Friday, November 30, 2012

De Rooms Katholieke satanskerk 2 - Xander wordt wakker!

Paus Benedictus zegende op 24 november de nieuwe kardinaal Boutros Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël staat.
Dat het Vaticaan op zijn zachtst gezegd nooit veel op heeft gehad met de Joden en met Israël is welbekend, maar dat uitgerekend Iran het op één na grootste diplomatieke korps in het Rooms Katholieke ministaatje heeft weet bijna niemand. Toen paus Benedictus XVI recent zes nieuwe kardinalen benoemde was daar zelfs een delegatie van de islamitische terreurbeweging Hezbollah bij aanwezig, een duidelijke bevestiging van het pact dat het Vaticaan jaren geleden sloot met de radicale islam en dat voornamelijk gericht is tegen Israël.

Lees meer...

Goed topic, maar met één bezwaar en dat is deze zin aan het eind:

Het Vaticaan, dat wereldwijd zo'n 1,2 miljard officiële volgelingen telt, heeft nog altijd grote invloed op het wereldgebeuren.

Het is niet "grote invloed" maar TOTALE INVLOED, want die Rooms Katholieke "kerk" (hoe vaak moet ik het nog zeggen) is helemaal geen kerk, maar het aloude Romeinse Rijk onder de dekmantel van een zogenaamde Christelijke kerk, en dan ook nog de grootste op aarde.

De RK"kerk" is de RIJKSTE organisatie op aarde en de hoeveelheid GELD waarover dit MISDAADSYNDICAAT kan beschikken is KRANKZINNIG GROOT!

Het probleem is niet de islam, maar satan

 

Nobelprijs voor de Vrede naar EU

 

NEW WORLD ORDER.THE DEVIL IN THE VATICAN

 

The Most Powerful Man in the World: The Black Pope 

 

De antichristelijke CLOWN van het Vaticaan braakte de volgende WAANZIN uit..

 

Nog twijfels over Frank Marshall 'Obama' Davis junior?

 

Wanneer maakt Xandernieuws eindelijk eens duidelijk dat 'Obama' handelt in opdracht van de Roomse SATANS"kerk"?

 

How the Netherlands became a Jesuit-run country

 

satan's man, Adolfo Nicolás

 

Satanische Jezuïet terroriseert Europa

 

The MADNESS of the Roman Catholic islam

 

Alle criminele wegen leiden naar Rome!

 

Jesuits (IHS), Vatican & Papal Knights: Global Satanic Ritual Abuse

 

En ga zo maar door...


SCHIJT AAN DE SATANISCHE WERELD: Israël blijft bouwen in Judea en Samaria

 Israëlisch dorp in Judea en Samaria, wat de achterlijke wereld de "West Bank" noemt

Israël heeft toestemming gegeven om 3000 nieuwe huizen te bouwen in Jeruzalem-oost en in Judea en Samaria. Binnenkort komt er waarschijnlijk toestemming voor nog eens 1000 huizen.
De aankondiging komt een dag nadat de ROOMSE VN "de Palestijnse gebieden" de status had toegekend van 'staat die geen lid is'. Voor "de Palestijnen" (Arabisch-Rooms-islamitische indringers van Israël) was dat "een enorme opsteker", Israël is er niet blij mee, maar gelooft dat God "dat varkentje wel zal gaan wassen".
De bouw van Israëlische huizen in "de Palestijnse gebieden" is een heet hangijzer in het conflict tussen Israël en "de Palestijnen". "Palestijnse" leiders hebben al eerder laten weten niet meer met Israël om tafel te willen gaan zitten als Israël de "nederzettingen"politiek niet opgeeft.

Lees hier meer op de NATIONALE LEUGENSITE van de NOS....

Ik heb expres bovenstaande tekst gewijzigd zoals het mij uitkomt, want ik heb geen behoefte om naar de SMERIGE GORE leugens te moeten luisteren van deze VERDORVEN SATANISCHE ROTWERELD onder leiding van satan en zijn Roomse Vaticaan en Jezuïetengespuis en de smerige gore vuile VERROTTE ROOMSE islam!

Heer JEZUS, grijp in!JESUS,Lover of my soul (it's all about You)

Click

Geupload op 7 sep 2006
Praise & Worship
sung by Shelley Nirider

Thursday, November 29, 2012

De Engel des HEREN = JEZUS - The Angel of the LORD = JESUS2 Koningen 19:35
In die nacht ging de Engel des HEREN* uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.

Jes 37:36
Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. 

*YHWH=Ik Ben die Ik Ben
NBG-vertaling 19512 Koningen 19:35
Het geschiedde dan in die nacht, dat de Engel des HEEREN uittrok, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

Jesaja 37:36
Toen voer de engel des HEEREN uit, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

 Statenvertalingsatan over een Palestijnse staat


All quiet on the Middle-Eastern Front


 

Wednesday, November 28, 2012

End Time's Wasting

Time's Wasting - SAINT

Christ remains in waiting
Christ has paid the toll
He died for you, He broke the chains
Unlocked the prison doors

Why do you choose to run from Him?
There's nowhere else to go
The sinless Priest, the awesome King
I think you probably know

SO!
Go ahead, suit yourself
Forget the truth
Do it on your own
Your time is just wasting

 

Tuesday, November 27, 2012

US-led NATO intervention begins in Syria war. Patriots in Turkey

Patriot anti-missile batteries for Turkey

Tuesday, Nov. 27, the Middle East military spotlight swung around from Gaza to Syria with the start of US and NATO intervention. A game changer began unfolding with the site survey begun by a joint Turkish-NATO team for the deployment of Patriot Air and Missile Defense Systems manned by American military teams. debkafile: Although billed for “defensive purposes,” the Patriots will in fact impede Syrian air bombardments over all of northern Syria, including the embattled towns of Aleppo and Homs.
Read more

Monday, November 26, 2012

Waarheid: DNA- en historisch bewijs dat de Joden geen Khazaren zijn

Het staat onomstotelijk vast dat de huidige Joden wel degelijk 'echte Joden' zijn en géén Khazaren, zoals Israëlhatende antisemieten beweren.


'De Joodse Tempel heeft nooit bestaan.' 'Jezus was een Palestijn.' 'De Joden zijn geen Semitisch volk maar Khazaren, dus zijn het eigenlijk geen echte Joden.' 'De Palestijnen stammen af van de Kanaänieten en Filistijnen.' Zomaar een paar absurde beweringen die door Arabieren, Palestijnen, hun steunbetuigers en ook door kerken en christenen vaak worden gebruikt om de historische band van het Joodse volk met Israël te ontkennen. Daarbij negeren zij echter keihard historisch én genetisch (DNA) bewijs dat het huidige Joodse volk wel degelijk de 'enige echte' Joden uit de Bijbel zijn.

Lees meer...

Veelzeggende eerste reactie onder dat topic:

tikoen olam op 26-11-2012 18:28
Dit artikel is een geschenk uit de hemel. Op de 'christelijke' site boinnk.nl staan de laatste tijd artikelen die juist het tegenovergestelde zeggen. Ze gaan zelfs zo ver om te beweren dat 90% van de Israëlische Joden feitelijk Khazaren zijn, en dat daarom de heroprichting van Israël in 1948 niet bijbels is. Een pluim voor Xander die voor eens en voor altijd deze mythe heeft ontkracht.

ALI H. HASSAN IS DE (vermeende) MOORDENAAR

Omdat velen klakkeloos aannemen dat "de overheid" de waarheid spreekt, en nog onvoldoende geïnformeerd zijn aangaande de moord op Marianne Vaatstra en de achterliggende motieven van die overheid om de waarheid over die zaak "onder de pet" te houden, waardoor er nu een ONSCHULDIGE man gearresteerd is op verdenking van die moord, besteed ik nog een keer aandacht aan deze zaak en volg de linken om jezelf te informeren:

ALI H. HASSAN IS DE MOORDENAAR

 

BAKKER: IK HEB VRIJHEID VAN MENINGSUITING

 

KAPPEN MET HET BESCHULDIGEN VAN JASPER !

 

EXTRA UITZENDING VAN PETER R. DE VRIES

 

MARIANNE ONTVOERD IN AUTO LUDGER DILL

 

DEMMINK EN BROUWER IN ZAAK-VAATSTRA

 

DANKBAAR BEDREIGD, STAAKT DE STRIJD

 

BREAKING: JUSTITIE-SITE WALDNET DICHT

 

AANHOUDING FLYERMAN, WIE GAF DE ORDERS?

 

DNA ZEER MAKKELIJK TE VERVALSEN

 

KOMPLOTDENKERS GAAT DEBAT AAN!

 

Boodschap aan Jan Vlug

 

Marianne Vaatstra en de dubbele “Ali Hassan”

 

Nederland tot op het bot verrot!

 

PowNed (Telegraaf) staat aan de kant van de WAANZIN

 

ONSCHULDIGE MAN VAST INZAKE VAATSTRA

 

 

Vermoord namens het Nederlandse volk: Haagse jongen was ongewapend

Haagse jongen was ongewapend


De politieambtenaar die onlangs een jongeman op station Hollands Spoor in Den Haag vermoordde kon dat doen omdat de Nederlandse burgers hun ZELFVERDEDIGING uit handen hebben gegeven aan mensen die namens "de staat" daartoe "gerechtigd" zijn, die we politieambtenaren noemen.

Politieambtenaren zijn mensen zoals jij en ik, die echter "gerechtigd" zijn om met een dodelijk schietwapen uitgerust te zijn, waarmee ze dus (zoals weer eens gebleken is) medemensen ernstig kunnen verwonden, dan wel doden.

Indien (zoals in de VS van Amerika) iedereen het recht zou hebben om gewapend met een schietwapen over straat te gaan, zou dat dan een beter systeem zijn en zouden er dan meer of minder doden vallen door schietgeweld?

Helaas is het zo dat dan meer doden zouden vallen, en dat door ongelukken met schietwapens en bewust kwalijk gebruik van schietwpapens en door poltieambtenaren die met nog meer geweld en met meerderen, uit angst om zelf doodgeschoten te worden, een potentiële levensbedreigende situatie zouden "oplossen" met dodelijk kogelvuur, waar veel voorbeelden van bestaan.

Niet alleen schietwapens zijn dodelijk, maar ook messen en ander wapentuig, en wie sterk, snel en geoefend is kan zelfs een medemens doden door een gerichte vuistslag of door middel van een gerichte trap.

Wat is dan de oplossing van dit probleem?

Dat iedereen zich zou bekeren tot JEZUS CHRISTUS en zou beseffen dat men te allen tijde zich aan HEM heeft te verantwoorden m.b.t. welk gedrag dan ook, en zelfs zou weten dat Hij ieders gedachten kent.

Voorlopig is dat nog niet aan de orde, omdat de meeste mensen nog van satan zijn, en JUIST ook die burgers die hun zelfverdediging uit handen hebben gegeven aan speciale politieambtenaren met wapens, terwijl die politieambtenaren zelf ook van satan zijn, want een volgeling van JEZUS gaat in PRINCIPE NIET met een dodelijk wapen over straat, omdat hij of zij geroepen is om iedereen lief te hebben, en dan ga je niet over straat met een wapen (mes of wat dan ook, of met de intentie om dodelijk te slaan of te trappen) omdat JEZUS dat ook niet deed.

Pas op dus voor politieambtenaren, want zij zijn potentiële moordenaars, namens "het volk", en in de tweede wereldoorlog en gedurende de bezetting van Nederland door de nazi's hielpen ALLE dienstdoende politieambtenaren de bezetter mee in het oppakken van de Joden...'omdat ze nu eenmaal hun werk "moesten" doen'...

Na de opname van de gemeente van Jezus Christus zullen ALLE politiemensen de antichrist helpen in het vestigen van zijn wereldmacht, en iedereen arresteren die GEEN  merkteken van het beest (666) op zijn/haar voorhoofd en/of rechterhand draagt.

De duivelse macht op aarde zal dus VOORAL gevestigd worden "dankzij" politieambtenaren, die zich gesteund weten door (de meerderheid van) "het volk".

Mijn gebed om TROOST en GERECHTIGHEID gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer, opdat ze JEZUS ook leren kennen, en ook naar de politieambtenaar die deze MEDEMENS "namens het volk" en "per ongeluk" van het leven heeft beroofd.

Adam en Eva waren NAAKT en KWETSBAAR en hadden GEEN kwaad in de zin vóór de zondeval!

Address 666 Third Avenue

Permanent Mission of the Netherlands to the UN in New York

 

Middle East in high suspense for Gaza operation sequelsHoogspanning Midden Oosten: Israël dreigt Iraans wapenschip voor Gaza te vernietigenFriday, November 23, 2012

Nederland tot op het bot verrot!

VRIJSPRAAK ZIET NIET OP MICHA-CLAIM

 

URGENT CALL: WINNING THE INFOWAR

 

HET PEDO COMPLOT IS 100% ECHT

 

Dit zijn geen vrolijkmakende berichten, maar wel realiteit, die laten zien hoe erg het gesteld is met Nederland.


Het enige normale aan Nederland zijn die mensen die nog eerlijk en oprecht zijn en die het zout in de pap zijn van de maatschappij.


De Bijbel roept op om te bidden voor de bestuurders van het land en voor hen die "boven" ons gesteld zijn.


In toenemende mate is dat een moelijke opgave als blijkt dat diegenen die "boven ons" gesteld zijn er een vreselijk potje van maken.

 

Toch zeg ik: doe wat God vraagt, want zo wordt het ergste nog TEGENGEHOUDEN.


De Heilige Geest in de ware aanbidders van JEZUS is namelijk de weerhouder van de komende antichrist, en deze Heilige Geest zal inclusief die aanbidders van JEZUS weggenomen worden als de opname zal geschieden en dan zal de duivel vrij spel krijgen op aarde.


De gelovigen van NA de opname zullen op dezelfde wijze tot geloof kunnen komen als de discipelen van JEZUS, toen de Heilige Geest nog niet was uitgstort op aarde.

 

Dus dat betekent dat deze mensen straks de Heilige Geest (nog) niet ontvangen kunnen, omdat de Heilige Geest zal zijn weggenomen.

Ze zullen dus elk moment hun geloof moeten bewerken en elke dag onder druk staan om hun geloof (niet) te verliezen.

 

Beter is het om NU reeds voor JEZUS te kiezen en om mee te gaan, als de opname van de gemeente PLOTS zal geschieden!

   

Ben jij al gered?


PowNed (Telegraaf) staat aan de kant van de WAANZIN


Thursday, November 22, 2012

Israeli-Arab Ceasefire # 6,432,821

Israeli-Arab Ceasefire # 6,432,821

As Israel-Gaza Charade Concludes, West Pivots Back to Syria

 US: we initiate terrorism to create terrorists to overthrow governments

 No Sailors Saw Osama Bin Laden’s Alleged Burial at Sea

 No Sailors Saw Bin Laden Burial

  Chemtrail Assault Amazing Time-lapse

 Video: Woman Tasered For Exercising 4th Amendment Rights Has Heart Attack

 

Alex Jones Exposed - Eric Jon Phelps


Report: Egypt Warned Israel that a Ground Op would End Peace

Report: Egypt Warned Israel that a Ground Op(eration) would End Peace

Channel 2: Egypt, U.S. warned Israel that a ground invasion would endanger its peace agreements with Cairo, Amman.

Israel decided to refrain from a ground invasion of Gaza after it was warned that such a move could spell the end of the peace agreements with Egypt and Jordan, Channel 2 reported Thursday.

According to the report, Mossad Head Tamir Pardo, who went to Cairo as Israel's representative in the contacts that preceded the ceasefire, was told in messages from Cairo and from Washington that the peaceful relations between Israel, Jordan and Egypt were at risk.

In addition, Channel 2 reported that the Americans asked Egypt's president Mohammed Morsi to talk directly with Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu about the ceasefire – but Morsi refused pointedly.

Foreign Minister Avigdor Lieberman told Channel 1 that some of the considerations behind the unpopular decision to agree to a ceasefire could not be made public. He said, however, that if the government's motivation had been political, it would have made the opposite decision.

Hamas: Thanks for making Israel 'scream with pain'

 
Leader applauds Iran, Egypt for support

(TIMES OF ISRAEL) After emerging unscathed from eight days of fighting with Israel, Hamas leader Ismail Haniyeh thanked Egypt and Iran on Thursday for their support in helping make “Israel scream with pain,” he said.
Haniyeh, who heads Hamas in Gaza, hailed the previous night’s ceasefire as a victory, despite what Israel called heavy losses for the terror group during Operation Pillar of Defense.
Though it had been threatening a ground operation, Jerusalem said Wednesday night it would give an Egypt-brokered truce a chance to work, ending a week of heavy rocket fire on the south of Israel.

Hamas: Thanks for making Israel 'scream with pain'Hamas will never recognize Israel: Haniyeh

‘Gaza is vrij!’

DE MYTHE ONTMASKERD: Een verrassende ontboezeming van Hamas leider Mahmud al-Zahar

Israël kan niet langer worden beschuldigd van bezetting van de Gazastrook, zegt een van de vijf hoogste leiders van Hamas.  

Lees meer...

Hamas Declares Nov. 22 Gaza Public Holiday

Hamas Declares Nov. 22 Gaza Public Holiday

 

Destruction of Gaza in the Bible 

 

The Idiocy of Gaza Withdrawal Advocates is Now Exposed

 

Ben-Ari: Right Bitterly Disappointed in PM's Cease-Fire

 

Politicus in de hel

 


Politicus in de hel


The Vatican on Gaza: Israel is a Baby-Killer”

Vatican - Jerusalem

The Vatican on Gaza: Israel is a Baby-Killer”

Not a word was heard from the Vatican all the years Sderot babies were in mortal danger. They began noticing the violence last week.
 

Rooms Katholieke VN en marionet Ban blij met wapenstilstand

Ban Ki-moon

VN en Ban blij met wapenstilstand


De Rooms Katholieke VN en het grootste deel van deze satanische wereld, is blij met de vernederende "wapenstilstand" die Israël heeft geaccepteerd.

Onder toeziend oog, of beter gezegd; dankzij de DICHTGEKNEPEN ogen van die VERROTTE VN, kunnen Israëls vijanden zich weer naar hartelust HERBEWAPENEN voor de "volgdende ronde" tegen Israël, die onherroepelijk de vervulling van de Psalm 83-profetie dichterbij brengt.

Alle boosaardige mensen op aarde zijn blij dat het OORDEEL van GOD via Israël is uitgesteld over de TERRORISTISCHE Hamas en aanverwante islamitische terreurgroepen, want God=JEZUS heeft "het scenario" geschreven en NIETS gebeurd er op aarde zonder zijn bemoeienis, want zelfs satan moet doen wat God heeft verordonneerd.

Toen het tijd was dat JEZUS moest worden verraden, was het JEZUS zelf die daar de aanzet toe gaf:


Johannes 13:21-30

 1. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.
 2. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende, van wien Hij dat zeide.
 3. En een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad.
 4. Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij dit zeide.
 5. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het?
 6. Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als Ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot.
 7. En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk.
 8. En dit verstond niemand dergenen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide.
 9. Want sommigen meenden, dewijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop, hetgeen wij van node hebben tot het feest, of, dat hij den armen wat geven zou.
 10. Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.

  
JEZUS=God en Hij besloot dat het NOG NIET de tijd is om Hamas en de andere islamitische terreurgroepen in Gaza en elders KEIHARD via Israël aan te pakken...maar UITSTEL is GEEN AFSTEL, want dat OORDEEL zal ZEKER gaan komen!En wat klets ik nou dat de VN Rooms Katholiek zou zijn?

 The eventual truce in the civil war of the Jesuits came in the form of a compromise of power- the New World Order is in fact a very clear and precise six (6) level pyramid of power.
1 Jesuit Factions of the Jesuit Order
2 Black Pope- Jesuit Superior General
3 Jesuit Order and Financial, Corporate and Military Apparatus
4 Re-constituted Illuminati Families (under the structure of the New World Order)
5 Holy See (with Pope as its head)
6 United Nations 


...The sixth layer is the United Nations and legal apparatus which recognizes the Holy See as a legitimate state and entity, therefore its laws, therefore every national laws as subservient to the United Nations...

 Bron...

De islam is Rooms Katholiek, de VN is Rooms Katholiek, en Obama voert uit wat de duivelse Jezuïeten van die Rooms SATANSKERK gebieden, maar daar bovenuit is het GOD=JEZUS die dat (zolang Hij dat nuttig vindt) toelaat, zoals JEZUS 3 jaar lang Judas Iskariot duldde totdat Hij het genoeg vond.

satan heeft maar TWEE groepen vijanden op aarde: die Joden die bij God in de hemel opgetekend staan om gered te worden, en een grotere groep die bestaat uit al diegenen die wedergeboren zijn, omdat JEZUS hun gered heeft en die Gods Heilige Geest ontvangen hebben.

Deze vijanden van satan staan hem in de weg om zijn duivelse wereldrijk te kunnen vestigen, die het resultaat zal zijn van Israëls overgave aan de komende antichrist, en DUS wordt satan weerhouden door God=JEZUS=de Heilige Geest! 

De omstandigheden die zullen leiden tot de vervulling van de Psalm 83 profetie (en daarna van de Ezechiël 38/39-oorlog) zijn nog niet volledig van dien aard dat dit OORDEEL van God over de Arabische islamitische volkeren in vervulling kan gaan.

Jordanië is nog niet "om" en de situatie in Syrië is nog niet uitgekristalliseerd opdat daar ook (zoals in Egypte) radicale moslims aan de macht zijn gekomen, waarna Israël VOLLEDIG omsingeld zal zijn door RADICAAL-ISLAMITISCHE vijanden, die maar één ding willen:

Psalmen 83:1-18

  Gebed om bestraffing der vijanden

 1. Een lied, een psalm van Asaf. (83:2) O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!
 2. (83:3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.
 3. (83:4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.
 4. (83:5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde.
 5. (83:6) Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;
 6. (83:7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;
 7. (83:8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.
 8. (83:9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.
 9. (83:10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison;
 10. (83:11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.
 11. (83:12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna;
 12. (83:13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen.
 13. (83:14) Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.
 14. (83:15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;
 15. (83:16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.
 16. (83:17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere! Uw Naam zoeken.
 17. (83:18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;
 18. (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde.

  Nog even geduld...
  

Wednesday, November 21, 2012

Satan Obama, vriend van de vijanden van Israël


Geen commentaar...


Terrorist Attack on Bus in Tel Aviv; Hamas Celebrates

Terrorist Attack on Bus in Tel Aviv; Hamas Celebrates

 

1 april 1572, Inname van Den Briel

Inname van Den Briel


Terwijl Israël weer eens vocht om haar naakte bestaan, zijn veel ingeslapen Nederlanders vergeten dat ons land ook door strijd ontstaan is en niet alleen wegens de strijd tegen het water, maar vooral vanwege de strijd tegen HETZELFDE MONSTER als waar Israël tegen strijd:

DE SATANISCHE ROMEINSE "KERK"!

Het verborgen Romeinse Rijk, onder het mom van een "christelijke kerk" vond ooit de islam uit als een brutalere versie van het katholicisme, maar dat maakt de islam net zo Rooms katholiek als de TERREUR waarmee onze voorouders te maken hadden, en waarmee we NOG STEEDS te maken hebben via de ROOMS KATHOLIEKE EU!

Inspiratie tot het schrijven van dit topic was deze reactie:


Anti-Israel propaganda on Alex Jones' site

(anti-Israel propaganda) Hamas Shouldn’t Fire Rockets … But Israel Has Violated HUNDREDS of UN Resolutions


Good comments:

 1. joseywaleslives says:
  Of course…… Bad ole Israel. What right do they have to try and stay alive? When muslim terrorists fire rockets into their civilian popuation centers they should all just say thank you instead of firing back at their attackers who have sworn to kill every Jew on earth.
  If you ask me the U.N. is a much greater threat to world peace then Israel. It’s throughly corrupt.

 2. Kendara says:
  It is the “Palestinian Goliath” versus the “Israeli David”. Hamas is backed by the entire Arab and Muslim world, from the Mahgreb to the far East, and specifically by Egypt, Iran and Russia from which their weapons are sourced. Their propogande network is efficient and widespread, even in the West, which now has a sustantial Muslim population to which it must answer.
  On the other hand Israeli militart might has a limited effect, as to use it fully, with consequent results, is prevented by world media, and the fact that Iran could react with disastrous consequences.
  Israel faces an enemy that is willing to use its civilian poplulation as a defensive weapon. Israel has no such arsenal.
  Goliath, it is recorded, came from Gaza, the city of the Philistines, from whence the word Palestine gets its name. 2500 years ago Goliath terrorized Israel. In 2012 he still does!

  Kendara says:
  Israeli fire is aimed at military targets, and tragically, hits civilians by mistake. Hamas aim at civilian populations intentionally, and often misses them.
  Israelis provide their women and children with shelters. For Hamas, their women and children are the shelters and shield required for combat.
  So many commentators dismiss the attempts of Hamas to kill civilians just because they happen to be relatively unsuccessful in numerical terms. It is not for want of trying. This logic, if pplied in a court of law would be absurd. One would be able to acquit attempted murders, tax evasions and bank robberies

Terrorist Attack on Bus in Tel Aviv; Hamas Celebrates

Terrorist Attack on Bus in Tel Aviv; Hamas Celebrates

 


  Explosie in bus in Tel Aviv


Jordan's King Warns Netanyahu Against Ground Operation

Jordan's King Abdullah II

Jordan's King Warns Netanyahu Against Ground Operation


And now Jordan steps into the fray of the Arab Psalm 83 coalition against Israel...


Tuesday, November 20, 2012

Erdan: Israel Not Seeking a Ceasefire

Erdan: Israel Not Seeking a Ceasefire


Legerrabbijn twittert Bijbelse profetie naar soldaten-Top Israeli rabbi tweets prophecy as missiles target Holy City

Legerrabbijn twittert Bijbelse profetie naar soldaten

 

Top Israeli rabbi tweets prophecy as missiles target Holy City

 


Jesuits and Communism

 
 
Why The Social Justice of Karl Marx, Neo-Evangelicalism & The Vatican is Not Biblical
Opinion and commentary by Brannon Howse
Social justice promotes the redistribution of income in the name of "the common good." Among world influencers, it is important to note that "common good" is used by the Vatican and the pope over and over. That should not come as a surprise when we realize the term "social justice" was coined by a Catholic Jesuit. Luigi Taparelli D'Azeglio, who lived from 1793 to 1862, was an Italian Catholic scholar of the Society of Jesus who coined the term social justice.


Monday, November 19, 2012

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN) en mijn reactie

Willem III met de latere Koningin-Regentes Emma van Waldeck-Pyrmont.

Lees hier het artikel:

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN)


Hieronder mijn reactie, die ook onder dat artikel is geplaatst: