Thursday, September 13, 2012

De verkiezingsuitslag - landverraad aan EU kan versneld verder
  104     Teletekst do 13 sep          
 ***************************************
    VVD bouwt voorsprong op PvdA uit   

 ***************************************
 ` De VVD lijkt net als in 2010 na een 
 spannende verkiezingsavond de grootste
 partij geworden.Met bijna 90 procent  
 van de stemmen geteld stevent de VVD af
 op 41 zetels,De PvdA komt uit op 39.  
 De VVD wint daarmee 10 zetels,de PvdA 
 9.                                    
                                       
 De SP blijft volgens de tussenstand op
 15,de PVV gaat van 24 naar 15,het CDA 
 van 21 naar 13 en D66 van 10 naar 12. 
                                       
 GroenLinks doet het nog slechter dan in
 de prognose eerder op de avond en komt
 op 3.De ChristenUnie behoudt 5 zetels,
 de SGP gaat van 2 naar 3,en de Partij 
 voor de Dieren houdt haar 2 zetels.   
 50Plus debuteert met 2 zetels.        
 ****************************zie 443 ***
  443     Teletekst do 13 sep          
  **************KAMERVERKIEZINGEN 2012 
  **************************************
 **Zetelverdeling na 92,2% vd stemmen  
                                       
                 Z'12   Z'10   Z'12-'10
 VVD              41     31       10   
 PvdA             39     30        9   
 PVV              15     24       -9   
 CDA              13     21       -8   
 SP               15     15        0   
 D66              12     10        2   
 GL                3     10       -7   
 CU                5      5        0   
 SGP               3      2        1   
 PVDD              2      2        0   
 PIRATEN           0      0        0   
 PVDM              0      0        0   
 NedLok            0      0        0   
 LP                0      0        0   
 DPK               0      0        0   
 50PLUS            2      0        2   
 LibDem            0      0        0   
 **verkiezingsdienst anp/nos-teletekst  


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Conclusie: het profetische woord komt uit want ook het "vrijgevochten" Nederlandse volk is dusdanig murw gebeukt sinds
(door de JEZUÏETEN-gestuurde) Napoleon Bonaparte (1795) Nederland bezette en daarna sinds 1815, na "het Franse avontuur" toen Nederland een illegale monarchie kreeg, en na alle volgende grote ontwikkelingen in Europa zoals de eerste- en de tweede (door de JEZUÏETEN-gestuurde) wereldoorlog, dat "het volk" kiest voor "zekerheid" en dus bereid is om OP TE GAAN in de SATANISCHE ROOMS KATHOLIEKE EUROPESE UNIE, zonder dat men dat echter in de gaten heeft, want de sinistere figuren die "Europa" leiden en vorm geven zorgen er zorgvuldig voor dat alle sporen richting de ROOMS KATHOLIEKE SATANSKERK verborgen blijven, en ook dat diegenen die de linken met "Rome" openbaren, belachelijk worden gemaakt of voor gek worden versleten.

Wat zijn standpunten over Europa betreft, heeft Geert Wilders mijn grootste sympathie en toch heb ik niet op hem gestemd en zelfs op geen enkele partij en ik heb zelfs mijn stempas verscheurd...waarom?

Geert Wilders had met zijn gedoogsteun aan het vorige RAMPZALIGE VVD-CDA-minderheidskabinet vuile handen gemaakt en bovendien waren zijn standpunten over de EU prima, MAAR HIJ WAS DAAROVER NIET RADICAAL GENOEG!

Hij had nog harder en nog duidelijker moeten maken HOE MISDADIG de EU is!

De EU is een CRIMINELE ORGANISATIE, te vergelijken met het NATIONAAL SOCIALISME van de Rooms katholieke SATANSKNECHT Adolf Hitler, en Geert Wilders beseft wel degelijk dat de EU een RAMP is voor Nederland, Europa en de wereld, maar hij beseft nog steeds niet WAAROM dit zo is!

Hij KAN dat ook niet ten volle beseffen, want toen ik daar achter kwam als wedergeboren volgeling van de Heer Jezus Christus, was zelfs ik daar enige tijd AANGESLAGEN van, zo GRUWELIJK is de waarheid dat de EU afstevent op de GROOTSTE RAMP in de wereldgeschiedenis, en dat de EU daarin de HELE wereld zal gaan meesleuren, zoals de vorige twee wereldRAMPEN(oorlogen) OOK in Europa begonnen waren, gestuurd door de Rooms katholieke SATANS"kerk", en feitelijk via satan zelf, die dat overigens kon en mocht doen, omdat GOD=JEZUS dat allemaal toestond vanwege het profetische woord dat nu eenmaal 100 % in vervulling dient te gaan.

Vanwege dat laatste gegeven is er zeker ook reden tot VREUGDE, want het profetische programma is NIET TE STUITEN en God=JEZUS gebruikt zelfs de Rooms katholieke satans"kerk" en de duivel als middel om de mensheid te tuchtigen, omdat de mensheid in meerderheid NIET in Hem geïnteresseerd is.

JEZUS IS NIET WELKOM OP DEZE SATANISCHE WERELD!

Dat is geen nieuws want Jezus zei zelf het volgende daarover: Johannes 15:18
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.


Deze wereld, die (voorlopig nog) van satan is, HAAT Jezus Christus en diens volgelingen!

Alleen indien Geert Wilders een volgeling van de Heer Jezus Christus zou zijn geweest, zou hij in staat zijn geweest om nog beter dan hij dat al doet, in te zien hoe SINISTER de Rooms katholieke SATANISCHE Europese Unie is, en waartoe dit 'Romeinse Rijk' zal gaan leiden: de machtsovername door satans lievelingen, de antichrist en de valse profeet, en de poging van de duivel via die twee PSYCHOPATEN om een VOLLEDIG EINDE te gaan maken aan Gods aanwezigheid op aarde door ISRAËL trachten te vernietigen, en ALLE VOLGELINGEN VAN JEZUS CHRISTUS.

Het MOOIE aan deze ontwikkeling is echter dat de ware LIEFHEBBERS VAN JEZUS weten dat HUN VERLOSSING GENAAKT=NADERBIJ KOMT!!!

JEZUS de VERLOSSER, komt om zijn ware liefhebbers, nog net voor de machtsovername van deze wereld door de antichrist en de valse profeet, weg te nemen middels de OPNAME!

Broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, die één met God almachtig is: wees verheugd en kijk naar Israël en bid voor Israël, vanwege het uitverkoren derde deel van dat volk, dat God=JEZUS zal gaan redden, als Hij -zichtbaar voor de hele wereld- zal wederkomen, tezamen met ons die van Hem houden, die Hij zeven jaar daarvoor middels de aanstaande opname zal hebben opgenomen.

Ja, er zijn Joden en Israëliërs die niet deugen, en dat is niets nieuws, want de Bijbel staat vol met voorbeelden daarvan in de geschiedenis, maar JEZUS=God gaat voort met zijn plannen aangaande zijn volk, waar zijn NIET-Joodse volgelingen mee verbonden zijn, omdat ze als wilde olijven geënt zijn op de edele olijf:Romeinen 11


Bid voor Israël en laat je niet misleiden door alle negatieve "berichtgeving" (LEUGENS) over Gods volk, want Israël is het ENIGE zichtbare volk van God=YHVH=JEZUS op aarde, want zijn andere volk, de gemeente van Jezus Christus is een GEHEIMENIS dat NIET zichtbaar is voor de wereld, waardoor de VALSE KERKEN eens te meer opvallen, want die zijn WEL zichtbaar, omdat satan in die kerken is geïnfiltreerd.

Alle VALSE kerken op aarde volgen ROME, en vaak zonder dat ze dat beseffen, door de aanbiddingsdag van de ZON(ne'god') op ZONdag te hebben bepaald als "Gods rustdag", wat in Gods ogen een gruwel is, want Hij staakte (is de betekenis van Sabbat of Sjabbat) op de ZEVENDE dag met zijn scheppingswerk en riep die dag uit als zijn HEILIGE RUSTDAG, die aan Hem gewijd dient te zijn, en JEZUS stond op de EERSTE dag der week (is de zondag) op uit de dood, en dat is zeker reden om dat elke week te gedenken middels een samenkomst (daar geen verkeerd woord over), maar dat gaf de mensen NIET het recht om ZIJN RUSTDAG te wijzigen van de Sabbat in de zondag (eerste dag der week)!

ALLEEN DE SATANISCHE ROOMSE KERK had het lef om dat te doen...OMDAT deze "kerk" van satan is!!!

Bijna alle protestantse kerken zijn na de reformatie in die FOUTE leer blijven steken en zelfs de meeste evangelische gemeenten zijn REBELS tegenover God=JEZUS door niet te erkennen dat Gods heilige rustdag op de Sjabbat hoort te zijn in plaats van op de "zon"dag.


Het belangrijkste KENMERK van de VALSE "KERK" is de euvele moed om ooit de Sjabbat te hebben veranderd van de zaterdag (van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag) naar zondag, en alleen mensen die LAK hebben aan God en zijn Woord hebben dat ooit zo kunnen hebben gewijzigd!

De "zondagsheiliging" is een teken van het BEEST!

Let wel: het is NIET verkeerd voor ware volgelingen van de Heer Jezus Christus om op zondag samen te komen en om Hem te zoeken en te eren en om elkaar op die dag te ontmoeten in een heilige viering van Gods liefde voor ons mensen in Jezus Christus, want JEZUS stond op uit de dood op zondag (de eerste dag der week) en ELKE dag is geschikt om samen te komen om JEZUS de eer te geven die HEM toekomt, maar velen beseffen (nog) niet dat het uitroepen van de zondag als "Gods heilige rustdag" een ROOMS KATHOLIEK COMPLOT IS NAMENS SATAN TEGEN GOD!

"Laat ons de rustdag wijden....op ZONDAG" is dus een GRUWEL in Gods ogen!

De zondag is (nog steeds) NIET Gods rustdag, en wie wil weten en voelen wat Gods rustdag WEL is, die moet maar eens naar Israël gaan om te ervaren welke dag WEL Gods rustdag is: de SJABBAT!

Ben ik nu een "sabbatsdramkees" geworden, die mensen die samenkomen op de zondag veroordeelt?

Volstrekt niet!

Ik heb al aangegeven dat samenkomen op zondag om JEZUS te eren NIET verkeerd is....maar ik wil duidelijk maken dat de ILLEGALE WIJZIGING door de ROOMSE "kerk" van Gods rustdag op de Sabbat naar de "ZON"dag een (bewuste) DUIVELSE DAAD is!

De Roomse "kerk" is "de HOER van Babylon" waarmee geen enkele ware volgeling van de Heer Jezus Christus iets te maken wil hebben, en DAAROM wil ook geen enkele ware liefhebber van de Heer Jezus Christus iets te maken hebben met de ROOMS KATHOLIEKE SATANISCHE EU, en elke ware volgeling van de Heer Jezus Christus weet ook dat deze duivelse Europese Unie UITSLUITEND door de Heer Jezus is tegen te houden, wat Hij ook zal gaan doen bij zijn wederkomst, als Hij dit hele satanische samenstel van dingen zal gaan vernietigen en zal gaan vervangen door ZIJN ORDE, want DE NIEUWE WERELDORDE VAN JEZUS CHRISTUS is KOMENDE!

Broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, bid ervoor dat nog zoveel mogelijk mensen zich laten redden door JEZUS en bid voor Gods volk Israël, dat vreselijke tijden tegemoet gaat, vol met oorlog en ellende, waar JEZUS hun uit zal redden, en de mensen die in Israël dicht bij Gaza wonen, hebben overigens al dagelijks te maken met die realiteit.

JEZUS KOMT, dat is een ding dat ZEKER is, en verkondig zijn evangelie aan de mensen en zie BLIJMOEDIG naar Hem uit en blijf gewoon doen wat nodig is, tot de dag dat JEZUS zijn mensen op aarde komt EVACUEREN, en wie ook Nederland regeert:

Lees: Romeinen 13

 

Het staat er in ons EIGEN BELANG!

Hanss


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.