Sunday, October 21, 2012

The Human Animal

https://www.youtube.com/results?search_query=the+human+animal+bbc

Warning: This documentary is based on the the unbiblical evolution theory, but it's in many respects not inconsistent with the following:

Waarschuwing: Deze documentaire is gebaseerd op de de onbijbelse evolutietheorie, maar het is in vele opzichten niet in strijd met het volgende: 


Ecclesiastes 3:18
I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts.
 Prediker 3:18
Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn.


Waarom schiep God-de Heer Jezus seks?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.