Tuesday, July 24, 2012

Het goede eindtijdnieuws

Ook vandaag kon satan niet voorkomen dat wereldwijd vele mensen aan zijn duivelse koninkrijk werden ontstolen doordat mensen tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus!

Dit is het nieuws waar de media het niet over hebben, wat een BEWIJS is dat de media bespeeld worden door satan, want dit GOEDE nieuws is voor hem SLECHT nieuws en een aankondiging van het FEIT dat over niet al te lange tijd de Heer Jezus Christus een EIND zal gaan maken aan zijn satanische WANBELEID van deze aarde, die de Heer Jezus voor ons mensen had gemaakt en NIET voor satan en zijn demonengespuis, want zij zijn geschapen als engelen en bedoeld om ons mensen te DIENEN, wat satan en zijn collega-gevallen engelen WEIGERDEN te doen, waarom ze voor altijd verloren zijn geworden, en evengoed met JEZUS' liefde te maken zullen krijgen, want JEZUS=GOD en God is liefde en alles wat God doet is liefde, en DUS ook de STRAF die Hij geschapen heeft van de poel van vuur, want dat is de enige manier om satan en zijn demonengespuis, en iedereen die satan heeft verblind en die verloren zal gaan en die ook in poel van vuur terecht zal komen, duidelijk te maken dat God altijd GELIJK heeft en dat zijn bepalingen de ENIGE JUISTE zijn!

Ga NIET naar de poel van vuur, maar ga vandaag nog naar de Heer Jezus Christus toe en aanvaardt Hem als HEER (baas) en als VRIEND en als Vader, want wie Hem heeft gezien, die heeft de VADER gezien, en de VADER = GOD!

Hanss

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.