Monday, July 9, 2012

Obama's Libië


Eerst nog even herinneren aan "onze koningin" die zich zo uitdoste in een islamitisch land, waar de meeste Nederlanders blijkens een omvraag geen moeite mee hadden:

 Bilderberg Bea betovert het Nederlandse volk


"Onze vorstin" knuffelt gaarne met een "Marokkaans-Nederlandse" sneldichter

'Geen probleem met hoofddoek Beatrix'


Dat de meeste Nederlanders (en de meeste mensen op de wereld) niet beseffen dat de islam en het Rooms katholicisme uit hetzelfde vaatje tappen, moge duidelijk zijn, en een moslima met een hoofddoek om is gewoon een islamitische NONIets over de geschiedenis van de "non", oftewel de tempelhoer:

The Golden Age: When nuns were prostitutes

And upon her forehead was a name written, MYSTERY ("of iniquity" -- 2 Th. 2:7-9), BABYLON THE GREAT (Babylonian Mysteries disguised as the Roman Catholic Church), THE MOTHER OF HARLOTS (Isis dressed like a temple prostitute or nun, has daughters known as Protestant Churches) AND ABOMINATIONS OF THE EARTH ("Abominations" refer to "idolatry" -- 2 Ki. 23:13; Isa. 44:19; Ez. 16:36) (17:5). 

Maar dit topic gaat over Obama's "grote succesverhaal Libië" waar zich vreselijke taferelen hebben afgespeeld (en waar zich nog dagelijks vreselijke taferelen afspelen) onder het toeziende oog van de maangod 'allah' die blijkbaar graag afgehakte hoofden ziet en meer van dat soort gruwelen, en ik waarschuw: wie geen behoefte heeft om geconfronteerd te willen worden met de "zegeningen van de islam" die kijkt vooral NIET, maar voor diegenen die Beatrix' daad verafschuwen om zich te tonen met een islamitische hoofdtooi, op bezoek zijnde in een islamitisch land, moge het duidelijk zijn dat haar gedrag gelijk staat aan buigen voor een ideologie die het SLECHTSTE met alle mensen voorheeft, omdat die ideologie van SATAN is, en de duivel vierde- en viert feest in het door Obama "bevrijde" Libië, met instemming van "onze" regering en parlement en de koningin: 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.