Friday, November 9, 2012

Wanneer maakt Xandernieuws duidelijk dat de EU een project is van de Roomse SATANS'kerk'?

Waarvoor er écht 16 miljard bezuinigd wordt
De nieuwe VVD-PvdA regering moet € 16 miljard bezuinigen, volgens Rutte omdat Nederland structureel op 'te grote voet' leeft. Uit de recente miljoenennota bleek echter dat de bezuinigingen vrijwel geheel voortkomen uit de hogere uitgaven en toegezegde garanties om de eurozone en de EU in stand te houden.

Lees meer...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De EU is een project is van de Roomse SATANS'kerk'

Zo, dan heb ik het gezegd...en het is nog waar ook.

Men kan zich hierover wel druk maken of revolutionaire gedachten koesteren in de ijdelijk hoop dat dit (op zich WALGELIJKE) project nog te stoppen zou zijn, maar wie de het profetische woord kent, kan zich er maar beter bij neerleggen en bezig zijn met belangrijkere zaken, zoals het verkondigen van het evangelie aan nog ongeredde mensen, want die "Verenigde Staten van Europa" en later de "Verenigde Staten van de Wereld" o.l.v. de antichrist, zal er toch gaan komen, en is er eigenlijk al, en Nederland is (achter de schermen) allang opgeslokt door het 'Roomse monster' sinds Napoleon Bonaparte in 1795, en gesteund door de satanische Jezuïeten, Nederland binnenviel en later een marionet-NEP-Koningshuis mogelijk maakte, dat een einde maakte aan onze republiek en onze vrijheid die ons land relatief kortstondig ten deel viel, nadat onze men in onze streken het Romeinse juk van zich had afgeworpen, wat ons land dus sinds 1795 weer werd opgelegd, nadat door 'Rome' gestuurde grootmachten ons landje hadden moegestreden, waarna het een gemakkelijke prooi werd voor Napoleon en de satanische Jezuïeten.

Wie zich richt op de aanstaande opname van de gemeente van Jezus Christus, ziet dit alles met vertrouwen tegemoet, want alles gaat 'volgens plan' en Europa en de wereld zullen één van streven worden in het trachten -namens satan- te voorkomen dat JEZUS nog een motief zal hebben om terug te keren naar zijn land en zijn volk, want het EINDDOEL van dit alles is het inpikken van Israël, en met name Jeruzalem, en om precies te zijn het tempelplein, alwaar de tempel van God zal worden herbouwd, waarna de antichrist zich in die tempel zal zetten, bewerende 'god' te zijn....maar dat zal pas 3½ jaar na de opname geschieden, en wie dat niet ziet blijft zich druk maken over aardse zaken die toch hun beloop zullen hebben.

Het is alsof Xandernieuws zegt: "maar God, wat maakt u me nu? Kijk toch eens wat er gebeurt en u doet er niets tegen?"

Nee, voorlopig doet God=JEZUS er niets tegen, want datgene wat Hij wel zal gaan doen 'spaart' Hij op ter wille van zijn uitverkoren Joodse volk (en de uitverkoren van ná de opname) en dat niet zozeer omdat dat volk dat verdient, maar vanwege zijn eigen beloften en garanties aan zijn volk en opdat het profetische woord in vervulling zal kunnen gaan.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.