Tuesday, November 6, 2012

De twee wederkomsten van Jezus Christus

De gemeente zal bij Christus zijn ten tijde van zijn zichtbare wederkomst. Zij moeten dus reeds voor de zichtbare wederkomst zijn opgewekt. De Antichrist zal een verbond met het volk Israël sluiten voor 7 jaar. De Antichrist wordt dus tenminste 7 jaar aan de mensen geopenbaard. De Antichrist kan zich niet eerder openbaren dan dat de Heilige Geest met de gelovigen zijn weggenomen. Tevens moet er een volk uit de heidenen vergaderd zijn, voor dat God zijn plan weer kan opnemen met het volk Israël. God begint zijn plan met het volk Israël weer op te nemen door 144.000 Israëlieten ten tijde van die 7 jaar het evangelie te doen verkondigen. De gemeente moet dus om tenminste twee redenen weggenomen zijn voor de komst van de Antichrist tenminste 7 jaar voor de zichtbare wederkomst van Christus.

Lees en zie en hoor meer...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.