Thursday, September 27, 2012

En de profetische klok tikt verder...

Ahmadinejad pleit in VN toespraak voor Nieuwe Wereldorde onder de Mahdi
Egyptische president Morsi betoogt voor VN dat Jeruzalem hoofdstad van Palestina moet worden

 
Mahmoud Ahmadinejad en Mohammed Morsi tijdens hun VN toespraken. Beide leiders lieten -de één heel openlijk, de ander in bedekte termen- weten de Joodse staat Israël zo snel mogelijk van de aardbodem te willen laten verdwijnen zodat de islam zal overwinnen.
 
In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN heeft de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad gisteren opnieuw gepleit voor een 'Nieuwe Wereldorde' onder leiding van de islamitische messias, de Twaalfde Imam, de Mahdi. Omdat diens komst aanstaande zou zijn is het volgens de president noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de 'hegemonische' machten van de 'onbeschaafde Zionisten', te weten Israël en de Verenigde Staten.


Het kan me niet schelen waar Xandernieuws het nieuws vandaan haalt, want nieuws is nieuws en ik plaats berichten op mijn site onder het motto: "eet de vis en laat de graat liggen", ofwel; gebruik wat bruikbaar is en laat liggen wat onbruikbaar is.

Dit bericht laat zien dat alles op schema ligt m.b.t. de aanstaande Psalm 83-oorlog en de daaruit voortvloeidende Ezechiël 38/39-oorlog.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.