.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.