Sunday, September 9, 2012

Jezuïet Monti ten strijde tegen populisme

Monti ten strijde tegen populisme

 

De Italiaanse premier Monti wil een Europese top houden over anti-Europees populisme, waarin volgens hem grote gevaren schuilen.
"In bijna alle lidstaten van de Europese Unie zien we populistische manifestaties die voor verdeeldheid willen zorgen", zei Monti na afloop van een economisch congres in Italië. De premier signaleert "oude stereotypen en oude spanningen", vooral in de relaties tussen Noord- en Zuid-Europa.
Monti heeft al vaker gezegd dat de eurocrisis Europa uit elkaar kan trekken.
Monti wil dat de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Rome bijeenkomen om zich over het populisme te buigen. Hij kreeg bijval van voorzitter Herman van Rompuy van de Europese Raad, met wie Monti een gezamenlijke persconferentie gaf na afloop van het congres. Van Rompuy gaat proberen om een voor eind 2014 geplande bijeenkomst naar voren te halen.

 Het Jezuïeten-geboefte bij elkaar: Draghi, Monti, van Rompuy
Gereed om Europa te leiden naar een "glorieuze Luciferiaanse toekomst" tot eer van satan en het Vaticaan

Mario Monti controlled by the Jesuits

Commentaar: de satanische smeerlappen der Jezuïeten zorgen zelf voor alle ellende in Europa en de wereld en als echte maffiosi zorgen zij vervolgens voor "de oplossing van alle problemen": de KNETTERGEKKE antichrist en zijn KNOTSGEKKE valse profeet, die van deze wereld "iets moois" gaan maken, tot meerdere eer en glorie van de KRANKZINNIGE satan, die van gekkigheid niets anders weet te doen dan in zijn eigen zwaard te vallen, want als een op hol geslagen computerprogramma doet hij -zonder dat hij dat wil- precies wat God=JEZUS gebiedt.

Het is daarom ZINLOOS en zelfs DOM om tegen deze ontwikkeling in te gaan, want dan gaat men tegen God=JEZUS in, die de wereld deze WAANZIN "cadeau" doet omdat de meeste mensen HEM afwijzen en verwerpen....en dus krijgen ze wat ze verdienen: de VALSE 'kerk van Christus'=de Rooms katholieke "kerk" die verloren doet gaan....uitgezonderd de ware uitverkorenen van de God van de Bijbel, die de God van Israël is en die JEZUS is, want zij worden gespaard en zijn gered....PRIJS JEZUS!


How the Netherlands became a Jesuit-run country

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.