Monday, November 12, 2012

De dwalingen van 'Priester' Penne namens de RK'kerk'


Geüpload door op 20 apr 2011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Op het weblog van "Xander" las ik de volgende reactie, en aangezien ik Sylvia M, die hij o.a. persoonlijk aanspreekt, persoonlijk ken, plaats ik die reactie in z'n geheel hieronder:


Sylvia M en wie het interesseert. Deze kreeg ik vandaag nog binnen uit België
TIM...
Op internet was er onlangs nogal wat te doen over een bepaalde rouwadvertentie in de krant. Het betrof een rouwbericht van een twintigjarige jongen Tim die zelfmoord had gepleegd omdat hij langdurig werd gepest. De foto van Tim laat een lachende jongen zien, blonde stekelhaartjes, twinkelende ogen.De jongen liet een afscheidsbrief achter en de ouders publiceerden die ook in de advertentie.Die afscheidswoorden waren: “Lieve pap en mam, Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot weerziens. Tim.”Eigenlijk een heel confronterend bericht. Veel bekende mensen drukten ondertussen hun ongeloof uit over dit gebeurde. Verschrikkelijk is het dat mensen in hun leven zo gepest worden dat ze daardoor hun eigen leven opgeven. De advertentie vind je hier: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3342763/2012/11/05/Schokkende-rouwadvertentie-na-zelfmoord-gepeste-jongen.dhtml en http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdened/site/advertentie/detail?aid=4704854&pid=4703972
Mensen kunnen soms heel hard zijn voor elkaar en er zich niet altijd van bewust zijn hoe kapot men iemand kan maken door een bepaalde manier van omgaan. Ook mensen die de naam christen dragen, kunnen zich daar schuldig aan maken en zeker onder christenen zou zoiets nooit mogen voorkomen. Jezus houdt ons in het evangelie immers een dubbel gebod voor: “Bemin God bovenal en uw naaste als jezelf”. Hij houdt ons voor dat als je met God een band hebt, dan houdt het ook in dat je liefdevol bent naar je medemensen die net als jij het leven van God hebben gekregen. Jezus zegt dat je van je medemensen moet houden als van jezelf. Vooral dat staartje “als van jezelf” is belangrijk. Wat je niet wilt dat ze met jou doen, doe dat ook niet met anderen. Zoals we soms reageren naar anderen, zoals we soms medemensen negeren of kleineren, stel je daarbij de vraag: zouden wij graag hebben dat ze ook zo ook met ons handelen?   Zoals we soms veroordelen en oordelen over medemensen, zouden wij het op prijs stellen als anderen het zo over ons deden ? Dikwijls leggen wij naar anderen ook de lat wat hoger of vinden wij dat we naar bepaalde medemensen wel lomp of afstandelijk kunnen reageren maar als die mensen naar ons zo zouden doen, zouden wij dat dan op prijs stellen ? Je kunt misschien denken dat sommige mensen je tekort hebben gedaan, op je ziel getrapt en je veel pijn hebben gedaan maar wil jij ook niet altijd een nieuw begin en een nieuwe kans ? Waarom met die anderen dan anders handelen dan dat je voor jezelf zou willen ? Ga met je medemensen om zoals je wil dat ze met jou omgaan en zie in je medemensen broers en zussen want ze zijn net als jij kinderen van de Hemelse Vader. Van God houden en je naaste beminnen als jezelf: dat gebod van Jezus is gemakkelijk te onthouden. Maar in praktijk brengen is toch af en toe heel moeilijk en vraagt heel wat. En toch moeten we het doen want het zal van ons echt gelukkige mensen maken. Een tragisch verhaal als dat van Tim laat ons zien wat het resultaat kan zijn als die weg van Jezus niet wordt geleefd.
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.www.priesterpenne.be

Bron (iets omhoog scrollen)...

Nu is het probleem met de Rooms Katholieke DWALING zo dat er altijd WAARHEID wordt verkondigd , vermeng met ONWAARHEID, maar voor wie de Heer JEZUS en ZIJN WOORD, de Bijbel, kent, is het niet moeilijk om zulke dwalingen te kunnen onderscheiden van wat waar is.

Ik plaatste onder bovenstaande YouTube-video de volgende reactie, die in afwachting van goedkeuring is (dus het is maar de vraag of die reactie zal worden geplaatst), maar ik wacht daar niet op, en ik plaats die reactie hieronder:

"Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden." (Johannes 20,23) Daarin delen hun opvolgers, de bisschoppen en hun priesters.

JEZUS zei dit tot zijn JOODSE apostelen. Zij waren de ENIGE apostelen in de geschiedenis en de 'opstarters' van Jezus' gemeente en nadien ging deze Goddelijke volmacht op NIEMAND over!
De Rooms Katholieke kerk beweert dat dit wel zo is, maar dat is een DWALING.Verder had ik onder die video nog het volgende willen zeggen:

Johannes 20:21 [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. 

NBG-vertaling 1951

 Johannes 20:21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.
23   Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.De Rooms Katholieke DWAALLEER beweert dat MENSEN NAMENS JEZUS zonden kunnen vergeven (mits ze maar deel uitmaken van de Rooms Katholieke hiërarchie zoals "priesters").

'Priester" Penne zegt er wel heel handig bij dat UITSLUITEND JEZUS zonden kan vergeven, en dat is WAAR, maar vervolgens zegt hij dat (Rooms Katholieke) Priesters dit vanuit JEZUS' authoriteit OOK kunnen doen EN DAT IS NIET WAAR!

Welke conclusie trek ik hieruit?

Dat de Rooms HOEREN'KERK' niet schroomt om via Xandernieuws te trachten haar fabeltjes de wereld in te zenden en om zieltjes te (her)winnen voor die Roomse SATANSKERK!

Nu is dat op zich niet vreemd dat dit via Xandernieuws gebeurt, omdat "Xander" vooral heel VAAG is over wat hij zelf gelooft en mensen rustig laat aankletsen op zijn site over de meeste vreemdsoortige dwalingen en andere ONZIN, want Xandernieuws is een VERGAARBAK van dwalingen en andere WAANZIN, zoals ik ooit via die site te maken kreeg met de DUIVELSE alverzoeningsDREKleer, maar ook met andere dwalingen zoals "Messianen" die NIET in de opname van de gemeente van JEZUS geloven, 7 jaar voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus, omdat ze zo DWEPEN met Israël en het Joodse volk waardoor ze het spoor (van JEZUS) zijn kwijtgeraakt.

Ook deze sektarische mensen vermengen WAARHEID met ONWAARHEID, want het is zeker waar dat JEZUS een JOOD was (en is!), maar het is NIET waar dat zijn volgelingen een soort 'imitatie-Joden' moeten worden die zich heel krampachtig bezig houden met allerleid geboden die helemaal niet geldig zijn voor mensen die door JEZUS zijn gered, al is het WAAR dat de Bijbelse rustdag NOG STEEDS de SABBAT is, en NIET de Rooms Katholieke "ZON"DAG, die protestanten ook nog steeds ONBIJBELS in ere houden.

Met name een Vlaamse medegelovige in JEZUS (want dat is ze wel, al noemt ze Hem liever "Yeshuä") ging hierin heel erg ver, en ze was heel fanatiek in het verdedigen en uitdragen van haar standpunten (dwalingen), maar dat is weer een andere onderwerp, want ik geef dit slechst aan als voorbeeld van hoe gemakkelijk via Xandernieuws DWALINGEN kunnen worden gepropageerd.

Wie dus de reacties leest op Xandernieuws dient alert te zijn en TOETST alles wat wordt gezegd aan het (juiste) woord van God=JEZUS!


De "Petrus" misleiding en foute Bijbels

 

De St. Pieter-leugen

 

Het verschil tussen Antiochië en Alexandrië

 

Messias, wet en sabbat, ook voor ons?

 


Alverzoening is KOLDER!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.