Monday, January 14, 2013

Uit de MSM-NOS leugenfabriek: Halfbroer Obama wil politiek in

I absolutely don't resemble Frank Marshall Davis Junior.
Barack Hussein Obama sr. was my father ...but it's nice to be called the half-brother of the (former) president.

Waarom wordt dit bericht door de M(ain) S(tream) M(edia) de wereld in geslingerd en waarom doet de NOS daaraan mee?Om te suggereren dat president "Obama" toch echt de zoon zou zijn van wijlen de islamitische Keniaan, Barack Hoessein (Hussein) Obama senior, die destijds zogenaamd hem verwekt had bij zijn melkwitte Amerikaanse moeder, wijlen Ann Dunham.

Lees hier meer over de waarheid omtrent de ware afkomst van de AARTSLEUGENAAR "Obama":

President Frank Marshall Davis JuniorWie zich door de MSM laat "inlichten" wordt GEGARANDEERD VOORGELOGEN!
THE POPE IS THE ANTICHRIST AND the POTUS IS HIS MUPPET

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.