woensdag 21 november 2012

Satan Obama, vriend van de vijanden van Israël


Geen commentaar...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.