Wednesday, August 1, 2012

Pas op voor JEZUS want Hij wekt doden op!


Ik stond eens oog in oog met een vent die zei: "ga aan de kant of ik vermoord je!"

Ik keek hem rustig aan en zei: "dat moet je doen, want dan ben ik lekker gauw bij Jezus!"

Zijn satanische moordplannen verdwenen als sneeuw voor de zon, want satan houdt er niet van als mensen het niet erg vinden om vermoord te worden.

satan zet mensen aan tot moord en doodslag en dat is vaak ook de enige TERREUR waarvan hij zich bedient, maar JEZUS is VEEL 'gevaarlijker':

JEZUS WEKT DODEN OP!!

Sterker nog: de Heer Jezus zal straks over IEDER MENS rechtspreken en daartoe geeft Hij ieder mens een OPSTANDING UIT DE DOOD, want rechtspreken over doden gaat nu eenmaal niet.

Wie van Hem houdt en wie Hem als Heer kent, heeft niets te vrezen, maar wie niet van Hem gehouden heeft tijdens zijn of haar aardse leven heeft ALLES te vrezen, minus diegenen die tijdens hun leven nooit over de Heer Jezus en het evangelie hebben gehoord, want zulke mensen worden RECHTVAARDIG en APART door God=JEZUS beoordeeld.

Het nieuws op deze wereld wordt elke dag BEHEERST door DOODSANGST en daar zit satan achter: angst voor een (kern)oorlog of ander dodelijk geweld, of angst voor lichamelijk en ander leed.

Maar ik boezem nu satan ANGST in, want JEZUS wekt ALLE doden op en alle moorden zullen dan aan het licht komen en iedereen zal dan weten wie de moordenaars zijn, en wie zulke mensen tot die walgelijke daden hadden aangezet: satan en zijn demonen!

Ik heb een aantal jaren op de site van Maurice de Hond (en andere) meegediscussieerd en meegepuzzeld m.b.t. de Deventer moordzaak en ik meen te weten wie de ware moordenaar in die zaak is en dat was NIET de man die justitie had aangeklaagd en die suffe "rechters" hadden veroordeeld tot een jarenlange onterechte gevangenisstraf.

Dan zal OPENBAAR worden wie de ware moordenaar was en als hij zich niet tot de Heer Jezus bekeert zal hebben, dan ziet het er niet best voor hem uit, en NIET vanwege die moord maar omdat hij TEGEN de WAARHEID inging en die WAARHEID is de Heer JEZUS zelf.

Op deze aarde heerst de LEUGEN en dat is satan, maar niet langer in de harten van de mensen die door de Heer Jezus Christus zijn bevrijd!

satan zette Kaïn aan tot de eerste MOORD in de wereldgeschiedenis, en nota bene op zijn eigen, jongere broer Abel, en vanwege dezelfde GEESTESZIEKTE als satan: JALOEZIE.

satan is GEK van JALOEZIE op ons mensen en op de MENS DER MENSEN, JEZUS de Christus!

Daarom wil hij zoveel mogelijk mensen met hem verloren laten gaan, omdat hij KWAAD is op God=JEZUS die heeft bepaald dat hij als engel NIET gered kan worden en wij mensen wel, al zouden we hoogstpersoonlijk duizenden medemensen hebben vermoord.

Gods GENADE gaat zo ver!

Wie in onwetendheid heeft gemoord en zich heeft bekeerd tot God in de Heer Jezus Christus, zal vrijuit mogen gaan!

Maar wie BEWUST heeft gemoord en gelogen en bedrogen en heeft gezondigd, wetende wat JEZUS en de Bijbel daarvan zegt, en wie daarvoor GEEN vergeving heeft gevraagd, zal de TWEEDE DOOD sterven, wat de ONEINDIGE AFSCHEIDING met God betekent, en die zal eindigen in de poel van vuur, waar men evengoed tot erkentenis der WAARHEID=JEZUS zal komen, zonder dat men er echter profijt van zal hebben, want God kijkt vervolgens NOOIT meer naar dat oord om, en "trekt de deur achter zich dicht, en verlaat die plaats, na het Laatste Oordeel".

Heb dus ook deel aan de OPSTANDING ten LEVEN en KIES vandaag nog voor degene die als ENIGE doden opwekken kan: de Heer JEZUS Christus, de persoon waar satan BANG voor is!


Een ziekelijk jaloerse morgenster

 

Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden

 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.