Saturday, August 18, 2012

Waanzin, waanzin, maar ook goed nieuws

Terwijl deze wereld onder het sinistere leiderschap van satan steeds verder afglijdt naar absolute waanzin, met een pathologische LEUGENAAR (Obama) aan het roer in de VS, de Rooms katholieke JEZUÏETEN-GANGSTERS (van Rompuy, Barrosso, Draghi, Monti) aan de macht in Europa en een Russische president Poetin die als een TSAAR over Rusland regeert, en andere belangrijke landen die door GANGSTERS worden geregeerd zoals China, en de (Rooms katholieke) moslimwereld met de dag gestoorder wordt aangaande de ongebreidelde JODENHAAT en JEZUS CHRISTUS-HAAT, en wat Nederland betreft, dit land wordt bestuurd door lieden die kunnen worden betiteld als land- en volksverraders, omdat ze dit land uitleveren aan de macht van de ROOMS KATHOLIEKE SATANSKERK en het VATICAAN, en ons staatshoofd een dochter is van een NAZI, en de kleindochter van een voormalige koningin die Nederland (met ons geld en ons goud) de rug toekeerde terwijl het land NOG NIET verslagen was op de ochtend van 13 mei 1940, terwijl Nederlandse soldaten op de diverse fronten met succes de vijand tegenhielden en hun leven gaven voor volk en vaderland, waarna Nederland als het ENIGE bezette Europese land door nazi-Duitsland de "eer" kreeg om TOTAAL bezet te worden, inclusief de aanstelling van een aan Hitler getrouwe 'onderkoning' (Arthur Seyss-Inquart), die eerder zijn eigen land Oostenrijk tegen de wil van de meerderheid der Oostenrijkers uitleverde aan de macht van zijn landgenoot Hitler en de Rooms katholieke "kerk" en de grootste schurk van de 20ste eeuw (Paus Pius de 12de), al kan ik van die Arthur Seys-Inquart getuigen dat hij zich vóór zijn executie middels ophanging, bekeerde tot de Heer Jezus Christus, is er te midden van deze WAANZIN ook GOED nieuws te melden.Het is een rare tijd waarin leven, waarin de ware liefhebbers van de Heer Jezus Christus wachten op de vervulling van Gods profetische woord aangaande Israël en de gemeente van Jezus Christus.

Het GOEDE NIEUWS is dat wereldwijd er ELKE DAG mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en aldus ONTROKKEN worden aan het duivelse rijk van satan, en alle engelen Gods JUICHEN bij elke individuele bekering en er is FEEST in de hemel als dit gebeurt!


Ondertussen is YHVH-GOD=JEZUS bezig om zijn eigen volk rijp te maken voor de omkeer naar Hem, althans het uitverkoren deel van zijn volk, want helaas zullen velen van zijn volk geen interesse voor Hem hebben en straks na de opname van de gemeente van Jezus Christus en de openbaring van de antichrist en de valse profeet, rustig het merkteken van het beest aannemen, waarna ze tijdelijk zullen kunnen profiteren van de kortstondige economische opleving die de wereld zal gaan kennen als antichrist aan de macht zal komen, zoals Hitler (met steun van de Rooms katholieke satans"kerk") destijds ook zorgde voor een ongekende economische opleving in Duitsland, waardoor de meeste Duitsers werden verblind t.o.v. de ware bedoelingen van deze schurk.

Maar het doel van de Heer Jezus Christus is NIET om zich bezig te houden met allen die niet van Hem willen houden, maar met diegenen die uiteindelijk WEL van Hem willen gaan houden en die in Hem willen gaan geloven, en daartoe behoren zeker diegenen die deel uit gaan maken van het overblijfsel van zijn volk dat NIET zal willen buigen voor de komende antichrist.

Ik schrijf hierboven niets nieuws, maar ik zet maar weer eens op een rijtje waarnaar de ware liefhebbers van de Heer Jezus Christus uitkijken en waar ze mee bezig dienen te zijn: zich APART (heilig) houden t.o.v. de wereld, die (niet zo lang meer) van satan is, en bezig te zijn met de verkondiging van het evangelie, opdat nog zoveel mogelijk mensen mee zullen kunnen gaan als de opname van de gemeente zal geschieden.

Aan al mijn collega-liefhebbers van de Heer Jezus Christus: ik heb jullie lief en ga voort met het uitdragen van de boodschap van de liefde en genade van God in de Heer Jezus Christus, en wees zo bezig als PLOTS de opname zal geschieden.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.