Monday, January 28, 2013

'Burgeroorlog' Syrië is als 'burgeroorlog' Spanje '36-'39Wie de geschiedenis kent van de Spaanse burgeroorlog, voorafgaande aan de tweede wereldoorlog, ziet parallellen met de huidige Syrische burgeroorlog, voorafgaande aan de DERDE wereldoorlog, en vooral als het gaat om de SMERIGE rol van de Rooms katholieke 'kerk' en haar Jezuïeten in dit conflict.

De Wikipedia (zie bovenstaande link in de tekst) geeft het 'officiële verhaal weer, maar de waarheid is heel anders, al is het wel zo gedaan dat dat 'officiële verhaal' later zo kon worden verteld om de mensen dom te houden, zoals zo'n beetje het HELE 'officiële verhaal' over de tweede wereldoorlog, die volgde op de Spaanse burgeroorlog, ook een hele andere achtergrond kent dan wat de 'officiële geschiedschrijving' (geschiedsvervalsing) ons wil doen geloven, want die oorlog heeft ook ALLES te maken met de SMERIGE rol van de Rooms katholieke 'kerk' en haar Jezuïeten in dit conflict.

Eerst wat achtergronden:

Menigeen weet (nog) niet dat het communisme en het fascisme uit dezelfde troebele bron voortkomen: de Jezuïeten van het Vaticaan.


Het communisme, dat dankzij de JEZUÏET Josef Stalin uit Georgië succesvol aan de macht kwam in Rusland, keerde zich echter tegen het Vaticaan omdat het DOEL van die revolutie, de totale vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk en haar leiderschap, niet werd bereikt, want de Russisch Orthodoxe kerk wist te overleven dankzij een enorme gouddeal met de communisten, die ineens waren 'vergeten' dat ze in opdracht van het Vaticaan en de Jezuïeten handelden, en al hadden ze al wel de beschermheer van de Russisch Orthodoxe kerk en zijn familie vermoord (de Tsaar en zijn gezin) en bijna alle geestelijken van de Russisch Orthodoxe kerk, toch wist de toenmalige patriarch van die kerk de totale vernietiging te voorkomen door een enorme geheime goudvoorraad aan de communistische revolutionairen aan te bieden in ruil voor het stopzetten van het vernietigen van de Orthodoxe kerk en haar leidslieden, hetgeen ook prompt geschiedde, waarna de door de Jezuïeten gesteunde communisten dus TEGEN de geheime plannen van het Vaticaan ingingen.

Dat conflict loopt tot op de dag vandaag, want na de val van het communisme (wat overigens ook georkestreerd werd vanuit het Vaticaan in 1989-1990) bloeide de zieltogende Russisch Orthodoxe kerk weer op onder Jeltsin en Poetin en is nu weer een belangrijke machtsfactor in de Russische Federatie, tot GROTE ERGERNIS van het Vaticaan, dat ook van Rusland een ROOMS KATHOLIEK land wil maken, maar dan moet eerst de macht van die Oosters Orthodoxe kerk definitief gebroken worden, zoals het Vaticaan dat al langer deed- en doet aangaande de Servische- en de Griekse Oosters Orthodoxe kerk, die qua leer gelijk is aan de leer van de Russisch Orthodoxe kerk (wat een gevolg is van de splitsing van het Romeinse Rijk in een katholiek westers deel en een orthodox oosters deel), en Servië kreeg daarom met de furie van de Rooms katholieke kerk te maken gedurende de tweede wereldoorlog, via het Rooms katholieke leger van Adolf Hitler, gesteund door de Soennitische moslims van Bosnië en de Rooms katholieke Kroaten, die op grote schaal destijds Serviërs en Joden hebben vermoord, wat de kiem legde voor de latere vreselijke balkanoorlog in de jaren '90, toen de Serviërs wraak hierop namen, nadat (voormalig Hitler)Duitsland, als eerste belangrijke land -en als kersvers EU-lid onder Helmut Kohl- in de wereld, de onafhankelijkheid van het Rooms katholieke Kroatië had erkend, wat het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië versnelde, nadat eerder al Slovenië zich onafhankelijk had verklaard.

Duitsland was onder Helmut Kohl zojuist herenigd met steun van de VS van Amerika onder Ronald Reagan, en vooral met steun van de toenmalige Poolse paus Karol Józef Wojtyła, alias Johannes Paulus II, die inderdaad de werkelijke macht had, want zowel de VS van Amerika als Duitsland waren toen al in de  macht van het Vaticaan, wat alles met GELD en de rol van de Jezuïeten te maken heeft, en de erkenning van Duitsland van de onafhankelijk van het Rooms katholieke Kroatië legde de kiem voor het vreselijke conflict dat volgde op de Balkan, wat als doel had om de Servisch Orthodoxe kerk en haar macht te vernietigen, en Grieks Orthodoxe kerk was het volgende doel.
Griekenland werd als vreemde eend in de bijt ingebed in de E.E.G en later in de EU, en het doel is om ook Servië definitief in te bedden in de EU, waarna ook Servië op termijn Rooms katholiek kan worden gemaakt, en het smeermiddel bij uitstek is...GELD.

De Russische Federatie wilde zelf al na de val van het communisme (waar de RK"kerk" zelf achter zat) in een vroeg stadium deel uitmaken van het grote Europese project dat de EU is, omdat het belangrijkste deel van Rusland binnen het geografische deel van Europa ligt, maar dat werd door de Europeanen afgewezen, en de REDEN is in feite het conflict van EEUWEN tussen de Oosters Orthodoxe kerk en de westers, Rooms katholieke kerk van het Vaticaan in Rome.

Pas als Rusland als machtsfactor verdwenen is, of als Rusland Rooms katholiek is geworden kan het deel gaan uitmaken van de EU, wat dan gelijk een groot deel van Eurazië zal uitmaken, want geografisch ligt het grootste deel van de Russische Federatie in Azië waar vooral veel BODEMSCHATTEN zijn, waar de Rooms katholieke 'kerk' haar begerige ogen op heeft gericht, want de Roomse 'kerk' (het verborgen Romeinse Rijk) weet dat wie alle bodemschatten (aardolie, aardgas, edelmetalen en dergelijke) in handen heeft, de wereldmacht heeft, en in zoverre speelt die "kerk" een spelletje Monopoly of het bekende spel Risk....maar dan in het echt!

Zoals ik al schreef is de geschiedenis van de Spaanse burgeroorlog heel anders dan wat men ons wil doen geloven, en ook in dat conflict speelde de Rooms katholieke "kerk" en haar Jezuïeten een HOOFDROL, middels de door HUN aan de macht geholpen dictators Josef Stalin, Benito Mussolini en Adolf Hitler, terwijl via GELD die "kerk" reeds de macht had over de toenmalige grootmachten Engeland en Frankrijk en ook over de wereldmacht in opkomst, de VS van Amerika, terwijl die "kerk" ook in Azië die HOOFDROL speelde middels alle intriges en oorlogen die daar gaande waren, en die mede leidden tot het conflict wat we nu de tweede wereldoorlog noemen, en wat na die oorlog communistisch China opleverde onder leiding van de door de Jezuïeten gestuurde Mao Zedong!

Toen de rook was opgetrokken van het bloedige Spaanse conflict, wat achteraf gezien een proefdraaien was voor de tweede wereldoorlog, omdat het Vaticaan erachter zat die BEIDE partijen tegen elkaar uitspeelde, zoals dat ook tijdens de tweede wereldoorlog werd gedaan, kwam Franco aan de macht en let vooral op deze zin uit het 'officiële verhaal', afkomstig van de Wikipedia:

1 april 1939 Einde van de burgeroorlog. Erkenning van Franco door de Verenigde Staten.

Deze schurk werd door de VAZAL van de Rooms katholieke "kerk"(ik heb het over de VS) erkend als dictator van Spanje, terwijl deze schoft niet schroomde om noord-Afrikaanse MOSLIMstrijders in te zetten tegen de mensen van eigen volk, en natuurlijk is zijn grootste misdaad het accepteren van de steun van het fascistische Italië onder Mussolini en vooral die van nazi-Duitsland onder Hitler.
Dat ook tijdens dat conflict veel Rooms katholieke Spanjaarden omkwamen interesseert het Vaticaan NIETS.

Alles was echter een groot complot van de Rooms katholieke "kerk" en haar duivelse Jezuïeten, want dit soort dingen plannen, en op langere termijn, en laten slagen(!) getuigt van een HOGE INTELLIGENTIE....maar die heeft SATAN volop, want de Jezuïeten vragen Lucifer-satan om raad en in ruil daarvoor verlangt hij MENSENOFFERS.....VEEL mensenoffers!

Die kreeg en krijgt satan volop in die conflicten en in de conflicten die NU spelen, en dan kom ik nu op de ANALOGIE van de Spaanse burgeroorlog in de vorm van het huidige conflict in Syrië dat steeds meer een INTERNATIONAAL KARAKTER krijgt en dat volgens mij vooraf gaat aan de DERDE WERELDOORLOG, want de Rooms katholieke "kerk" heeft nog steeds een appeltje te schillen met Rusland, en later is China aan de beurt, dat zich ook tè onafhankelijk van het Vaticaan had ontwikkeld, wat nogmaals alles met geld=macht te maken heeft.

Over Iran maakt de RK"kerk" zich niet druk, want dat is zo met hulp van VAZALSTAAT de VS van Amerika vernietigd, maar waar de RK"kerk" zich WEL druk om maakt is dat Rusland Iran beschermt....en Syrië.

Weer wat achtergronden:

De islam is een project van de Rooms katholieke "kerk", maar de islam splitste zich in twee stromingen; de grootste stroming, de Soennitische islam, en de kleinere stroming, de Sjiitische islam.

Iran is Sjiitisch en Syrië is weliswaar onder dictator Assad officieel een seculiere staat, maar Syrië staat onder sterke invloed van het Sjiitische Iran, en zo ook bondgenoot Hezbollah in Libanon, en over de Sjiitische islam heeft de Rooms katholieke "kerk" (net als over de Oosters Orthodoxie) niets te vertellen, en dat pikt die satanische Rooms katholieke "kerk" natuurlijk niet, want over de Soennitische islam heeft het Vaticaan WEL macht, en daarom geeft Lucifer-satan die kerk (middels de duivelse Jezuïeten, die de werkelijke machthebbers zijn van het Vaticaan) de sluwheid om via een vernuftig machtsspel toch gedaan te krijgen wat ONMOGELIJK LIJKT: de VAL van Rusland als wereldmacht, en in haar kielzog alle landen en volkeren die steunen op Ruslands macht.

Maar hoe krijgt men het (nog steeds) militaire machtige Rusland op zijn knieën?

Door Rusland in een conflict te lokken waarin het TOTAAL zal worden vernietigd als wereldmacht, zoals dat in de tweede wereldoorlog werd gedaan met Hitler-Duitsland, waarna de Bondsrepubliek Duitsland van na de oorlog een VAZAL werd van de VS van Amerika, dat op zijn beurt een VAZAL is van de Rooms katholieke "kerk"!
Hitler-Duitsland was namelijk zelf met steun van het Vaticaan aan de macht gekomen, en vooral ook door financiële en militair-technische steun uit Vaticaan-VAZAL-staat, de VS van Amerika, maar het Vaticaan speelt het spelletje verdeel en heers, en zo werd net zo goed de Sovjet-Unie Josef Stalin door het Vaticaan, en via de VS, ondersteund, wat Hitler niet wist, waardoor hij middels zijn inval in Rusland in de VAL liep, maar dat was allemaal zo door de Jezuïeten gepland, die dit soort fenomenale voorkennis ontvingen middels hun aanbidding van Lucifer-satan, in ruil voor veel mensenoffers.

Over hoe die VALSTRIK aangaande het huidige Rusland in zijn werk zal gaan, heb ik eerder uitgeweid in mijn artikel;

De opname voorafgaande aan Ezechiël 38/39


Eerst zal Syrië in conflict worden gebracht met Israël, waarna de Psalm 83-oorlog in vervulling zal gaan, want dat zal worden uitgelegd als een oorlog van Israël tegen een Arabisch-islamitisch land, waarna de andere Arabisch-islamitische landen rondom Israël en ook de Arabisch-islamitische "Palestijnen" zich ermee zullen gaan bemoeien, en Syrië heeft levensgevaarlijke massavernietigingswapens waarop Israël alleen maar NUCLEAIR kan antwoorden.

Het zal gaan komen tot de voorzegde (Jesaja 17) TOTALE VERNIETIGING van Damascus, waarna dit de trekker zal gaan overhalen tot het daarna komende conflict: de DERDE WERELDOORLOG, die zowel aan Amerikaanse als aan Russische zijde voor ENORME VERWOESTINGEN en ENORM VERLIES AAN MENSENLEVENS zal zorgen en die geprofeteerd staat in de Bijbel in Ezechiël 38 en 39.

Zoals ik al schreef: Lucifer-satan doet 'graag' de machtshongerige Jezuïeten en het Vaticaan (het verborgen Romeinse Rijk) een plezier, maar 'voor wat hoort wat' en hij vraagt in ruil VEEL MENSENOFFERS en die zullen hem in de komende conflicten (helaas!) volop worden gegeven, met "dank" aan deze menselijke schoften van het Vaticaan, die ALLE leiders van de wereld als marionetten bespelen, of zoals de rattenvanger van Hamelen.

Bedenk echter wel dat God-JEZUS dit toelaat omdat de mensen in meerderheid Hem hebben afgewezen als hun HEER!!


Hanss


Jesuits (IHS), Vatican & Papal Knights (VIDEO)


3 comments:

 1. Leest u de Willibrord vertaling zeker?

  Het woord "kerk" komt niet uit de Bijbel, maar is erin geplaatstst door Katholieke vertalers, die het woord "gemeente" als "kerk" hebben vertaald. Kerk is een 100% Rooms Katholieke woord, veel mensen zijn bekend met de negatieve klank van dit woord. Geen enkele reden dit in aanhalingstekens te zetten met verband met Katholicisme.

  Zoek het woord "kerk"
  http://bijbel.opurk.nl/
  Het bewijs dat ik u de waarheid verteld kan u daar vinden. Misschien kan u zelf nog zoeken naar een Willibrord vertaling met zoekmachine online, om u zichzelf er van te vergewissen, dat het woord "kerk" een woord is ontworpen door de romanistische antichrist. Als u het woord gebruikt voor uw belijdenis van geloof, weet dan dat u het kan vervangen door gemeente of gemeentehuis, om dan vervolgens wakker te worden naar het nieuws dat ik u vertel, bekend was bij alle Nederlanders in de 17de eeuw.

  ReplyDelete
 2. Beste "Bosgeus", respecteer a.u.b. mijn voorwaarde om te mogen reageren op mijn website: Rondom het vuur - off-topic reactie-mogelijkheid

  Toch zal ik inhoudelijk ingaan op uw reactie; ik gebruik het woord "kerk" tussen aanhalingstekens in mijn stukken aangaande de Rooms katholieke "kerk", omdat het zelfs geen kerk is maar het verborgen Romeinse rijk.

  Zelf hanteer ik altijd het Bijbelse woord 'gemeente' of 'huiskring' m.b.t. de- of een vergadering van aanbidders van de Heer Jezus Christus, dus daarover zijn we het eens.

  Bedankt dat u me wees op de oorsprong van het woord 'kerk', en dat was nieuwe informatie voor mij.

  HIER lees ik het bewijs voor wat u zei.

  PS: plaats off-topic een reactie, met daarin uw voornaam, en indien u anoniem wilt blijven, respecteer ik dat en zal ik die reactie met die naam niet plaatsen en kunt u verder reageren onder uw alias 'Bosgeus'.

  Betekenis Bosgeus

  ReplyDelete
 3. Overigens lees ik NOOIT de Willibrord vertaling, behalve om iets uit te puzzelen zoals dit.

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.