Sunday, March 17, 2013

Is God de Schepper van het kwaad?

Zij, die leren dat er geen persoonlijke Satan zou bestaan, zijn meestal verstrikt geraakt in kwesties en vraagstukken over de oorsprong van goed en kwaad. Ongewild komen zij tot de meest godslasterlijke uitspraken, zoals o.a. dat God de Schepper van het kwaad is. Meestal voert men direct hiertoe Jes. 45:7 aan, als het doorslaggevend bewijs.
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. 6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. (Jesaja 45, Statenvertaling verder afgekort: SV)
Zo op het eerste gezicht lijkt de hele kwestie in één keer besloten te zijn en lijkt het onomstotelijk vast te staan, dat God de Schepper van het kwaad is."Deze verklaring door Jesaja is zo direct, ondubbelzinnig en duidelijk, dat zij een doorslaggevend antwoord biedt op de hele kwestie van de oorsprong van het kwaad", (J. v/d Westelaken, Bijbels Denken, 4e jrg., nr.9, blz. 10).
Als men echter nauwkeuriger de tekst onderzoekt, ontdekt men, dat deze conclusie te snel getrokken wordt. Het Hebreeuwse woord voor "kwaad" is ra . Het kan refereren:

Lees verder...


Dit in reactie op dit artikel, op een site waar de satanische alverzoeningsleugenleer (subtiel) wordt uitgdragen.
Dit ondervond ik ooit zelf omdat satanische gristenen, en met name de uitbater van die site, me met leugens en bedrog en laster wist te verjagen van die site, waar ik ooit regelmatig reacties plaatste.

satan houdt niet van de waarheid, en JEZUS is de waarheid, en hij zet dan alles op alles om die waarheid aan te vallen, ten gunste van de leugen.

alverzoeningsleugendrekleergedoogsite

 

Op welke leeuw lijk ik?

 No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.