Saturday, March 30, 2013

Mind Control als Passiespel

Jasper S. maakt garnalencocktail van Marianne Vaatstra

Door André Vergeer

Het is werkelijk aandoenlijk om te zien hoeveel mensen zich willen gedragen als een garnaal. En dan bedoel ik die hele kleintjes, waar geen hersenen in passen. Gevangen in Nederland en gepeld in Marokko omdat het zo’n rotkarwei is. Opgediend met Pasen omdat dat “zo hoort”.


Die garnalen waren op Witte donderdag allemaal aanwezig op het showproces van Jasper Steringa of zaten aan de buis gekluisterd voor de laatste bloedige details. En voortgezet op “Goede Vrijdag”. Allemaal gevangen in het grote net van leugens en misleiding in de wetenschap dat er “iets” niet klopt. Zo zou Jasper vanuit zijn geloof boete willen doen voor zijn afschuwelijke daad maar moest hij zich telkens verschuilen achter een spontane amnesie. Omdat bepaalde details hem niet waren verteld door zijn verhoorders. Werd zelfs kriegel als de rechter zijn geheugen op wilde helpen frissen.

Lees meer...

Het is rond "Pasen" 2013, en Nederland werd opnieuw door de EO getrakteerd op het Bijbelse drama rond het ware Joodse Pesach, een kleine 2000 jaar geleden, toen de 100% onschuldige Jezus Christus werd geslachtofferd door het satanische Romeinse Rijk, opgehitst door de meute die schreeuwde "kruisigt hem!".

Die EO is sinds het samengaan met Rooms katholieken er niet op vooruit gegaan, want bij de uitvoering van The Passion van vorig jaar verkondigde de verteller Philips Freriks aan het eind tot mijn ontsteltenis het bekende Roomse dogma; "op deze Petrus zal Ik mijn Kerk bouwen", wat de Heer Jezus Christus tegen Simon Petrus zou hebben gezegd, wat de bekende LEUGEN is van de Roomse SATANSKERK, waarop men de WAANZIN baseert om te beweren dat elke 'paus' in de voetsporen van Petrus zou treden, en "dus" kan claimen dat 'de kerk' op hem gebouwd zou zijn, terwijl de Heer Jezus Christus doelde op ZICHZELF met het woord PETRA, en dat de ware gemeente van Jezus Christus op HEM ALLEEN gebouwd is!

Toen ik dit vorig jaar zag en hoorde op TV hoefde ik verder nooit meer naar een dergelijk stuk te kijken, hoe goed bedoeld het ook moge zijn, om middels dit stuk de massa's ongelovigen te bereiken, want doe het dan meteen GOED.....maar nee: de massa krijgt de aloude Roomse leugenleer voorgeschoteld, met 'dank' aan de EO, die vrolijk samengaat met de RKK en andere warrige kerkelijke richtingen die nooit zijn losgekomen van de Roomse 'moederkerk', ondanks het protestantisme.

Nu acht ik het niet toevallig dat vóór en na dit Roomse TV-spektakel er een ander TV-drama werd opgevoerd: de rechtszaak tegen Jasper Steringa i.v.m. de moord op Marianne Vaatstra.

Lees de volgende reactie op BOUblog:

Cees:
JASPER STERINGA is 100% ONSCHULDIG
En wie dat nog niet snapt na alle bewijzen en getuigenissen hier en op
h en
http://martinvrijland.wordpress.com/
en wie al die kulverhalen van Jan Vlug tijdens de rechtzitting en de leugens van Peter Rat de Vries nog gelooft is het niet waard zich nog burger van NEEderland te noemen.
Ik kan mij G^@%$@%$#### zo kwaad over maken. Het is gewoon de inquisitie. Jan Vlug als Beul en het OM zo corrupt en zo rot als een mispel..
En heel Nederland zit te kijken hoe een onschuldige wordt veroordeeld, om de hoge pedo-omes als Joris Demmink c.s. te beschermen.
Hoe een heel gezin de familie STERINGA kapot wordt gemaakt en dat die Bouke Vaatstra daaraan meewerkt.
Ja hoor dat had Marianne gewild dat de LEUGEN en het BEDROG regeert. Ze zal zich in haar graf omdraaien.
Ik snap niet dat dit hele K(ras)lootjesvolk dit kippenvolk niet in opstand komt…
Mensen doe iets: Maak een poster, een flyer en verspreid die in uw buurt. Spreek de authoriteiten aan,
Maak spandoeken en demonstreer op het Binnenhof. Het is UW land waar U woont en waar U (democratie) de DIENST uitmaakt. Alleen als u iets doet kan de RECHTSTAAT herstel worden, zoniet dan een RechtSStaat!
En nu dan de zaak ANASS AOUREGH. Hoe lang moet dit doorgaan???


Ik ben het met Cees eens, want ik geloof dat Jasper Steringa erin geluisd is en dat hij inderdaad 100% onschuldig is aan het ten laste gelegde, omdat hij (net als destijds Jezus Christus, maar in geestelijke zin wel geheel anders) geslachtofferd wordt, om andere VUILE zaken buiten beeld te houden van het grote publiek.

Net als destijds wordt het volk door de machthebbers DOM gehouden, en wordt een lynchstemming gecreëerd, waardoor elke RATIO verdwijnt als sneeuw voor de zon, en de WAANZIN daarvoor in de plaats komt met als doel om ZEER SINISTERE ZAKEN in de doofpot te houden.

De WALGELIJKE rechtszaak tegen de Heer Jezus Christus was eigenlijk al de start van de Rooms katholieke 'kerk', want de Roomse 'kerk' is niets anders dan een façade waarachter het aloude Roomse rijk schuilgaat, dat wordt gesteund door afvallige invloedrijke Joden en andere heidense opportunisten die gek zijn op GELD en MACHT, wat de smeermiddelen zijn van SATAN, die middels de god van het geld, de verloren mensen in zijn greep houdt.

Deze rechtszaak was een vroeg voorbeeld van MIND CONTROL, en de huidige zaak tegen Jasper Steringa is dat ook, want deze man moet en zal veroordeeld worden, zelfs als de feiten TOTAAL niet kloppen, zoals destijds de aanklachten tegen de Heer Jezus Christus ook sloegen als "een tang op een varken".

Naast dat het Nederlandse volk al geruime tijd over van alles en nog wat door "onze bestuurders" wordt voorgelogen m.b.t. de ware toedracht van '9/11' en de Rooms katholieke EU en de drastische bezuinigingen die daarmee verband houden, wordt dat volk nog verder GEK gemaakt door rechtszaken als deze, die rond de Roomse propaganda van de EO en de RKK als vermaak en 'brood en spelen' aan het volk worden voorgeschoteld.

Het doel is duidelijk: maak de mensen rijp voor het aanvaarden van de grootste leugen aller tijden; dat deze wereld één regering nodig heeft om aan alle problemen het hoofd te kunnen bieden (terwijl de elite die problemen zelf eerst heeft veroorzaakt namens satan, de Jezuïeten van de Roomse 'kerk') met aan het hoofd een 'wereldcrisismanager' die de Bijbel de antichrist noemt.

Men gaat via MIND CONTROL elke keer een stapje verder om ervoor te zorgen dat de massa de leugens steeds gemakkelijker accepteert, ONDANKS het feit dat we internet en de massamedia hebben, maar juist omdat de satanische elite de macht heeft over de massamedia, met uitzondering (nog) van het internet, is men in staat om deze GEDACHTENCONTROLE steeds 'beter' door te laten werken.

Als laatste wil men natuurlijk het internet onder controle brengen waardoor het niet langer mogelijk zal zijn om kritische stukken als dit te kunnen lezen, en daarna zal het zijn zoals in Noord-Korea en andere dictaturen, en kan men het volk van alles wijsmaken, en zelfs dat die 'wereldcrisismanager' eigenlijk God zelf is, zonder wiens 'vaderlijke leiderschap' men niet meer zou kunnen leven.


Maar gelukkig komt JEZUS Christus eraan, want dit alles is geprofeteerd, en ook JEZUS' wederkomst, en Hij zal de wereld, na het slechte en duivelse leiderschap van de antichrist en de valse profeet, laten zien hoe waarlijk liefdevol en rechtvaardig leiderschap dient te worden volvoerd.

Pontius Pilate - The Edit of the Christ

 

Na ONMENSELIJKE psychische TERREUR van Het OM: Jasper S. "bekent" 

 

ALI H. HASSAN IS DE (vermeende) MOORDENAAR

 

PowNed (Telegraaf) staat aan de kant van de WAANZIN

 

Arm Nederland

 

ONSCHULDIGE MAN VAST INZAKE VAATSTRA

 


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.