Thursday, February 7, 2013

'Kip ik heb je', zegt den duivel


 • En net als we denken dat we dat hele soepzooitje hebben ontmaskerd, begint de NWO(=het Vaticaan en de Jezuïeten en iedereen die aan hun onderhorig zijn, zoals vrijmetselaars, Illuminati, Bilderbergers enz.), de derde wereldoorlog (onder leiding van Barry Davis, alias “Obama”) om de aandacht af te leiden van al hun smerige, gore leugens!

  Hou daar maar gewoon rekening mee.


 • Mind over Matter
  6 februari, 2013 at 11:51

  En tot welke CULT bekeerde Tony Blair zich?

  Juist ja, de Rooms katholieke (pedo, kinderoffer, Lucifer) CULT!

  Alle criminele wegen leiden naar Rome…al eeuwenlang!

 • @Hans,

  “Juist ja, de Rooms katholieke (pedo, kinderoffer, Lucifer) CULT!

  Alle criminele wegen leiden naar Rome…al eeuwenlang!”

  Dit is niet helemaal waar, wellicht deels. Want in Mexico bijvoorbeeld is er een langdurige oorlog geweest tussen katholieken (de Christeros) en de besturende vrijmetselaars. Dankzij interventie (wederom met oorlogsmateriaal) van de amerikaanse overheid is de Christeros verslagen om economische belangen. Vele katholieken gaven vol overgave hun leven voor hun geloof voor ze werden vermoord door die vrijmetselaars, geen vrijmetselaar zou zijn leven geven- die nemen enkel.

  Dat is de moord- en roof bende op deze wereld.

 • Hoi Hans,

  De Duitsers zijn al sinds 1913 geen Duitsers meer,een soort eigenaren van een firma, misschien vinden jullie dit onzin, maar het kan heikel worden als de firma failliet gaat.

  Neem van mij aan dat deze mensen het goed uitgezocht hebben.

  Das Problem der Deutschen:

  http://www.youtube.com/watch?v=hk28jWTo4RM&list=PLc58X2cTFZ47p3lw_uzR0wy9eBM69Txwn

  Ook zei zeggen we kunnen het niet alleen als we nog dat redden willen wat er nog te redden valt.

  Groetjes Gretha.

 • Ria, als ik het heb over “Rome” en het Vaticaan/de Jezuïeten, dan heb ik het nadrukkelijk NIET over (eenvoudige) Rooms katholieke GELOVIGEN, want de Rooms katholieke Hitler had er bijvoorbeeld geen moeite mee dat vele collega-katholieken ook het slachtoffer werden van zijn waanzinnige oorlogen, en dat geldt ook voor de Jezuïet Josef Stalin uit Georgië, die nog veel meer mensenlevens op zijn geweten heeft, en in zijn geval vooral Oosters-orthodoxe christenen, en dan noem ik ook Mussolini en Franco, beide Rooms katholieke dictators.

  Steek hier je licht op, en toen ik dat voor het eerst deed was ik daarna dagen van slag, maar de waarheid maakt vrij: http://one-evil.org/

  Ik geef ruiterlijk toe dat ik daarvoor niet wist dat het zó VERBIJSTEREND VERROT in elkaar zat, terwijl ik meende toch bijna alles te weten over (bijvoorbeeld) de tweede wereldoorlog.

  Ik heb deze informatie later ook aan Micha doorgespeeld, en hij was daar blij mee, omdat voor hem toen ook bepaalde zaken duidelijk werden m.b.t. de Holocaust en de manier waarop dat werd uitgevoerd.

  Hier nog meer info: http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/Vatican-Assassins-by-Eric-Jon-Phelps.pdf

  http://www.vaticanassassins.org/

 • Ria, met name bedoel ik deze info: http://one-evil.org/content/acts_vatican_holocaust.html

  Als je dit hebt gelezen en hebt vergeleken met wat je al wist over de Rooms katholieke CULT, die MILJOENEN mensen op haar (de “HOER” van Openbaring) geweten heeft, dan snap je wat ik bedoel.

  Geenszins heb ik het over gewone Rooms katholieke mensen, ook al vind ik dat hun theologie niet deugt, want mijn eigen moeder is Rooms katholiek opgevoed.

 • Hallo Gretha, ik ga hier geen theologische uiteenzettingen plaatsen, maar ik ben dus een gelovige in de Bijbel (geworden) en ik geloof dus in de Babylonische spraakverwarring (en in de oorzaak daarvan), en ik geloof dus ook dat daarvoor er maar één taal werd gesproken door de mensen op aard.

  Volkeren hebben zich nadien gevormd op basis van TAAL en in zoverre zijn Duitsers absoluut nog steeds Duitsers en Nederlanders Nederlanders, en beide volkeren hebben het Germaans als gemeenschappelijke oorsprong van hun taal, en dat geldt ook voor Engelsen en Schotten en Denen en Zweden en Noren en Friezen.

  Een gemeenschappelijke taal geeft een gevoel van verbondenheid, en zeker als mensen geografisch in hetzelfde gebied wonen.

  Maar wat is taal?

  Ik typ hier WOORDEN die eigenlijk BEELDEN zijn, en dat werkt in elke taal HETZELFDE, of je nu een Chinees of een Nederlander of een Duitser bent..alleen gebruiken we sinds de Babylonische spraakverwarring allemaal verschillende CODES (lettercombinaties en lettertekens en grammatica) om aan die BEELDENSTROOM vorm te geven.

  Daarom is het vaak zo moeilijk voor mensen van verschillende talen om elkaar echt GOED te kunnen begrijpen, omdat vaak bepaalde nuances verloren gaan, en dan heb ik het nog maar over geschreven taal, en nog niet over lichaamstaal.

  Duitsland bestaat als eenheidsstaat pas sinds 1871, en bestaat dus korter dan bijvoorbeeld België. http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland

  Maar het Duitse volk bestaat natuurlijk al veel langer en dat heeft vooral te maken met TAAL en geografie.

  De ellende met alle volkeren op aarde is dat men zich ging organiseren tot kunstmatige eenheden met hoofdsteden en nationalisme, terwijl gewone burgers daar geen behoefte aan hebben en gewoon hun leventje willen leiden, zonder (al teveel) overheidsbemoeienis.

  Overheden zijn overal een PLAAG op aarde, want die bestaan uit beroepsbemoeials die op kosten van de gewone werkende mensen bestaan en hun gekmakende regels opleggen en belastingen…veel belastingen.

  Eeuwen geleden waren veel Europeanen die bemoeizucht ZAT en ze gingen naar de nieuwe wereld (Amerika) waar men aanvankelijk veel vrijheid had.

  Maar ook Amerika is nu geworden als destijds Europa en het BARST daar van de mensen die andere mensen hun WIL willen opleggen: de beroepsbemoeials.

  En erger nog: de hele wereld is geworden als destijds Europa en het barst van mensen die zich met anderen mensen willen bemoeien (=heersen over een ander), en dat vraagt om moeilijkheden.

  Ziedaar het plan van de N(ieuwe) W(ereld) O(rde) die wil komen tot een wereldregering met een werelddictator die de Bijbel de antichrist noemt, want zo kunnen ze de zaken “beter regelen”.

  Daartoe werd ooit als experiment de VS van Amerika gesticht, en de gewone mensen in Amerika vroegen daar niet om, en dat experiment groeide uit tot de huidige Verenigde Staten van Amerika, al was daar wel een bloedige (door de Jezuïeten veroorzaakte) burgeroorlog voor nodig om dat tot stand te brengen.

  De verenigde staten van Amerika zijn de blauwdruk voor de Verenigde Staten van de Wereld en daartoe werd na de tweede wereldoorlog (beide wereldoorlogen werden achter de schermen veroorzaakt door de Jezuïeten) de Verenigde Naties opgericht, en reken maar dat dit tot doel had (en heeft!) om te komen tot die ene wereldregering met die ene wereldleider aan het hoofd.

  Alles is echter uitgestippeld door de Jezuïeten van het Vaticaan, want het Vaticaan is het verborgen Romeinse Rijk dat niet zal rusten totdat het weer de TOTALE WERELDMACHT zal bezitten.

  Het “Christendom” dat het Vaticaan naar buiten toe presenteert is echter een razend vernuftige DEKMANTEL voor de grootste en rijkste en machtigste MAFFIA-organisatie op aard…..geleid door (ja daar heb je hem weer); Lucifer.

 • Nog iets over taal: ik vergat nog te vermelden dat het vooral ook om verschillende KLANKEN gaat, want al zijn Engels en Nederlands en Duits verwante Germaanse talen, toch is de klank van woorden anders geworden en denk maar aan het simpele woord HAND, wat in deze drie talen hetzelfde betekent, maar wat in verschillende klanken wordt uitgesproken.

  Niederlendiesj (fonetisch geschreven van Niederländisch) klink toch heel anders dan ons woord Nederlands in het Doitsj (fonetisch geschreven), het Deutsch dus, of Dutch, zoals de Engelsen onze taal noemen, wat qua uitspraak verdacht veel op het Duitse woord Deutsch lijkt, klinkt toch heel anders dan het Duits.

  Maar daarom werd het Engels de wereldtaal omdat er ook ontzettend veel Latijnse invloeden in die taal zijn geslopen sinds Engeland deel werd van het Romeinse rijk, en later werd die invloed van het Latijn op het Germaanse Engels alleen maar groter onder invloed van de Franse taal, die ook een Latijnse taal is.

  Nederland was ooit kortstondig het machtigste land op aarde gedurende de “Gouden eeuw”, maar de Engelsen namen die macht van ons over en breidden het zelfs uit, en zo kon later de VS van Amerika ontstaan met een soort Engels als voertaal, en sinds de VS een wereldmacht werd, na de Tweede wereldoorlog, werd het Engels (of wat daar voor doorgaat) de wereldtaal.

  Maar wat belangrijk te beseffen is, is dat deze taal deel is van de ROMEINSE CULTUUR, en de meeste landen op aarde zijn hetzij deel van die cultuur, ofwel staan sterk onder invloed van die cultuur, omdat ze ervan afhankelijk zijn, zoals China.

  In feite zijn er meer mensen op aarde die Chinees als moedertaal hebben, dan dat er mensen zijn die het Engels als moedertaal hebben…en toch is het Chinees NIET de wereldtaal, maar WEL het Engels, en dat heeft gewoon te maken met geld=macht, en de Engels-Romeinse cultuur is machtiger dan de Chinese- of Russische of Spaanse/Portugese (Zuid-Amerika) cultuur, en dat heeft te maken met de erfenis van het voormalige Britse Rijk en de opvolger daarvan: het Amerikaanse imperium.

  Maar het Amerikaanse imperium is ten diepste een ROMEINS imperium, en het zal weer terugkeren naar de wortels daarvan: ROME.

  Barry Davis (onwettige zoon van Frank Marshall Davis die VALSELIJK “Barack Hoessein Obama, junior wordt genoemd) heeft zijn ogen echt niet slechts gericht op de VS: hij richt zijn blik op Europa en vooral op het Midden-Oosten, want ik geloof namelijk dat hij die toekomstige werelddictator zal zijn.

  Hij is de opperbevelhebber van het machtigste militaire apparaat op aarde, maar hij moet nog wat concurrenten uitschakelen: Rusland en China en de wereld van de islam.

  Rusland lokt hij in de val via Iran en Syrië, waar Rusland een bondgenoot van is, en daartoe gebruikt hij de door hemzelf veroorzaakte chaos in het Arabische deel van de islamitische wereld, wat tot oorlog met Israël zal gaan leiden.

  Maar dat gaat geheel volgens plan.

  Israël zal keihard en nucleair terugslaan als president Assad in zijn doodstrijd zijn massavernietigingswapens middels raketten op Israël zal smijten, gesteund door Hezbollah en Hamas.

  De verwoesting die daarvan het gevolg zal zijn zal om wraak schreeuwen onder de rest van de niet-Arabisch-islamitische wereld, en men zal het militair- en nucleair machtige Rusland pressen om voor te gaan in die wraak op Israël.

  Dit zal echter de ondergang worden van Rusland en Iran en de hele islamitische wereld, waarna “Obama” China en India schaakmat kan zetten en de wereldmacht kan grijpen.

  Veel mensen hebben NIET in de gaten dat deze tijd vergelijkbaar is met 1939, en dat wat toen Adolf Hitler was, die toen nog “een man van vrede” was, nu “Barack Hussein Obama” is, die ook zijn best doet om te LIEGEN dat hij een “man van vrede zou zijn”.

  Beide mannen werden- en worden echter aangestuurd door dezelfde opdrachtgever: het Vaticaan en de Jezuïeten.

  Maar ik had het over taal: vanaf ongeveer de zesde maand in de zwangerschap hoort een ongeboren kind de taal van de moeder, en ook al wordt die taal niet begrepen, toch wordt de KLANK van die taal in het brein van het ongeboren kind opgeslagen, en daarom noemen we dat een MOEDERtaal, en zeker als het kind geboren is en de eerste woorden hoort in de eigen moedertaal, ook al wordt het nogmaals (nog) niet verstaan en begrepen.

  Hierdoor is het te verklaren waarom Mozes als volwassen man zich ineens een Hebreeër voelde, terwijl hij van jongs af aan als een Egyptenaar werd opgevoed, en dat kwam toen hij geconfronteerd werd met de mensen van zijn eigen volk en TAAL.

  Hierdoor is het te verklaren (als extra voorbeeld) waarom Audrey Hepburn in haar latere leven een Nederlandstalige partner had, omdat Audrey een Nederlandse moeder had en het Nederlands dus haar moedertaal was, ook al sprak ze het grootste deel van haar leven Engels.

  Men probeert van Europa een eenheid te maken, maar de Europa-kritische Margaret Thatcher zei ooit al eens dat men in Babel ten minste nog DEZELFDE taal sprak.

  Maar ze hield geen rekening met dit fenomeen: MONEY TALKS!

  Via GELD worden we allemaal gedwongen in hetzelfde systeem te leven en de Euro is daarvan het begin.

  De taal van het (grote) geld kennen we allemaal!

  “Kip ik heb je”, zegt den duivel.

 • @ Gretha, 6 februari, 2013 at 23:03
  Ik heb die video gezien en beluisterd en het bevestigt wat ik al wist via een Duitse webstek en dat Duitsland maar een raar land is sinds de tweede wereldoorlog en na de hereniging (Wiedervereinigung) van 1990.

  De VS en Groot-Brittannië bezetten Duitsland eigenlijk nog steeds, en in de VS heb je de Federal Reserve, wat in feite een bank is van het Vaticaan, en in Groot-Brittannië heb je de Bank of London, wat ook een bank van het Vaticaan is.

  Via deze twee machtige banken houdt het Vaticaan zowel de VS als GB in een ijzeren greep en DUS ook Duitsland..en Nederland net zo goed.

  ‘Follow the money’ en dan kom je altijd uit bij het Vaticaan: de meest GRUWELIJKE en MISDADIGE organisatie op aard…ik kan het niet vaak genoeg zeggen.


  • Hoi Hanss,

   Bedankt voor je uitleg, ik hoop dat meer mensen het door krijgen.

   Overheden zijn overal een PLAAG op aarde, want die bestaan uit beroepsbemoeials die op kosten van de gewone werkende mensen bestaan en hun gekmakende regels opleggen en belastingen…veel belastingen.

   Eeuwen geleden waren veel Europeanen die bemoeizucht ZAT en ze gingen naar de nieuwe wereld (Amerika) waar men aanvankelijk veel vrijheid had.

   Columbus kwam terug en zei die mensen in Amerika zijn er allemaal zo goed op, daar roken ze bladeren, toen mocht hij dat niet zeggen, maar tegenwoordig mag men dat al helemaal niet meer roken dus voor mijn gevoel zakken we steeds verder af. Jullie snappen misschien wel dat ik nog wel rook en mij er goed bij voel.

   Groetjes Gretha.

  • Hallo Gretha,
   Columbus, de zogenaamde fantastische ontdekkingsreiziger was ook een Rooms katholieke schurk:

   Under the corrupt reign of Pope Innocent VIII (1484-1492), Spain remained essentially the beneficiary of Papal support and influence. The Inquisition was in full gear and the Pope was keen to identify any further potential markets for the trade of international slaves.

   On May 1, 1486, King Ferdinand II of Castile, Aragon and Sicily (1479-1516) at the time, awarded a commission to Columbus under the special title of “Governor and Captain-General of the Indies, Islands and Firm-Land of the Ocean Sea ” granting him legal powers as governor of any and all new lands and people yet not under the control of the Papacy.
   http://one-evil.org/content/people_15c_columbus.html

   Ja, ik ben ook een ‘indiaan’ want ik laat ook een deel van mijn inkomen middels tabak (shag) ‘in rook opgaan’, maar daar heb je dan die beroepsbemoeials weer die dat genotsmiddel tot ongekende hoogten belasten, en daar dus veel geld mee genereren ten behoeve van de staatskas, terwijl men anderzijds heel hypocriet loopt te blèren dat het zo slecht is en rokers op allerlei mogelijke manieren het leven zuur maakt, waarbij die ‘bestuurders’, die zelf voormalige kettingrokers zijn, de meest vreselijke ‘inquisiteurs’ zijn, in de waan dat ze nu ‘betere mensen’ zouden zijn, die ‘die vieze gore rokers’ wel eens van hun smerige gewoonte af willen helpen…en ook niet, want als niemand meer zou roken zou dat de staatskas heel wat geld schelen.

   Natuurlijk is roken ongezond, maar dat is dit leven op zich al, want ik heb me laten vertellen dat we eraan dood gaan…niet-rokers ook.

   Jij ook groetjes (André Vergeer ook als hij nu weer denkt dat dit geklets -of slap gelul- is, wat men tegenwoordig ‘chatten’ noemt, sinds het internet-tijdperk zijn intrede deed in de moderne maatschappij).

   Het probleem Demmink is aldus op te lossen: de VERNIETIGING van het Vaticaan en ALLES wat daarmee te maken heeft!

   Dan stort die hele (internationale) PEDOCRATIE (en meer) als een kaartenhuis in elkaar!

   Maar wie zal dat gaan doen, en hoe doe je dat?

   Neem me niet kwalijk mensen als ik zeg dat mijn held dat varkentje zal gaan wassen en dat lees ik hier (waarschuwing voor teksten uit een beroemd en berucht boek, afhankelijk van hoe je ertegen aan kijkt:

   This is for Real http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/01/this-is-for-real.html

  ==========================

  Maar mijn held JEZUS laat dat allemaal toe omdat de meeste mensen niet van Hem willen houden en hun eigen (dwaze) weg willen gaan, en daarom laat hij de duivel middels de antichrist een werelddictatuur vestigen, opdat de mensen die gered zullen worden het verschil zullen gaan zien met het komende KONINGSCHAP van JEZUS, nadat Hij is weergekeerd, want JEZUS is GEEN DEMOCRAAT, maar ook GEEN DICTATOR, want zijn bewind zal wel volkomen rechtvaardig en LIEFDEVOL zijn!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.