Sunday, December 30, 2012

Obama to Put “Full Weight” Behind Feinstein Gun Confiscation Plan

Obama to Put “Full Weight” Behind Feinstein Gun Confiscation Plan

 

Syrian (Obama's) rebels ‘beheaded Christian and fed him to dogs’

 

 Sandy Hook: How Television Takes Your Guns

 

All Hell's breaking loose in the US!

 

Facebook and Twitter: Eric Jon Phelps and Vatican Assassins Delete Facebook and Twitter Accounts

Facebook and Twitter: Eric Jon Phelps and Vatican Assassins Delete Facebook and Twitter Accounts

 

See also... 

 

 

Government Owns Facebook!

 


Agenda=LIES Prevail(s) Over Truth

Paul Craig Roberts
Prisonplanet.com
Dec 28, 2012

In the Western world truth no longer has any meaning. In its place stands 'agenda'.
Agenda is all important, because it is the way Washington achieves hegemony over the world and the American people. 9/11 was the “new Pearl Harbor” that the neoconservatives declared to be necessary for their planned wars against Muslim countries. For the neoconservatives to go forward with their agenda, it was necessary for Americans to be connected to the agenda.


Friday, December 28, 2012

Bilderberg-picked EU Leader Van Rompuy Calls for Global Governance With Russia

Bilderberg-picked EU Leader Van Rompuy Calls for Global Governance With Russia

 

‘Guns are bad!’ CounterThink cartoon reveals hypocrisy of government gun confiscation schemes

 

16 Things About 2013 That Are Really Going To Stink

 

Facebook bans Gandhi quote as part of revisionist history purge

 

Facebook Purges Pro-Gun Accounts

 

Military & Police React to Obama’s Total Gun Confiscation Plan

 

The Fiscal Cliff Diversion

 

NWO-General dies


Alex Jones , The Pope and G.W Bush - Obama - Romney - Jesuit Controlled

All Hell's breaking loose in the US!

or at least on some websites....

Dianne Feinstein

 

Traitorous Senator Feinstein seeking to criminalize nearly all firearms

 

Kerkrat Knevel in dialoog met het beest van Rome


Moederkerk

TV-presentator/theoloog Andries Knevel (1952) is een bewonderaar van paus Benedictus XVI en waardeert het wereldwijde karakter van de katholieke kerk enorm. Ook interviewt hij graag katholieke bisschoppen, medestanders in de strijd tegen de seculiere intolerantie. Tegelijkertijd hekelt hij de Maria-devotie in de katholieke kerk en kan hij zich niet voorstellen zich ooit echt thuis te voelen in de Moederkerk. Hoe verklaart hij zijn ambivalente houding ten opzichte van het katholieke geloof en wat kunnen we op dit punt nog van hem verwachten? Knevel: ´Deze zomer ben ik in Italië stiekem te communie geweest.´

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoe ver kun je gaan als volgeling van JEZUS om te trachten Rooms katholieken zo "gek" te krijgen om LOS van "Rome" te staan in het geloof?

Het is duidelijk dat in dit gesprek Antoine Bodar trachtte Andries Knevel te overtuigen van de waarden van de Rooms katholieke kerk, terwijl Andries Knevel vooral benadrukt wat het ENORME verschil is tussen "Rome" en de reformatie: "Rome" tracht de mensen "Maria" en de paus op te dringen, terwijl een protestant beide niet nodig heeft om zalig te worden: alleen JEZUS.

Als niet kerkelijk opgevoed persoon noem ik Andries Knevel oneerbiedig een "kerkrat" en dat is ingegeven door mijn AFKEER van alles wat KERKELIJK en RELIGIEUS is.

Wat mensen van het Christelijke geloof hebben gemaakt (kerken, kerkklokken, zware kerkorgels, sombere doodse sfeer, religieuze dwang en religieuze bemoeizucht, liefdeloosheid naar verloren mensen toe) heeft mij in het verleden nooit tot het geloof aangetrokken: integendeel!

IK WILDE ER NIETS MEE TE MAKEN HEBBEN!

satan was erin geslaagd om van de BESTE BOODSCHAP OP AARDE, het evangelie van verlossing door Jezus Christus, de SLECHTSTE BOODSCHAP te maken!

Maar JEZUS had dit zelf zo NOOIT bedoeld!

Dat het toch nog goed met me kwam was mede te danken aan het feit dat in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw de Evangelische Omroep in opmars was op de TV, en middels veel goede evangelische programma's werd ik toch in de goede richting gedreven, waar ik de Heer JEZUS dankbaar voor ben, al is Hij het overigens helemaal zelf die mij tot zich getrokken heeft, en dat los van wie of wat dan ook.

Maar diezelfde Evangelische Omroep schoof helaas op in de richting van religie en de Rooms katholieke "moederkerk", van waaruit ALLE protestantse denominaties afkomstig zijn.


Hoe was dat mogelijk?

satan wist dat hij middels ONBIJBELSE zaken nog steeds greep had op de meeste protestanten, vanwege de ONBIJBELSE viering van "kerst" en van andere "Christelijke feestdagen" die verordonneerd waren door de Roomse "moederkerk" en waarvan de meeste protestanten zich NOOIT hebben bekeerd.

Ook de de zogenaamde "zondagsheiliging" was en is een grote troefkaart in handen van satan, waarmee hij veel protestanten en zelfs evangelischen STEVIG in zijn KILLE greep hield en houdt, en ook die ONBIJBELSE "zondagsheiliging" komt voort uit de Roomse "moederkerk".

Wie echt achter de JOODSE JEZUS Christus aan wil gaan, die maakt zich HELEMAAL LOS van elke invloed van die DUIVELSE ROOMSE "kerk", die helemaal geen kerk is, maar die de dekmantel is voor de vreselijkste CRIMINELE ORGANISATIE op aarde: het aloude ROMEINSE RIJK.

Antoine Bodar is niet beter of slechter dan mij, maar ik zou hem het volgende hebben gezegd:

Antoine, je bent VERLOREN zonder JEZUS Christus en geen paus of "Maria" of Roomse religie kan jou redden van de poel van vuur, dan ALLEEN JEZUS de Christus, de JOODSE Messias van Israël en van iedereen die zich door Hem alleen wil laten redden, en die middels Hem ingeënt wil zijn op de edele olijf, die Israël is, waarvan de wortel de Heer Jezus Christus zelf is die die edele olijf draagt.

BREEK met die SATANISCHE Roomse kerk, die mensen als Adolf Hitler en Josef "Stalin" heeft voortgebracht en nu in onze tijd de vreselijke LEUGENAAR Frank Marshall Davis junior, alias Barack Hoessein Obama, die op het punt staat om zijn vreselijk schrikbewind te brengen over deze wereld, gesponsord door die Roomse kerk van jou, die ook achter die vreselijke EU zit!

VLUCHT WEG VAN DIE "HOER" en vertrouw alleen nog maar op JEZUS!

JEZUS ALLEEN!

ALLEEN JEZUS!

GESNOPEN?

BEGREPEN?

HANDEL ERNAAR!

Of doe het niet en ga met die "HOER", met "Babylon", ten onder!

Tot Andries Knevel zou ik het volgende willen zeggen:


Heel mooi wat je allemaal in dat programma tegen Antoine Bodar zei, maar pas op Andries Knevel want je zat in het hol van de leeuw met de duivel te kletsen die naar wegen zoekt om jou weer aan zijn kant te krijgen, want je komt graag met je hoofd op TV en ijdelheid is van oudsher satans sterkste wapen, omdat hij zelf zo in elkaar zit.

Jakobus 4:4: "Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God."

Het verval van de Evangelische Omroep


Spreuk:
Het grote probleem van het Protestantisme is
dat de navelstreng met Rome nooit is doorgeknipt.

Thursday, December 27, 2012

Ismaël, een wilde ezel van een mens

 


Gehele interview met PVV-leider Wilders


Geert Wilders richt zich opnieuw op het probleem van de islam, en met name op de  Marokkaanse gemeenschap in ons land, waarvan een groot deel van de mannelijke leden zich schuldig maken aan misdaden, en vooral tegen niet-Marokkanen, omdat ze neerkijken op iedereen die niet-islamitisch is.


Wednesday, December 26, 2012

Ik ben het licht der wereld

Johannes 8,12-20


Het licht der wereld
12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 13 De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. 14 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga. 15 Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand, 16 en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. 17 En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is; 18 Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij. 19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.
20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel; en niemand greep Hem, want zijn ure was nog niet gekomen.

Uit: NBG-vertaling 1951

Obama and the Coming War of GREAT DECEPTION


Gepubliceerd op 25 dec 2012
Interesting Stuff:

A must see for all truthers, christians and muslims alike. Please help in sharing this video before it gets taken down.

The world is being set for the next false flag event, a nuclear world war! Of which, Barack Obama (the Leopard) is the one orchestrating it. For many, the truth may seem stranger than fiction, but my hope is that this video may open the eyes of you who are in darkness and to provide those who are awake the answers you are looking for. Be prepared, the FIRE is about to RISE and the man of perdition is about to be REVEALED!

For better understanding of things to come please watch some of my earlier videos recommended below:

--

Hurricane Sandy - The beginning of Sorrows (BIRTH OF THE NEW RACE)
http://www.youtube.com/watch?v=I0_Y8eE4ocw

--

The Olympic Ceremonies EXPOSED Full Playlist:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLYEN9V8vlERqXKsTg8mw_3i090F2VJtj_&f...

--

Satanism in the Industry:
http://www.youtube.com/watch?v=idAz7mFKPrc

--

This video includes a collection of all my work so far, including clips from Jonathan and Clay's DNArk Pheonix rising series, plus loads more new material yet unseen. Many hours have been put into making this video so I ask if you could all do your part and share this video with as many people as you can. Thank you and God Bless.

"For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the heavenly places." - Ephesians 6:12

Paus zeer tevreden over toespraak Koning Albert van België

"Echt fantastisch! Koning Albert staat aan onze kant, net als Koningin Beatrix van Nederland!
Geweldig ook die Belgische premier, Elio di Rupo: een echte Italiaanse Romein en ook nog eens een homo!
Geweldig...kan niet beter!
Leve het SATANISCHE ROOMSE Rijk, met vrij baan voor pedo's en voor alles wat de God van de Bijbel verboden heeft!
Dat is het Europa wat we willen en dit is de wereld die we willen, met aanbidding voor LUCIFER, als de god van vrijheid, terwijl we net doen alsof we een Christelijke kerk zijn, maar ondertussen prediken wij een valse Rooms Katholieke 'jezus'.!
Nog even en onze twee helden zullen aan de macht komen, die de Bijbel de antichrist en de valse profeet noemt.
Wij hebben LAK aan wat de individuele Europese burger vindt en we hebben LAK aan de zogenaamde soevereiniteit van de lidstaten van de EU: leve de dictatuur van satan (onze dictatuur) en weg met de ware JEZUS, die ons alleen maar voor de voeten loopt met zijn vrome praatjes......hou Obama in de gaten...onze lieveling uit Amerika...hij heeft in zijn eentje Amerika naar de BLIKSEM geholpen ...geweldig!... en daarna mag hij dat met de rest van de wereld gaan doen!
Ons einddoel is Israël, want we weten heus dat dit Gods project is op aarde, om ons dwars te zitten, maar we zullen Israël met list en bedrog in handen krijgen en dan zijn we van de ware God van hemel en aarde verlost en dan zal LUCIFER de enige god zijn die zal worden aanbeden op aarde.
Laat de opname maar snel geschieden, want dan zijn we van al die ware aanbidders van Jezus Christus verlost die de vooruitgang tegenhouden omdat God met hun is...walgelijke mensen...gelukkig zijn ze veruit in de minderheid!"

Kritiek op toespraak koning AlbertPaus zeer tevreden over kersttoespraak Beatrix

Tuesday, December 25, 2012

SATAN'S GREAT LIE - Replacement Theology

Geupload op 7 nov 2010
FREE PRAISE MUSIC
http://www.theabalonekid.com/id15.html
Free MP3s Praise and Worship Songs & Spoken Words.
"HE IS COMING" CD

The roots of Replacement Theology and its rotten fruit of anti-Semitism date back to Christianity's infancy. Ironic when the Church was formed by Christ with all Jewish . It was founded in Judea and all its founding documents were written by Jews. As the Church began to spread beyond Judea, its message was embraced by more and more Gentiles who had no interest in maintaining contact with the Church's Jewish roots. Even worse, the new Gentile leaders began to turn against the Jews by characterizing them as "Christ killers." Consider the following examples, which are but a few:

Ignatius of Antioch (ca 50-117 AD) - Taught that those who partake of the Passover are partakers with those who killed Jesus.

Justin Martyr (100-165 AD) - Claimed God's covenant with Israel was no longer valid and that the Gentiles had replaced the Jews.

Irenaeus (ca 130-202 AD) - Declared the Jews were disinherited from the grace of God.

St. Augustine (354-430 AD) - Asserted that the Jews deserved death but were destined to wander the earth to witness the victory of the Church over the synagogue."


Paus zeer tevreden over kersttoespraak Beatrix

Beatrix breekt lans voor Europa

 

Kersttoespraak Koningin Beatrix 2012 

 

Kerst: zo ONBIJBELS als de HEL!

 

Monday, December 24, 2012

Kerst: zo ONBIJBELS als de HEL!

De oorsprong van Kerstmis

“The Origin of Christmas”, Biblical Discernment Ministries

Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977; vertaling en voetnoten door M.V.

Kerstmis werd op geen enkele manier door de apostelen gevierd noch herdacht, noch werd het gevierd in de apostolische kerk (niet in de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis)! Deze viering kwam enkel in de kerk door de “kerstening” van heidense riten en gebruiken, toen het katholicisme tot staatsreligie werd verheven, door Constantijn in de vierde eeuw n.C. De geschiedenis openbaart ons dat tegen 440 n.C. de kerk in Jeruzalem begon met het vieren van Kerstmis, als gevolg van de Rooms-katholieke leiding (zie beneden).

Schijnbaar vergeten is de essentiële rol die de religie speelde in de wereld van het oude Rome. Maar Constantijn had dit door. Deze briljante militaire bevelhebber bezat ook het talent om de nood aan eenheid in te zien tussen heidendom en christendom. Vandaar dat in 313 n.C. de Babylonische mysteriereligies door Constantijn ingevoerd werden, toen hij trachtte de heidenen te incorporeren in het nieuw opgerichte “Heilig” Roomse Rijk. De door Constantijn geleide Roomse kerk wenste de heidense praktijken te adapteren en adopteren, met de bedoeling het christendom verteerbaar te maken voor de heiden.

The Day Einstein Feared Has Arrived

The Hidden Roots of the European Union

The Hidden Roots of the European Union - Henrik Palmgren

 

Satanic European Union/Satanska Evropska Unija

 

EU flag is Mary's flag


Sunday, December 23, 2012

250 silly psychopaths and followers of the greatest loser of all time • ezkl38rptr
  250 silly psychopaths and followers of the greatest loser of all time, who like to end up in the lake of fire, were they can scream and grunt forever, but ONLY these words: JESUS IS LORD! Nothing less...nothing more...
  Psalms 2:4 From his throne in heaven the Lord laughs
  and mocks their feeble plans.
  5 Then he warns them in anger
  and terrifies them with his fury.
  ·
 • womenofextrememusic
  This made me laugh really, really, really hard.
  · in reactie op ezkl38rptr
 • ezkl38rptr
  Well, laugh some more, while you still can.
  My God drowned 6 BILLION idiots at the time of the Flood and He turned them into oil, coal and gas, and only Noah and his family were saved, among many animals.
  We're living in a time with the same kind of fools as in Noah's days.
  JESUS loves you, whether you'll end up in heaven or in hell: in heaven you'll enjoy it, but in hell you won't.

   

Eindtijdberichten 15

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft, Internet Explorer 9!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 14

Saturday, December 22, 2012

If Jesus and Mary were alive, they would probably be lynched in Bethlehem

Foreign Ministry Rushes to Apologize over 'Jesus' Post

 

Israeli Embassy: ‘If alive today, Jesus and Mary would be lynched by hostile Palestinians’

 

The good news is: JESUS IS ALIVE!!! 

 

'Jezus en Maria zouden anno 2012 gelyncht worden door Palestijnen'
 


Netanyahu: Jerusalem is ours, I don't care what the UN says

Prime Minister Binyamin Netanyahu on Friday said he would continue to ignore the international community's condemnation of Israeli construction plans across the Green Line, in an interview with Channel 2. "The Western Wall is not occupied territory, and I don't care what the United Nations says," Netanyahu said. "We are living in the Jewish State. The capital of the Jewish state, for 3,000 years, has been Jerusalem. I want to say it clearly."

Netanyahu also made an appeal for votes, just one month before elections slated for January 22. "On election day, Israeli citizens will send a message, not only domestically but also to the international community," he said. "Do you know who will be paying attention to the election results? Ahmadinejad, Nasrallah, Mashaal, they'll wait for polls to close and for results to be publicized. And they'll want to know if the prime minister was strengthened or weakened." 
Read the full story

Friday, December 21, 2012

Klokkenluiderophol(geslagen) 2


Op de site http://www.klokkenluideronline.net heeft men het weer eens gepresteerd om een walgelijk topic te plaatsen dat afbreuk doet aan de originele doelstelling van die site:


HELEN THOMAS SPREEKT DE WAARHEIDDit was mijn commentaar:


Helen Thomas kletst uit haar jodenhatelijke nek!
http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2011/11/jodenmoordlust.html
Dit is weer zo’n topic dat er voor zorgt dat deze site een ranzig imago krijgt.

De Joden zijn Gods uitvinding, en dan bedoel ik de enige ware God van de Bijbel, die mens onder ons mensen is geweest in de gestalte van JEZUS Christus, zelf een JOOD uit de stam van JUDA!

De GRUWELIJKE DOMHEID van dit topic op KLOL is verbijsterend en satan lacht zich hier krom om...en de satanische Jezuïeten, die er goed in geslaagd zijn om hun verderfelijke rol op het wereldtoneel verborgen te houden en de verantwoordelijkheid voor hun duivelse daden af te wentelen op het Joodse volk, en dat vanwege het feit dat er zeker ook een aantal compleet verrotte Joden bestaan, die in het verleden en in het heden, gemene zaken maakten en maken met die satansknechten van het Vaticaan, waardoor vele VERDWAASDEN denken dat het hele Joodse volk niet deugt, wat precies satans bedoeling is.

Ik plaatste nog een LAATSTE reactie op die site, want het is werkelijk BAR en BOOS wat die site tegenwoordig uitdraagt, terwijl er ook best goede topics op die site staan, maar het openlijk JODENHATELIJKE en PRO-"PALESTIJNSE" karakter dat die site gekregen heeft doet daaraan ernstig afbreuk en mij zullen ze daar niet meer zien reageren:


Ik zag dat men op deze site inmiddels voluit achter de CRIMINELE “Palestijnse” zaak staat (“Bevrijd Palestina”): https://www.facebook.com/IsraelWC?ref=ts&fref=ts
Tja….sommige mensen willen blijkbaar dolgraag naar de poel van vuur, terwijl ze nu al geestelijk MORSDOOD zijn!

Klokkenluiderophol(geslagen)

 

Die Jesuiten sind unser Unglück

 

The Most Powerful Man in the World: The Black Pope

 

Ratzinger over homo's


'Homo bedreiging menselijke aard'Alweer die paus?

Ja, want de duivel weet PRECIES wat God verboden heeft, want satan is de AANKLAGER, en als een mensenkind zondigt, dan is hij er als de kippen bij om die mens aan te klagen, met als doel dat die mens zo wanhopig wordt dat die zich van het leven beroofd.

Lukt dat niet, dan zal satan die mens trachten gevangen te houden in die zonde opdat het alleen maar erger wordt en hij nog meer rechten dan voorheen over die mens zal hebben.

Satan was ooit de prachtige engel Morgenster, begiftigd met een enorm verstand en met hoge wijsheid, die hij van zijn maker JEZUS had gekregen.

Hij weet precies WAAROM God=Jezus de mens heeft gemaakt in TWEE versies: man en vrouw...om hem via die mens te kunnen verslaan, want dat heb ik hem verteld namens mijn Vader die mij daartoe de wijsheid heeft gegeven.

satan is intelligent genoeg om in te zien dat dit een meesterzet was van God=Jezus, en dat hij erin is geluisd door zijn eigen maker, toen God als JEZUS Christus de MENS op aarde was.

Maar satan is toch voor totale vrijheid en anarchie, als het maar tegen God ingaat?

WELNEE!

Als er één iemand RELIGIEUS is, is het satan wel!

satan is namelijk zo'n LABIEL personage geworden, nadat hij door zijn maker tot PERSONA NON GRATA werd verklaard en tot satan=tegenstander werd hernoemd, dat juist hij behoefte heeft aan STRAKKE REGELS...om maar niet nog gekker te worden dan hij al is!


En dus mag de duivel graag ieder mens aanvallen die niet leeft volgens Gods normen, nadat hij die mens eerst tot zonde heeft verleid, en als zodanig heeft hij zelfs een nuttige functie voor God, want zo ziet God=JEZUS in één oogopslag wie geknecht worden door zijn tegenstander, en wie bevrijd zijn door hun geloof in Hem als de vleesgeworden God=JEZUS de Christus, die als zodanig de Zoon van God of de Mensenzoon wordt genoemd.

Elke zondaar kan en mag naar JEZUS om diens zonden te laten wegwassen in zijn BLOED en om GENADE en LIEFDE te ontvangen.

Elke homoseksueel kan bevrijd worden door de kracht van het BLOED VAN JEZUS!

Daar wil satan natuurlijk niets van weten, want satan denkt: "ik niet gelukkig, dan ook een ander niet gelukkig...ik naar de hel, dan iedereen naar de hel....tot zonde verleiden en daarna aanklagen, dat is wat ik goed kan!"

Maar gelukkig is JEZUS sterker dan satan en ik wijs nog maar eens op het getuigenis van mijn zuster Charlotte uit de VS:

Jesus set me Free from Homosexuality

De paus heeft de absolute alleenheerschappij over de hele wereld

Xandernieuws begint eindelijk het grote plaatje te snappen:


EU scheldt Vaticaan miljarden belastingontduiking kwijt
Amerikaanse priester: Gelovigen moeten bidden om het einde van het Vaticaan, dat 'in strijd is met zoals het door de apostelen bedoeld was'
De paus heeft de absolute alleenheerschappij in en over de Katholieke Kerk en volgens het Vaticaan zelfs over de hele wereld.

Paus Benedictus XVI heeft van de Europese Unie een leuk kerstcadeau gekregen. De miljardenbelastingen die de Rooms Katholieke Kerk tussen 2006 en 2011 op illegale wijze heeft ontdoken hoeven niet te worden terugbetaald. En waarom ook, als de EU weer eens geld nodig heeft voor Zuid Europa dan pint het deze miljarden gewoon in de geverlanden Duitsland en Nederland. En misschien had men in Brussel ook wel wat medelijden met het Vaticaan, dat dit jaar geen geld zou hebben gehad om de traditionele kerststal op het Sint Pietersplein op te zetten (2).

Lees meer...

 
Alles ligt op schema.....de mensen willen in meerderheid niets met JEZUS te maken hebben en DUS krijgen ze van Hem de duivel....JEZUS REGELT ALLES....het is ZIJN BOEK en het is ZIJN VERHAAL!

The Most Powerful Man in the World: The Black Pope

Obama Orders Children Murdered

Obama Orders Children Murdered

 


Thursday, December 20, 2012

Windows 8 en 538: spotten met JEZUS is in hun macht

Als iets ONBIJBELS is dan nodigt dat nog meer DUIVELSE ELLENDE uit:

"Hooggeëerd publiek...wij presenteren u de kerstballen van het kerstkind!"
Bron 1...

Bron 2...NIET Mohammed wordt bespot als een oversekste idioot (wat hij in werkelijkheid was), geflankeerd door pornografisch uitgedoste lellebellen, maar de persoon waarvan men weet dat diens "grondpersoneel" GEEN bloedige aanslagen zal plegen uit wraak voor het bespotten van hun held: JEZUS CHRISTUS.

En zo HOLT dit land steeds verder naar de afgrond, terwijl Nederland, en met name Holland zich zo'n 4 eeuwen geleden had losgevochten van het ROOMSE MONSTER, en nadien door God zodanig werd gezegend dat ons land korte tijd HET MACHTIGSTE LAND TER WERELD WERD!

Wat een afgang!

Wat een teloorgang!

Nou zeg ik niet dat het zo belangrijk was dat Nederland (met Holland en Zeeland als spil) een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de wereldgeschiedenis, waar de meeste Nederlanders pas nu enig besef van beginnen te krijgen via het programma De Gouden Eeuw, maar wel benadruk ik het feit dat ons land het toppunt was van VRIJHEID, die NERGENS ter wereld bestond!

De duivel zat toen -en zit nu- niet stil en kwam met tegenzetten, en langzaam aan werd Nederland weer teruggetrokken achter het ROOMS KATHOLIEKE SATANISCHE PURPEREN GORDIJN.

De definitieve teloorgang was 1795 toen de door de Jezuïeten gestuurde Napoleon Bonaparte ons land overviel en inlijfde in het Franse Rijk, waarna een NEP-"KONINGSHUIS" werd geïnstalleerd, waarvan nu de dochter van een NAZI de valse scepter zwaait, aangemoedigd door de Evangelische Omroep met een belachelijk programma als "Blauw Bloed".

Iedereen in dit land die een "leuk baantje" ambieert, met dito "leuk inkomen" MOET dit 'koningshuis' erkennen, wat JURIDISCH GEEN POOT HEEFT OM OP TE STAAN, omdat het één grote oplichterij is!


Maar goed...dat is een ander onderwerp, maar een land dat van GOD LOS raakt, raakt steeds verder af van de WAARHEID en kiest voor de LEUGEN en voor zijn eigen ondergang.


ALLEEN JEZUS CHRISTUS kan Nederland redden!

Nederland is REDDELOOS VERLOREN zonder HEM!

satan wenst u een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar!

 

How the Netherlands became a Jesuit-run countryWednesday, December 19, 2012

GOING HOME TO GLORY 2

Geupload op 16 jun 2010
Video Production and Bible visual concepts lovingly done by Sister Susan, MumzyTube Channel.

Spoken word and music composed and recorded by the Abalone Kid (Chaim)

Jesus gave us one prayer to pray to our Father in Heaven often referred to as "The Lord's Prayer". It is not His prayer. It was given by Him to and for us. This is it.
Mt.6:9-13 9 "After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 11Give us this day our daily bread. 12And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 13And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. "

Frank Marshall Davis jr-'Obama' wants to tame America

Obama to Support Ban on Owning Weapons

 

Thursday, December 13, 2012

Analyse: Syrische christen lijdt veelvoudig

De Syrische stad Aleppo telt zo’n 80.000 Armeense christenen, nakomelingen van Armeniërs die in 1915 de genocide in Turkije ontvluchtten. Foto EPA

DAMASCUS – Syrië ontwikkelde zich door de eeuwen heen als een mozaïek van religies en etniciteiten, wat bij tijd en wijle gepaard ging met de nodige onderlinge spanningen. Het unieke karakter van de Syrische samenleving maakt het daarom ook zo moeilijk om de situatie in het land op een juiste wijze te beoordelen zonder in zwart-witsjablonen te vervallen.

Lees verder...

Linkse Zultkoppen!

Pauw & Witteman - 12 december 2012

Tuesday, December 11, 2012

Waarom werd dit lied een wereldhit? - Why did this song become a worldwide hit?


I HAVE BLESSED THIS SONG!
"Mary is Venus and Venus is the Morning Star" that's me...yes, yes, and so you see again that this cursed Hanss has embarrassed me again...disgusting dog!"

Ga toch weg satan, in JEZUS' naam!

Just go away Satan, in JESUS name!