Sunday, February 24, 2013

The Roman Catholic Abomination from Austria

Nazi photos
compiled by Jim Walker
created: 20 May 1998
additions: 02 July 2008

The following photos provide a pictorial glimpse of Hitler, how
his Nazis mixed religion with government, and the support for
Hitler by the Protestant and Catholic Churches in Germany.
In, no way, does this gallery of photos intend to support
Nazism or anti-Semitism, but instead, intends to warn against
them.

Read and SEE more...

(thanks to-dankzij Olaf): 

Olaf op 24-02-2013 08:22
Johannes Cornelis

Het gaat me puur om het instituut Rome, haar leer en de 'versatanisering' die ze meent toe te mogen passen met betrekking tot haar verzonnen ( via de valse 'donation of Constatine') recht op wereldlijk bestuur. Helaas weten haar leden daar nauwelijks iets vanaf en hopelijk zijn ze daardoor en daarvoor niet medeverantwoordelijk. Iedere 'kerk'die zich in de plaats van Israël gesteld heeft zal de konsekwenties daarvan ondervinden, echter uit Rome's daden blijkt dat wat 'protestant', liberaal (RKatholieken die haar wereldlijke 'macht' niet willen erkennen) nog steeds, samen met de Joden als haar dodelijke vijanden beschouwd worden. Je weet totaal niet wat het instituut Rome al op haar geweten heeft. En o.a. dáár wijs ik hier vaak op.

Het is uiterst beschamend als je haar verleden negeert of goedpraat, uiterst beschamend, je weet dan waarschijnlijk ook niet, dat Rome o.a. Adolf Hitler in het zadel zette, 'Mein Kampf' voor hem liet schrijven en dat zo het hele Nazi gebeuren plus haar demonische filosofie geheel uit de koker van haar Jezuieten kwam. En ja, het 'probleem van de Joden' mochten zij ook oplossen. Echter wel volgens Rome's instructies:

De vijf hoofdkampen, de vijf specifieke vernietigingskampen in Polen, vormden qua ligging een pentagram. Een satanische, occulte manier om demonische energie te bundelen. Buiten de poort stond een Mariabeeld. De z.g.n. efficiente manier van dood door vergassing was een fabel, de slachtoffers werden bedwelmd. Ogenschijnlijk dood werden ze op ijzeren stretchers gelegd die voorzien waren van sloten..! Vervolgens werden de bedwelmde levenden de ovens ingeschoven. Ze werden levend ritueel verbrand. Verbrand? Het duurde niet de zes (!) uren die daarvoor nodig zijn, elke vuurdood was een kwestie van minuten. Zo werden de Joden en ook anderen geofferd aan Moloch of noem hem Lucifer. Het was een occulte puur rituele offering, waarbij de namen werden genoemd en ook gezongen werd. Nu begrijpen we ook waarom die nummering zo geraffineerd goed in elkaar zat. IBM had het materiaal + de knowhow geleverd, nu houdt IBM zich o.a. met uiterst kleine chips voor mensen bezig.

De geallieerden wisten wat er gebeurde, ze volgden alleen het aantal treinen vanuit de lucht. Er werd geen bom op de spoorlijnen gedropt. De klus was zo gigantisch door de rituele vorm, dat de Nazi's meer tijd nodig hadden dan ze dachten. Het ging n.l. om zo'n 18 miljoen mensen, dat is meer dan ons verteld wordt. Gen. Eisenhower had op een gegeven moment de Duitsers in de tang, hij liet de tang zich echter niet sluiten en liet zo heel bewust 150.000 manschappen ontsnappen. De oorlog duurde zo twee jaar langer dan nodig, het ging daarbij om de kampen. Eisenhower was RK. In de SS liepen Duits geuniformeerde Jezuieten mee, Heinrich Himmler, hun chef en de rechterhand van Hitler was ook Jezuiet. De niet totaal verbrande lijken werden op hopen gegooid en daarna door Stalin, ook Jezuiet, verwijderd.

Bij de bevrijding waren de Mariabeelden verdwenen, de ijzeren stretchers en van het enige kamp (Lodz) speciaal voor kinderen (!) was zelfs helemaal niets meer terug te vinden.. De Kardinaals die de Holocaust ontkenden zijn inmiddels weer in genade door Rome aangenomen. En geen van de RK Nazi- oorlogsmisdadigers werd ge-excommuniceerd. Himmler en 'vader' Staempfle (Jezuiet die 'Mein Kampf'schreef) werden beiden na de processen te Neurenberg op 'verdachte' wijze om het leven gebracht. Ze wisten te veel. Holocaust = ritueel brandoffer. De Roomse geschiedenis uit de middeleeuwen had zich herhaald.

Een RK researcher - die kwaad haat - heeft bovenstaande onderzocht en samengevat. Scroll.

http://dailymassmeditation.wordpress.com/historical-truths-revealed-the-holocaust/
http://web.archive.org/web/20100317003111/http://one-evil.org/acts_holocaust/acts_vatican_holocaust_part_6.htm
http://web.archive.org/web/20100210060216/http://www.one-evil.org/acts_ritual/ritual_human_sacrifice_burning.htm
http://web.archive.org/web/20100210062116/http://www.one-evil.org/entities_organizations/evil_org_roman_cult.htm

Himmler was Jezuiet - een wakkere ziel op Xandernieuws

 

Then Germany, NOW America:

 

BANNED! Jesse Ventura ~ Police State Full Episode

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.