Sunday, August 5, 2012

Het internet is van satan

Zeg ik iets schokkends of iets nieuws?

Ik heb altijd gevonden en beseft dat dit zo is, maar ook is het zo dat er vele mensen van JEZUS tegenspel geven op dit zogenaamde vrije medium, wat dus allesbehalve vrij is.

De grootse SATANISCHE speler op het internet is Google-YouTube dat alles en iedereen in de gaten houdt die zich ophoudt op het internet.

Mensen zijn van nature NIEUWSGIERIG, en van deze (door JEZUS GESCHAPEN) neiging maakte satan reeds in het Paradijs MISBRUIK door Eva subtiel te bejegenen die wilde weten WAAROM die vrucht VERBODEN was en wat God=JEZUS dus VERBORGEN wilde houden voor de eerste twee mensen.

JEZUS wilde echter NIETS verborgen houden want Adam en Eva waren vrij om te doen en laten wat ze wilden, maar Hij testte hun om te weten of ze ABSOLUUT GEHOORZAAM konden zijn ZOALS HIJ als mens AAN ZICHZELF=zijn alter EGO de VADER, was toen Hij op aarde zich manifesteerde als de ZOON van GOD.

Toen God mens werd in de gestalte van JEZUS was Hij namelijk 100 % GEHOORZAAM aan datgene wat Hij als GOD had geboden en verordineerd.

JEZUS liet het een schepsel van Hem toe om Adam en Eva op de proef te stellen en dat was de engel Morgenster, die Gods tegenstander=satan was geworden, omdat hij als een OP HOL GESLAGEN COMPUTER PROGRAMMA in principe in alles TEGENGESTELD wilde zijn aan zijn eigen MAKER.

Dit was een duidelijke KEUS van die engel, en God=JEZUS verbood hem dat niet, maar Hij bepaalde wel wat de gevolgen daarvan zouden zijn: de MEEST GRUWELIJKE STRAF die Hij maar bedenken kon:

DE POEL VAN VUUR!


In die vuurpoel smijt JEZUS straks ALLES wat Hem niet bevalt, alsof het zijn VUILNISBAK is en vervolgens kijkt hij er NOOIT meer naar om.

Mensen en engelen kunnen hoog of laag springen en JEZUS daarom haten dat Hij die macht heeft, maar als Hij dat doet is er NIEMAND die Hem tegenhoudt of weerstaat.

Ooit liet JEZUS=GOD ZES MILJARD MENSEN VERDRINKEN omdat hij al die mensen WALGELIJKE WEZENS vond, nadat Hij die mensen HONDERDTWINTIG JAAR de tijd had gegeven om zich te bekeren van hun SATANISCHE natuur, maar iedereen weigerde dat te doen, behalve Noach (en vanwege Noach ook zijn vrouw en zijn drie zonen en zijn drie schoondochters, de vrouwen van zijn zonen), en zo VERZOPEN zes miljard mensen, tezamen met ontelbare dieren en in combinatie met enorme massa's plantaardig materiaal, wat in veel gevallen onder aardlagen terecht kwam, gedurende die GEWELDDADIGE VERANDERING die (onder de zeespiegel) zich op aarde voltrok, en zo werden die mensen, dieren en planten omgevormd tot AARDOLIE en AARDGAS en STEENKOOL, waar de mensheid brandstoffen van heeft gemaakt zoals benzine.

Auto's rijden onder andere op het product van de stoffelijke resten van die VERZOPEN MENSEN.....het is maar dat men het weet.

Op deze KRANKZINNIGE WERELD, geleid door de ergste GEK die er bestaat (satan) proberen mensen UIT ALLE MACHT de VLOEK te niet te doen, die God=JEZUS over deze aarde en de mensheid uitsprak, en zo kwam men tot de uitvinding van de COMPUTER, naar aanleiding van (de tweede wereld) OORLOG en ook vond men het internet uit naar aanleiding van de zogenaamde "koude" OORLOG, omdat men een alternatief communicatiesysteem zocht en vond in geval van een KERNOORLOG die alle gangbare communicatiemiddelen (radio en televisie) zou vernietigen, want 'overheden' bestaan uit gevallen mensen die in de greep van satan zijn, en die graag willen HEERSEN over hun collega-gevallen medemensen.

Neem nou een politieambtenaar: dat is een gevallen mens, en DUS een CRIMINEEL, met een uniform aan over zijn of haar NAAKTE kwetsbare lichaam en met een dodelijk schietwapen, die GERECHTIGD is namens een 'overheid' om medemensen te VERMOORDEN, te VERNEDEREN, OP TE PAKKEN enzovoort.

De meeste mensen vinden dit normaal omdat ze BANG zijn voor ANARCHIE.

Men is geconditioneerd om NIET zelf na te denken, maar om het denkwerk aan anderen over te laten.

Ik laat de me echter door NIEMAND de les lezen EN ZELFS NIET DOOR GOD=JEZUS, want als ik iets niet wil dan doe ik het NIET.

Als ik doe wat God=JEZUS zegt dan doe ik dat vanuit mijn eigen vrije KEUS en omdat ik ermee instem.

Zet iemand mij een pistool op mijn slaap en zegt "verkracht je eigen dochter", dan doe ik dat NIET.

Dit soort dingen zijn echter gebeurd in deze zieke wereld, zoals tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië, en nog wel krankzinniger dan dat.

Mensen verzinnen de GEKSTE dingen, die men vervolgens nog uitvoert ook.

Nu kan men wel zeggen dat satan hier achter zit, maar mensen bedenken ZELF de meest gruwelijke dingen, en satan is dan de persoon die zoiets AANMOEDIGT.

Het was Eva zelf die BEWUST tegen haar maker WILDE ingaan, door aan Hem ONGEHOORZAAM te WILLEN zijn, en vervolgens was Adam geen haar beter en hij ging ook BEWUST tegen zijn maker=JEZUS in.

Wat moest God=JEZUS nu met die twee eerste CRIMINELEN?

Ze PLATSTAMPEN?

Ze LEVEND IN DE FIK STEKEN?

Ze OPVRETEN en UITBRAKEN?

Wie schiep de Tyrannosaurus Rex....satan? WELNEE, dat was JEZUS!!!

JEZUS schiep alle zogenaamde enge beesten om ons mensen te GENEZEN van onze GRENZELOZE HOOGMOED!

Wat moet een ONGEWAPEND grenzeloos hoogmoedig mens die omsingelt is door een troep hongerige leeuwen of die omsingelt is door haaien of krokodillen of andere "enge" vreetmachines?

JEZUS wil mensen afhelpen van hun DOMME hoogmoed, en daarom laat Hij het zelfs toe dat er een antichrist gaat komen en een valse profeet en dat satan al duizenden jaren achter de schermen de BAAS is op aarde....om mensen te VERNEDEREN.

Wie reeds NEDERIG is KAN NIET worden vernederd, want die is reeds NEDERIG!!


JEZUS is God als mens en in die hoedanigheid liet- en laat Hij ons mensen een VOORBEELD na van hoe we DIENEN te zijn om toegang te kunnen krijgen tot zijn koninkrijk en om niet in de poel van vuur te geraken.

Het internet is van satan, heet dit topic, en dat is een FEIT, maar ik ben VAN GOD=JEZUS en ik heb totaal LAK aan satan en op ZIJN medium vertel ik hem dit:


LOOP NAAR DE HEL, STOMME SATAN, MET JE ACHTERLIJKE ROTKOP EN JE KRANKZINNIGHEID en in de NAAM van JEZUS, die jij haat en die jou in ZIJN poel van vuur zal gaan smijten omdat je zo graag TEGEN je eigen BEDENKER in wil gaan.

Iedereen een prettige dag op deze door JEZUS vervloekte aarde!
Inspiraties voor het schrijven van dit stukje:

Klokkenluideronline en Micha Kat

 

Duitsland bereidt verplichte belasting op al het bezit van burgers voor

1 comment:

 1. +James Marsh Yes, 'aliens' are fallen angels.
  I believe that before the Fall of Man all the animals (and plants) were kind to each other and thorns and thistles didn't yet exist, so also plants didn't have to defend themselves.
  I believe God=JESUS created such an abundance of nutritious food like vegetables and fruits that animals we now classify as predators were vegetarians.
  Due to God's curse many of those vegetables and fruits disappeared and then the animals we now classify as predators became hungry and started to hunt and kill other animals we now classify as prey.
  I also believe that God changed the appearance and abilities of all the animals, just like He changed the plant world through the introduction of thorns and thistles.

  Satan didn't call himself that way (adversary): God did.
  God changed this former beautiful and obedient angel into a MONSTER as a PUNISHMENT.
  The same goes for the other fallen angels.
  They're able to deceive us and to present themselves as angels of light.
  There are even fallen angels, or Satan himself who dare to call themselves 'jesus' in order to deceive.
  False teachers like Kenneth Copeland use the name of JESUS very often, but he's a SATANIST and a servant of the Pope of Rome, the ANTICHRIST.

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.