Thursday, July 19, 2012

Oplichter Obama the Swindler

Onderzoeksteam Sheriff Arpaio: Geboortecertificaat Obama 100% vals
Door Witte Huis gecontroleerde media negeren talrijke bewijzen en aanwijzingen

 Spotprentje uit 2009, aangepast aan 2012

Het speciale team van Sheriff Arpaio, de langst zittende sheriff van de VS, heeft na maandenlang intensief onderzoek de conclusie getrokken dat Obama's geboortecertificaat 100% zeker een vervalsing is. De toegestroomde, door het Witte Huis gecontroleerde media weigerden echter op de gisteren gehouden persconferentie op het geleverde bewijs in te gaan en probeerden enkel het team in diskrediet te brengen.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.