Monday, September 24, 2012

Psalm 83-oorlog aan de horizon

Gelezen op Xandernieuws:
De ontwikkelingen gaan volgens plan en satan denkt (zoals altijd) slim te zijn, maar hij doet precies wat het profetische woord van de Bijbel voorzegd, en dat is dat hij in zijn eigen zwaard zal vallen (wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in).

Israël is Gods "project" en zonder de God van de Bijbel (die JEZUS is) bestaat Israël zelfs niet eens, wat mensen ook mogen beweren, op met name het internet, dat Israël het product zou zijn van Rothschild en andere duistere machten en krachten.


Natuurlijk heeft Rothschild er wel mee te maken en ook die andere duisteren machten en krachten, maar het is God=JEZUS die dat allemaal coördineert en stuurt, zodat het precies zo gaat zoals Hij het hebben wil, erbij aantekenende dat de meerderheid van wat bekend staat als "het uitverkoren volk" van de God van de Bijbel hartstikke ongelovig is en straks net zo makkelijk als de meerderheid van de mensheid het merkteken van het Beest (666) zal aannemen en verloren zal gaan.

Het gaat de God van Israël (=JEZUS) echter om het uitverkoren overblijfsel, dat slechts een derde van het totale volk van God zal uitmaken, en ter wille van dat derde deel zet JEZUS, de God van Israël, alles op alles om ervoor te zorgen dat dit derde deel zich uiteindelijk zal bekeren tot HEM en HEM de eer zal gaan geven die HEM toekomt, als Hij zal terugkeren naar deze aarde en naar zijn land Israël.

Het profetische woord is net als een computerprogramma dat zich MOET voltrekken zoals de maker van dat programma het heeft bedoeld, en in dit geval is GOD=JEZUS de maker van dat programma, wat betekent dat het EXACT zal gaan zoals het in de Bijbel staat.

Bovenstaande berichten tonen dat NIETS de uitkomst van dat programma in de weg staat, en dat is dat de Psalm 83-oorlog de opmaat zal zijn naar de nog vreselijkere oorlog van Ezechiël 38/39, die vaak wordt verward met de slag van Armageddon, maar die daar NIETS mee te maken heeft.

Mijn site heet Ezechiël 38 opname en in het Engels Ezekiel 38 Rapture, omdat de Bijbelse logica gebiedt dat de opname wel aan Ezechiël 38 MOET voorafgaan, omdat die oorlog de start is van Gods totale betrokkenheid met zijn volk Israël zoals in de dagen van het oude testament, en daartoe dient eerst het volk van het nieuwe verbond en van het nieuwe testament uit beeld te verdwijnen opdat God=YHVH=JEZUS in staat zal zijn om zich 100% te kunnen richten op Israël.

YHVH=JEZUS=GOD begint dan de laatste jaarweek van Daniël 9 en daar heeft de gemeente van JEZUS Christus NIETS mee te maken, want die zal dan naar de hemel zijn opgetrokken middels de opname.

Kortom: het schiet lekker op!

Dat geldt ook i.v.m. het volgende bericht dat bevestigt dat de EU in rap tempo de basis aan het vormen is van de toekomstige wereldregering onder leiding van de antichrist en de valse profeet, beiden aangestuurd door het DUIVELSE "Rome"= de SATANISCHE ROOMS KATHOLIEKE 'KERK'.No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.