Saturday, January 5, 2013

Topic zonder titel

Ik had even geen zin om een topic te maken met een plaatje (of plaatjes) erbij en dit is maar een blog waarin het woord 'log' zit en dat is een vastlegging of registratie van wat men op schrift wil bewaren, om dat later terug te kunnen lezen of om dat met anderen te kunnen delen.

Wat is dat toch, die neiging om gedachten en bevindingen die men belangrijk vindt, te willen delen met medemensen?

Wat heeft men eraan en welk voordeel doet men ermee?

Laat ik dat principe eens toepassen op God=JEZUS: wat schiet Hij ermee op om medemensen in te willen lichten over een betere wereld dan deze en hoe daar te komen?

Waarom bleef God=JEZUS niet gewoon comfortabel in zijn hemel en waarom schiep Hij een probleem toen Hij besloot om wezens te maken met een vrije wil, wat wil zeggen dat ze de mogelijkheid hebben om TEGEN Hem in te gaan en om zelfs alles in vraag te stellen wat Hij gemaakt had, inclusief zichzelf?

Vraag: waarom besta ik en wat is het nut daarvan?

Een mens komt daar zonder Gods wijsheid niet uit, want menselijkerwijs heeft dit bestaan GEEN nut en is zelfs het bestaan van God ZINLOOS.

Het enige wat dus zinvol LIJKT te zijn is het grote NIETS.

NIETS heeft zin, ALLES is zinloos, zijn de gedachten van "grote denkers" uit alle voorbije tijden, tot op de dag van vandaag.

Één zo'n mafketel (ander woord voor dwaas) kwam nog zo ver door te stellen dat het leven ABSURD is...maar dat het wel geleefd diende te worden.

Diende te worden...op bevel van WIE...en WAAROM?

Wat een waanzin, want indien het leven ABSURD is dan is het GESTOORD om aan dat leven deel te nemen.

Niemand heeft om dit leven gevraagd: geen mensenkind zei ooit voor zijn of haar ontstaan in de baarmoeder: "ik wil bestaan...maak dat ik kan ontstaan".


Er was echter al IEMAND die van oneindigheid tot oneindigheid BESTAAT, die IK BEN heet, die daartoe BESLOOT, en die een systeem op gang had gebracht dat AUTOMATISCH een mensenkind zou gaan ontstaan indien een zaadcel en een eicel zouden samensmelten.

Dat systeem schiep Hij toen Hij de eerste man en de eerste vrouw schiep in een oord, wat Hij het Paradijs noemde, op een wereld (de aarde is geen planeet, want het hele heelal is ten dienste van de aarde gemaakt!) die we kennen als de aarde.

Deze twee mensen kregen de opdracht om nieuwe mensen te verwekken en voort te brengen, en die IEMAND is God=JEZUS, die verantwoordelijk is voor de schepping van dit systeem.

Waarom deed Hij dat en wat had het voor nut/zin? (zie onderaan dit topic)

Hij wist van tevoren dat er problemen zouden onstaan omdat Hij eerder geestelijke wezens had geschapen die we engelen noemen, en die ten dienste van Hem waren geschapen.

Wat is dat; ten dienste bestaan van God-de schepper=JEZUS?

Dat men Hem leefheeft en van daaruit onvoorwaardelijk gehoorzaamt, wetende dat het GOED is!

Maar dat gaat toch in tegen het principe van de vrije wil?

De vrije wil bepaalt toch dat het mogelijk is om TEGEN die schepper in te kunnen gaan?

Een computer of een robot doet EXACT wat de schepper/programmeur wil, tenzij die schepper/programmeur een PRUTSER is.

Was God=JEZUS een PRUTSER?

Was Hij een idioot die niet eens wist "waar het schip zou gaan stranden"?

NATUURLIJK NIET!

God=JEZUS weet ALLES en Hij wist inderdaad van te voren dat die ingebouwde mogelijkheid om TEGEN Hem in te KUNNEN gaan zou worden MISBRUIKT.

Want het is allemaal heel simpel: een uitvinder maakt een computergestuurde robot die de mogelijkheid heeft om tegen zijn maker in te gaan.

Zolang die robot doet wat hem gezegd wordt is er niets aan de hand en die ingebouwde vrije wil hoeft helemaal geen problemen te geven indien die robot maar blijft beseffen WIE hem heeft gemaakt en aan WIE hij ONDERWORPEN is.

Daartoe schiep die ontwerper een systeem in het BREIN van die robot dat we ANGST noemen.

ANGST is functioneel, want die robot is zeer geavanceerd en die heeft miljoenen 'draadjes' die lopen vanuit zijn brein naar ELK onderdeel van zijn lichaam en die draadjes noemen we ZENUWEN.

Die zenuwen 'vertellen' het brein of het complete systeem, of een gedeelte daarvan in GEVAAR is.

Direct naast dat ANGST-systeem schiep die ontwerper een systeem die tot DAADKRACHT aanzet, want een robot zonder EIGEN INITIATIEF is maar een SLOOM 'apparaat' dat tot NIETS komt, en dat systeem heet AGRESSIE.

Agressie is functioneel, want zonder een beetje agresssie kan ik dit topic zonder titel niet typen, want dan zou ik niet eens de LUST hebben gehad om hiervoor enige MOEITE te doen, want ik moest hiervoor mijn gedachten ORDENEN en die gedachten omzetten in DADEN middels het indrukken van de toetsen van mijn toetsenbord die letters produceren en zinnen, wat hier te lezen valt.

 AGRESSIE zit in het kleinste dierlijke wezentje en samen met het ANGST-complex zorgt dat voor het meest elementaire systeem dat er bestaat, bedoeld om dat individuele wezen(tje) te laten OVERLEVEN.

Ook schiep die ontwerper van die robot SUB-BREINEN en geheugens in andere ORGANEN van het lichaam van zijn schepsel en dat zijn o.a. het HART en de NIEREN en de LEVER ('wat heb je op je lever?') en de vloeistof die het hele lichaam van die robot voorziet van BRANDSTOF en ZUURSTOF en van BOUWSTOFFEN en de afvoer van AFVALSTOFFEN, maar die ook elementen bevat die ZIEKTEN bestrijden en die beschadigingen REPAREREN, die we verwondingen noemen, noemen we BLOED en dat bloed is de ZIEL van dat lichaam: werkt dat bloed niet meer goed, of is er te weinig van, dan gaat die robot DOOD....dan is die robot STUK, KAPOT, BUITEN WERKING.....rijp voor de schroothoop.

Maar....een goede schepper kan zo'n robot REPAREREN of zelfs 'uit de dood' laten opstaan door de DEFECTEN te repareren, of door "uit het niets" een nieuwe robot te maken, met ALLE kenmerken van de kapotte robot, want dat heeft die schepper ONTHOUDEN/opgeslagen in zijn GEHEUGEN.

Dat gaat die schepper doen bij de opstanding uit de doden, want Hij onthoudt IEDEREEN die Hij ooit liet onstaan.

Die schepper is dus JEZUS, want Hij is GOD en Hij kan "kapotte robots" repareren en weer als nieuw maken!

Maar dan heb je een ander figuur die alleen maar kan KAPOTMAKEN en VERNIETIGEN en die daar ook de GROOTSTE LOL in heeft en die daarvan GENIET, omdat dat zijn zogenaamde WRAAK is op zijn schepper die hem ooit tot ONGEWENST PERSOON heeft verklaard omdat deze persoon MISBRUIK maakte van de mogelijkheid om TEGEN zijn maker in te gaan, terwijl zijn BREIN toch zeer INTELLIGENT geschapen is en ook deelde hij ooit in de WIJSHEID van zijn maker, die zijn schepper hem echter ontnam.

Wat is wijsheid?

Wijsheid is de HOOGSTE VORM VAN KENNIS, die vanuit LIEFDE voor het LEVEN en de WAARHEID en de GERECHTIGHEID tot stand is gekomen.

JEZUS IS DIE WIJSHEID!

Jezus heeft niet alleen die wijsheid: Hij IS die wijsheid, want Hij is GOD.

Nou kreeg JEZUS te maken met een geschapen wezen die het "beter" meende te weten dan Hij, als de schepper van ALLES en IEDEREEN.

Op zich zou dit nog niet zo'n probleem zijn geweest indien dat geschapen wezen zich had laten CORRIGEREN....maar dat KON niet omdat die schepper dat wezen had geschapen met ZIJN intelligentie, waardoor de schepper HELE HOGE EISEN kon stellen aan dat geschapen wezen!

Deze eis: 'ga rustig tegen me in, maar dan moet je de gevolgen daarvan onder ogen zien'.

Wat zijn die gevolgen?

JEZUS als de schepper van ALLES en van IEDEREEN heeft het VOLSTE RECHT om te doen met zijn CREATIES wat Hij wil, en indien Hij zijn eigen schepsels of zelfs zijn schepping wil VERNIETIGEN, omdat hij er ONTEVREDEN mee is, dan is er NIEMAND die Hem tegenhoudt!

JEZUS IS DE MAKER EN DE VERNIETIGER VAN ZIJN EIGEN SCHEPPING!

Dus als iemand Hem tegenstaat, heeft JEZUS het volste RECHT om zo'n iemand te VERNIETIGEN.


Dit EIGENWIJZE schepsel, die we kennen als de duivel (verwarrer/leugenaar/aanklager) of als satan (tegenstander) en als de voormalige hoofdengel 'Morgenster' of 'Lichtbrenger/Lucifer' en 'Zoon van de dageraad', KOOS ervoor om TEGEN zijn maker in te gaan.

Hij deed dat pas NADAT Adam en Eva geschapen waren in dat Paradijs, die de eerste mensen waren op aarde, via wie God=JEZUS aan nageslacht wilde komen, die Hij later tot 'als de engelen zijnde' kan PROMOVEREN, want dat is het einddoel van ELK mensenkind, of men nu naar de hemel (Gods geweldig mooie wereld) of naar de hel (Gods vuilnisbak) gaat.

Ik heb het daar vaker over gehad en dat ga ik niet herhalen en dat lees je HIER.

Maar ik maakte een topic zonder titel en waarom?

Ik als UITVINDING van JEZUS=zijn schepsel, meende dat het een goed idee was om te delen waaarmee ik bezig was geweest op het internet, wat trouwens ook een uitvinding is van JEZUS, want zonder JEZUS zouden mensen het intellect niet hebben gehad om het internet en de computertechnologie te hebben kunnen uitvinden: daar zouden ze dan te DOM voor zijn geweest.

JEZUS WEET ALLES VAN COMPUTERTECHNOLOGIE en van het INTERNET, want Hij heeft het zelf mogelijk gemaakt, en dat geldt ook voor ATOOMBOMMEN, want zonder JEZUS zouden mensen niet eens in staat zijn geweest om ook maar iets te begrijpen van CHEMIE en NATUUR- en WISKUNDE, want dat zijn alleemaal wetenschappen die voortkomen uit het BREIN van de schepper.
Maar zonder JEZUS weten mensen HELEMAAL NIETS en KUNNEN ZE OOK HELEMAAL NIETS, want JEZUS is de schepper, de "programmeur", de CREATOR.

Als mensen "ingevingen" kregen die leidden tot "nieuwe" inzichten, dan kwam dat door HEM.

Goed, waar gaat het allemaal over?

Deze wereld wordt bestierd door IDIOTEN en HALVE GAREN en KRANKZINNIGEN en dat komt omdat ze zich laten leiden door de GROOTSTE IDIOOT, HALVE GARE en KRANKZINNIGE, satan de duivel.

Het 'epicentrum' van deze WAANZIN bevindt zich in ROME, de aloude hoofdstad van het ROMEINSE RIJK, waar de satanische JEZUÏETEN achter de schermen de POPPENKAST bespelen, die we kennen als de Rooms Katholieke "kerk", met "aan het hoofd" de "paus", die dus ook maar een loopjongen is van de "zwarte paus", de leider van die satanische Jezuïeten, en die GEK is op zijn beurt weer ondergeschikt aan satan de KRANKZINNIGE.

Alle mensen van goede wil zitten tegen heug en meug opgescheept met deze DWAZEN op deze wereld, die door onze voorouders Adam en Eva in handen werd gespeeld van satan.

God kwam in de persoon van JEZUS als mens op aarde om satan te verslaan, want satan denkt dat hij over ieder mens macht heeft, maar aan JEZUS had hij NIETS: JEZUS gehoorzaamde alleen zijn Vader (=zijn alter ego in de hemel) en naar satan luisterde Hij NIET.

Dat kostte Hem wel zijn leven, maar dat had Hij ervoor over, want dankzij zijn bloederige en walgelijke dood aan het kruis was (en is) JEZUS wel in staat om IEDEREEN (die dat wil) VRIJ TE KOPEN uit handen van ZICHZELF, want zijn alter ego, zijn VADER wil IEDEREEN UITROEIEN DIE TEGEN GOD INGAAT!

ALLE MENSEN VERDIENEN DE TOTALE VERNIETIGING!

DE UITROEING VAN ALLE MENSEN IS GODS RECHTMATIGE EIS, want NIEMAND is RECHTVAARDIG, ook niet één mens!

ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE MENSEN, en alle mensen zijn GEBOREN CRIMINELEN!

satan weet dat en daarom heeft hij ook zonder GODDELIJK INGRIJPEN recht op de zielen van alle mensen die hij mag meesleuren naar zijn eigen ondergang!

MAAR.....God greep WEL in: te beginnen via zijn creatie van Israël en via Israël dat Hij zelf geboren werd vanuit dat volk als JEZUS CHRISTUS, de (potentiële) redder van alle mensen die zich door Hem WILLEN LATEN redden.

SATAN IS DAAROM KRANKZINNIG VAN HAAT TEGEN ISRAËL EN TEGEN JEZUS!

Ik zeg niets nieuws want dat is de dagelijkse realiteit op deze ZIEKE AARDE.

En omdat ik me nog bevind op deze zieke aarde, waarin GODZIJDANK JEZUS heeft ingegrepen en me heeft gered (en vele anderen ook) was ik aan het 'surfen' op het internet en kwam ik op de volgende websites, en zie zelf maar of je er wat aan hebt.

Het zijn allemaal sites die meer informatie geven over hoe ZIEK en GESTOORD deze wereld in elkaar zit en hoe "hooggeplaatsten" daarin een rol spelen en ik bedenk daarbij het volgende: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, en waarom ze het doen, want ze zijn zo gek als satan".

http://vaticannewworldorder.blogspot.nl/

http://www.vaticanassassins.org/notice-the-pope-is-the-worlds-defensive-coordinator-by-rob-hilson-part-1-of-2/

http://www.vaticanassassins.org/ejp-to-brother-thomas-jesuit-rule-of-second-thirty-yearss-war-1914-1945/

http://american_almanac.tripod.com/naziroot.htm

http://www.vaticanassassins.org/resigned-canadian-pastor-ucc-kevin-annett-issues-ultimatum-to-roman-papacy/

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message509308/pg1

The Nazi Roots of the House of Windsor

Prince Philip nazi

Waarom deed Hij dat en wat had het voor nut/zin?

Had ik die vraag al beantwoord?

JEZUS wil van zijn schepsels HOUDEN en van hun GENIETEN en dat ze van HEM houden en van Hem GENIETEN....simpel!

satan is een ZAK TABAK die dat "feestje van God=JEZUS" wil verstoren...maar over niet al te lange tijd kan hij dat niet meer, want dan zit hij te krijsen in de hel/de poel van vuur dat JEZUS HEER is, maar dan is het te laat voor hem en voor al diegenen die aan zijn kant zullen blijken te hebben gestaan.

1 comment:

  1. ATOOMBOMMEN blijken niet te bestaan...maar dat wist ik nog niet op 5 januari 2013....

    ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.