Wednesday, January 16, 2013

Help mij! Moet ik me ook van kant maken?

Doe wat! Help mij! Moet ik me ook van kant maken? 
Continue reading en lees hier verder...

In antwoord op die vraag: DOE DAT ONMIDDELLIJK!


Doe dat door je leven weg te geven aan je maker, opdat Hij er nog iets van kan maken!

Hoe werkt dat dan en hoe doe je dat?

Door te erkennen tegenover je maker dat je er ZELF een enorme PUINHOOP van hebt gemaakt en dat je GEEN ANDERE UITWEG ziet dan erop te VERTROUWEN dat Hij van die puinhoop nog wat  kan maken.

Je kan dan wel terecht aanvoeren dat bepaalde mensen niet deugen, maar deug je zelf in de ogen van je maker?


Het antwoord is simpel: NEE, je deugt niet in de ogen van je maker en troost je, want GEEN MENS deugt in de ogen van zijn maker, dus je bent de enige niet.....dat SCHEELT....


"Maar wie is die maker dan en is dat echt die JEZUS, waarover jij op je website loopt op te scheppen?"


Het antwoord is wederom simpel: JA, die schepper is JEZUS, en dat is God die gedurende zo'n 33 jaar mens onder de mensen was, geboren als JOOD onder de JODEN, maar die belangstelling heeft voor ALLE mensen en dus niet alleen voor de mensen van zijn eigen JOODSE volk, en dat is MAZZEL, want anders konden alleen geboren Joden gered worden en gingen alle anderen naar de hel.

"Hel, wat is dat nu weer en waarom bestaat dat concept en wie heeft dat bedacht?"


De hel is een ander woord voor de poel van vuur, zeg maar Gods vuilnisbak, en daar gaat GEGARANDEERD iedereen naar toe die lak heeft aan zijn of haar maker, en dat is terecht, want je zal toch zelf maar die maker zijn en je krijgt te maken met verzinsels en maaksels met een vrije wil die je voor altijd een 'eikel' vinden....wat zou jij met zulke idioten doen?

De ergste zonde (miskleun tegenover God) is NIET het eigenhandig vermoorden van hele volksstammen of het verkrachten van baby's, kleuters en kinderen, om die dan daarna "vrolijk te vermoorden", hoe GRUWELIJK dat ook is, want dat is het(!)....nee, de ergste zonde tegenover je maker is om Hem niet te erkennen als je HEER=BAAS en te denken dat je jezelf hebt uitgevonden en dat je je eigen "god"(je) bent.

Dat is het DOMSTE wat een mensenkind kan doen, en dat gedrag zie je al bij hele kleine kinderen die tegen het gezag van hun ouders ingaan, want die neiging zit er al bij IEDEREEN van jongs af aan in.

"Ja, maar dat is toch gewoon je grenzen bepalen en zien hoe ver je kan gaan?"

Dat klopt, en dat deden ons aller voorouders, Adam en Eva ook, en daar stak hun maker geen stokje voor, maar vervolgens waren de gevolgen wel dat ze hun prachtige Paradijs kwijt waren, plus dat ze STERFELIJK werden, en dat ze niet meer vrolijk in hun blote billen konden rondlopen op aarde, maar dat ze zich moesten kleden tegen lichamelijke beschadigingen en de gewijzigde en slechtere omstandigheden, maar ook om hun seksualiteit te verhullen, want die seksualiteit is UITSLUITEND bedoeld tussen man en vrouw die van elkaar houden en die van plan zijn om kinderen te verwekken, of die middels hun seksualiteit hun paarband willen versterken, want het kan (helaas) ook voorkomen dat een echtpaar als geheel onvruchtbaar is doordat één van de partners geen nageslacht kan genereren.

ELKE ANDERE SEKSUALITEIT IS DUS ONZIN EN PERVERS=tegennatuurlijk, ook al NEUKEN hele volksstammen zich een slag in de rondte, maar met de ware LIEFDE heeft dat NIETS te maken, maar is dat slechts een vorm van ZELFBEVREDIGING.


Mensen (meestal mannen) die hun seksuele gevoelens botvieren op kinderen zijn uiteraard SUPERGESTOORD en mijn maker vindt dat zulke lieden eigenlijk niet zouden mogen leven (molensteen om de nek en dan in een diepe plomp gooien), en dat vinden overigens de meeste zich normaal achtende mensen, maar zelfs dit soort SCHOFTEN zouden zich kunnen bekeren, want ergens in HUN TRAJECT van baby naar "volwassene" is er iets HELEMAAL FOUT gegaan in hun vorming waardoor ze tot zulk WALGELIJK gedrag konden komen, en dat principe geldt voor alle misdaden die mensen doen.

Er is GEEN ENKELE RECHTVAARDIGING voor zulke gedrag en ook niet voor het plegen van een MASSAMOORD, om maar wat te noemen, maar HOE kwam een mensenkind tot zulk gedrag: dat is de prangende vraag!

Op AL deze vragen heeft mijn maker een antwoord, want Hij kent ons mensen "op zijn duimpje" omdat Hij ons heeft gemaakt EXCLUSIEF de neiging om ROTTIGHEID uit te halen, want zo schiep hij (blote) Adam en Eva NIET.

Om op mijn manier succesvol ZELFMOORD te plegen dien je namelijk ook te erkennen dat er zoiets bestaat als HET KWAAD.

Sterker nog: dat KWAAD is een PERSOON....een GEVALLEN ENGEL die SATAN heet!


Nou, over die satan kan ik je veel vertellen want dat is een vreselijk STUK VRETEN, die ALLE mensen graag verloren ziet gaan, zoals hij zelf verloren IS, want dat bepaalde zijn maker, nadat deze PERFECT geschapen engel tegen zijn maker inging en ook nog eens een opstand onder de andere engelen organiseerde, waarbij hij gelukkig bleef steken bij een DERDE daarvan...dus TWEEDERDE van alle engelen lieten zich niet door deze GLIBBER ompraten en deden aan zijn opstand tegen God NIET mee!

Dat is wel belangrijk om vast te stellen, want dat betekent dat het GOEDE ALTIJD sterker is dan het kwaad, ook al heeft God in principe zijn engelen niet nodig om dat te bewerkstelligen, want dat kan Hij ook wel in zijn eentje.

Maar toen God het RISCO nam om tijdelijk AFSTAND te doen van zijn goddelijkheid, toen Hij als JEZUS (Yeshua/Jesjoewa zeggen de Joden) geboren werd (niet met Kerst!) was het wel "handig" voor Hem te weten dat Hij kon vertrouwen op de steun van de MEERDERHEID van zijn engelen.

Dat iemand dus steun zoekt bij een groot aantal MEDESTANDERS is dus normaal....maar dat doen iemands tegenstanders ook en ook dat is psychologisch te begrijpen.

Maar wie ECHT succesvol ZELFMOORD wil plegen volgens mijn recept, die wil niets eens vertrouwen op menselijke hulp, want als het puntje bij paaltje komt laat iedereen je in de steek, want doodgaan doe je echt in je eentje, al staan er duizenden mensen aan je sterfbed.

Dat maakte JEZUS ook mee, want iedereen liet hem vallen als een BAKSTEEN, en Hij stond er helemaal alleen voor....maar dat deed hij GRAAG, want Hij is God die mens werd en Hij deed het toch mooi wel, opdat Hij in onze plaats onze STRAF zou kunnen gaan dragen OMDAT HIJ ZOVEEL VAN ONS MENSEN HOUDT, maar anderzijds HAAT God het kwaad zo erg dat Hij ALLES en IEDEREEN wil VERNIETIGEN wat en wie niet overeen komt met zijn HEILIGE en GODDELIJKE natuur!

Dat deed Hij ooit eerder en toen "VERZOOP" Hij ongeveer ZES MILJARD mensen, en tesamen met de enorme biomassa's van plantaardig materiaal en van gestorven dierlijk materiaal, maakte Hij daar aardolie, aardgas en steenkool van, waar we nu onder andere van kunnen autorijden en vliegreizen maken.

Die mensen bevinden zich allemaal in het dodenrijk, in afwachting van het Laatste Oordeel.

Dat was in de tijd van Noach, en alleen vanwege Noach redde God=JEZUS destijds slechts acht mensen, want alle anderen konden het GEEN KLAP schelen dat God hun HONDERTWINTIG jaar de tijd gaf om tot berouw van hun zonden te komen, en ze wensten zich NIET te laten redden door God middels de enorme Ark die Noach op Gods instructies, en samen met zijn gezinsleden, had gebouwd en die nu nog rust op de bergen van Ararat.

JEZUS zegt dat Hij terug komt en dat het dan net zo'n tijd zal zijn als Noahs tijd....en in die tijd leven we NU!

"Man, wat heb ik aan die onzin, want ik geloof helemaal niet in (een) God en Jezus zal wellicht hebben bestaan en dat was een 'goeie peer', maar dit is me allemaal te simpel en een goedkoop en slecht geschreven sprookjesverhaal".

Tja, dat zou men kunnen zeggen, maar wie dit schrijft (IK) is zelf jarenlang een compleet van God los levende ongelovige geweest, die wel op zoek was naar de zin van dit bestaan en zijn conclusie was dat er GEEN ZIN is aan dit bestaan en dat het volkomen normaal was om zelf een eind aan zijn of haar leven te maken, indien de omstandigheden daarom zouden vragen.

Maar toen puntje bij paaltje kwam en ik geen opties meer had, en ik vanuit mijn achtergrond en vanuit mijn levenservaring en vanuit mijn intellect had vastgesteld dat dit leven slechts een "ZIEKE GRAP" was, en ik besloten had om aan deze waanzin een eind te maken door de UITSCHAKELING van mijn vermogen om hierover te MOETEN nadenken middels de dood (wat een ILLUSIE is, omdat geen mens een einde aan zijn of haar bestaan KAN maken omdat we voor de ONEINDIGHEID geschapen zijn!), wilde ik helemaal niet dood en zei JEZUS, die God is, tegen mij de volgende woorden, en Hij noemde me bij naam:

"er zijn twee dingen die je kunt doen: zelfmoord plegen of de Bijbel gaan lezen".

Meer zei Hij niet.

JEZUS windt er geen doekjes om en Hij spreekt duidelijke taal....en het mooie is dat Hij dat in ELKE taal kan doen, want Hij is er ook verantwoordelijk voor dat wij mensen in verschillende talen spreken, al was het de schuld van de mensen dat dit tot stand werd gebracht, omdat de mensen die zich hadden voortgeplant na de zondvloed en in het gebied wat nu in Irak ligt (Babel), DEZELFDE TAAL spraken en er was dus nog geen sprake van verschillende NATIONALITEITEN, maar omdat de mensen WEIGERDEN om zich te verspreiden over de aarde, sloeg God=JEZUS hun met de BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING, en dat was ook omdat mensheid destijds alweer op het zelfde gruwelijke SATANISCHE niveau was gekomen als vóór de zonvloed, want de mensen waren zo occult als de hel, en al die aspecten vinden we heden ten dage nog steeds terug in de Rooms Katholieke "kerk" waarin al die heidense en occulte fenomenen samengebald zijn, want dit is de ware kerk van SATAN op aard en satan is o.a. de aanzetter tot pedofilie en kindermisbruik en kindermoord.


God=JEZUS is de BAAS en Hij DWONG de mensheid destijd middels die spraakverwarring om zich te verspreiden over de aarde, en sindsdien is er dus sprake van verschillende volkeren met sterke ethnische verschillen, die verschillende talen spreken, en dus was dit de geboorte van het fenomeen NATIONALITEIT, wat ALLES met TAAL te maken heeft.

Ik ga je nu niet de hele Bijbel uitleggen, want je zit in DOODSNOOD en je wilt je (niet) van kant maken, als het aan de "SATANISCHE overheid" ligt.

Ga een ontmoeting aan met JEZUS en pleeg SAMEN met Hem "zelfmoord" door jezelf aan Hem weg te geven, want dat leven wat je hebt is sowieso al van Hem, of je nu naar de hemel gaat of naar de hel, na dit leven, en wat heb je verliezen?

Op mijn site staan instructies of verwijzingen ernaar om tot die stap te komen, en als iemand anders daar ook iets voor voelt ga gerust je gang en als iemand anders hiermee wil spotten; ga gerust je gang, want dat deed ik vroeger ook, maar je gaat dan wel naar Gods vuilnisbak en je hebt daar dan zelf voor gekozen.

Kiezen of delen, take it or leave it en het is aan jou en niemand MOET gered worden, want als men niet wil, dan maar niet.

Maar als men dan in de hel zit en men klaagt daarover, dan klaagt men om zijn of haar eigen STOMMITEIT, want ik SPOT met de domheid van de boosaardige ongelovigen, hoe DOM ik zelf in dat opzicht ook ben geweest, maar ik was een DWAAS omdat ik werkelijk geloofde dat er GEEN god bestond en dus ook geen duivel, en als God dan wel bestond dan was hij net zo gek als de duivel en speelde hij onder één hoedje met hem.

Voor wie zo denken had ik ooit het volgende stuk geschreven:

Op welke leeuw lijk ik?

 

Gelukkig hoorde ik als kleuter voor het eerst van mijn leven het evangelie over JEZUS en dat ik later als "volwassene" tot geloof kwam, was mogelijk gemaakt door wat toen al was gezaaid.

De hartelijke groeten en zie uit naar de spoedige ontmoeting met mijn maker, ook al is die maker in geestelijke zin constant nabij mij en zelfs in mij, en dat wil Hij iedereen geven die echt Hem wil leren kennen.

Wie dat niet wil, die laat Hij ronddolen en kijken naar andersmans kwade daden, zonder tot erkentenis der waarheid te komen dat men zelf ook niet deugt, maar wie zijn GENADE zal ontvangen, geeft Hij ervaringen en informatie die er uiteindelijk toe zullen leiden dat zo'n mens de WAARHEID zal gaan kennen die JEZUS is.

Ontvang die WAARHEID vandaag en laat JEZUS binnen in je leven, en sta het Hem toe om in jouw plaats "zelfmoord" te hebben gepleegd en laat die lasten van je afvallen die Hij graag in jouw plaats wil dragen, terwijl Hij in plaats daarvan je een lichte last wil opleggen die dragelijk is, en ik zie tevens uit naar het tot geloof komen van nog meer mensen, maar daarna gaat men wel anders naar (slechte) mensen kijken omdat men erkent heeft tegenover diens maker dat men zelf niet deugt en dat men (wat men zelf betreft) ternauwernood gered is.

JEZUS gaf zijn leven zelfs voor de grootste misdadiger/misdadigster, want Hij kent ieder mens van embryo af aan!Doe wat! Help mij! Moet ik me ook van kant maken?

In antwoord op die vraag: DOE DAT ONMIDDELIJK! *

Meer lezen » http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/01/help-mij-moet-ik-me-ook-van-kant-maken.html#more

* (moet zijn onmiddellijk..we spreken die tweede l niet uit en die ij uit als uh, maar dat moet zo van die taalgekkies)

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.