Monday, September 17, 2012

Rondom de Bijbel - Around the Bible

Met elkaar van gedachten wisselen over de Bijbel-God-de Heer Jezus Christus

Welkom op deze gedachtewisseling-plaats rondom het woord van God. 

Reacties worden door mij eerst beoordeeld voorafgaand eventuele plaatsing.

Graag reageren onder je eigen voornaam, of stel je via een reactie aan me voor en gebruik dan een alias als je daar een dringende reden toe hebt.

Mensen die dat niet willen moet ik helaas afwijzen.

Stel jezelf aan me voor via een reactie, want die blijft in eerste instantie privé en wordt niet direct geplaatst en als ik je toelaat op dit forum, kunnen we afspreken hoe je je publiekelijk laat noemen: onder je eigen voornaam, of liever via een alias, wat mag, als IK maar weet wie je bent, want ik heb GEEN BEHOEFTE aan contact met ANONIEME FIGUREN en die worden aangeraden om NIET te reageren, want anonieme reacties worden doorgaans toch niet geplaatst, tenzij ik aanleiding zie om er wel op te reageren, maar dan zeg ik er altijd bij dat anonieme reacties ONGEWENST zijn.

In geval van dezelfde voornamen kan de eerste letter van de achternaam worden toegevoegd of een getal

Voorbeeld: Hans + S = Hanss (mijn naam) of Jan 1, Jan 2

Wie er geen moeite mee heeft om zijn of haar volle naam te gebruiken mag dat uiteraard ook doen.

Lees eerst  Reageren? Lees Rondom het vuur om goed te kunnen reageren op deze site.

Fijne en vruchtbare en leerzame gedachtewisseling! 


De wapenrusting van God-The Armor of God

200 comments:

 1. 'Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.' (Jezus Christus, Matt. 10:34)

  Was dit een aansporing van de Heer Jezus Christus om de wapens op te nemen tegen eventuele vijanden?

  Natuurlijk niet!

  De Heer Jezus Christus had zelfs zijn vijanden lief, en Hij onderwees dat zijn discipelen/leerlingen, en Hij leefde het voor...tot aan zijn bittere dood aan het kruis!

  JEZUS woorden zijn zo machtig dat ze in staat zijn om harten van mensen te veranderen en dat mensen zich aan Hem en aan de waarheid van de Bijbel (Gods Woord) gaan overgeven.

  Van meet af aan was de duivel hier niet blij mee, en hij kwam met een plan: de stichting van een IMITATIE-"christelijke" kerk; De Rooms Katholieke "kerk", en later ook de islam.

  Zelfs het woord "kerk" is vals, want NERGENS in de originele Bijbel leest men dat woord, maar het woord 'gemeente', wat een verkleining is van 'gemeenschap of vergadering of menigte van gelovigen'.

  Deze 'gemeente' is GEEN aards instituut met protserige gebouwen en met mensen die zich 'dominee' of 'bisschop' o.i.d. laten noemen: het is een levend ORGANISME waar de wereld GEEN greep op heeft, ook al tracht de wereld (waar satan over heerst sinds de zondeval) daar wel macht over uit te oefenen.

  De ware gemeente van Jezus Christus is te vergelijken met de 'illegaliteit' tijdens de oorlog.

  Deze valse 'kerk' van satan, die zich voordoet als de enige ware christelijke kerk op aarde (de Rooms katholieke kerk) is de oorzaak van alle kwaad, want deze kerk heeft altijd de ware volgelingen van de JOODSE Heer Jezus Christus vervolgd en tevens de Joden, behalve die Joodse mensen die met deze satanskerk samenwerkten en die dat nog doen.

  Ook dat heeft een reden: daardoor denken velen nog steeds dat "de Joden" overal schuld aan hebben, omdat die Joden, die met het Vaticaan samenwerken, bijna allemaal invloedrijke mensen zijn.
  Zo zorgt de Roomse kerk (en haar Jezuïeten) ervoor, dat niet zij, maar de Joden de schuld krijgen.

  Het Vaticaan (het bolwerk van satan op aarde en van de Roomse satanskerk, die feitelijk het Romeinse rijk vertegenwoordigt, dat nooit heeft opgehouden te bestaan) heeft altijd de gewapende strijd "gezegend" als het in het belang van die "kerk" was en is.

  Deze 'kerk' heeft altijd de woorden van de Heer Jezus Christus over 'het brengen van het zwaard' verkeerd geïnterpreteerd en verdraaid.

  JEZUS' woorden zijn AANVALLEN op het duistere rijk van satan, en daarom doet satan ook zijn uiterste best om de woorden van de Heer Jezus te verdraaien en krachteloos te maken, of ze in een kwaad daglicht te stellen.

  Het machtigste 'wapen' dat een volgeling van de Heer Jezus Christus heeft is de LIEFDE VAN GOD!

  Die liefde is rechtvaardig en buigt niet voor het kwaad, noch leidt die liefde tot lafheid en zwakheid, integendeel: Jezus zelf is het beste voorbeeld van wat deze liefde van God vermag, want Hij was 100% een mens en toch 100% één met God de Vader, en zijn liefde is wat leidt tot strijd en het opnemen van de wapens, maar altijd door de vijanden van waar JEZUS voor staat, die door satan zijn misleid.

  Maar elke menselijke vijand van God-Jezus kan in principe een vriend van de Heer Jezus Christus worden, en in principe is IEDER mens een vijand van God totdat hij of zij zich aan Hem heeft overgegeven en wedergeboren is geworden, dankzij God de Vader, middels Jezus, "zijn andere ik', want er is maar één God.

  Die God heeft zich aan ons mensen doen kennen als de Heer Jezus Christus.

  ReplyDelete
 2. Kerk in crisis: Religieuze demonen diep in christendom doorgedrongen

  Goed artikel, maar het woord 'kerk' is onbijbels, want dat komt van de Roomse 'kerk' en haar foute vertalingen, want het Bijbelse woord is 'gemeente'.

  Overigens leiden toch weer alle boze wegen naar Rome, want daar heeft satan zijn hoofdkwartier, en ik weet dat de Jezuïeten getraind worden om te infiltreren in evangelische gemeentes met als doel om mensen ontvankelijk te maken voor de dingen waarover het artikel op Xandernieuws gaat.

  Het Vaticaan is en blijft de duivele spin in het religieuze web van satan!

  ReplyDelete

 3. Excellent!

  In the beginning of my conversion I came in contact with Pentecostals, and one of them took disadvantage of the fact that I had little to none Biblical knowledge, because I don't have a Christian background.
  In the beginning he was able to impress me, because he knew a lot more from the Bible than me, but I didn't know he was already known by others as a controversial person, which I found out when I started to go to a local pentecostal-type of congregation, which had cast this man out, though I didn't yet know much about the background of the problem.

  'Speaking in tongues' was very important to him, but also in this congregation, consisting mostly of former members of protestant churches.
  Years after I had regularly contact with him, and when I no longer had any contact with him, because I had found out what the problem was with him, thanks to an older brother, and after I had discovered he had taught me unbiblical nonsense, which had led to a confrontation between him and me, I was told by fellow believers he had committed suicide by putting a gun against his head.
  During that time I went to an assembly of 'non extreme-pentecostals', who also knew this man (of my age) who later would commit suicide, and I still had an awful lot lo learn, being a 'babe in Christ', because way back I also didn't know that the tradition to meet on SUNday and to celebrate "Christmas" and "Easter" (Ishtar) stems from the Satanic Roman Catholic CULT, which is in fact all about SUN-worship, and not at all about the Jesus Christ from the Bible.

  This congregation was on several issues in error, and it took me quite some time to recognize the errors, because we are always dealing with people and not with robots, and some of the people I became acquainted with were really nice, and in the beginning it's always nice to get to know new and interesting fellow believers, and I was still quite young: 24/25. I'm now almost 54.
  After I quit going to this congregation, because I had discovered the wrong teachings that were taught there, I learned from a brother in Christ that the minister of this assembly proved to had been leading a double life as a homosexual, while he was married with grown up children.
  The revelation of this fact came as a great shock to this congregation, and I was glad I was no longer part of this assembly.
  I remember it very well that this minister tried to press me and other visitors to become a member of this assembly, and I later discovered that it had a lot to do with MONEY, because he was a full time minister, paid by this assembly.

  ReplyDelete
 4. Because of these experiences I no longer go to assemblies (I don't call it 'churches', because the word 'church' is Roman Catholic, and the right word is assembly) even though I tried to go to other assemblies, but everywhere there are similar problems among evangelicals, and they all share a lack of knowledge.

  So thank you for this particular video, because I agree.
  God-JESUS wants us to be INTELLIGENT followers of Him, and He doesn't want us to be emotional fools, who follow wrong teachings and wrong 'shepherds'.

  Hans, from the Netherlands, and I really have communicated in another tongue, because Dutch is my mother tongue and not English.

  The Lord JESUS bless you!
  Reply
  ·
  InnerMittenSignal
  5 minutes ago

  And these signes shal follow them that beleeue, In my Name shall they cast out deuils, they shall speake with new tongues,
  - King James Version (1611) - View 1611 Bible Scan

  "These signs will accompany those who have believed: in My name they will cast out demons, they will speak with new tongues;
  - New American Standard Version (1995)

  And these signs shall accompany them that believe: in my name shall they cast out demons; they shall speak with new tongues;
  - American Standard Version (1901)

  And these signs will be with those who have faith: in my name they will send out evil spirits; and they will make use of new languages;
  - Basic English Bible

  And these signs shall follow those that have believed: in my name they shall cast out demons; they shall speak with new tongues;
  - Darby Bible

  And these signs shall follow them that believe: In my name shall they cast out demons; they shall speak in new languages;
  - Webster's Bible

  And signs shall attend those who believe, even such as these. By making use of my name they shall expel demons. They shall speak new languages.
  - Weymouth Bible

  These signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak with new languages;
  - World English Bible

  And these tokenes schulen sue hem, that bileuen. In my name thei schulen caste out feendis; thei schulen speke with newe tungis;
  - Wycliffe Bible

  `And signs shall accompany those believing these things; in my name demons they shall cast out; with new tongues they shall speak;
  - Youngs Literal Bible
  Reply
  ·
  Hans S
  2 seconds ago

  Sister, you forgot to mention the source: Mark 16:17-19
  The question is whether this is still applicable.
  We need FAITH in JESUS and the indwelling of the Holy Spirit to be able to cast out demons, and NOT 'speaking in tongues'.

  ReplyDelete
 5. JESUS the JEW=GOD, didn't start Roman Catholicism and Protestantism, but His body, the body of JESUS Christ, with Himself as the Head of this spiritual body.
  Protestantism started as a correct PROTEST against the real church of SATAN, the Roman Catholic CULT, but the Protestants kept the unbiblical SUNday, the PAGAN 'Christmas', the PAGAN 'Easter' (Ishtar), which meant that Satan still had influence on protestants, and the later evangelical groups that sprang from them.
  Satan wants to unite 'the church', while the word 'church' is NEVER mentioned in the original manuscripts of the Bible, but the word assembly.
  He's doing this through deceiving spiritual powers, which seem to be gifts of the Holy Spirit.
  The SATANIC Roman Catholic CULT talks about the Holy Spirit, while this CULT in fact worships LUCIFER!
  'Mary' is in fact the goddess Venus, and Venus is the 'morning star', and the morning star is LUCIFER=SATAN!
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/04/mary-is-satan-maria-is-satan.html
  ---------
  Yes, I believe in the gift of the Holy Spirit, and that we need to ASK God before it will be given, because JESUS taught this principle very clearly;

  World English Bible, 2002
  King James Version, 1611
  13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ASK him?"
  13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ASK him?
  Luke 11,13

  Example; "Father God, I ASK you in JESUS' name to fill me with your Holy Spirit..and I PRAISE YOU AND I THANK YOU and I WORSHIP YOU!
  THANK YOU, LORD JESUS, AMEN!"

  Google; Who is the Holy Spirit, and Why Did God Send Him?
  http://www.cru.org/training-and-growth/classics/transferable-concepts/be-filled-with-the-holy-spirit/03-who-and-why-holy-spirit.htm

  BUT....Satan is not far and when people have the WRONG motive to ask for the gift of the Holy Spirit, he will command his demons to fill them with his unholy version(s), and in this video we can watch some very SAD examples.

  The gift of the Holy Spirit is meant to GLORIFY JESUS CHRIST!

  It's all about JESUS and about NOBODY ELSE!

  It's not about us, but about JESUS Christ, because He is GOD!

  When JESUS was on earth as a human being, He was filled with the Holy Spirit after He was baptised, and He NEVER spoke in tongues, but He spoke with the POWER of His WORD(s)!
  His LOVE for the FATHER (with whom He is ONE) gave Him this POWER, and because He is THE WORD OF GOD!

  The gift of the Holy Spirit is the LOVE for the FATHER, who is ONE with JESUS Christ, because JESUS is GOD.

  ReplyDelete
 6. This movie contains some great scenes and it shows some great acting, but the story is wrong, because this movie makes it seem as if the tribulation has already been something of the PAST and that the subsequent Roman Catholicism was a 'good' thing, so I warn everyone who watches this film to be aware of this LIE!
  The tribulation (in the first place for Jacob=Israel) is going to happen in the near future.

  ReplyDelete

 7. +preppy187
  Great comment, brother!


  But I won't call the Body of Christ the 'church', but the 'assembly' or 'the congregation' and here's why:

  JESUS started a LIVING ORGANISM, called HIS BODY: the Body of JESUS Christ, and when believers in JESUS gather, this gathering is called an 'assembly' or a congregation, but NOT a 'church'.

  The word 'church' is a Roman Catholic invention, meant to associate people's thinking with 'church BUILDINGS' and religion, instead of having a RELATIONSHIP with God through JESUS Christ.
  Look here for a comparison: http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=church&idq=8&id16=1&id35=1&id14=1&l=nl&set=10&q1=1&qall=1&qids=ffffffffffffffffffffff7f

  I searched for the word 'church' and you'll find it in the King James stranslation, but NOT in the World English Bible, because then you'll read the RIGHT word 'assembly', which is in Dutch the word 'gemeente' (say gemaynta), and you'll read the Dutch word for 'church', which is 'kerk' (say kairk) in the ROMAN Catholic Willibrordvertaling=Willibrord translation.

  Jesus be with us!
  Hans S
  1:49 PM
  http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2014/03/great-anointing-by-juochi-okuwa.html?showComment=1395665990427#c6739895145508843048

  ReplyDelete
 8. JESUS is YHVH, the GREAT I AM (who I AM) in the capacity of Savior.
  JESUS-YESHUA means: I AM SALVATION

  Love God and love your fellow man and you'll do all the commandments.

  ReplyDelete
 9. Great video!
  This one too: IS JESUS "GOD?" - In 5 Minutes - the matter is SETTLED - Indisputable! https://www.youtube.com/watch?v=Wa-dzR943po

  ReplyDelete
 10. +DARRYL LARNELL CHANEY
  There's only ONE God and God is not a split personality
  , hence JESUS is God.
  The Father, is God without having the need to manifest Himself by means of a limited physical body: the supervisor.
  The Son is God in the capacity of a human=JESUS, though currently and forever with a supernatural immortal existence.
  In the Old Testament He also manifested Himself as 'The Angel of YHVH (the LORD)' = 'I am, who I am', but He also was the pillar of smoke/fire and the Priest Melchizedek.
  He personally wrestled with Jacob and called him Israel.
  The Holy Spirit is God, meant to dwell within the members of the Body of Christ in honour of JESUS-God.
  He is also the restrainer of the Antichrist and the False Prophet until the rapture of the Body of Christ.

  ReplyDelete
 11. +Annie Oakley
  This is the 'secret': Be RAPTURE READY by having ASKED the Father to be filled with HIS Holy Spirit.

  This is VERY important, because JESUS=God teaches this;

  World English Bible, 2002
  King James Version, 1611
  13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ASK him?"
  13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ASK him?
  Luke 11,13

  Example; "Father God, I ASK you in JESUS' name to fill me with your Holy Spirit..and I PRAISE YOU AND I THANK YOU and I WORSHIP YOU!
  THANK YOU, LORD JESUS, AMEN!"

  ReplyDelete
 12. The right word should be 'assemblies', because the word 'church' is a Roman Catholic invention and nowhere to be found in the original Greek manuscripts of the New Testament.

  Satan wants people to associate the Body of Christ with BUILDINGS and 'church bells' etc, which he can control.

  He can't control the Body of Christ, because it's a LIVING ORGANISM!

  JESUS never commanded to build 'churches' in honour of Him.

  The first assemblies were at home in normal houses, and in many countries this still is the case, like in China.

  Satan loves Churches, Cathedrals and religion!

  He hates humble followers of JESUS who want to gather in humble dwellings.

  Compare: http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Revelation+22%3A16&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 13. +Annie Oakley
  I see no other explanation.

  In case you have a better explanation, please tell me.

  ReplyDelete
 14. I will gather all nations,
  And will bring them down into the valley of Jehoshaphat;
  And I will execute judgment on them there for my people,
  And for my heritage, Israel, whom they have scattered among the nations.
  They have divided my land, Joel 3:2
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Joel+3%3A2&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  Specter of withdrawal a constant for Jordan Valley settlers

  ReplyDelete
 15. +Laurie Ziegler-Amundson
  JESUS is God and the Word of God and ONE with the Father and the Father is God and the Holy Spirit is also God.


  There's only ONE God; The God of Israel and He is Yeshua, aka JESUS, and He's a JEW, thus God is a JEW!

  If you say this is not true than you don't know God.

  I know Him for over 30 years now and He knows me from before creation.
  Hans S
  +Laurie Ziegler-Amundson
  You have to make a distinction between Jesus when He was on earth and JESUS when He was in heaven, before and after His time on earth.
  When He was on earth He gave us an EXAMPLE how to behave toward God, being a SON and a DISCIPLE.

  JESUS is God!

  IS JESUS "GOD?" - In 5 Minutes - the matter is SETTLED - Indisputable!

  ReplyDelete
 16. It's all so very simple: we are created in the image of God and that has first and foremost to do with our BRAIN(s).
  Our brain is divided into TWO hemispheres and they have a totally different way of thinking, yet they represent just ONE person.
  Just like God we can say to ourselves "what shall WE do today?", as if we're two persons in one.
  The Holy Ghost is God in a spiritual capacity and we're not supposed to worship Him, but God-JESUS.
  The Holy Ghost comes to DWELL within us after we've ASKED God: Be RAPTURE READY by having ASKED the Father to be filled with HIS Holy Spirit.
  This is VERY important, because JESUS=God teaches this;

  World English Bible, 2002
  King James Version, 1611
  13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ASK him?"
  13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ASK him?
  Luke 11,13

  Example; "Father God, I ASK you in JESUS' name to fill me with your Holy Spirit..and I PRAISE YOU AND I THANK YOU and I WORSHIP YOU!
  THANK YOU, LORD JESUS, AMEN!"

  But there are believers in JESUS who don't believe in the pre-tribulation rapture, because they have not (yet) asked for for the indwelling of the Holy Spirit and they believe the teaching of the pre-tribulation rapture is unbiblical and a lie of the Jesuits.

  They are in danger of being left behind after the rapture and that's exactly what the devil wants so he can persecute and kill them.

  IS JESUS "GOD?" - In 5 Minutes - the matter is SETTLED - Indisputable! https://www.youtube.com/watch?v=Wa-dzR943po

  ReplyDelete
 17. +Laurie Ziegler-Amundson
  Shut up Satan, in JESUS' name!

  Hans S
  9:52 AM
  +Laurie Ziegler-Amundson
  You don't get it: 'Son of God' means God in the flesh in the capacity of JESUS Christ.
  JESUS is God.
  Hans S
  9:56 AM
  Repent, proud person!
  Proud persons don't belong to heaven.
  Proud persons are KILLERS.
  That's because their ego's are too big.
  They want to be God themselves and they love to terrorize other people.

  ReplyDelete
 18. +Adam 1984
  Thanks! And now a question: how many Gods are there?


  There is only one (1) God.

  God is capable of being everywhere, because every 'reality' and everything and every creature is His creation.

  He uses His Holy Spirit to dwell within real followers of Jesus Christ, and He makes His beloved & redeemed children praise and worship Him through His same Spirit.

  He's restraining the devil through His Holy Spirit, as long as His Holy Spirit filled Body of Christ is on earth, and that's the reason why the Antichrist and the False Prophet haven't yet been revealed, though we may know who they are: Pope Francis and Obama.

  It's impossible for Satan already to begin his rule of terror through his two 'beasts' of Revelation 13, because the Holy Spirit is still on earth, but just as quickly as the Holy Spirit had been poured out, about 2000 years ago, just as quickly His presence will be taken away.

  This will be the MOMENT (in an instant) of the rapture of the body of Christ JESUS, which will be a totally different event than the second coming of Christ, because JESUS will return in the same fashion in which He ascended to heaven, which was relatively slowly and dramatic.

  The rapture and the evacuation of the believers will trigger the outpouring of Satan's evil rule over this earth, with the massive aid of his demonic fallen angels, and only then it will be possible that the rest of the prophetic word can be fulfilled, because many people who call themselves Christians are misinformed and think the 'church' replaced God's chosen people the Jews, but this is a satanic lie by the Roman Catholic CULT, and many, if not all, protestant churches have been teaching this fallacy too.

  You will see that I'm right about this, because God is JESUS and He's a JEW, and He will never let go off His love for His own people, though He will save a REMNANT of His people and this will be one third: Zechariah 13,9
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Zechariah+13%2C9&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 19. +fueler747
  Harrold I'm not getting anything mixed up
  : I'm a follower (by the grace of God) of JESUS for more than 30 years now, and almost as long I'm a believer in the pre-trib-rapture and someone who has been given the insight to be able to know that God has a differen plan with Israel compared to His plan with the Body of Christ.
  In eternity the blessed remnant of Israel and the Body of Christ will merge into ONE, but after the last judgement and after the millenium of 1000 years, and when the New Heaven and the New Earth and the New Jerusalem will come, being our eternal home.

  Because of us, non-Jewish believers in Jesus Christ, God had put aside His chosen people, because the spiritual leadership (and because of this most of the Jewish people) had rejected Him as their Messiah, but He never abandoned them and they are still His chosen people.
  Many people don't want to know about this, because they have been deceived by the wrong teachings of the Roman Catholic cult, asserting that the 'church' (the Body of Christ) had replaced the Jews as God's chosen people.
  Nothing could be further from the truth.

  It would be the same as to say that our relatives of flesh and blood are no longer our relatives, and that they are replaced by our brethren in Christ Jesus.
  Until we die, or until the rapture, our relatives remain our relatives, whether we like it or not.
  Tomorrow (God willing) I will see my one year younger brother, who's living in England with his English wife and family, and he's not a follower of Jesus (yet).
  But this doesn't mean he's no longer my relative. and it's still possible he will become my spiritual brother too.

  We know from scripture that one third of the chosen people (a remnant) will accept Jesus (Yeshua to them, because that's His real Hebrew name) when He returns to Jerusalem at the second coming:

  ReplyDelete
 20. World English Bible, 2002
  King James Version, 1611
  9 I will bring the third part into the fire,
  And will refine them as silver is refined,
  And will test them like gold is tested.
  They will call on my name, and I will hear them.
  I will say, ‘It is my people;’
  And they will say, ‘Yahweh* is my God.’”
  9 And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name, and I will hear them: I will say, It is my people: and they shall say, The LORD* is my God.
  Zechariah 13:9

  * "I AM" , who is JESUS, for JESUS means 'I AM Salvation'.

  Before this will happen they'll have to go through 'Jacob's troubles' and Jacob is Israel.
  Many people call this period 'The Tribulation', but they don't see that the coming tribulation is in the first place meant for God's chosen people.
  Two third will NOT choose for JESUS and they wll experience God's WRATH, just as the rest of the world.
  They will accept the mark of the beast, which is the utmost rebellion against God!

  Many other people will accept the mark of the beast too, and God's wrath will be upon them too.
  But also many people will reject the Antichrist and his mark, and they will be persecuted and in most cases they will be put to death by beheading.
  The 144.000 Jewish preachers from all 12 tribes of Israel will go out in the boldness of the (Jewish) Apostle Paul, and they will save millions on behalf of their (and our) master JESUS!
  But most of these converts will have to pay with their earthly lives, but they will be resurrected when JESUS returns.

  The coming seven year tribulation will be really something else than anything that has happened before in history!
  It will be horrific and very frightening.
  But there will be some who will be able to survive and they will witness the second coming of Christ Jesus.

  The Body of Christ will be in heaven during this awful time, because she (the heavenly Bride, and Israel is the earthly Bride) has not been appointed to God's wrath. http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Thessalonians+5%3A9&version=KJV

  Right now the Holy Spirit filled Body of Christ JESUS is the RESTRAINER, and even though the two beasts are already there (the Pope and Obama), they're NOT yet able to harm God's children.
  The Body of Christ will return with JESUS to earth at His second coming, but they'll remain heavenly creatures, being like the angels...forever!
  That is our future and I'm not troubled by 'Obama' or the satanic leadership of the EU and the Vatican: Satan can't harm me, because JESUS in me has defeated him!
  That's the POWER of the Holy Spirit!
  JESUS' commandments are SIMPLE: He says (in my words) LOVE ME AND EACH OTHER, because He is ONE with God.

  JESUS be with us!

  ReplyDelete
 21. +WeAreONEbigFamily is Back
  The word of God (JESUS) is the best source of information and God wants us to study this information in the FIRST place.

  Hosea 4,6
  My people are destroyed for lack of knowledge
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Hosea+4%2C6&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  This knowledge is knowledge of the word of God.
  This will sharpen the mind and it will give wisdom, and from there we receive the right discernment when we're obtaining other non-biblical knowledge.

  ReplyDelete

 22. This is how I see JESUS, whether you like it or not
  : http://4.bp.blogspot.com/-1VKzc2leNEo/UOY0uQNdGxI/AAAAAAAALTo/HhQi7RpEpc0/s400/Jesus+=+God.gif
  Hans S
  6:13 AM
  You forgot to mention verse 5

  you shall not BOW yourself down to them, nor SERVE them, for I, YHVH your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and on the fourth generation of those who hate me

  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Ex+20%3A4-5&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  It's not a sin to make a picture of JESUS as long as we don't BOW down to it or SERVE it as being an IDOL.

  ReplyDelete
 23. +Jeff The Watchman
  That image is based on the shroud of Turin
  , which the Roman Catholic CULT had stolen, and if the makers of the film The Jesus Film (English Version) https://www.youtube.com/watch?v=5pGEv9qXVaY had listened to you, thousands of people would still be unsaved, because this film is based on the gospel of Luke and is still very blessed by God.

  I agree with YOUR video Jesus is GOD The WORD of God SON of God Everlasting FATHER and Many More !!! https://www.youtube.com/watch?v=sjBkWL8F1h0&r=1 , but according to your rules this video is wrong, because we see Joseph and Mary (Miriam) with baby Jesus, so you'd better delete this video or you will go to hell...no, I don't mean it, but please don't think you're smarter than me, as if I've never read the entire Bible (in fact several times during my 30 years walk with JESUS).
  I'm always willing to learn from anybody, but on this subject I don't agree.

  What about children's Bibles: should all these Bibles with pictures of JESUS be destroyed?

  And even if there were no pictures at all; should people stop using their God-given imagination?

  God made a left hemisphere as part of our brain, which thinks in words and a right hemisphere which thinks in images.

  Should God be sentenced to hell because of this 'crime'?

  God doesn't want us to bow down to idols...that's all, because only HE is God!

  We agree on the fact that there are New Age pictures of Jesus, and I also dislike the Roman Catholic pictures of Jesus, and I also don't believe that Jesus had blue eyes, but I do believe He had long hair and of course His appearance was/is Jewish, but NOT based on the image of a 'Jewish' man from a blasphemous BBC-documentary, in which they tried to reconstruct the face of Jesus, and I saw this image in your video.

  Judas had to kiss Jesus, because it was dark and there was only torchlight.

  The Apostle John was very surprised when he saw Jesus this way:

  And among the lampstands was one like a son of man, clothed with a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. 14 His head and his hair were white as white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. 15 His feet were like burnished brass, as if it had been refined in a furnace. His voice was like the voice of many waters. 16 He had seven stars in his right hand. Out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. His face was like the sun shining at its brightest. 17 When I saw him, I fell at his feet like a dead man.
  He laid his right hand on me, saying, “Don’t be afraid. I am the first and the last, 18 and the Living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Death and of Hades.
  Revelation 1:13-18
  World English Bible

  This is JESUS as GOD!

  Keep loving Him and we'll meet in heaven.

  ReplyDelete
 24. I believe in a literal 1000 year period, and it's a long piece, which I'll read more closely some other time, but this isn't correct: "vs. 10 - Satan, the Beast, and the False Prophet end up in this lake of fire"

  The Antichrist (Beast 1) and the False Prophet (Beast 2) will be cast into the lake of fire at the 2nd coming of JESUS and not at the end of The Millennium.

  They will be the FIRST creatures that will be there, and even before Satan and his demons (co-fallen angels).

  But the gist of the article is good.

  <3JESUS

  ReplyDelete
 25. +OdetteProph The Book of Enoch EXPOSED!
  http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/book_of_enoch.htm

  ReplyDelete
 26. +OdetteProph
  So you choose to idolize an unbiblical book and your own knowledge?


  Do you know JESUS Christ and do you really love Him?

  Are your sins forgiven and are you sure you're not going to hell?

  Don't be a propagator of false teachings.

  ReplyDelete
 27. +Erica Jacques Smoking (tobacco) has nothing to do with 1 Corinthians 6:;19

  19 Or don’t you know that your body is a temple of the Holy Spirit which is in you, which you have from God? You are not your own, 19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
  (World English Bible - KJV) http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=1+Corinthians+6%3A12-20&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  This is about the danger of SEXUAL IMMORALITY!

  I can't imagine that anyone smoked when Paul wrote Corinthians, so it's IMPOSSIBLE that 1 Corinthians 6;19 is referring to smoking, and when this verse is being read in its CONTEXT, it's clear it's referring to a warning against FORNICATION.

  Smoking pot is something else, because it may open the mind to demons.

  Smoking tobacco or cigarettes is a weakness, just like eating too much, which is also not healthy.

  It's not a sin that will separate a believer from JESUS, but fornication is a very serious crime in God's eyes.

  When you tell the gospel to unbelievers who are also smokers, do you demand them to first quit smoking before being be able to surrender to JESUS?

  Do you stop driving a car, while you know it's polluting the air, and far more serious than smoking?

  Do you stop using electricity, knowing that power plants produce energy and as by-product a lot of smoke?

  Again: 1 Corinthians 6;19 refers to sexual immorality.

  ReplyDelete
 28. Amen! I'm a Dutch ex-atheist and I will NEVER call myself a 'christian'!
  The OUTSIDERS called 'the people of the WAY' (The Way, the Truth and the Life=JESUS) "christians".

  It's a STUPID term and VERY misleading!

  MILLIONS call themselves 'christians' who aren't born again.

  I'm a FOLLOWER of JESUS Christ, or a (Bible believing) JESUS-follower.

  Also the word 'church' is WRONG!

  I won't call the Body of Christ the 'church', but the 'assembly' or 'the congregation' and here's why:

  JESUS started a LIVING ORGANISM, called HIS BODY: the Body of JESUS Christ, and when believers in JESUS gather, this gathering is called an 'assembly' or a congregation, but NOT a 'church'.

  The word 'church' is a Roman Catholic invention, meant to associate people's thinking with 'church BUILDINGS' and religion, instead of having a RELATIONSHIP with God through JESUS Christ.
  Look here for a comparison: http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=church&idq=8&id16=1&id35=1&id14=1&l=nl&set=10&q1=1&qall=1&qids=ffffffffffffffffffffff7f

  I searched for the word 'church' and you'll find it in the King James stranslation, but NOT in the World English Bible, because then you'll read the RIGHT word 'assembly', which is in Dutch the word 'gemeente' (say gemaynta), and you'll read the Dutch word for 'church', which is 'kerk' (say kairk) in the ROMAN Catholic Willibrordvertaling=Willibrord translation.

  Jesus be with us!

  ReplyDelete
 29. +Erica Jacques No it's not a sin like fornication, and you just seem to refuse to listen to reason, and that's why I'm here, because, first off it's just a stupid page on the stupid internet, and second, I'm a member of Google /YouTube, and third, I'm allowed to say what I want, as long as it's useful, and I saw your name, and I wondered whether you are able to listen to reason, and also whether you're able to love a fellow believer in JESUS Christ like me (there's only ONE version, and I'm invented by JESUS, so file complaints about me to Him).

  You didn't answer my questions, so do you stop driving a car, while you know it's polluting the air far more serious than smoking sigarettes?

  Do you put paint on your face, called make-up?

  God cursed His own creation, and that's the reason why we die.

  My little nephew of almost three died years ago of cancer and not of smoking.

  He's with JESUS now, awaiting the resurrection of the dead in Christ JESUS.

  I'm a Bible believing follower of JESUS Christ for over 30 years now, and I pray you won't have such a big mouth when you're standing before JESUS, because I'll be standing next to Him.

  Have you ever read this information?: The Black Lung Lie
  http://cfrankdavis.wordpress.com/2012/08/06/the-black-lung-lie/

  Stay close to JESUS and keep away from the devil and religion.

  ReplyDelete
 30. I have never been a 'christian', and I'll never become a 'christian', because (by the GRACE of God) I'm a FOLLOWER of JESUS Christ.

  http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/09/rondom-de-bijbel.html?showComment=1404607280596#c3657855669774173257

  ReplyDelete
 31. +Junglehmongkeys
  No, He didn't need to smoke anything, but He's the creator of the tobacco plant and of all kinds of plants and herbs that can be used as hallucinogens.


  He's also the creator of alcohol and all kinds of poisonous substances, the sharp teeth of sharks and other predators, and He's able to end all life in an instant, because He's God.
  He's the creator of EVERYTHING!

  He's also able to raise people from the dead, just as He Himself rose from the dead.

  Get to know Him, before it's too late.
  He loves you, but Satan, His adversary, hates you.

  ReplyDelete
 32. +michael s
  NO, a 'christian' is not per se a follower of JESUS.

  Many call themselves a 'christian', but they don't follow JESUS and His Word, but FALSE teachings, like Roman Catholics, but also a lot of Protestants and Evangelicals.

  Yes, the word 'Christian' is in the New Testament, but it's clear that this term was being used by NON-followers of JESUS.

  God cares about this issue, because He wants His followers to call themselves followers of JESUS, because Satan doesn't mind the use of the term 'Christian', but He HATES the name of JESUS.

  Of course it's possible that IMPOSTERS could use the words 'follower of JESUS' as a guise for being in fact a follower of Satan, and then it's necessary to investigate more thoroughly whether someone really loves JESUS ​​Christ.

  I'm a follower of JESUS Christ and I love Him.

  The fact that I love Him is being scrutinized by Him self.

  Only God-JESUS knows who REALLY loves Him or not.

  One human determination is simple: if a self proclaimed follower of JESUS refuses to love another follower of JESUS, or fellow human beings in general (the second commandment of JESUS' two main commandments: love God-JESUS and other humans), then this so called follower of JESUS is a LIAR.

  Of course one can always repent and start anew by doing what JESUS says, and start loving people.

  To LOVE is the first commandment, because God is LOVE.

  ReplyDelete
 33. +Awake.Sleeper
  Amen: to hell with the devil!

  But in the meantime God-JESUS is using him, and Satan is allowed to test people.
  God-JESUS allows him to test me whether I really love Him.
  That's the role of Satan.
  Satan thinks he's free and independent, but he's still a SERVANT of God, whether he likes it or not.

  ReplyDelete
 34. +Erica Jacques
  You called me, a servant of JESUS Christ, a 'dude'.

  That's not kind, because I don't treat you likewise.
  I want to love you, because JESUS loves me, and He commands me to love everybody, and I pray you'll understand that this goes for you too.
  Don't try to be a man, though in eternity there will be only SONS of God and there will be NO 'daughters of God', because we will be LIKE the angels, and all angels are 'Sons of God'.
  Start being like an angel and start loving me, if you really love JESUS, okay?
  I forgive you for calling me a 'dude' instead of a BROTHER in Christ JESUS.

  ReplyDelete
 35. +JamesWatchman
  The word 'Christian' means NOTHING to me!

  'Christ' SHOULD refer to JESUS Christ, but there are MANY 'christs' and there's only ONE JESUS Christ.

  The Pope (the ANTICHRIST!) dares to call himself the 'Vicar of Christ'=the 'instead of Christ' and many not-born again believers in this man and his REAL CHURCH of SATAN, the Roman Catholic CULT, call themselves 'Christians'.

  Yes, they are 'followers of 'Christ'.

  But they're not (yet) followers of JESUS Christ.

  I'm an ex-atheist, and I will never call myself a 'Christian', but a follower of JESUS (Christ).

  ReplyDelete
 36. +Junglehmongkeys
  I said 'get to know HIM'
  I didn't say; 'get to know ME or 'Christians'


  God is JESUS and JESUS is God who came on earth in the capacity of a human, in order to die for OUR sins (CRIMES against Him=disobediance) and to bear OUR punishment, because God is a Holy God and He can't stand sin=disobediance.

  Through His alter ego, JESUS, He's capable to look at us with COMPASSION and LOVE and MERCY and GRACE.

  Get to know this God who created you (and me and us) and who LOVES you.
  He loves you more than anyone else!

  PS: this is what I just said to someone else about the word "Christian": http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/09/rondom-de-bijbel.html?showComment=1404648871291#c5632842022478470821

  ReplyDelete

 37. +Sue W
  I love all my fellow worshippers of JESUS Christ, despite OUR faults!

  Hans S
  3:17 PM
  +Audrey Guzman
  These aren't instructions from the NEW testament, Sister Audrey.
  In case your own blood relative would be someone who's telling falsehood, despite the fact that he/she is also telling truths, would you not pray for him or her?
  Would you like to see those people BURN in hell and rejoice?
  Remember that JESUS died LIKE a CRIMINAL for CRIMINALS; US!

  JESUS have mercy!

  ReplyDelete
 38. +Angela Dee
  Thanks, Sister Angela!


  This is interesting (my blog): http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/the-wound-is-almost-healed-get-ready.html#comment-form

  JESUS be wist us!

  ReplyDelete
 39. +Sue W
  Ha ha! Isn't it funny?

  Of course there are people who I don't trust, like Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen and others, and especially not 'Pope Francis', but there are people who I consider to be my brothers and sisters, even though they may teach things I disagree with.

  As long as we agree on JESUS Christ, being the ONLY way to salvation, and that He's ONE with God the Father, I believe we must be lenient toward one another, and most of all, love each other.

  A false prophet is someone with a hidden agenda, who tries to lure us into apostasy or in the direction of accredited false teachings, like Roman Catholicism, or someone who says: 'the Lord told me this and that', and it isn't true.

  Greetings from Hans from the Netherlands

  ReplyDelete
 40. +Sue W Let God be the judge, but this is what I know about Joyce Meyers: http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/joyce_meyers-heretic.htm and there's more.


  You know, I don't need teachers and preachers, because JESUS is my personal teacher through God's Holy Spirit and the Bible, and I pick and choose which information I like or not.

  I do respect people with a message, but I follow only JESUS.
  He's the Good Shepherd.

  ReplyDelete
 41. +dunamis333 This is very short-sighted: what do you know about Sue W's personal relationship with HER Lord JESUS Christ?
  And by the way: what's your real name?


  Do you know this? For let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evil doer, or as a meddler in other men’s matters. 1 Peter 4,15
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=1+Petr+4%2C15&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 42. Hi Felicia, have you listened to our deceased brother Patrick Heron? There is no Apostasy or Falling Away. https://www.youtube.com/watch?v=WykNfNq12Us&r=1

  The whole concept of 'Apostacy' is NOT relevant to the REAL Body of Christ, because there is NO 'Apostacy' or 'Falling Away' among real worshippers of JESUS Christ.

  We have nothing to do with a falling from faith by not born again religious people, who dare to call themselves "Christians", while they're not Holy Spirit filled followers of our Lord and Saviour, JESUS Christ.
  Hans S
  10:16 PM
  +FeliciaTube42 This is a real Biblical sign of the times: Terminal Generation, Time is up, Prepare for The End https://www.youtube.com/watch?v=7L7UcuiarV4&r=1

  ReplyDelete
 43. +FeliciaTube42
  First off, I don't like the word 'church' and I know it's a wrong translation of the word (in Greek, and translated into English) 'assembly'.

  The counterfeit church of Satan, the Roman Catholic CULT, loves the use of the word 'church', because this word tends to give people the association with church BUILDINGS, while the Body of Christ has nothing to do with buildings and church towers and church bells and church organs: the Body of Christ is a living organism, just like a real body, and that's why it's called the BODY of Christ.

  I don't believe we must interpret the passages on the seven assemblies of Revelation in chronological order, but we must read them as an example, just as we are given examples of discipleship through the various disciples and apostles in the New testament.
  These assemblies really existed, as did the apostles, and we use these examples in order to check the state of our own assembly: are we like Laodicea, or is our assembly like Philadelphia?
  Are we like Peter, or are we like Paul or John?

  The best question of course is: are we like JESUS?

  I'm Hans, from the Netherlands, 54, and I'm an ex-atheist.

  JESUS be with us.

  ReplyDelete
 44. +FeliciaTube42
  When I read the Bible in English, I always compare the KJV with the World English Bible
  , and here you'll see a huge difference in interpretation, and I agree with the W.E.B. on this: http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=2+Th+2%3A3&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8
  Hans S
  4:41 AM
  +FeliciaTube42 IS THE RAPTURE IN 2 THESSALONIANS 2:3?
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/11/is-rapture-in-2-thessalonians-23.html

  ReplyDelete
 45. +Edgar Eddie
  JESUS is God, and He IS a JEW, hence God is a JEW.


  Many people don't like this and even some believers in Jesus Christ, but it's the truth, and we're not going to New Amsterdam, or New Washington D.C. or New Moscou, but to the NEW JERUSALEM, on the NEW EARTH.

  JESUS' name is Yeshua HaMashiach in Hebrew, but English speakers call Him Jesus (the) Christ, from the Greek Iesous Christos.

  1. Hebrews, not Greeks, came up with the name Iesous and used it in place of "Yeshua" . About 150 years BC devout Hebrew men translated the Old Testament into Greek. This isn't just speculation, You can check this out for yourself. The Greek translation was called the Septuagint (abbreviated as "LXX" because LXX is the Roman number for 70, which reflected the Hebrew belief that 70 men translated it). The simplest way to verify this is to visit www.unboundbible.org You can have it print out Joshua 1:1 (or any other verse that mentions Joshua) with the English next to the OT Greek. It is obvious the Hebrews chose "Iesous" for "Joshua/Yeshua." That was Greek spelling that to them sounded most like the Hebrew "Yeshua," The Greek alphabet does not have either a "Y" or a "J," nor does it have a "sh" sound, so they could not have spelled it either "Yeshua" or "Jesus." You can also find "Septuagint" in Webster's dictionary (maybe not a pocket size, but the desk size will have it) because it is so important in understanding the Law and Prophets as well as the New Testament. The Hebrew world chose to use the word "Christ," not the Greeks This translation was widely in use among Hebrews in the first century, so many Jews called the Messiah "Christ." Both Hebrew and Gentile followers of Y'shua drew their faith vocabulary and thought from the bilingual Hebrew world, not from the Gentile Greek world.

  More... http://www.empirenet.com/~messiah7/spl_ChristOrMessiah.htm

  JESUS be with us, and JESUS means; YHVH (I am, who I am) is Salvation

  ReplyDelete
 46. +FeliciaTube42
  Felicia, were stil living in the era of God's grace through the Holy Spirit
  , and the Holy Spirit (JESUS in spiritual capacity) is restraining the devil and his demons, and that's why the tribulation hasn't yet started, because the tribulation is all about God's beloved and chosen people and country; ISRAEL.

  You call yourself a 'Christian' and I understand, because I assume you have a Christian-religious background.

  I don't have a Christian-religious background and I never went to church, except once, when I was at kindergarten, being a small boy.

  I call myself a follower of JESUS or a JESUS-follower, and I'm also on Twitter, and I found that more people are calling themselves this way.

  I believe it's clearer to others, because the word 'Christian' is a term which was invented by non-believers and outsiders, and many people call themselves a 'Christian' who aren't born again and filled with the Holy Spirit, like Roman Catholics, but also a lot of Protestants.

  Saying that one is a 'true Christian' isn't helpful, but saying one is a JESUS-follower is proclaiming the name of our Lord JESUS Christ.

  It also helps ourselves to be aware of the fact that were not following 'churches' or denominations, or 'Christianity' or 'Christendom', but GOD in the capacity of the JEWISH human Saviour, God in the flesh, JESUS-Yeshua.

  You say the rapture is not in the Bible.

  I invite you to read the article, written by our deceased brother, Jack Kinsella, who passed away in early 2013: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/03/the-rapture-of-church-by-jack-kinsella.html

  This article is about the pre-trib, mid-trib, post-trib, and lets the reader judge for him/herself what's the right teaching.

  JESUS be with us and God bless!

  Hans

  ReplyDelete
 47. Dear Shea, check this out: Why the NIV is a bad translation http://goo.gl/ZkTtKp

  JESUS be with us, Sister <3
  Hans S
  6:28 AM
  The KJV is not infallible, but it's a fairly good translation, based on the right manuscripts from Antioch, and when I want to get a good understanding I always compare it with the World English Bible.
  Example: http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=2+Th+2%3A3&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  <3JESUS

  ReplyDelete
 48. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king. 1 Samuel 15,23

  ReplyDelete
 49. +de b
  Dear Sister, when we call ourselves a FOLLOWER of JESUS, we PROCLAIM the name of GOD!!


  IS JESUS "GOD?" - In 5 Minutes - the matter is SETTLED - Indisputable! https://www.youtube.com/watch?v=Wa-dzR943po&r=1

  The Greek called all their deities 'Christ'!

  So, calling yourself a 'Christian' means NOTHING!

  Many people call themselves 'Christians', while they are NOT born again!

  A short version is JESUS-FOLLOWER.

  We follow JESUS, amen?

  AMEN!

  ReplyDelete
 50. +SheaSheaOnUrTUBE
  I know this from EXPERIENCE
  , though I didn't believe in the existence of the devil in the past, but the truth is that Satan used to have a firm grip on me.
  The same goes for the current atheists.
  They don't realise that they speak and think on behalf of Satan!

  JESUS be with us, dear Shea!
  Huuugs<3

  ReplyDelete
 51. +Innoculate I tell you something: Shea is my Sister in JESUS Christ, but when we'll meet in heaven we will be like the angels and ALL angels are called 'SONS of God'.
  Shea is a woman and I'm a man, but this will no longer be important in eternity.
  We'll keep our unique identities and our physical appearance (though MUCH better), but sexuality will be no longer needed, because this is meant during this life between birth and death, in this existence between heaven and hell.

  All people will be resurrected, and also the evil ones, and all people will get a supernatural body.

  The Bible is NOT anti-women!

  God LOVES women, but He teaches them to be like JESUS and not like Eve when she disobeyed, by listening to the Serpent=Satan.

  God LOVES men, but He teaches them to be like JESUS and not like Adam, when he listened to Eve and disobeyed, and thus he also became a follower of the devil.

  All people are originally followers of Satan, because we are the offspring of Adam and Eve, and we need JESUS in order to get rid from this BONDAGE.

  This goes for men and women alike!

  ReplyDelete
 52. +Isaac Jennai
  You're a YOUNG LIAR, and you dare to say that followers of JESUS killed in the name of Jesus!


  WHAT A SATANIC REMARK!
  It were SO CALLED 'Christians' who perpetrated killings and all kinds of other evil things, and I'm talking about Roman Catholics and also Protestants.

  Repent, man, or BURN in hell=the eternal lake of fire, where all the liars will be, who'll MUST confess that JESUS is LORD!
  When God destroyed ALL mankind, except Noah and his family, He destroyed MILLIONS of BABIES too!

  All people were SATANIC and God was sad and angry that people had become that bad.
  JESUS loves you, and He died for you on the cross and rose from the dead and Satan HATES you.

  Choose who you want to serve!

  ReplyDelete
 53. +TheMtnMan From Tennessee
  That's why I also use the World English Bible
  : http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=2+Th+2%3A3&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  ReplyDelete
 54. +Jeff The Watchman
  The original Bible is in Greek.

  The Jews translated the Old Testament from Hewbrew into Greek (Septuagint), and the only reliable New Testament manuscripts derive from Antioch.

  All versions of the Bible are translations of the original Greek manuscripts, so also the KJV 1611 translation, or the Dutch (my language) Statenvertaling 1637 (States Translation).

  The word of God is infallible, but people are not.
  Translators make/made mistakes, or they deliberately choose/chose to make changes.

  God revealed His name to Moses: I AM, who I AM, or in short I AM.

  His name is not LORD, or Yahweh, or Jehovah or Adonai.

  There is NO translation I know of, which uses the right translation of YHVH, and YHVH is also not God's name, but the abbreviation of I AM, who I AM.

  This is just one example.

  We're living in the internet-age and people can think for themselves.

  God-JESUS is the creator of everything, so He's also the creator of the internet.

  Thanks to the internet we're here, and thanks to the internet I was able to learn that 9/11 was an inside job, and MUCH more.

  God is putting people's minds together and together they know more.

  ReplyDelete
 55. +Godrules
  I'm an ex-atheist and I really don't like the word 'church'.

  In my language the word is 'kerk', and it's only to be found in the Roman Catholic 'Bible'.

  The Dutch word used is always (translated) 'assembly', because the Netherlands had become PROTESTant=AGAINST the Roman Catholic CULT after 80 years of war against occupying Roman Catholic Spain.

  Nowadays not much of this PROTEST is left, except in the hearts of people like me.

  ReplyDelete
 56. +Godrules
  Thanks for the info, and I'm glad I have NO Christian-religious background.


  Maybe this is interesting to you: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/rome-european-union.html#comment-form

  ReplyDelete
 57. "You've heard it Lord JESUS: Jeff The Watchman calls me a liar, because I know the KJV is a good translation, but the KJV is not infallible.
  But I'm a follower of you and not of Jeff The Watchman, and he didn't die for my sins on the cross, and rose from de dead, but you, so I forgive him, because he doesn't know me like you do"

  This was between me and JESUS, and now between me and you: as a former atheist I'm critical of ALL translations and my mother's tongue is Dutch, and all Dutch translations have errors, but English translations too.

  The worst error in the KJV is 2 Thessalonians 2:3 in which the Greek word 'apostasia' is wrongfully translated into 'a falling away', which is absolute NONSENSE!

  ALL Dutch translations I know of are also wrong concerning this verse, and only the World English Bible has got it right: the word in English for the Greek word 'apostasia' is 'departure'.

  This leads to a total different interpretation of this verse: the rapture is in the New Testament, and Satan doesn't like it!

  SEVEN English Bible versions, which were released prior to the KJV 1611 had the right translation of the word 'apostasia': departure.

  Furthermore: the KJV uses the word LORD for the NAME of God.

  God's name is not 'LORD' but 'I am, who I am' and in short 'I am', as He had told Moses.

  Of course God is also Lord, but LORD is not His name.

  First the religious Jewish translators and later the religious Christian translators didn't want to reveal the meaning of the letters YHVH, which is a shame.

  God's name is also not 'Yahweh' or 'Jehovah' or 'Adonai', but SIMPLY 'I AM'.

  JESUS' name means 'I AM Salvation' or 'I AM Saviour', revealing He is GOD!

  Satan doesn't like this revelation, and so he inspired the translators to HIDE God's name.

  Translators were and are SINNERS who were and are capable of making mistakes: by accident or on purpose.

  I'm glad the original Bible manuscripts are still available, so mistakes can be corrected.

  If you don't like this criticism on (some) PEOPLE (or perhaps just one person) who translated the original manuscripts into English, than so be it.

  When we stand before JESUS I assume you won't dare you to call me a liar again, okay?

  Remember one thing: I LOVE JESUS Christ and HIS word!

  ReplyDelete
 58. +Jason Mark Robertson
  Did JESUS command His followers to call themselves Seventh Day Adventists?


  OF COURSE NOT!

  Seventh Day Adventist Cult
  http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/seventh_day_adventist_cult.htm

  ReplyDelete
 59. The Sad Truth About Seventh Day Adventism http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/truth_about_sda.htm

  ReplyDelete
 60. Great comparison, but I don't like the word 'church', because it's a Roman Catholic invention, and the right word is ASSEMBLY or CONGREGATION.
  When I was an atheist it were 'churches' that made me strongly dislike the Christian faith and 'Christians' too, and I didn't want to have anything to do with it.
  So, Satan used 'churches' in order to keep me away from JESUS and Salvation.
  I'm so very glad JESUS saved me without the use of a 'church'(building), and He saved me one on one, because I never met a real follower of JESUS, but only Christian-religious people.

  ReplyDelete
 61. +michael s
  Satan is the former 'Morning Star', and all the angels were/are 'Morning stars', minus the now fallen angels, who are now called demons or evil spirits.  Job 38,4-7

  World English Bible, 2002
  King James Version, 1611

  4 “Where were you when I laid the foundations of the earth?
  Declare, if you have understanding.
  4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
  5 Who determined the measures of it, if you know?
  Or who stretched the line on it?
  5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
  6 Whereupon were the foundations of it fastened?
  Or who laid its cornerstone,
  6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
  7 When the morning stars sang together,
  And all the sons of God shouted for joy?
  7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?

  Angels are 'morning stars' and/or 'sons of God', because in this passage God Himself described a situation BEFORE the creation of man.

  So even (the former) Lucifer=Lightbringer was shouting for joy when God=JESUS created the earth and everything on it.
  He was still a GOOD angel, just like Judas Iscariot was still a GOOD disciple in the beginning.

  Don't be confused, because Jesus is 'the Bright and Morning Star'
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Rev+22%2C16&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en
  Hans Steijnhagen
  08:28
  +michael s
  Satan is (in my opinion) a she/he: http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/hard-headed-woman-and-soft-hearted-man.html

  ReplyDelete
 62. +R .Brian
  We can't read each other's minds and we can feel each others feelings
  , but when we're 'connected' to God-the Lord JESUS through His Holy Spirit there's a MOTIVE to be wanting to be of one mind: God's LOVE and the LOVE for Him and each other.

  ReplyDelete
 63. +R .Brian
  We can't read each other's minds and we can't feel each others feelings
  , but when we're 'connected' to God-the Lord JESUS through His Holy Spirit there's a MOTIVE to be wanting to be of one mind: God's LOVE and the LOVE for Him and each other.

  ReplyDelete
 64. My answer: the word church isn't Biblical, because it should be assembly or congregation (compare: http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&q=church&step=20&qall=1&qids=1&idq=8&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&q1=1&idp1=15&idp2=8 ), and JESUS never wanted His followers to build 'church' buildings with church towers and church bells.
  That's a Roman Catholic invention.
  The first JESUS-followers gathered at the homes of members of the Body of Christ.

  ReplyDelete

 65. +true church
  There's a distinction between the realm of the dead and the lake of fire (hell)
  , also known as the 'second death', and 'death' means being separated from God.


  At the moment hell is EMPTY, but there are many souls in the realm of the dead, awaiting the resurrection of the dead and judgment, and the deceased beloved of God are sleeping in 'Paradise', awaiting the resurrection of the dead and to enjoy Gods eternal GLORY, thanks to JESUS.
  true church
  15:11
  hell is not the lake of fire ..rev 20:13-14
  Hans Steijnhagen
  15:14
  +true church
  Hell is another term for the lake of fire.
  The prison you were talking about is the realm of the dead.

  ReplyDelete
 66. +true church Thank God I'm not a Christian!

  Christians read all kinds of wrong translations and they never agree.

  I'm an EX-atheist, an EX-SATAN(=adversary) and I only listen to God, aka JESUS.

  All people are LIARS!

  I mean: who the HELL is 'true church'?

  Is it a human, is it a demon?

  ReplyDelete
 67. +Grace Bride his/her mind? JESUS and the Father = ONE and JESUS is a MAN.
  Satan is a 'he/she' type of person, but God is being PERSONIFIED by JESUS.
  The FEMALE (mind the word MALE in this word FE-MALE) side/aspect of God is the NEW JERUSALEM, His PERFECT Bride: But the Jerusalem that is above is free, which is the mother of us all. Galatians 4,26
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Gal+4%2C26&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en
  Hans S
  10:15 PM
  +Grace Bride Revelation 21,9-10 http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Rev+21%2C9-10&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  ReplyDelete
 68. 17 When I saw him, I fell at his feet like a dead man.
  He laid his right hand on me, saying, “Don’t be afraid. I am the first and the last,
  17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:

  18 and the Living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Death and of Hades.
  18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
  19 Write therefore the things which you have seen, and the things which are, and the things which will happen hereafter;
  19 Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;
  20 the mystery of the seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven assemblies. The seven lampstands are seven assemblies.
  20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.
  Revelation 1,17-20
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Rev+1%2C17-20&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 69. +chinadoll nine 12 I turned to see the voice that spoke with me. Having turned, I saw seven golden lampstands. 13 And among the lampstands was one like a son of man, clothed with a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. 14 His head and his hair were WHITE as WHITE wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. 15 His feet were like burnished brass, as if it had been refined in a furnace. His voice was like the voice of many waters. 16 He had seven stars in his right hand. Out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. His face was like the sun shining at its brightest. 17 When I saw him, I fell at his feet like a dead man.
  He laid his right hand on me, saying, “Don’t be afraid. I am the first and the last, 18 and the Living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Death and of Hades.

  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Rev+1%3A12-18&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  JESUS is GOD and Jesus was a HEBREW and Hebrews are people with a tan.

  ReplyDelete
 70. +Anna Forhisglory
  I have almost (except a protestant kindergarten) NO 'Christian' background and I never went to 'church'.

  JESUS never started 'Christianity' and He never ordered to build 'churches' with 'church bells'.
  When I was still an atheist I didn't want to have anything to do with 'Christianity', 'churches and church bells'.

  I'm not mocking God's Word and I'm not trying to take away from it, and anyone who is accusing me of such crimes is my enemy.

  JESUS is the WORD of GOD!

  So, what do you want to be: my enemy or my Sister in JESUS Christ?

  ReplyDelete
 71. +Mae Zeppa knowing this first, that in the last days mockers will come, walking after their own lusts, 4 and saying, “Where is the promise of his coming? For, from the day that the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.” 5 For this they willfully forget, that there were heavens from of old, and an earth formed out of water and amid water, by the word of God; 6 by which means the world that then was, being overflowed with water, perished. 7 But the heavens that now are, and the earth, by the same word have been stored up for fire, being reserved against the day of judgment and destruction of ungodly men. 8 But don’t forget this one thing, beloved, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
  2 Peter 3:3-8
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=2+Petrus+3%3A3-8&id14=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  ReplyDelete
 72. +Grace Bride I'm not a follower of Saul/Paul, but of JESUS Christ:
  Jesus answered them, “Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.”
  They marveled greatly at him.
  Mark 12:17

  But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men.
  Acts 5,29

  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Acts+5%2C29&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 73. Replies
  1. 49:24 The Jewish people NEVER CEASED to be God's chosen people! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/04/the-jewish-people-never-ceased-to-be.html

   Delete
 74. +Al-Yahnai Hawkins
  Search for the word 'cross' in the Bible
  : http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&q=cross&step=20&qall=1&qids=ffffffffffffffffff3f&idq=15&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&q1=1

  ReplyDelete
 75. +Al-Yahnai Hawkins
  I don't pray to a cross, nor do I wear a cross around my neck, but JESUS died on a Roman cross: that's a historical fact and in no way contradicting the word 'tree'.


  Question: "Why is there a curse associated with hanging on a tree?" http://www.gotquestions.org/curse-hanging-tree.html

  Yes, the PEACE of JESUS Christ!

  ReplyDelete
 76. There are no innocent children.
  There are children who are being raised by God (of the Bible) fearing parents, who love the Lord Jesus Christ, and children who aren't raised by God (of the Bible) fearing parents.

  This child is obviously not being raised by God fearing parents.
  Most people (who used to be children) are living under the influence of Satan.
  In Noah's days ALL mankind (so also the children) were SATANIC, except Noah and his family!
  Children who are being raised by God of the Bible fearing parents, who love JESUS Christ have learned that there are no innocent people, because they know this truth: As it is written, There is none righteous, no, not one: http://biblehub.com/romans/3-10.htm

  ReplyDelete
 77. God's name is 'I am (who I am)', deriving from YHVH.

  My name is Hans (meaning 'I am is merciful', from Johannes and from Yochanan) and not Mister, or H.

  JESUS (Yeshua) means 'I AM Salvation'

  ReplyDelete
 78. +jesushealsmohamdidnt The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them. Isaiah 11:6 KJV

  <3JESUS<3

  ReplyDelete
 79. +jaime martinez
  I may judge whatever and whoever I want, but I'm not allowed to CONDEMN, because that's my Father's job, and my Father is God.

  I'm Dutch, but let's see if we're both using the same vehicle of communication, called the English language.

  JESUS wants His beloved to love each other, but who are His beloved?
  Are Roman Catholics His beloved?
  Are people who call themselves 'Christian', but who aren't born again and who aren't filled with God's Holy Spirit, and who are blind to the fact that JESUS is a JEW and God in the flesh, who has NOT abandoned His chosen people, and who's coming back to save a remnant (one third) of His people, at the end of the tribulation or Jacob's Troubles, and who don't see that the Pope is the self proclaimed 'Vicar of Christ', the 'instead of Christ'=the Antichrist, and that deceivers like Joel Osteen are serving the interest of the EVIL Vatican, His beloved?

  Answer: no they are NOT His beloved...yet!

  Anyone can become JESUS' beloved by acknowledging Him as the only way to the Father, which whom He is ONE, and by believing that it was necessary that He died in their place on the cross, because of their guilt and sins, and of course by believing He rose from the dead.

  I also believe it's important to know that the best English translation of the word of God is the KJV 1611, though even this version is not perfect, and I point out this wrong translation of 2 Thessalonians 2:3

  King James Version (1611)

  2 Thessalonians 2:

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition

  The RIGHT translation:

  World English Bible 2002

  2 Thessalonians 2:

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except the departure comes first, and that man of sin be revealed, the son of perdition.

  The DEPARTURE = the RAPTURE!

  Furthermore: God's name is not 'LORD' or 'Jehovah', 'Yahweh' or 'YHVH', but simply 'I AM (who I AM)'.

  JESUS (from the Hebrew Yeshua) means 'I AM Salvation', and He is God in the capacity of Saviour.

  I'm prepared to call you my brother in Christ JESUS, and therefore I referred to the High Priestly Prayer of JESUS.

  This is the internet, and therefore I provided a link to that prayer on my site.

  You say you don't defend the Pope, and that's good, because the Pope is not a follower of JESUS, but a follower of Lucifer-SATAN!

  The Roman Catholic CULT has nothing to do with the real Body of Christ, and it's in fact the mortal enemy of all real followers of JESUS Christ and the Jewish people.

  ReplyDelete
 80. You've said it yourself and RIGHTLY so: it's a CRAZY statement!

  Dear Sister, don't follow the teachings of people, but be a follower of JESUS ONLY!

  Let Him be your ONLY teacher!

  Only JESUS didn't need to use His OWN name in order to cast out demons!

  That's because HE IS GOD!

  We're NOT God, so have to use HIS authority in order to cast demons out.

  Simple!

  JESUS be with us!

  ReplyDelete
 81. Hi!

  You say: "there is just 1 message for all people to live free and happy.

  THAT MESSAGE IS LOVE YOUR NEIGHBOR LIKE YOU LOVE YOURSELF. that's it !"

  That's ALMOST the whole truth, because we must know the author of this truth and the whole message: And He said to him, "'YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.' 38"This is the great and foremost commandment. 39"The second is like it, 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.'… http://biblehub.com/matthew/22-38.htm
  Who's the author?

  JESUS Christ, and He's God and the ©REATOR®

  Greetings from Hans, from the Netherlands!

  PS: you have a nice pair of.....eyes....created by JESUS!

  ReplyDelete
 82. (Scroll down in order to read this comment)

  "in reply to supercell42


  Oh, hon the only cult is satanism. Christians don't need to spread lies to lure anyone...they come freely to worship God. Satanists, however lie to say satanism is good...try telling that to Lavey when he was being hauled off to hell by demons."

  =================

  Two fallacies: when an unbeliever dies he/she isn't 'being hauled of to hell by demons', but such a person is being INCARCERATED into the REALM OF THE DEAD or HADES by JESUS Christ Himself!
  Why?
  Because ONLY JESUS has the keys of death and hell:

  Revelation 1:18 and the Living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Death and of Hades. 18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death. (W.E.B. and KJV 1611)

  The KJV 1611 translated Hades (the realm of the dead) with 'hell', but HELL is something completely else: the LAKE OF FIRE.

  The Lake of fire is the 2ND DEATH, and this is the ETERNAL PUNISHMENT for fallen angels and wicked people, AFTER the Final Judgement.

  At the moment HELL/the LAKE of FIRE is EMPTY! There's NO ONE in HELL!

  But many lost souls/spirits dwell at this moment in HADES/the REALM of the DEAD.

  The SAVED souls of the RIGHTEOUS DEAD are in 'PARADISE', where they are ASLEEP and UNCONSCIOUS, until they will be resurrected from the dead.

  The deceased FOLLOWERS of JESUS, among those RIGHTEOUS DEAD, will be resurrected from the dead at the moment of the RAPTURE, when they will preceed the LIVING followers of JESUS, and this will happen in an INSTANT.

  The other righteous dead will have to wait, but they don't mind, because they are ASLEEP and unconscious.

  All UNRIGHTEOUS deceased people remain in HADES/the REALM of the DEAD until the FINAL JUDGEMENT, and they're not enjoying their stay in HADES, although they're not yet judged and condemned to be cast into the ETERNAL lake of fire, God's GARBAGE CAN.

  Dont be stupid and give your life to JESUS Christ!

  ReplyDelete
 83. So where's Anton Lavey http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_LaVey at the moment? Is he in HADES or in 'PARADISE" or at the "Bosom of Abraham" (the place of comfort in sheol (Greek: hades) where the Jews said the righteous dead awaited Judgment Day)?
  It's unlikely he surrendered in JOY to JESUS Christ, when he died, though he realised he was WRONG about the afterlife and his choice for Satan and Satanism.
  It's very likely he's now in HADES/the REALM of the DEAD, awaiting JUDGEMENT and the WRATH of God, which is the ETERNAL Lake of Fire/the 2nd DEATH!

  Avoid being cast into HELL by surrendering to JESUS Christ!

  ReplyDelete
 84. This is what YOU say: We are all essentially 'good' and 'bad'.

  This is what (the word of) God says:

  As it is written,
  “There is no one righteous.
  No, not one.
  11 There is no one who understands.
  There is no one who seeks after God.
  12 They have all turned aside.
  They have together become unprofitable.
  There is no one who does good,
  No, not, so much as one.”

  13 “Their throat is an open tomb.
  With their tongues they have used deceit.”

  “The poison of vipers is under their lips;”
  14 “Whose mouth is full of cursing and bitterness.”

  15 “Their feet are swift to shed blood.
  16 Destruction and misery are in their ways.
  17 The way of peace, they haven’t known.”

  18 “There is no fear of God before their eyes.”
  19 Now we know that whatever things the law says, it speaks to those who are under the law, that every mouth may be closed, and all the world may be brought under the judgment of God. 20 Because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin.
  Romans 3:10-20

  So what you're asserting goes against the word of God!

  ReplyDelete
 85. Dear Shea, we know this is true, and God the Father and the Holy Spirit and JESUS are ONE, but this is a REVELATION from God and only a REVELATION from God will convince atheists and other unsaved people.

  I was an unbeliever and unsaved and God REVEALED Himself to me, by SPEAKING to me and calling my name.

  I didn't ask for it and I was NOT seeking Him, yet He was seeking ME, and only God Himself is able to open the (spiritual) eyes of unsaved people.

  I never pray to the Holy Spirit, because the Holy Spirit is JESUS in spiritual capacity, so I go DIRECTLY to Him and the Father, who are ONE.
  The Holy Spirit enables us to have contact with God: JESUS the mediator between sinners and God.

  JESUS be with us! <3

  ReplyDelete
 86. +dligac
  JESUS is God and He said the following: I have many things to say and to judge of you
  John 8,26 http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Jn+8%2C26&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 87. +itstotalyhappening
  You don't know my Father (yet) and you're lost without JESUS Christ!


  Everyone's a CRIMINAL in God's eyes!
  That's why JESUS died as IF He were a criminal too.

  Only faith in God's GRACE through the BLOOD of JESUS Christ saves.

  ReplyDelete
 88. +itstotalyhappening
  I didn't say I don't believe whether you're saved or not, I said I don't believe that "There is a DISGUSTING movement on youtube of Christians running around telling other believers "you don't know my father".


  But let me quote from another translation/interpretation:

  No One Is Good Romans 3

  9 What does all this mean? Does it mean that we Jews are better off
  than the Gentiles? No, it doesn't! Jews, as well as Gentiles, are ruled by sin, just as I have said. 10 The Scriptures tell us,

  “No one is acceptable to God!
  11 Not one of them understands
  or even searches for God.
  12 They have all turned away
  and are worthless.
  There isn't one person
  who does right.
  13 Their words are like
  an open pit,
  and their tongues are good
  only for telling lies.
  Each word is as deadly
  as the fangs of a snake,
  14 and they say nothing
  but bitter curses.
  15 These people quickly
  become violent.
  16 Wherever they go,
  they leave ruin
  and destruction.
  17 They don't know how
  to live in peace.
  18 They don't even fear God.”

  19 We know that everything in the Law was written for those who are under its power. The Law says these things to stop anyone from making excuses and to let God show that the whole world is guilty. 20 God doesn't accept people simply because they obey the Law. No, indeed! All the Law does is to point out our sin.

  ===============

  My point: we're all CRIMINALS and we're therefore TOTALLY and UTTERLY LOST without the salvation of God through His ALTER EGO, JESUS Christ.

  When God ELIMINATED the ENTIRE world population (except Noah and his family, and only because of Noah) in Genesis 6, He DROWNED about SIX BILLION people; MANY babies, children and old people included!

  Why?

  BECAUSE THEY WERE EVIL!

  ALL OF THEM!

  Now, I don't say all these (MILLIONS of) drowned infants and children are automatically lost: there will come a (Final) JUDGEMENT and God-JESUS will decide WHO will be saved or not.

  JESUS said it will be as in the days of Noah when He returns, and He is VERY right about that!

  People are getting increasingly SATANIC, and especially on the internet, and even some type of "Christians", and I call them SATANIC CHRISTIANS.
  Take this as an example: http://satanisaloser.blogspot.nl/

  The internet is NOT a NORMAL way of interacting with each other the way God-JESUS wants, and even when one goes on Skype or a similar video-conferencing program, it's not really possible to have normal human contact between people, and also because I know the NSA/CIA is spying on us ALL the time.

  The internet is Satan's domain and I'm here to annoy him and to fight Him in the authority of JESUS Christ.

  Real followers of JESUS are DEAD to this world.

  Real followers of JESUS are CRUCIFIED, DEAD and BURIED and RESURRECTED from DEATH by God the Father, and JESUS and the Father are ONE.

  He's also a JEWISH God, because JESUS is a JEW.

  Do you really know Him, because He's my best friend and my inventor?

  ReplyDelete
 89. +d3 br33c3
  I once read about a Sister in Morocco who had become a JESUS-believer from an Islamic background.

  She wanted to obey JESUS and she wanted to be baptised, but there was no one who could baptise her.
  So she talked it over with the LORD and she decided to baptise HERSELF.
  Of course this is not normal, but we serve an ABNORMAL God in the eyes of SATAN and his EVIL world full of HIS human traditions and teachings of MAN.
  I know a similar story of a former Dutch drug-addict who knew no one whom he could trust in order to become baptised, and so he went into the North Sea and he baptised himself.
  Is this allowed?
  When I asked to be filled with God's Holy Spirit I was ALONE with the Lord, and there was no one who helped me in prayer.
  Being filled with the Holy Spirit is ESSENTIAL for every JESUS-follower, because it's our 'ticket to heaven' and our SEAL when the rapture (SUDDENLY and UNEXPECTEDLY) occurs (or when we die).
  The Holy Spirit is the oil in the lamps of the wise virgins who are awaiting the coming of their Bridegroom.

  PS: I have been baptised in the presence of a few witnesses in a....BATH in the backyard of a brother who taught me the importance of being baptised the day before.
  I told him that he should be the one who would baptise me, and at first he was hesitant, but then he said he would arrange it, and so he did.

  My wife has been baptised in the same way, but some time later and after there were no 'churches' who wanted to baptise her, or only after she wanted to become a member of a church.

  We (as JESUS-followers) are NOT members of a 'church', but members of the WORLD WIDE Body of Christ, and we go to local ASSEMBLIES of fellow believers.

  As soon MONEY has been involved, SATAN is involved, because Satan is the 'god of money'.

  That's why the Roman Catholic CULT is ALL about A LOT OF MONEY!

  ReplyDelete

 90. +El MOCHOMO
  Don't HOPE. but BELIEVE and have FAITH!

  Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+11%3A1&version=KJV

  ReplyDelete
 91. +Christina Beauchamp
  Heaven and 'the heavens' is s SUPERNATURAL dimension.
  Heaven is here on earth through God's Holy Spirit (within true, born again believers in JESUS Christ).

  The Holy Spirit = JESUS in spiritual capacity, is an INFILTRATOR in Satan's domain, which Satan legally obtained after Adam had obeyed him and not God, aka JESUS.
  Heaven and the SUPERNATURAL Paradise where TAKEN AWAY by God from earth and from this dimension.
  It will be RESTORED at JESUS' 2nd coming!

  ReplyDelete
 92. +Chas Ptrs.
  Gelukkig kom ik nooit in een 'kerk'...


  Maar ik hou er wel van om met echte broeders en zusters in JEZUS samen te komen, en het maakt niet uit waar...

  Het gaat om JEZUS, want Hij is het WOORD van God!

  ReplyDelete
 93. +Kris Japheth
  Hi Kris, I'm Hans, from the Netherlands and I know Yahnah a bit.

  The three men that met Abraham were JESUS (Yeshua) as 'Angel of 'I am, who I am' (YHVH) and Michael and Gabriel, is my conviction.
  So Abraham had a meeting with GOD in the capacity of a (hu)man, and with two Cherubs.

  Something else: are you a guitarist from Belgium? http://goo.gl/8fXQmV
  Hans S
  6:54 AM
  +Kris Japheth Islam was invented by the Vatican http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/07/end-time-for-dummies-islam-was-invented.html
  Hans S
  6:56 AM
  +Kris Japheth
  I read you're an ex-atheist.
  I'm an ex-atheist too.

  ReplyDelete
 94. +TONY COSTANZO
  Let JESUS plead for you to the Father (with whom He is one), because that's what He does when you're sure you have been filled with God's Holy Spirit.


  It's great to know there are brothers and sisters who are praying for you, but it's MUCH better if you're SURE that JESUS lives within you through God's Holy Spirit.

  Be careful with filling your mind with secular music and songs, because secular musicians aren't born again.

  Read as much in the Bible as you can.

  When JESUS saved me He said; 'Hans, there are two things you can do; commit suicide or start reading the Bible'

  Reading the Bible is ESSENTIAL!

  Not reading the Bible is committing (spiritual) SUICIDE.

  The WORD of God is JESUS and vice versa!

  It's your WEAPON (sword) against Satan!

  Forgive YOURSELF, after having been forgiven by God the Father!

  ReplyDelete
 95. The Book of Enoch EXPOSED! http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/book_of_enoch.htm

  ReplyDelete
 96. JESUS knows all about Good and evil, being the HUMAN capacity of the threefold Godhead

  22 Yahweh God said, “Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Now, lest he put forth his hand, and also take of the tree of life, and eat, and live forever...”
  22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:
  Genesis 3:22
  WEB & KJV

  ReplyDelete
 97. +husky394xp Bryan, amen: the whole Bible is JEWISH and our Lord, Saviour, Creator, JESUS, is a JEW, and all the writers of the Bible are JEWISH, but I don't believe we will all talk Hebrew in eternity, because God-JESUS is the CREATOR of ALL languages, and my mother's tongue is Dutch, and I'm writing this in English, which isn't my natural language, yet I'm able to understand most of this language and I'm able to express myself in this language.
  I believe this will happen in eternity: we will RETAIN and SPEAK our OWN language, but we will be able to understand ALL other languages, and when we'll communicate with each other, we'll have NO problem in doing so, because (for example) an Arab Saint will talk to me, and I will be able to understand EVERYTHING he/she is saying, and when I'll respond in Dutch he/she will PERFECTLY understand what I'm saying.
  So when our Lord JESUS will talk to us in HEBREW, we will ALL understand what He's saying, and we'll be able to respond in our OWN language, and JESUS will understand ALL languages without ANY problem, because He's the INVENTOR of ALL languages.
  He also won't change the colour of our skin, and turn us all into people with ONE UNIVERSAL colour or one UNIVERSAL height, and though we will be LIKE the angels, we won't become angels, because we are HUMANS, but with indestructible, IMMORTAL, supernatural bodies, and men will remain to be men and women remain females, but without the need to ever be sexual again, because sexuality will be a thing of the past in eternity.
  In one thing we'll all be the SAME, we will ALL be clothed in the same WHITE clothing.

  JESUS be with us!

  ReplyDelete
 98. Remnant church?
  The true REMNANT is the remnant of ISRAEL and the JEWISH people:


  1 In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. 2 And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered: and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. 3 And it shall come to pass, that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest lies in the name of the LORD: and his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth. 4 And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive: 5 But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman; for man taught me to keep cattle from my youth. 6 And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends.
  7 Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones. 8 And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein. 9 And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name, and I will hear them: I will say, It is my people: and they shall say, The LORD is my God.

  Zechariah 13 http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&set=3&l=en&pos=1&qall=1&idq=8&idp0=8&m=Zech%2013&hl=Zech%2013%2C8

  ReplyDelete
 99. +Wheres Bam Only a few recent manuscripts add “in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one. And there are three that testify on earth” http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=1+John+5%3A7&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 100. +Kanbei85
  Do you know JESUS?
  He is GOD!

  ONE God and not a split personality!

  Keep it SIMPLE, because ONLY children will enter the Kingdom of Heaven.

  ReplyDelete
 101. +Kanbei85
  And you thought I meant something else, when I said 'only children enter the Kingdom of heaven?'

  What's your first name and show me your face.
  I'm sick and tired of so callled followers of Jesus, who can only think of fighting me.
  You clearly look DOWN upon children, but I'm sure you were much wiser when you were an EMBRYO.
  Get rid of your God-complex!

  ReplyDelete
 102. +Tuğba Erdal
  Amen!
  I always believed in

  God, the Father
  God, the Son
  God, the Holy Spirit

  Since I became a follower of JESUS as an EX-atheist.
  But I won't call Him a 'trinity'.
  God is my FATHER, and I know Him as JESUS, and He talks to me through His Holy Spirit.

  ReplyDelete
 103. +DonCornelius366
  Will people ever understand each other in this dimension?
  NO!

  I am NOT you and you are NOT me, and God is to 'BLAME'.
  He wanted different versions of Himself, in all kinds of varieties and colors, shapes and sizes, and also feMALES, though He Himself is JESUS and JESUS is NOT a feMALE.
  JESUS is GOD is JESUS.
  I am who I am, and God is responsible for my personality, because I didn't want to exist in the first place, and I didn't want to be saved, because I used to be an atheist.
  Then I became an agnostic and to me 'god' and the devil were the SAME.
  JESUS is showing me the DIFFERENCE between God and SATAN.
  I'm still learning, but one day I will EQUAL my MASTER and then it will be over and done, and PEACE at last.

  Luke 6

  40 A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. 40 The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Lu+6%3A40&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  I'm referring to the RAPTURE, which is the same as DYING, but dying in an INSTANT, and then GLORY!
  FOREVER.

  What's your first name and who are you?

  ReplyDelete
 104. +TONY COSTANZO 13 Watch! Stand firm in the faith! Be courageous! Be strong!
  13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=1+Corinthians+16%3A13&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en
  Hans S
  11:55 AM
  +TONY COSTANZO 10 Finally, be strong in the Lord, and in the strength of his might.
  10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
  11 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
  11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
  12 For our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world’s rulers of the darkness of this age, and against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.
  12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
  13 Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
  13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
  14 Stand therefore, having the utility belt of truth buckled around your waist, and having put on the breastplate of righteousness,
  14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
  15 and having fitted your feet with the preparation of the Gospel of peace;
  15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
  16 above all, taking up the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the evil one.
  16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
  17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God;
  17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Ephesians+6%3A10-17&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8
  Hans S
  11:59 AM
  +TONY COSTANZO
  Great words of ENCOURAGEMENT: The Armor of God http://www.acts17-11.com/dutch/wapenrusting.html
  It's in Dutch, but with the help of Google translate you can find the right English chapters and verses in the English Bible:
  Hans S
  12:00 PM
  +TONY COSTANZO the English Bible http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en
  I recommend the WEB (World English Bible) in combination with the KJV 1611
  Hans S
  12:03 PM
  +TONY COSTANZO
  We're also still here to ENCOURAGE each other.
  I'm encouraging you now, and maybe the next time you're encouraging me.
  JESUS be with us!

  ReplyDelete
 105. +Jim Beckwith
  I'm an ex-atheist, with NO religious Christian background, so when I started to follow JESUS, more than 31 years ago ( and I'm 55) I wasn't influenced by 'Christian religious' teachings.


  I'm Dutch, and one of the first things I discovered was that the NAME of God had been REPLACED by the term LORD in English and by HEER (say; here) in Dutch, in the old testament.
  Originally the Jews used the tetragrammaton YHWH, or YHVH, JHVH and JHWH (in Hebrew, of course), but this was also a concealment of God's REAL name, which is 'I AM (who I AM).

  JESUS derives from the Greek Ié-sous, from the Hebrew Yeshu(a), meaning: 'I AM SALVATION'', so TRANSLATORS had HIDDEN the name of the Lord God, who is JESUS, in the capacity of SAVIOR.
  2 Thessalonians 2:3 has been wrongly translated in the KJV 1611, because King James didn't believe in the (pre-tribulation) Rapture and King James was far from being a born again follower of Christ JESUS, and he was also a homosexual.

  The KJV 1611 is basically a GOOD translation, but it's clearly not without flaws.

  When I study the Bible I always use the KJV and the WEB side by side, and also the WEB isn't without flaws, because it's using the term 'Yahweh' for the NAME of God, while 'Yahweh' is NOT a name, bu a vocalisation of the letters YHWH, just like 'Jehovah' for the letter JHVH.


  God's name is 'I AM" in short and "I AM, who I AM' in a longer version, revealed to Moses:

  13 Moses said to God, “Behold, when I come to the children of Israel, and tell them, ‘The God of your fathers has sent me to you;’ and they ask me, ‘What is his name?’ What should I tell them?”
  13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?
  14 God said to Moses, “I AM WHO I AM,” and he said, “You shall tell the children of Israel this: “I AM has sent me to you.”
  14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.
  WEB & KJV Exodus 3:13-14 http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Ex+3%3A13-14&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  The MOST important condition to be able to enter the Kingdom of Heaven is to believe as a CHILD, and to keep is SIMPLE.

  The Body of Christ (wrongly called 'the church', which is a Roman Catholic word) isn't appointed to God's WRATH during the coming 'Times of Trouble for Jacob=ISRAEL', wrongly called 'the tribulation, and before this period of 'Times of Trouble for Jacob' will start, the Body of Christ, consisting of born again, Holy Spirit filled followers of JESUS, will be EVACUATED into heaven through the DEPARTURE=the RAPTURE.

  Many 'Christians' (the OUTSIDERS called the JESUS-followers that way) are poisoned by the Roman Catholic REPLACEMENT theology LIE, saying that 'the church' has replaced God's chosen people, the Jews, while JESUS Himself is a JEW, from the tribe of JUDAH.

  This a very satanic deception, and that's why many 'Christians' believe they'll have to go through the coming 'tribulation', which is in fact GOD'S WRATH!

  God wants to RESCUE ONE THIRD (a remnant) of His chosen people, because He already knows that 2 third won't be interested in Him when He comes, and God is JESUS.

  He's also going to rescue those that will be left behind and who'll DARE to refuse to accept the mark of the (PAPAL) beast, which in most cases will result in their persecution, capture and beheading, but they will be resurrected from death at the second coming of JESUS Christ to JERUSALEM, ISRAEL.

  ReplyDelete
 106. They will live on a RESTORED earth, together with the rescued remnant of God's chosen people, while the Body of Christ will remain in the heavenly realm, because after the 1000 year of peace, under the rule of KING JESUS and after the short release of Satan, at the end of this period, and a last human rebellion against KING JESUS, and after the LAST JUDGEMENT, a BRAND NEW Heaven and a BRAND NEW EARTH will emerge, and this old earth and heaven will VANISH, and then the ETERNAL WEDDING FEAST of JESUS and HIS BRIDE will commence.

  That is the future of all true believers in the LORD JESUS Christ!
  Jim Beckwith
  10:00 PM
  Your information about King James is new propaganda that start just a few years ago. Catholicism is always trying to defamate the true Bible. As for the name of God the Father or Jesus the Son of God, they have many names.About 200 in the Bible. To say his real name is "I am" would be quite ignorant of the truth, and quite narrow minded.
  I don't follow after mans religion,but religion that is pure is mentioned in the Bible:

  Jas 1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

  So your definition of religion is tainted and what the world has deemed religion to be.

  I do believe in a pre trib rapture for sure,since I have done several videos about it.

  I responded to your post so that maybe you could take a look at what I showed you, but instead you didn't and addressed a bunch of other things. May the Lord Bless you
  Hans S
  10:29 PM
  +Jim Beckwith
  Be a HAPPY follower of JESUS and thanks for the exchange of views.
  I have NO illusion that people will agree with each other, while they're here in this dimension, and until they're dead or raptured, and JESUS's commandment to LOVE each other isn't generally obeyed.

  I say: JESUS be with us, and be glad not to end up in God's 'garbage can', the lake of fire.

  ReplyDelete
 107. +Kanbei85
  When you're a servant of Jesus Christ, then show your face and (first name), because you're not afraid to be persecuted, okay?

  God made me a follower of JESUS, more than 31 years ago by telling me the following: 'Hans, there are two things you can do; commit suicide, or start reading the Bible'.
  I was a follower of 'me myself and I' and of Satan, though I didn't believe in the existence of the devil as a person, but only in evil in general, and I did not ask to be saved, nor did I WANT to saved.
  I only knew I was on my way to hell, and to my experience I was already IN hell, and I knew there was no way out and that it was forever.
  I can only describe God's salvation as a MIRACLE, and it was something between me, Him and Satan, and I had nothing to do with 'Christians' or any other mortal.
  It was a spiritual battle about my entity.
  So, indeed: I call myself whatever I want, because you didn't save me, and you probably don't CARE whether I'm saved or not, but I tell you that I'm glad you call yourself a 'servant of Jesus Christ' and not a servant of the devil, or a servant of yourself.
  The point is: God became a human in the capacity of the JEW, JESUS Christ, and He loved you and me and every human being, so much that He was prepared to bear OUR punishment on the cross, as if He were a CRIMINAL= TRANSGRESSOR of God's commandment Himself!
  Isn't that GREAT?
  So you and I won't go to hell, thanks to HIM!
  The MAIN commandment is LOVE GOD and LOVE your fellow human being, so let's do it and let's LOVE each other, okay.
  To LOVE is a VERB.

  Hans, from the Netherlands, a little over 55 years old/young.
  Hans S
  4:08 AM
  +Jim Beckwith
  That's what YOU believe and I don't agree.
  29 but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit not in the letter; whose praise is not from men, but from God. 29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.
  Romans 2,29
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Ro+2%2C29&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  See?
  I have become a JEW, according to JESUS' directives, and not according to Jim Beckwith's directives.

  ReplyDelete
 108. +Kanbei85 8 But for the cowardly, unbelieving, sinners, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their part is in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.” 8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death. Revelation 21,8
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Rev+21%2C8&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 109. +TheEndTimesAreHere 8 “I am the Alpha and the Omega, ” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
  9 I John, your brother and partner with you in oppression, Kingdom, and perseverance in Christ Jesus, was on the isle that is called Patmos because of God’s Word and the testimony of Jesus Christ. 10 I was in the Spirit on the Lord’s day, and I heard behind me a loud voice, like a trumpet 11 saying, “ What you see, write in a book and send to the seven assemblies : to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and to Laodicea.”
  12 I turned to see the voice that spoke with me. Having turned, I saw seven golden lampstands. 13 And among the lampstands was one like a son of man, clothed with a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. 14 His head and his hair were white as white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. 15 His feet were like burnished brass, as if it had been refined in a furnace. His voice was like the voice of many waters. 16 He had seven stars in his right hand. Out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. His face was like the sun shining at its brightest. 17 When I saw him, I fell at his feet like a dead man.
  He laid his right hand on me, saying, “Don’t be afraid. I am the first and the last, 18 and the Living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Death and of Hades. Revelation 1:8-18 http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Rev+1%3A8-18&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 110. +Jim Beckwith
  Thanks for the info: I didn't know that!


  I'm not (yet) on Facebook, and I'm not familiar with a lot of American preachers/teachers, because I'm Dutch.

  ReplyDelete
 111. +pastorbobncc Have you checked the Google+ page of +david louisard?
  His message is 'Don't be a D*ck'.

  Do people who know it's wrong to eat too much, and who are fat (and there are a lot of them) go to hell?
  I believe if they are saved by JESUS Christ, then no one is able to take their salvation away.
  Is smoking worse than eating too much, or eating too little, which is also possible?

  16 Let no man therefore judge you in eating, or in drinking, or with respect to a feast day or a new moon or a Sabbath day,
  16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:
  17 which are a shadow of the things to come; but the body is Christ’s.
  17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
  18 Let no one rob you of your prize by a voluntary humility and worshipping of the angels, dwelling in the things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
  18 Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
  19 and not holding firmly to the Head, from whom all the body, being supplied and knit together through the joints and ligaments, grows with God’s growth.
  19 And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
  20 If you died with Christ from the elements of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to ordinances,
  20 Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
  21 “Don’t handle, nor taste, nor touch”
  21 (Touch not; taste not; handle not;
  22 (all of which perish with use), according to the precepts and doctrines of men?
  22 Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?
  23 Which things indeed appear like wisdom in self-imposed worship, and humility, and severity to the body; but aren’t of any value against the indulgence of the flesh.
  23 Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.
  Colossians 2
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Col+2&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&idp0=15&idp1=8

  ReplyDelete
 112. +TONY COSTANZO
  Yes, it's Biblical and true that Satan will be released at the end of the 1000 years of peace on earth
  , because after JESUS' return, 1000 years earlier, the people that will inhabit this world will still be mortals, though they'll live longer and healthier than before, and there will be NO demons and Satan who can make them angry at God when somebody passes away.
  People will accept it, knowing that God-JESUS will resurrect them again.
  But at the end of the 1000 years there will be new generations who won't have personally experienced the return of JESUS and His liberation of Earth, and to them it will be something like a history lesson, just like there are now people who haven't experienced the 2nd world war.
  These new generations need to be tested and soon it will be clear that they are easily deceived by Satan and turned into 'rebels without a cause'.

  God-JESUS will crush the rebellion with fire and then Satan and the demons will be cast into the lake of fire.
  After this the Final Judgement will take place.
  We will be co-judges, so we will be there, but on the GOOD side.

  ReplyDelete
 113. +msged2007
  Having faith and being sealed with the Holy Spirit are two separate things.
  All the disciples had faith in JESUS when He was on earth, but there were also moments of doubt and Judas Iscariot could even become a traitor.


  But after JESUS' ascension and after the outpouring of the Holy Spirit they became SEALED with the Holy Spirit.

  You don't seem to be sealed yet with the Holy Spirit, because it's something one has to ASK for.
  This is VERY important, because JESUS=God teaches this;

  World English Bible, 2002
  King James Version, 1611
  13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ASK him?"
  13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ASK him?
  Luke 11,13

  Example; "Father God, I ASK you in JESUS' name to fill me with your Holy Spirit..and I PRAISE YOU AND I THANK YOU and I WORSHIP YOU!
  THANK YOU, LORD JESUS, AMEN!"

  ReplyDelete
 114. Replies
  1. +ThirstyforTruth
   Thanks and JESUS be with us!

   A sickly jealous morning star http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/09/a-sickly-jealous-morning-star.html
   JESUS is 'The Angel of 'I AM, who I AM' (YHWH or the LORD)

   Delete
 115. +ThirstyforTruth
  I know this image isn't accurate too, but I am an ex-atheist and I have a hard rock, heavy metal background
  and I love this picture of four handsome and strong angels who cast the fallen angel Satan into the Abyss https://rudeawakemetal.files.wordpress.com/2013/04/alberto4.jpg

  ReplyDelete
 116. 30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. 36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
  Luke 10:30-37
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Lk+10%3A30-37&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete
 117. +Gabriela Nita Moniz
  Hi, Gabriela, I'm Dutch, but when I use an English translation I always use the KJV 1611 in combination with the World English Bible.

  Sometimes the WEB is even better:

  3 Let no one deceive you in any way. For it will not be, unless the departure comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction,
  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
  2 Thessalonians 2:3
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=2+Th+2%3A3&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  The DEPARTURE is the RAPTURE!

  JESUS be with us!

  ReplyDelete
 118. +1Corinthians15:1-4
  Lk 23,43

  And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

  Jesus said to him, “Assuredly I tell you, today you will be with me in Paradise.”
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&q=Paradise&step=20&qall=0&qids=808080808081f08080808040&idq=8&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en&q1=1&idp1=15
  Hans S
  2:39 AM
  +1Corinthians15:1-4 24 he said to them, “Make room, because the girl isn’t dead, but sleeping.”
  They were ridiculing him.
  24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Matthew+9%3A24&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en
  Hans S
  2:45 AM
  +1Corinthians15:1-4
  What's wrong with being asleep until the moment of the rapture?
  In God's realm there is NO time.
  God exists in the eternal NOW.
  Suppose we get into a coma until the rapture: then we're literally sleeping until the rapture.

  ReplyDelete
 119. +husky394xp Be informed: Birth control pills prevent pregnancy through several mechanisms, mainly by stopping ovulation. If no egg is released, there is nothing to be fertilized by sperm, and the woman cannot get pregnant. Most birth control pills contain synthetic forms of two female hormones: estrogen and progestin. These synthetic hormones stabilize a woman's natural hormone levels, and prevent estrogen from peaking mid-cycle. Without the estrogen bump, the pituitary gland does not release other hormones that normally cause the ovaries to release mature eggs. http://goaskalice.columbia.edu/how-do-birth-control-pills-work

  ReplyDelete
 120. +husky394xp You said it was written in 1611, but of course it was written much earlier in Greek. But you're right about the fact that there's no contradiction between the two accounts of the same story, at all. People who don't want to believe find any excuse they can find.

  ReplyDelete
 121. +1Corinthians15:1-4
  Before JESUS died on the cross and went to the realm of the dead, all the deceased went to one place.

  JESUS made a separate place for His justified beloved, and He called it Paradise, and that's what He said to the justified man on the other cross.
  And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
  Luke 23,43

  From our (time) dimension the dead in Christ are asleep, so their souls are still alive, but they're awaiting the rapture and the resurrection and to receive new, eternal, supernatural bodies.

  Question: "Did Jesus go to hell between His death and resurrection?" http://www.gotquestions.org/did-Jesus-go-to-hell.html

  ReplyDelete
 122. +Calvary Baptistsur
  I'm Dutch and the best Dutch translation from the Greek sources of Antioch is the 'Statenvertaling 1637', which is comparable to the KJV 1611.


  https://thefatherlyhand.wordpress.com/2014/10/27/mark-22-in-the-dutch-statenvertaling-1637-and-english-authorized-king-james-version/

  ReplyDelete
 123. +1Corinthians15:1-4
  And what about the Judgement seat of Christ?
  http://www.gty.org/resources/Questions/QA97/What-is-the-purpose-of-the-Judgement-Seat-of-Christ
  This FIRST has to happen, and before that, the Rapture.
  Let's not argue over this, but I feel perfectly okay with the notion that (for example) my deceased relatives, who were believers in JESUS, are at the moment, and from the viewpoint of our dimension, asleep and awaiting the resurrection of the dead, in which they'll receive eternal, heavenly bodies, and we too, and I believe at the same moment, but in this chronology.
  Hans S
  3:35 PM
  +1Corinthians15:1-4 I found this article which confirms your point of view: https://www.christiancourier.com/articles/663-are-the-dead-asleep

  Then I read the following in the Bible:

  16 For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with God’s trumpet. The dead in Christ will rise first, 16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
  1 Thessalonians 4,16
  World English Bible, KJV

  The dead in Christ will RISE.....from what?
  From being AWAKE at the moment?

  There are people who might be tempted to 'talk with the dead', which is very dangerous and occult.

  Nobody can talk to the dead in Christ, because I believe they are asleep.

  ReplyDelete
 124. +1Corinthians15:1-4 "Not even remorse is required for salvation"
  When JESUS saved me, the FIRST thing I experienced was REMORSE, and I knew I was LOST FOREVER.

  Then JESUS said to me: "Hans, there are two things you can do; commit suicide or start reading the Bible".
  Where did this hellish feeling of remorse come from?
  The devil?
  No!
  JESUS convinced me through His spirit that my life was going completely the WRONG way.

  What happened to Saul, who later became the Apostle Paul?
  He was on his way to Damascus, eager to persecute more followers of JESUS and then He saw and heard JESUS, who ASKED him "Saul, Saul, why are you persecuting ME?" Acts 9:4

  This wasn't just a question, but also a very SERIOUS WARNING!

  "Saul, I WARN you BEFORE you're going TOO FAR!"

  God (=JESUS) WARNED Cain BEFORE he murdered his brother Abel, yet Cain REFUSED to listen and he went on with what he intended to do.

  We mustn't be afraid to become unpopular when we're telling people the truth.

  For example: I tell a muslim that 'allah' is in fact Satan and that islam is an invention of the Roman Catholic CULT, and that JESUS is the only way to God.

  Then I'm attacking his (satanic) religion/ideology, but not the person, who God-JESUS wants to save.

  JESUS AGREED with those who wanted to STONE the adulterous woman, yet He said; 'He that is without sin among you, let him first cast a stone at her'. John 8:7
  , knowing that He ALONE is sinless.
  He didn't condemn her, but he gave her a FATHERLY warning: SIN NO MORE.

  When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
  She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
  John 8:10-11

  ReplyDelete
 125. +1Corinthians15:1-4 "More often than not people who get saved are joyous not lamenting over sins that have been now paid for by the death, burial, and resurrection of Christ Jesus our Savior."

  Years ago I saw a former brainwashed female African child combatant who had been involved in killing and looting, and she testified that she had killed about 100 people, and maybe also her own parents, when their group attacked her parental village, armed with rocked propelled grenades, but she wasn't sure, because she was drugged during the raid, but she was sure her parents died during that action.

  She was rescued from the cult she was in by believers in JESUS, and she was told the gospel and she believed JESUS had died for her sins, and she could believe that He even was able to forgive a mass murderer like her, and she knew that it was Satan who had been using her.

  When she told an older Dutch brother in Christ JESUS and the maker of this TV program about her crimes, she couldn't lift her head and she was looking down, so ashamed she was still feeling about what she had done.

  I also know that the apostle Paul had feelings like this, because he had been responsible for the death of many followers of JESUS, before JESUS came into his life.

  In the beginning of his conversion he felt that fellow believers didn't trust him, because they were afraid of him.

  He called himself the least of the Apostles.

  For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
  1 Corinthians 15:9

  Yet he knew he was saved and sealed.

  And what about this passage?:

  1 From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members? 2 Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. 3 Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. 4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. 5 Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? 6 But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. 7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. 8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. 9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. 10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
  James 4

  What I want to say that it's not automatically so that we are joyous when we're saved.

  Some go through a period of cleansing and grief over their sins.

  ReplyDelete
 126. +1Corinthians15:1-4 "all the dead Saints are rejoicing in heaven right now"

  Where can I find this in the Bible?


  But let's agree on the fact that the 'dead in Christ' aren't DEAD=being separated from God, like the unjustified deceased, but ALIVE and WELL and awaiting the resurrection of the dead and the (pre-Times of Jacob's Trouble) rapture.
  We only disagree on the state they're currently in.
  You believe they're rejoicing and I believe they have a very comfortable and GOOD rest, or sleep, until the glorious resurrection of the dead.

  ReplyDelete
 127. 2 Thessalonians 2:3

  Geneva Bible:


  3 Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a departing first, and that the man of sin be disclosed, even the son of perdition http://www.genevabible.org/files/Geneva_Bible/New_Testament/2_Thessalonians.pdf

  KJV 1611:

  3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition

  In this particular case I prefer the Geneva translation, because 'departing' refers to the departing Body of Christ when the rapture occurs.

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.