donderdag 9 augustus 2012

War Criminal Obama Threatens Unlawful War with SyriaIs Christopher Greene (like Alex Jones) an agent provocateur or not: judge for yourself.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.