Thursday, November 29, 2012

De Engel des HEREN = JEZUS - The Angel of the LORD = JESUS2 Koningen 19:35
In die nacht ging de Engel des HEREN* uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.

Jes 37:36
Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. 

*YHWH=Ik Ben die Ik Ben
NBG-vertaling 19512 Koningen 19:35
Het geschiedde dan in die nacht, dat de Engel des HEEREN uittrok, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

Jesaja 37:36
Toen voer de engel des HEEREN uit, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

 Statenvertaling

2 Kings 19:35
And it came to pass that night, that the angel of Jehovah went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred fourscore and five thousand: and when men arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

Isaiah 37:36
And the angel of Jehovah went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and fourscore and five thousand; and when men arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

American Standard Version (1901)2 Kings 19:35
And it came to pass that night, that the angel of the LORD went out, and smote in the camp of the Assyrians an hundred fourscore and five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.

Isaiah 37:36
Then the angel of the LORD went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and fourscore and five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.

King James Version, 1611Eens berouwde het de HERE=Jezus, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, dat Hij ongeveer zes miljard mensen liet verdrinken middels de zondvloed, behalve Noach en zijn gezin

De NWO=satan en het Vaticaan, wil zes en half miljard mensen uitroeien, opdat er nog 500 miljoen mensen overblijven.

Het is duidelijk dat satan ook in dit opzicht God wil overtroeven.

Once it repented the LORD that he had made man on the earth, that He drowned about six billion people by the flood, except Noah and his family

The NWO = Satan and the Vatican wants to eradicate six and a half billion people, so that 500 million people will remain.

It is clear that in this respect Satan also wants to outdo God .Matteüs 24:37
Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

NBG-vertaling 1951Matthew 24:37
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.